Dějiny literatury

Dadaisté měli smysl pro nesmysl

kulicky
Uprostřed válečné Evropy se skupina emigrantů rozhodla založit hnutí, které by existovalo a tvořilo na principu náhody. Ta byla totiž hlavní tendencí, která umělce zajímala. S tímto přístupem tak v roce 1916 v curyšském Kabaretu Voltair vznikl i dadaismus. K celé akci je samozřejmě podnítila i zuřící válka. Protestovali proti ní a snažili se vyburcovat měšťáckou společnost k činům.

Číst dál: Dadaisté měli smysl pro nesmysl

Albert Camus a jeho Mor

kniha
Samotné napsání románu Mor zabralo Albertu Camumu celkem sedm dlouhých let a většina čtenářů a literárních kritiků vám rádi potvrdí, že všechny ty roky určitě stály za to. Jak dílo takové velikosti alespoň stručně uvést? Jde o románovou úvahu o lidském údělu, o neustálém boji za spravedlnost a svobodu, o věčném problému existence Boha a zároveň zla na zemi, ale hlavně jde o knihu plnou důvěry v lidskou duši a její velikost.

Číst dál: Albert Camus a jeho Mor

Expresionismus ve světové i domácí literatuře

abstrakce
Ačkoli expresionismus, definovaný umělecký směr, časově řadíme na počátek 20. století, základní prvky a projevy, na kterých styl staví, objevíme už v dávné umělecké historii. Podstatu exprese, tedy výrazu, můžeme vidět v mnohých středověkých dílech. Výrazné linie, barvy a tvary uplatní ve své tvorbě i výtvarníci na začátku nového století.

Číst dál: Expresionismus ve světové i domácí literatuře

Základní rysy řecké idyly

knihy

V řecké helénistické poezii nenalezneme žádné zcela realistické dílo. Pro všechny básníky tohoto období je příznačné, že skutečnost stylizují, přestože z ní čerpají náměty. Podstatným obohacením začalo být čerpání látky z venkovského života, zejména pastýřského. Takováto poezie, ve které se vyskytují náměty z přírody a ze života na venkově, se nazývá poezie bukolická (řec. βουκόλος „pastýř dobytka“). Z této sféry jako první čerpal Theokritos, který vytvořil jediný nový helénistický básnický žánr, idylu.

Číst dál: Základní rysy řecké idyly

„Chceme zrušit interpunkci a zbořit muzea,“ hlásali futuristé

knihy
Italští umělci hledící do budoucnosti to na začátku 20. století s uměním a literaturou viděli naprosto jinak než ostatní avantgardisté. Z dnešního hlediska se nám futurismus jeví jako základní a zároveň i extrémní poloha celého modernismu. Svým vlivem a idejemi obsáhl všechny sféry uměleckého života. V literatuře se nejvýrazněji projevil v italské a ruské, u ostatních autorů lze hovořit pouze o inspiraci a krátkodobém vlivu na jejich dílo.

Číst dál: „Chceme zrušit interpunkci a zbořit muzea,“ hlásali futuristé

Avantgardní literatura

kniha

Široký význam slova „avantgarda“ a jeho modifikací dovolil lidem užívat ho v mnoha nových souvislostech. Avantgarda má ale nejen v literární historii své pevné místo. Nezaměnitelné a dobře znějící označení jednoho z uměleckých období pochází původně z francouzštiny (l'avantgarde) a znamená předvoj. Zároveň je to zastřešující pojem pro druhý stupeň moderního umění.

Číst dál: Avantgardní literatura

Milan Kundera: Nevědomost

knihya
Mnohé ze čtenářů a obdivovatelů Milana Kundery, českého spisovatele píšícího francouzsky, asi překvapilo, když jeden z jeho pozdějších románů Nevědomost (L’ignorance) vyšel nejprve ve Španělsku (2000) a teprve o tři roky později ve Francii. Že by měl Kundera už dost francouzského publika? Chtěl tak snad upoutat větší pozornost na svůj nový román? Zkusme se na tento román alespoň zběžně podívat a snad najdeme správnou odpověď.

Číst dál: Milan Kundera: Nevědomost

On the Road, Jack Kerouac a beatnici

jack kerouac 100x100
Letos uplynulo čtyřicet let od smrti jednoho z nejznámějších představitelů „zbité generace“ neboli beat generation. Jméno Jacka Kerouaca se znovu objevilo v médiích, protože se jeho román Na cestě skloňoval ve všech pádech. Navíc bylo k tomuto výročí připraveno nové vydání zmíněného díla v originálním rukopisném svitku.

Číst dál: On the Road, Jack Kerouac a beatnici

Čeští autoři a Nobelova cena za literaturu

kniha 100x100
Nobelova cena za literaturu byla poprvé udělena v roce 1901. Tímto prestižním oceněním byli „obdarováni“ například Henryk Sienkiewicz (1905), Romain Rolland (1915), Thomas Mann (1929), William Faulkner (1949), Ernest Hemingway (1954), William Golding (1983) nebo Günter Grass (1999). Z českých autorů se může Nobelovou cenou za literaturu pyšnit pouze Jaroslav Seifert; významné literární ocenění bylo tomuto českému básníkovi uděleno 12. října 1984.

Číst dál: Čeští autoři a Nobelova cena za literaturu

Plautus, mistr antické komedie

maska 100x100
Každá Plautova komedie je jedinečná – z hlediska tématiky zde nalezneme komedii charakterovou, sentimentální, intrikovou, romantickou, komedii dvojníků aj. Je známé, že se Plautus u postav – na rozdíl od Terentia – nezaměřuje na jejich psychologický vývoj, ale především na typické charaktery.

Číst dál: Plautus, mistr antické komedie

Dekadentní literatura

abstrakce 100x100
Přestože dnes o dekadenci mluvíme jako o samostatném směru, dříve byla vnímána spíše jako nekvalitní projev poezie poslední třetiny 19. století. Ve francouzštině totiž slovo dekadence znamená úpadek. Tak bylo také zpočátku nahlíženo na některé práce tehdejších literátů, protože v jiném uměleckém oboru se dekadence ani neprojevila.

Číst dál: Dekadentní literatura

Historie a současnost Literárních novin

kniha 100x100
Literární časopisy v České republice, resp. Československu byly vždy závislé na společensko-politické situaci, a tak spolu s dějinným vývojem opisovaly křivky od rozkvětu k útlumu a zpět. Jestliže třeba za komunistické normalizace vycházelo jen několik tvrdě cenzurovaných literárních periodik a časopisy samizdatové či exilové byly přístupné jen omezenému okruhu čtenářů, po listopadové revoluci 1989 nastal publikační boom.

Číst dál: Historie a současnost Literárních novin

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení