Dějiny literatury

Nesmrtelnost nesmrtelného Milana Kundery

milan kundera 100x100
Snad každá kniha Milana Kundery vyvolává obrovský zájem a nadšení ze strany kritiků i čtenářů. Výjimkou není ani román Nesmrtelnost, který i po 19 letech od svého prvního vydání neztrácí na oblibě, což dosvědčuje i fakt, že se s ním můžeme stále znovu a znovu setkat na knižních pultech. Čím strhává Nesmrtelnost své nespočetné čtenáře? Stala se snad Nesmrtelnost nesmrtelnou?

Romantismus v literatuře

abstrakce 100x100
Tento umělecký směr se zrodil na konci 18. století a ovlivnil převážně první polovinu století devatenáctého. Nebyl pouhým směrem, ale přímo životním stylem pro mnoho lidí. Především pro umělce znamenal celoživotní záležitost. Původ slova je odvozen od pojmu „román“, který označuje moderní literární útvar. Dříve totiž slovo romantický znamenalo totéž jako románový či dobrodružný.

Pražská německá literatura

kniha 100x100
V tomto článku bych vám ráda přiblížila skupinu spisovatelů, kteří působili a tvořili v Praze v druhé polovině 19. a na začátku 20. století. Převážně to byli pražští rodáci a jen výjimečně pocházeli z Německa či Rakouska, odkud později přišli do Prahy. Psali německy a až poté se jejich díla překládala do češtiny. Ve velké míře byli tito autoři původem židé a kvůli tomu ve 30. letech emigrovali. V Praze působilo na přelomu století přes čtyři desítky těchto autorů. Nejúspěšnějších a nejčtenějších je šest. Ti se se svými díly zapsali do dějin světové literatury.

Ďáblův močál George Sandové

obrazek george sand 100x100
Francouzská spisovatelka George Sandová se proslavila zejména jako jedna z prvních představitelek feministického hnutí. Ve jejích knihách se tak můžeme často setkat s tématem manželství a postavení ženy ve společnosti. Výjimkou není ani její román Ďáblův močál (La Mare au diable), který byl poprvé vydán v roce 1846 a dodnes patří k jejím nejčtenějším dílům.

Kritika a satira v díle Karla Havlíčka Borovského

karel havlicek borovsky 100x100
K. H. Borovský se za svůj krátký život silně zapsal do dějin české literatury hlavně svým kritickým přístupem ke společnosti a státu, který prezentuje jeho dílo. Dožil se pětatřiceti let a tvořil v první polovině 19. století. Stejně jako jeho současníci měl vlastenecké cítění, které chtěl Borovský dovést do krajností. Jeho bojovnou povahu podpořila i návštěva carského Ruska ve 40. letech. Zdejší absolutismus se až příliš podobal tomu rakouskému a to spisovatele utvrdilo v jeho politických názorech. Díky tomu také odmítá panslavismus, jehož myšlenku sjednocení všech Slovanů tehdy podporovalo mnoho významných osobností.

Samuel Beckett – Čekání na Godota

samuel beckett 100x100
Samuel Beckett, irský dramatik 20. století, je jedním ze zakladatelů absurdního dramatu. Čekání na Godota se považuje za jeho vrcholné dílo a jednu z nejtypičtějších her tohoto proudu.

Henrik Ibsen – Nepřítel lidu

obrazek 100x100px
Henrik Ibsen, norský spisovatel 19. století, se ve svých hrách zaměřuje především na kritiku soudobé společnosti, a to prostřednictvím jedince (hlavní postavy), který se snaží pro dobro věci nabourat nastolený (často nesmyslný) řád. Jeho dramata jsou analýzou národa, společnosti, postavení jedince ve společnosti a zároveň vytvářejí trefný kritický obraz doby.

Léto v Laponsku (divadelní roadstory o dlouhé cestě na sever)

opona 100x100
Už na základní škole, ovlivněni poetikou a humorem divadla Sklep, psali Jaroslav Rudiš a Petr Pýcha první básničky, scénky… Jak ale řekli sami autoři – ty už nikdy světlo světa nespatří. Jejich společná tvorba je typická velmi výrazným souzněním myšlení a stylu humoru, který nepostrádá lehkost a aktuálnost, přitom se však dokáže vyhnout banalitám, klišé a vulgárnostem dnešní doby.

Jan Pelc – … a bude hůř

drevo 100x100
Jan Pelc je stejně nonkonformním autorem jako jeho výše jmenovaný román. Jeho díla mohla v Československu oficiálně vycházet až po roce 1989. Patří k prozaikům, kteří debutovali v exilu a jejichž díla se vyznačují vyhrocenými gesty, antiidyličností a záměrným porušováním ustálených morálních a literárních norem. Za základní rysy jeho tvorby můžeme považovat vulgární jazyk, děj plný násilí, sexuální uvolněnost a využívání vtipu. Pelcovy postavy mluví lidovým jazykem, kterým dávají najevo, že znají důsledky fungování nejen totalitních, ale všech společenských systémů.

Aischylův Agamemnón, hra o provinění a trestu

maska 100x100
Agamemnón je první hrou tvořící spolu s tragédiemi Obětující ženy a Eumenidy trilogii, kterou nazvali alexandrijští filologové Oresteia, jak byla někdy nazývána její druhá část. Jedná se o jedinou zachovanou trilogii antického divadla, jež měla premiéru o Velkých Dionýsiích v roce 458 př. n. l.

George Orwell – Na dně v Paříži a Londýně

dlazba 100x100
Orwellova prvotina vycházející v roce 1933 je zároveň autobiografickým románem, který líčí autorovo protloukání Paříží a Londýnem. Chronologicky navazuje na jeho zkušenosti z pobytu v Barmě, které se zároveň staly jedním z hlavních motivů jeho dobrovolného žití na hranicí bídy v Paříži a pod hranicí bídy v Londýně, kde se pohyboval převážně mezi tuláky a bezdomovci.

Vladimír Páral a jeho Soukromá vichřice

 style=
První literární pokusy Vladimíra Párala spadají do období středoškolských studií, kdy je v jeho prózách viditelný vliv klasických realistů 19. století. Následující tvorba má rysy vědeckého pokusu, v nichž autor staví jednotlivé postavy do různých situací a jakoby testuje jejich reakce. Tyto prózy působí dojmem ironické hry na vědecky přesnou zprávu.

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení