Dějiny literatury

Ludvík Aškenazy a jeho Psí život

psi zivot 100x100
Ludvík Aškenazy patří k nejosobitějším postavám naší literatury a k autorům, kteří nejdále pronikli do světa dětí. V jeho dílech se vždy zrcadlí společenské a politické události druhé poloviny 20. století, vlivy mnohonárodního jazykového a kulturního prostředí i věčné hledání domova, zřejmě také ovlivněné jeho česko-židovským původem.

Číst dál: Ludvík Aškenazy a jeho Psí život

George Orwell – Barmské dny

george orwell 100x100

Kniha významného antiutopistického spisovatele a esejisty George Orwella (vl. jm. Erica Arthura Blaira) vychází v roce 1934. Ze spisovatelovy biografie víme, že látku pro tento román si autor nasbíral během let 1922-1927, kdy působil v Barmě jako důstojník britské policie. Zkušenosti z pobytu a praxe vládního úředníka v Barmě se významně odrazily v jeho další tvorbě a především v jeho sympatizování se „sociálně či politicky“ slabšími a systémem utlačovanými lidmi [Na dně v Paříži a Londýně (1935); Farma zvířat (1946); 1984 (1949)].

 

Číst dál: George Orwell – Barmské dny

Menandrův Dyskolos, hra všedního dne - druhá část

maska 100x100
Komedie Dyskolos je rozdělena – stejně jako ostatní Menandrovy hry - na pět aktů, mezi nimiž vystupuje chór. Horatius toto pravidlo shrnuje ve spisu De arte poetica ve verši 189 slovy: „neve minor neu sit quinto productior actu“. [1] Jednotlivé části na sebe plynule navazují,  přestože musí být dialogy či monology v některých případech prodlužovány, aby měli herci čas vyměnit si masky a kostým. Příkladem rychlé výměny jsou verše 378-401: nejdříve ze scény odchází Dáos, poté Gorgiás, zanedlouho se však objeví Sikón a Getás, aby odehráli svůj part.

Číst dál: Menandrův Dyskolos, hra všedního dne - druhá část

Jiří Wolker a avantgardní poezie

jiri wolker 100x100

Jiří Wolker se stal během svého krátkého života nejvýznamnějším představitelem proletářské poezie v české literatuře 20. let 20. století. Proletářská literatura navazovala na českou sociálně orientovanou literaturu 90. let 19. stol a na tvorbu předválečné generace (A. Sova, K. Hlaváček ze Lvovic, P. Bezruč, F. Gellner aj.). Básníci byli také ovlivněni ruskými básníky, především V. V. Majakovským. Mezi další české významné představitele proletářské literatury patří: J. Hora, Jindřich Hořejší, Konstantin Biebl a další.

Číst dál: Jiří Wolker a avantgardní poezie

Menandrův Dyskolos, hra všedního dne – část první

maska 100x100
Menandros je hlavním představitelem nové komedie, která se začala pěstovat v poslední čtvrtině 4. století př. n. l. Tento nový typ komedie, který navazuje na tzv. střední komedii, pěstovalo mnoho dramatiků: editoři R. Kassel a C. Austin v několika svazcích spisu Poetae Comici Graeci zahrnují kolem 80 autorů, kteří psali komedie v letech 325 a 200 př. n. l., dalších 50 autorů nové komedie dle nich působilo v dalším období. U některých však známe pouze jméno, nebo dokonce fragmenty jmen. Mezi nejznámější patřili kromě Menandra rovněž Filemon, Difilos, Apollodorus aj.

Číst dál: Menandrův Dyskolos, hra všedního dne – část první

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení