Soutěže

Soutěž o knihu Oneiron

Dárek

Ode dneška soutěžíme o knihu Oneiron z nakladatelství Argo. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

Přehled literárních soutěží

pero
V některých z vás se možná skrývá dosud netušený talent na psaní příběhů, fejetonů či básní, někteří se již dokonce osmělili a svá dílka publikujete buď na stránkách našeho magazínu, nebo na jiných literárních serverech. Pokud rádi píšete a rádi byste se zúčastnili nějaké literární soutěže, pak je právě pro vás určen tento přehled literárních soutěží, které právě probíhají. A pokud víte o nějaké zajímavé literární soutěži, která v tomto přehledu dosud chybí, neváhejte nám napsat na redakční mail.Literární soutěže na rok 2020

 

12. ročník literární soutěže Máchovou stopou
Kategorie:
1. žáci a studenti (do 18 let)
2. dospělí
Téma letošního ročníku:
Pointa (franc. pointe = špička, hrot) - významové vyvrcholení díla, zpravidla se vynořující jako nečekaný, náhlý zvrat v jeho závěru. Pointa v textu bývá ovšem (nepřímo) předem připravována (Teorie literatury pro SŠ i ZŠ, Fortuna, Praha 1991, str. 112).
Prozaický text s výraznou (nápaditou, osobitou, svéráznou...) pointou.
- další informace naleznete na webu knihovny
Uzávěrka:  10. září 2020 
 
 
Tachovská reneta 2020 
- soutěž je určena pro začínající autory z ČR, kterým je více než 15 let
- soutěžní kategorie: PRÓZA, POEZIE.
- příspěvky mohou být v rozsahu maximálně tří stran formátu A4 v elektronické podobě (program Word)
- každý autor zašle pouze jediný příspěvek na e-mailovou adresu: pujcovnaknih(zavináč)mkstc.cz
- osobní údaje (jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail) musí autoři napsat na samostatný papír, musí připsat souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících a se zveřejněním soutěžního textu
- nejúspěšnější práce budou publikovány ve sborníku.
- další informace naleznete na webu mks.tachov.cz
Uzávěrka:  31. srpna 2020


Jihočeská žabka

- soutěž určena pro studenty jihočeských středních a vyšších odborných škol a učilišť a pro mládež ve věku 15 až 21 let
- každý soutěžící se účastní pouze jedním příspěvkem
- příspěvky nesmějí být dosud publikovány, ani zaslány do jiné literární soutěže
- psát lze poezii i prózu
- práce budou výhradně v českém jazyce
- rozsah prozaického příspěvku max. 10 000 znaků včetně mezer, rozsah básně max. 50 řádků
- téma letošního ročníku: Jak se stát optimistou
- práce se zasílají na e-mail hanhos(zavináč)centrum.cz s označením Jihočeská žabka
- další informace nalezete na webu spisovatelejih.blog.cz
Uzávěrka:  30. dubna 2020 


Náchodská Prima sezóna
- soutěží se ve dvou kategoriích: 1. poezie: volné téma; max. tři básně, rozsah básně max. 100 řádků textu. 2. Próza: povídka – volné téma; max. tři povídky, rozsah povídky max. 250 řádků textu.
- soutěže se mohou účastnit studentky a studenti do věku 26 let. Soutěžit mohou jednotlivci i školy
- podrobné informace naleznete na webu primasezona.cz
Uzávěrka:  3. dubna 2020 
Skrytá paměť Moravy - Sítě
- soutěž je určena mladým lidem ve věku 11–19 let, kteří své prozaické texty mohou posílat do 31. března 2020 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
- tématem letošního ročníku jsou SÍTĚ. Sítě houpací, záchranné, lovecké, rodinné, sociální, virtuální… Jsou všude kolem nás v mnoha podobách a každá z nich se může stát námětem literárního zpracování. Téma nabízí také hledání odpovědí na otázku, kdy sítě dávají pocit jistoty a kdy se stávají pastí. Mladší soutěžící ve věku 11–15 let mohou zaslat libovolný prozaický text na zadané téma, pro starší autory ve věku 16–19 let je určen žánr povídky
- slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 12. června 2020. Autoři tří nejlepších příspěvků v každé kategorii, vybraných odbornou porotou, získají finanční odměnu v hodnotě 1000–6000 Kč dle umístění a jejich práce budou otištěny v samostatné literární příloze Sborníku Muzea Brněnska
- další informace naleznete na webu www.jmk.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2020  Chomutovský kalamář
Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení.
Podmínky: 
A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran.
B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.
C/ MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku  v rozsahu maximálně jedné strany. Téma v letošním roce zní  „máme rádi zvířata“ 
* Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. 
* Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.
* Práce nesmí překročit povolený rozsah.
* Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.
* Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky.
* Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu: Středisko volného času Domeček, CVK - k rukám Petry Košťálové, 721753704, kostalova.domecek(zavináč)gmail.com, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov
Další informace naleznete na webu www.domecek-chomutov.cz
Uzávěrka:  31. března 2020


Česko hledá spisovatelky
- soutěží se ve třech kolech. Žánrem prvního je feneton. Z příspěvků vybere redakce ty nejlepší, které postupují do druhého kola. O postupujících ve druhém kole pak rozhodují mj. čtenáři.
- podrobné informace naleznete na webu ceskohledaspisovatelky.cz
Uzávěrka:  31. dubna 2020  Hořovice Václava Hrabětě 2020, XIV. bienále
Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval,v oboru POEZIE a PRÓZA.
Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice,- na tel.: +420 603 199 304, na e-mailu: mkc(zavináč)mkc-horovice.cz, https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/
Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru: POEZIE - max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran; PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu). Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech.
Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 15. 3. 2020 na e-mailovou adresumkc(zavináč)mkc-horovice.cz - textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2020" a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce. Soutěžní práce se nevracejí.
Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,- Kč.
Uzávěrka soutěže: 15. března 2020


10. Evropská studentská soutěž o nejlepší esej 2020
- zúčastnit se mohou: studenti vysokých škol a doktorandi z Německa, Rakouska, Česka a Slovenska
- hlavní cena: 500 € (2. místo 300 €, 3. místo 200 €)
- eseje v rozsahu 1-3 strany (A4) a mohou být napsány v německém, českém nebo slovenském jazyce
- příspěvky zasílejte na e-mail essay(zavináč)ackermann-gemeinde.de
- podrobné informace naleznete na webu ackermann-gemeinde.de
Uzávěrka:  16. února 2020
Hvězda inkoustu
- téma: Slovanská mytologie (rukopis ze slovanské mytologie musí přímo vycházet, a to buď a) dějem, jehož součástí jsou magické bytosti a místa slovanských mýtů a legend, nebo b) hlavní postavou, která je rovněž součástí slovanských mýtů, legend a pověstí. Např: a) hlavní hrdina/hrdinka rukopisu se dostane do světa hejkalů, b) hejkal se dostane do světa lidí, nebo je hlavní postavou ve svém světě mýtů)
- příspěvky musí být napsány ve stylu YOUNG ADULT literatury
- rozsah: 80 až 250 normostran
- pořadatel soutěže: Albatros Media, a. s.
- určeno pro autory od 15 let
- nejlepší příspěvek bude vydán knižně, autor obdrží odměnu 15 000 Kč
- podrobné informace naleznete na webu fragment.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020
Hlinecký hrneček
- téma: To bylo o fous!
- přijímány jsou prozaické texty v rozsahu 2 stran A4
- podrobné informace naleznete na webu knihovna.hlinsko.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020


Velká povídková soutěž
- zapojit se může jakýkoliv autor starší 15 let
- akceptujeme texty v českém i slovenském jazyce
- minimální rozsah je 7000 znaků včetně mezer a maximální rozsah 50 000 znaků včetně mezer
- povídka nám musí být zaslána do 31. ledna v docu či jiném editovatelném formátu, a to na e-mail souteze(zavináč)knihydobrovsky.cz
předmět e-mailu by měl být Poslední den na Zemi / Vaše Jméno + přidejte do e-mailu stručnou anotaci povídky
- musí se jednat o ucelený beletristický text, který splní hlavní téma povídkové soutěže – Poslední den na Zemi. Může se jednat o jakýkoliv žánr
- vítězové získají voucher na nákup do Knihy Dobrovský v hodnotě 3000 Kč, balíček 5 knih, publikaci povídky na webu Knihy Dobrovský, možnost navázat spolupráci s Naším nakladatelstvím
- podrobné informace naleznete na webu knihydobrovsky.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020

4. ročník literární soutěže
-  soutěž je určena pro žáky základních a středních škol
- téma: Jak jsem dělal vánoční pohodu. / O vánočním dárku, který někdo zapomněl.
- vyprávění o délce 1 strany A4 zasílejte na e-mail osvoboditelu(zavináč)ddmastra.cz
- vítězné práce budou vydány ve sborníku. V rámci projektu "Čteme dětem v nemocnici" budou práce také postupně přečteny hospotalizovaným dětem z dětského oddělení KNTB
- podrobné informace naleznete na webu ddmastra.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020
Vidoucí 2020
- Vidoucí je moderní povídková soutěž. Příspěvky přijímáme formou emailu a hlasování probíhá za pomoci speciálně vyvinutého počítačového programu, který je tak dokonalý, že se jmenuje Hustoprogram. Povídky hodnotí odborná porota tvořená nezdolnými porotci a přizvanými externími porotci.
- příspěvky lze zaslat v češtině a slovenštině, rozsah 1 800 až 54 000 znaků včetně mezer
- povídka musí jevit prvky fantastiky (sci-fi, fantasy či hororu s fantastickými prvky)
- maximálně lze zaslat 3 příspěvky
- podrobné informace naleznete na webu vidouci.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020
Soutěž Dráma
- soutěž původních divadelních her ve slovenském a českém jazyku
- texty ve třech tištěných kopiích a zároveň na CD nebo USB spolu s přihláškou v zalepené obálce a zároveň i s dokladem o zaplacení registračního poplatku ve výši 15 € zasílejte na adresu: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, heslo „DRÁMA 2019“
- autor vítězného textu získá odměnu v hodnotě 1 000 €.
- podrobné informace naleznete na webu theatre.sk
Uzávěrka:  31. ledna 2020


Píšu povídky, píšu básně... tentokrát na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek
- určeno pro děti do 15 let
- můžete psát pohádky, fejetony, básničky, komiksy, příběhy, ... Max. rozsah 3 strany textu nebo 3 básně
- je zapotřebí uvést jméno, třídu, školu, věk, adresu bydliště
- práce zasílejte na e-mail detske(zavináč)knihovnabbb.cz, poštou na adresu: oddělení pro děti KBBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště
- další informace naleznete na webu knihovnabb.cz
Uzávěrka:  20. ledna 2020


  
 

Literární soutěže na rok 2019

 

Literární cena Knižního klubu 
Do soutěže lze přihlásit dílo:
- splňující formu novely nebo román
- a dosud nepublikované, napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství.
Rukopisy psané na počítači je možné zasílat  na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5.
Uzávěrka:  31. prosince 2019


27. ročník literární soutěže MŮJ SVĚT
Soutěží se v těchto kategoriích:
1. kategorie próza, max. 3 strany A4
2. kategorie poezie, 3 básně
Soutěž je určena pro autory od 15 let. Vyhlášení výsledků proběhne v březnu 2020.
Příspěvky zasílejte na e-mail dvorakova(zavináč)mkfrydek.cz nebo poštou: Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek.
Podrobnější informace naleznete zde.
Uzávěrka: 31. prosince 2019


Literární soutěž SIGu 2019
SIG Literární tvorba vyhlašuje 4. ročník literární soutěže. Přijímání soutěžních textů probíhá od 1. června do 31. prosince 2019. Všechny podrobnosti o soutěži najdete v Pravidlech soutěže.
Soutěžní texty spolu s vyplněnou přihláškou, která je zde ke stažení, se zasílají na adresu sig.soutez(zavináč)seznam.cz.
Uzávěrka soutěže: 31. prosince 2019

 

11. ročník literární soutěže, Máchovou stopou 2019
Téma: 800 let – tam i zpět
Nech se inspirovat osmisetletou historií královského města Litoměřice. Soutěž je vypsaná ve třech kategoriích: pro žáky ZŠ, studenty SŠ a pro dospělé.
Volný prozaický útvar v rozsahu max. dvou stran A4.
Příspěvky je možné posílat od 1. 5. do 10. 9. 2019 na adresu: machovoustopou(zavináč)seznam.cz
Text musí být ve formátu .doc nebo .odt, nikoli .pdf.
Na závěr příspěvku musí soutěžící uvést soutěžní kategorii (dospělí/středoškoláci/základní škola), celé jméno, e-mailovou a poštovní adresu i telefonní spojení.
Vyhodnocení proběhne 16. 11. 2019 v Litoměřicích.
Uzávěrka: 10. září. 2019Tachovská reneta 2019
Téma: ... OSTUDA...
Soutěž je určena pro začínající autory z ČR. Věková hranice: od 15 let. Kategorie:próza a poezie. Autor se může zúčastnit pouze v jedné kategorii s jedním příspěvkem. Příspěvky mohou být v rozsahu maximálně tří stran. Soutěžní příspěvky bude hodnotit porota sestavena organizátorem. Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1. - 3. místo. Příspěvky zašlete na adresu  - Městské kulturní středisko Tachov, Odbor KNIHOVNA, Hornická 1695, 347 01 Tachov nebo na e-mail: pujcovnaknih(zavináč)mkstc.cz. Povinné: údaje na samostatném papíře s dodatkem:
„Souhlasím se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících. Souhlasím se zveřejněním soutěžního textu ve Sborníku 2019. Nejúspěšnější práce budou publikovány ve sborníku.Soutěžní práce spolu s osobními údaji a souhlasem s registrací a zveřejněním

Uzávěrka: 31. srpna 2019

 

Literární soutěž Františka Halase 2019
Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let (včetně) svými dosud nepublikovanými básnickými texty napsanými v českém jazyce.
Soutěžní texty posuzuje tříčlenná porota, která určí laureáta/laureátku Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající v možnosti vydání debutové básnické sbírky knižně dosud nepublikující/mu autorce/autorovi. Vybrané práce deseti finalistů budou otištěny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cza v literárních časopisech. Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.
Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 nepublikovaných básní napsaných v českém jazyce, doplněné o rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení), zasílejte v jednom souboru na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v tištěné podobě ve třech kopiích poštou na adresu: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát. Zásilku viditelně označte HALAS 2019.
Uzávěrka: 15. července 2019

 

Ve stopách Grety Thunbergové– literární soutěž pro rok 2019

Vyšehradská literární soutěž se ponese v duchu ekologie a ochrany životního prostředí – inspirované mladou aktivistkou Gretou Thunbergovou. Napište esej, která bude co nejlépe shrnovat toto volání, problémy stavu životního prostředí, řešení a být výzvou, poselstvím, které by mělo pomoci ke zlepšení situace.

Soutěž je otevřená všem, bez omezení. Práce musí být vaše originální, napsaná pro účely této soutěže a minimálně na jednu stránku. Uveďte váš věk, jméno a adresu, příp. vaši školu.a zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vybraná nejlepší esej bude publikovaná v některém tištěném médiu.
Uzávěrka:30. června 2019

 

O Gondorský semenáček 2019
Téma: Odvaha se nachází na nepravděpodobných místech
Přijímají se příspěvky ve třech soutěžních kategoriích: Poezie - báseň, píseň / Próza - povídka / Výtvarno (ilustrace a artefakt) - kresba, malba, digitální kresba, fotka, jakékoliv trojrozměrné dílo (šperk, šaty apod.)
Každý autor se může v rámci jedné kategorie zúčastnit pouze s jedním příspěvkem (ale může se účastnit ve více kategoriích najednou).Maximální rozsah psaných děl je 30 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer).V kategorii poezie a próza se přijímají pouze díla v elektronické podobě. Nepřijímáme ručně psané práce!
Maximální rozměr obrazů je formát A2.Soutěžní díla nesmí být dosud nikde publikována, ať už v tištěné či v elektronické podobě.Přijímá se jen tvorba vycházející z knih pana J. R. R. Tolkiena. Tedy tvorba, odehrávající se v jeho světě, Ardě, a dodržující základní pravidla a reálie tohoto světa.
Vyhlášení bude na TolkienConu 2020, kde rovněž proběhne čtení vítězných prací a výstava výtvarných děl.
Literární díla zasílejte e-mailem na adresu mittalmar(zavináč)seznam.cz. Zasílejte je prosím vždy ve dvou souborech - jeden formátu MS Word (.doc, .docx), druhý ve formátu PDF. Usnadní nám to mnoho práce. Soubor pojmenujte názvem příspěvku.Do těla zprávy napište své jméno, případně přezdívku, název díla a váš věk.
Písně prosím posílejte s nahrávkou (klidně i amatérskou). Notový zápis není nezbytný, ale je rozhodně vítán.
U výtvarných děl a artefaktů posílejte originály (!!!). Pokud by byl artefakt či obraz příliš velký, lze se domluvit na osobním předání (do rukou Mittalmaru buď přímo, nebo přes prostředníka).
Jestli osobní předání není možné, můžete díla zaslat poštou na adresu: Semenáček, Roman Rádl, Nad Malým Mýtem 527/10, 147 00 Praha
Uzávěrka: 22. září 2019

 

Seifertův Žižkov
Literární soutěž pro žáky a studenty pořádá MČ Praha 3. 
Téma: poezie nebo próza na libovolné téma, které je inspirováno dílem Jaroslava Seiferta. 
Účastník soutěže: žáci a studenti ve dvou věkových kategoriích 10-13 a 14-17 let
Rozsah: max. 3 A4 
Podmínkou účasti v soutěži a zveřejnění příspěvku je přihláška do soutěže a souhlas zákonného zástupce.
Přijímání příspěvků je možné v termínu od 1. 11. 2018 do 1. 6. 2019 prostřednictvím: pošty na adresu Odbor školství MČ Praha 3, Lipanská 9, 130 85 Praha 3 // elektronické pošty na e-mailovou adresu: seifertuvzizkov(zavináč)praha3.cz // podatelny v přízemí MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3
Uzávěrka: 1. června 2019 

 

Seifertovy Kralupy 2019

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž, která je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí. Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, „Seifertovy Kralupy“ k rukám A. Levého, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou. V případě dotazů kontaktujte: A. Levý, tel. č. 778 772 635, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2019.

Uzávěrka: 30. května 2019

 

13. ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy
Téma literárního klání „Voda má, voda má…“ nabízí nepřeberné množství souvislostí. Všudypřítomný živel má mnoho tváří a barev, je životodárný i ničící... Záleží pouze na budoucích literátech, kterou z podob tohoto živlu ztvární. Mladší soutěžící ve věku 12–15 let mohou zaslat libovolný prozaický text na zadané téma, pro starší autory ve věku 16–19 let je určen žánr povídky.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v Památníku písemnictví na Moravě 14. června 2019. Autoři tří nejlepších příspěvků v každé kategorii, vybraných odbornou porotou, získají finanční odměnu v hodnotě 1000 – 6000 Kč dle umístění a jejich práce budou otištěny v samostatné literární příloze Sborníku Muzea Brněnska.
Kontakt: Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 932, e-mail: pamet(zavináč)muzeumbrnenska.cz, Mgr. Andrea Procházková, Ph.D., tajemnice soutěže
Uzávěrka: 31. března 2019


Otevřená výzva pro literární tvůrce a slamery v rámci festivalu Jeden svět 2019
ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. - pobočka Liberec vyhlašuje otevřenou výzvu pro začínající i zkušené literární tvůrce a slamery.
Pošlete do 3. 3. báseň či povídku, reagující na téma letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Tématem Jednoho světa 2019 je BEZPEČNÁ BLÍZKOST.
Více o letošním festivalovém tématu najdete na: www.jedensvet.cz/2019
Ta nejlepší díla se stanou součástí literárního večera, který se uskuteční ve středu 20. 3. v kavárně Knihkupectví a antikvariát Fryč. Akce proběhne jako součást doprovodného programu festivalu Jeden svět 2019.
Své texty (o rozsahu max. 3 normostrany ve formátu .doc) zasílejte na adresu: grosman.artwork(zavináč)gmail.com  
Uzávěrka: 3. března 2019

 

Literární soutěže Jakuba Arbesa – 2019 
Téma: „A tečka.“ 
Příběh s tajemnou atmosférou a třeba i s prvky hororu, psychologického nebo detektivního příběhu. Rozsah prací by neměl překročit 27 000 znaků vč. mezer. Počet zaslaných prací od jednoho autora by měl být maximálně 3 soutěžní příspěvky. Nesmí jít o práce již publikované či k publikaci připravené.
Své práce posílejte ve formátu .doc, .docx nebo .pdf na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do předmětu zprávy napište - Soutěž: Název práce. Do hlavičky soutěžního díla napište název díla. NOVĚ: Spolu se soutěžními pracemi je nutné zaslat i vyplněný dokument: http://www.arbesjakub.cz/prihlaska/Prihlaska-do-Literarni-souteze-Jakuba- Arbesa-2019-a-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.doc [1] Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s uvedením jména a příjmení, případně pseudonymu, u názvu díla zaslaného do soutěže. Tyto informace zveřejňujeme v tištěném nebo elektronické verzi sborníku vítězných prací a na webových stránkách www.arbesjakub.cz. Autoři vítězných a oceněných prací budou odměněni sborníkem vítězných prací a věcnými cenami. Vyhlášení soutěže a vydání sborníku proběhne ve formě a termínu dle aktuálních možností pořadatele. 
Uzávěrka:  1. března 2019.

 

18. ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA VENCLÍKA
Soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let.
Téma: Magické osmičky Kategorie: Vypsány jsou 3 kategorie: 1. kategorie: POVÍDKA 2. kategorie: BÁSEŇ 3. kategorie: ESEJ nebo NOVINOVÝ ČLÁNEK Úprava prací: Každá práce by měla obsahovat plné jméno autora, telefonické spojení a e-mailovou adresu, adresu jeho školy a zařazení do jedné z výše uvedených kategorií. Rozsah prací v kategorii povídka a esej nebo novinový článek je omezen - max. 5 stran textu formátu A4. Kategorie báseň je omezena na 1 až 2 básně. Uvítali bychom práce přepsané na PC. Prosíme o zaslání 5 kopií dané práce (kopírování příspěvků je pro nás velkou zátěží). Své literární příspěvky nezasílejte elektronickou poštou.
Uzávěrka: 5.ledna 2019

 

 


 

Literární soutěže na rok 2018

 

O Gondorský Semenáček 2018 

Téma letošního třetího ročníku soutěže je Poslední naděje. Téma se týká kategorií Próza, Poezie a Ilustrace. Kategorie Artefakt je na volné téma!

Přijímají se příspěvky ve čtyřech soutěžních kategoriích:

Poezie - báseň, píseň

Próza - povídka, drama

Ilustrace - kresba, malba, digitální kresba, fotka

Artefakt - jakékoliv trojrozměrné dílo (např. šperk, šaty apod.)

 

Každý autor se může v rámci jedné kategorie zúčastnit pouze s jedním příspěvkem (ale může se účastnit ve více kategoriích najednou). Maximální rozsah psaných děl je 30 normostran. Maximální rozměr obrazů je formát A2. Soutěžní díla nesmí být dosud nikde publikována, ať už v tištěné či v elektronické podobě.

Přijímá se jen tvorba inspirovaná dílem pana Tolkiena, která jeví prvky této inspirace. Za kánon se považují Tolkienovy středozemské knihy (Hobit, Pán prstenů, Nedokončené příběhy, Silmarillion, History of Middleearth…). Nejsou rozděleny věkové kategorie, ale při hodnocení bude přihlédnuto k věku autora.

 

Vyhlášení bude na TolkienConu 2019, kde rovněž proběhne čtení vítězných prací a výstava výtvarných děl. Literární díla zasílejte e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Zasílejte je prosím v souborech formátu MS Word (.doc, .docx) nebo v PDF. Soubor pojmenujte názvem příspěvku. Do těla zprávy napište své jméno, případně přezdívku, název vašeho díla a váš věk. Písně prosím posílejte s nahrávkou. U výtvarných děl a artefaktů posílejte originály. Pokud by byl artefakt či obraz příliš velký, lze se domluvit na osobním předání. Jestli osobní předání není možné, můžete díla zaslat poštou na adresu: Zuzana Ottová, Rezlerova 307,Praha 10 - 109 00.

Pro první tři místa budou připraveny hmotné ceny. Všichni účastníci soutěže též obdrží jeden kus z limitované edice sběratelských odznáčků (placek).

 Uzávěrka: 22. 9. 2018.Soutěž o nejlepší hasičskou báseň

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlašuje 10. ročník projektu Dávají za nás ruku do ohně pod záštitou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Drahoslava Ryby. Náplní letošního ročníku je literární soutěž o nejlepší báseň o hasičích a pro hasiče.
Literární forma: báseň
Téma: Hasiči - 100 let nás zachraňují
Rozsah: není stanoven
Věkové kategorie: děti (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ) a dospělí
Speciální kategorie: hasiči profesionální a dobrovolní
Pořadatel: Hasičský záchranný sbor ČR
Podmínky soutěže:
Do soutěže lze zasílat jen vlastní literární příspěvky, které je možné doplnit ilustrací. K příspěvku je nutné přiložit vyplněnou přihlášku stvrzenou vlastnoručním podpisem, kterým je udělen souhlas s případným poskytnutím autorských práv. Ideálním postupem je vše naskenovat a v elektronické podobě zaslat emailem, příp. zaslat poštou.
Soutěžní práce je možné zasílat od 11. února do 31. července 2018. Hlavním porotcem soutěže je generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba. Nejlepší vybrané příspěvky v každé soutěžní kategorii budou odměněny hasičskými dárky, otištěny v časopise 112 a použity v rámci oslav 100 let české státnosti. 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 8. září 2018 v rámci akce Zbirožské hasičské tatrování. 
Další informace naleznete na http://www.hzscr.cz
Uzávěrka: 31. července 2018Vyšehradská literární soutěž 2018

Vyzkoušejte si stát se na chvíli spisovatelem. Ukažte světu svůj 
talent. Třeba budete mít štěstí a vaše povídka, báseň nebo 
esej se objeví v chystané knize. 
Z příspěvků vybraných autorů totiž vznikne památeční kniha s 
názvem Vyšehradská kronika literárních talentů 2018. 
Témata letošní soutěže jsou tato: 
 "Poznání dobra a zla" 
 "Příběhy života" 
"Hranice reality" 
"Pohádka" 
"Vesmírná mise" 

 "Zachraňte svět!" 
Soutěž nemá omezení věku, rozsahu, počtu příspěvků ani žánru.

 Více informaci o soutěži můžete najít na internetových 

stránkách HTTPS://LADISLAVZELINKA.WORDPRESS.COM/VYSEHRADSKA-VIZE
Uzávěrka:  30. 6. 2018

 

 CHOMUTOVSKÝ KALAMÁŘ

Soutěž je určena autorům starším 14let,  kteří žijí či pracují nebo studují v okrese Chomutov.

Podmínky:

A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran.

B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.

C/ MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany. Téma je v letošním roce věnováno 100.výročí vzniku republiky, proto práce musí obsahovat slovo Československo. Toto téma je pojato zcela volně. Je možné věnovat se stovce jako takové, významu osmiček v naší historii a v našich životech. Můžeme vyjádřit pocit národní hrdosti, vlastenectví, zachytit krásy naší země.

Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (14 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně.

Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.

Práce nesmí překročit povolený rozsah.

Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.

 Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky. Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu:

Středisko volného času Domeček, CVK - k rukám Milana Märce, 602 118256, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov

Uzávěrka:28.6.2018

 

Seifertovy Kralupy 2018

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 23. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.Literární soutěž je určena všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích:

- 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku)

- nad 18 let bez omezení

 

Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoliv v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pfd. Zaslané práce se nevracejí.

 

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy (září 2018).Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, „Seifertovy Kralupy“ k rukám A. Levého, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 778 772 635, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. 5. 2018

 

4. ročník Jazykové a literární soutěže Čeština je i můj jazyk

Jednotlivci a skupiny žáků budou letos soutěžit ve třech kategoriích. V kategorii Promiňte, nerozumím, se budou žáci ZŠ do 6. tříd zamýšlet nad tím, jaké to je, když se ocitnou v neznámé zemi, kde všichni okolo mluví neznámou řečí. Ve Ztraceno v překladu budou žáci ZŠ od 7. tříd a SŠ uvažovat nad tím, k jakým nedorozuměním a situacím může dojít, když lidé mluví různými jazyky, pocházejí z různých zemí a kultur. Třetí, skupinovou kategorií, je Průvodce naší školou, ve které budou žáci ZŠ i SŠ vytvářet pomůcku pro orientaci v prostředí školy pro nové spolužáky bez znalosti češtiny. Forma literárních příspěvků i průvodce je libovolná, žáci mohou zvolit formát, který jim vyhovuje a je pro ně srozumitelný. Podrobné informace k soutěži najdou zájemci na webových stránkách METY. Slavnostní vyhlášení proběhne v druhé polovině června v rámci konference zaměřené na podporu výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Na autory tří nejlepších příspěvků v každé ze tří kategorií čekají zajímavé ceny ve formě zážitků, kurzu tvůrčího psaní, knih a elektroniky.
Kontaktní e-mailová adresa: karaskova(zavináč)meta-ops.cz 
Více informací na stránkách: www.meta-ops.cz

 

Uzávěrka:  15. 5. 2018

 

7. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ARTBOTIČ

Téma letošního ročníku je "JAK UZDRAVIT NEMOCNÝ SVĚT?"
Soutěžní práce (prózu a poezii) a přihlášky dohromady v jednom emailu posílejte na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu: ARTBOTIČ, VYŠEHRADSKÁ 35, PRAHA 2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie.

Vyhlašování vítězných prací bude opět v refektáři Emauzského kláštera na 
Praze 2 - 28. 5. od 17 hodin.

Uzávěrka: 30. 4. 2018

 

 2. ročník celostátní literární soutěže Seifertův Žižkov

Městská část Praha 3 vyhlašuje druhý ročník celostátní literární autorské soutěže Seifertův Žižkov, určené pro žáky a studenty ve věku od 12 do 17 let.
Soutěžní příspěvky (báseň a povídka) na volné téma je možné posílat na web http://www.seifertuvzizkov.cz.

Uzávěrka: 30. 4. 2018

 

 XXIV. ročník literární a XXII. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

Památník Terezín vyhlašuje soutěž se společným tématem Domov.

Egon Ervín Kisch pobýval po okupaci Československa nacistickým Německem ve Francii, USA a Mexiku, z něhož se po druhé světové válce vrátil zpět do vlasti. Podobný osud zažívali mnozí další podobně postižení, kteří utíkali po roce 1933 nejprve z Německem ohrožených a posléze obsazených zemí.Pokuste se zamyslet, co pro ně mohla znamenat ztráta domova. S jakými těžkostmi se museli v zahraničí potýkat? Jak na ně nahlíželi tamní lidé? Bylo pro ně snadné se mezi ně začlenit? A s jakými problémy se musejí potýkat dnešní lidé prchající z různých důvodů ze svých domovů? Co pro vás znamená domov?

 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

Soutěžící mají volnou ruku, co se týká umělecké formy a techniky. U každé práce musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce zasílejte nejlépe elektronicky, výtvarné pouze fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června 2018 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny.

Uzávěrka: 13. 4. 2018

 

HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2018

Soutěž vyhlašuje Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte. Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval.  Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru:POEZIE - max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran. PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu) Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech.  Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché. Zaslat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Práce bude hodnotit odborná porota. Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,- Kč.  Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 28. dubna 2018 v sále Radnice města Hořovice.

Uzávěrka:  18. 3. 2018

 

Jeden svět 2018

Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Liberec vyhlašuje otevřenou výzvu pro začínající i zkušené literární tvůrce a slamery.

Pošlete báseň, povídku, anebo koncept vaší slam poetry performance reagující na téma letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Tématem Jednoho světa 2018 je AKTUALIZACE SYSTÉMU.

Ta nejlepší díla se stanou součástí literárního večera, který se uskuteční v zájmu doprovodného programu festivalu Jeden svět Liberec. Akce se bude konat v liberecké kavárně Knihkupectví a antikvariát Fryč a to v úterý 13.3. od 18:00.

Své texty (o rozsahu max. 3 normostrany ve formátu .doc) zasílejte na adresu: martin.grosman(zavináč)clovekvtisni.cz

Uzávěrka:  9. 3. 2018

 

Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty (VLRP)

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4). Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín (od 1. 5. do 12. 6. 2018) a podzimní termín (od 1. 9. do 30. 11. 2018) v jednotlivých výše uvedených městech. O výběru autorů rozhodují národní komise s tím, že konečné rozhodnutí učiní výběrová komise složená ze zástupců jednotlivých národních komisí a zástupců Mezinárodního visegrádského fondu.

Zažádat mohou prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 
18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací 
- esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně 
třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či 
elektronických médiích 
Každý žadatel je povinen vyplnit on-line formulář žádosti (v angličtině), který obsahuje:

- strukturovaný životopis 
- popis literárních záměrů během rezidenčního pobytu 
- bibliografii autora 
- motivační dopis

Uzávěrka: 31. 1. 2018

 

  Literární soutěž Jakuba Arbesa 


Letošní téma je: Ozvalo se znenadání velmi jemné zaťukání na 
dveře..." 
Sepište příběh s tajemnou atmosférou a s prvky hororu, psychologického nebo detektivního příběhu a pošlete ho ve formátu .doc, .docx nebo 
.pdf na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. předmětu zprávy napište - 
Soutěž: Vaše příjmení - Název práce. Do hlavičky soutěžního 
díla napište: název díla, jméno autora, datum narození, adresu a 
e-mail. 
Rozsah prací nesmí překročit 27 000 znaků vč. mezer. Každý může zaslat maximálně 3 soutěžní příspěvky. Nesmí jít o práce již publikované či k publikaci připravené. 
Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s možností vydání 
díla ve sborníku a s umístěním díla na webových stránkách Jakuba Arbesa – www.arbesjakub.cz
Autoři vítězných a oceněných prací budou odměněni sborníkem 
vítězných prací a věcnými cenami. Vyhlášení letošní soutěže 
proběhne poněkud netradičním a moderním způsobem - formou 
vyhlašovacího videa.

Uzávěrka: 21. 1. 2018

 

25. ročník literární soutěže MŮJ SVĚT

Přihlásit se mohou všichni autoři od 15 let:

I. kategorie: próza - max. 3 str. A4, podkategorie: 15-18; 18-30; 30 a více let

 II. kategorie: poezie - 3 básně, podkategorie: 15-18; 18-30; 30 a více let

Práce budou hodnoceny odbornou porotou, vyhlášení výsledků proběhne na slavnostním večeru v březnu 2018. Své příspěvky doručte e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně poštou na adresu –

Ústřední knihovna FRÝDEK, půjčovna beletrie, Jiráskova 506, Frýdek-Místek. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a bydliště!

Uzávěrka: 31. 12. 2017

 

 11. ročník Literární soutěže s Annou Bolavou

V Týdnu knihoven vyhlásila Krajská knihovna Karlovy Vary 11. ročník oblíbené literární soutěže

SOUTĚŽ je pro všechny autory z České republiky, kteří se literární tvorbou se nezabývají profesionálně.

·          příspěvek, který bude do soutěže zaslán, nesmí být dosud publikován

·          motto ročníku je „Jsem to pořád já. Dokážu vnímat a cítit a rozplakat se, jsem to já!“ – z něj musí autoři soutěžních prací vycházet

·          nejnižší věková hranice autora 14 let

·          kategorie - próza - povídka

·          rozsah literárního díla - maximálně 5 normostran

·          každý autor může přihlásit pouze jediný příspěvek (zaslané práce se nevracejí)

·          soutěžní práce se přijímají pouze v elektronické podobě (program Word)

·          přihlášené povídky budou průběžně publikovány na webu KKKV

 

Každá soutěžní práce musí obsahovat:

·          jméno povídky

·          jméno autora

·          bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo autora

·          medailon (charakteristika) autora

·          souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících

 

Hodnocení zaslaných prací

·          nezávislým hodnocením určí porota 10 soutěžních prací, které budou zveřejněny ve sborníku soutěže.

·          Jedné z těchto 10 povídek udělí porota Zvláštní cenu poroty.

·          10 vybraných povídek předá porota k posouzení patronovi soutěže, který rozhodne o místění na 1. - 3. místě

Soutěžní práce zasílejte prostřednictvím webového formuláře na adrese www.knihovnakv.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za účasti patronky Anny Bolavé proběhne v sále Krajské knihovny Karlovy Vary 24. 2. 2018 od 16:00 hodin.

Uzávěrka: 31.12.2017

 

 Komiksová soutěž knihovny Jiřího Mahena v Brně

Úkolem je vytvořit komiks, ve kterém bude hlavním hrdinou Jiří Mahen. Musí se jednat o originální autorem vytvořené dílo, ne o cizí obrázky rozdělené stripy a doplněné bublinami. Požadovaný formát hotového díla je buď A5, nebo A4. Minimální délka komiksu je pak 8 stránek A5 nebo 4 celé stránky A4. 

Soutěžit mohou mladí lidé ve věku od 13 do 26 let.

Soutěžní práce je třeba doručit na adresu: Knihovna Jiřího Mahena, Knihovna pro děti a mládež, Kobližná 4, 601 50 Brno, případně zaslat ve formátu pdf. na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní výhrou je tablet. Autoři dalších vybraných prací obdrží drobné propagační předměty knihovny. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 5. 12. 2017.

Uzávěrka: 17. 11. 2017

 

6. ročník Studentské soutěže o vydání magisterské diplomové práce

Studentská soutěž je určena studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Magisterské diplomové práce je možné přihlásit ve třech kategoriích, kterými jsou:vědy o živé přírodě a chemické vědy, vědy o neživé přírodě a humanitní a společenské vědy.

Soutěž je určena pro studenty do 28 let, kteří obhájili magisterskou diplomovou práci se známkou výborně. Práce musí být napsána v češtině a nesmí být delší než 300 stran. Přihlášené diplomové práce bude hodnotit porota složená z předních představitelů české vědy a zaměří se nejen na faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost autora upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky soutěže vybere odborná porota v jednotlivých kategoriích vítěze, jejichž slavnostní vyhlášení proběhne na jaře 2018. Své práce posílejte na e-mail: povysilova(zavináč)academia.cz

Uzávěrka: 31. 10. 2017

 

 Literární soutěž na téma Čertovská pohádka

Výstaviště Lysá nad Labem a Nakladatelství Kaplanka Nymburk vyhlašuje u příležitosti čtrnáctého ročníku Polabského knižního veletrhu 2017 tradiční literární soutěž, tentokrát na téma Čertovská pohádka.

Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: pro děti do 15 let, pro studenty do 18 let a pro dospělé nad 18 let.

Próza a poezie budou hodnoceny jako samostatné kategorie.

Zúčastnit se může každý autor s maximálně třemi pracemi.

V kategorii próza musí mít práce maximálně dvě normostrany (cca 3 500 znaků).

V kategorii poezie nesmí báseň při velikosti písma 12 přesáhnout jednu stranu A4.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vybrané práce při zachování autorských práv použít libovolně v tisku či na internetu, bez nároku autora na honorář.

Každá práce musí mít v horní části první stránky (nikoliv ve formátu „záhlaví“) uvedené jméno autora, věkovou kategorii, adresu, telefon, mail a výrazně nadepsanou kategorii literární (próza, poezie).

Porota jmenovaná pořadateli soutěže práce vyhodnotí, v každé věkové kategorii udělí ceny. Ocenění autoři, případně i autoři dalších vybraných prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení, které se odehraje v sobotu 2. prosince 2017 v 10 hodin na výstavišti v rámci čertovského hemžení, a odměněni kvalitními knižními cenami a diplomy. Nedostaví-li se autoři na vyhlašování, obdrží poštou pouze diplom. Sborníček z oceněných prací bude v elektronické podobě uveřejněn na www.vll.cz.

Literární práce posílejte na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně poštou na adresu: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk.

Uzávěrka je stanovena na 1. 10. 2017

 

SOUTĚŽ SIGU LITERÁRNÍ TVORBA 2017                                                

pořádá: SIG Literární tvorba, zájmová skupina v Mense ČR                                    

 téma: Po bouři                                                                                            

kategorie próza: povídka v rozsahu nejvýše 15 tisíc znaků                                

kategorie poezie: nejvýše tři básně                                                                

věk: neomezeno Společně s textem musí být zaslaná přihláška obsahující údaje:  jméno a příjmení,  věk,  adresa pro korespondenci, e-mail, telefon. Formulář přihlášky lze stáhnout na stránkách soutěže.

Autoři zaslaných příspěvků souhlasí s případným zveřejněním ukázek ze svých textů v časopise Mensa a na Internetových stránkách.odměny: vítězné texty budou vydány ve sbírce, všichni autoři obdrží originální diplomy a knižní odměny. Každý autor může zaslat jeden příspěvek v každé kategorii. Zašlete soutěžní text a přihlášku na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Uzávěrka: 30. 9. 2017 

 

Máchovou stopou 2017

Spisovatele Miloše Urbana, Josefa Formánka a Jaroslava Balvína letos do literární soutěže Máchovou stopou nominovala litoměřická Knihovna Karla Hynka Máchy.

Devátý ročník Máchovy stopy je opět určen středoškolákům a dospělým v oddělených kategoriích. Maximálně čtyřstránkovou povídku tentokrát pište na téma „Pro rodinu vše“.

Texty posílejte v dokumentech typu .doc nebo .odt apod. (tedy nikoli jako .pdf) na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na závěr soutěžního příspěvku uveďte soutěžní kategorii, celé jméno, e-mailovou a poštovní adresu.

Vítězné povídky oceníme knižní odměnou a publikujeme v knihovních novinách. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za účasti porotců v listopadu 2017 v Litoměřicích a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem pro oceněné.

Uzávěrka: 31. 8. 2017

 

2. literární soutěž internetového magazínu Svět knih

Téma: sci-fi, fantasy

Rozsah povídky: libovolný

VýhryNa první tři výherce budou čekat zajímavé knižní odměny. Jejich povídky také zveřejníme na stránkách magazínu Svět knih. Ovšem to není vše. Prvních deset nejlepších povídek vložíme do krásného e-booku, který bude dostupný ke stažení na stránkách magazínu. Tímto výtvorem se budete moct pochlubit mezi svými kamarády, rodinou i přáteli na sociálních sítích. E-book bude doplněný o krásné fotografie a obrázky, které můžete také zaslat do naší literární soutěže. Obrázky, které zašlete a my je zveřejníme v e-booku také odměníme. 

Pošli svou povídku na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a získej zajímavé výhry a možnost zveřejnění tvé práce na stránkách magazínu a v e-booku. Nezapomeňte připsat k povídce také celé vaše jméno a adresu, abychom věděli, kam máme výhru zaslat.

Uzávěrka: 31. 7. 2017

 

Soutěž SKIP pro spisovatele a ilustrátory KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – 10. ročník!

Přihlásit do soutěže je možné dílo, které je

·         dosud nepublikované a jehož vydání není smluvně vázané s jiným nakladatelstvím

·         po jazykové, literární, obsahové a výtvarné stránce vhodné pro děti ve věku 7-8 let

·         přiměřené dovednostem začínajících čtenářů

·         o rozsahu minimálně 20 000 a maximálně 30 000 znaků včetně mezer

·         doplněno minimálně 10 ilustracemi, optimálně 26 ilustracemi

·         prózou či poezií

·         v českém jazyce

 Pořadatel Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže díla s protiprávním či jinak závadným obsahem. Soutěžní dílo může mít jednoho autora textu a jednoho autora ilustrací, případně může mít jen jednoho autora obou složek. Za autora mladšího 18 let přihlašuje soutěžní dílo jeho zákonný zástupce, případně s tímto přihlášením alespoň vyjádří svůj souhlas. Díla bude posuzovat odborná porota. Při hodnocení bude brán zřetel na dodržení podmínek soutěže a rovněž na poetičnost, hravost, etický přínos textu nebo autorský nápad. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na webových stránkách SKIP ČR. Vítězný text bude vydán nakladatelstvím Triton jako ilustrovaná Knížka pro prvňáčka v dubnu 2018 v minimálním nákladu 30 000 výtisků. Autor textu i autor ilustrací obdrží honoráře ve výši 30 000 Kč. Licence na vydání díla bude poskytnuta jako výhradní po dobu 3 let. Soutěžní díla je třeba zaslat prostřednictvím služby http://www.uschovna.cz/ e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. července 2017

 

Dopis Masarykovi

Masarykova společnost Prostějov vyhlašuje 1. ročník literární soutěže Dopis Masarykovi pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a gymnázií.

Napište našemu prvnímu prezidentovi dopis. Můžete použít prvky úvahy nad jeho životem, myšlením i konkrétními skutky. Můžete polemizovat s jeho myšlenkami nebo mu dát za pravdu v těch, které Vás zaujaly. Můžete mu napsat, jak jej vnímáte, co jste o něm slyšeli či co o něm víte. Jestli má ve Vašich očích význam pro současnost a budoucnost nebo jestli už je jen jménem pro historiky. Rozsah: cca 1 – 3 normostrany. Soutěžní příspěvky zasílejte pouze e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to v elektronickém formátu doc či docx nebo naskenované v ručně psané podobě (čitelné). V textu průvodního e-mailu uveďte celé jméno, věk, školu, třídu (ročník) a kontakt na autora. Soutěž má dvě kategorie: A: žáci 2. stupně ZŠ a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií B: studenti SŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Příspěvky posoudí odborná komise. Vybrané práce budou zveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele a tři z nich v každé kategorii pak oceněny věcnými dary a finanční prémií 1.000,- Kč v rámci vzpomínkového programu k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka.

Uzávěrka: 30. 6. 2017

 

 

Seifertovy Kralupy 2017

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 22. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu.

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí.

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2017.

Práce zasílejte na adresu:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

„Seifertovy Kralupy“

k rukám A. Levého

Palackého nám. 1

278 01 Kralupy nad Vltavou

V případě dotazů kontaktujte:

A. Levý, tel. č. 778 772 635,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. 5. 2017

 

Poezie pro knihovnu

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze vyhlašujeme soutěž 
poezie, v níž vítězné práce budou vystaveny v prostorách 
knihovny. 
Nenechte si ujít tuto novinku a příležitost prezentovat svůj literární talent. Pokud si přejete se zúčastnit v této soutěži, pošlete libovolný počet básní na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uveďte váš věk, jméno a adresu.

Z obdržených příspěvků bude vybraných 10-15 nejlepších oceněno 
veřejným vystavením v Domě čtení v Ruské ulici v Praze. Soutěž 
má stanoveno téma a tím je „Fantazie a skutečnost“. Omezení, 
věková, rozsahu, nejsou stanovena.
 

Uzávěrka: 30. 4. 2017

 

Všude dobře, doma nejlíp

Soutěž se koná pod záštitou spisovatelky a nakladatelky Mgr. Evy Koudelkové, Ph.D.Organizátoři soutěže: Městská knihovna Jablonné v Podještědía ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí.

Kategorie:

·         Žáci 1. stupně základních škol

·         Žáci 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

·         Všichni starší věku základní školní docházky

Literární zpracování: Bez omezení – libovolná próza (povídka, pohádka atd.) Zaslaná práce musí být původní, dosud nikde nepublikovaná.

Rozsah práce: Pro 1. a 2. kategorii: Maximálně čtyři strany A 4 ručně psaného textu nebo max. 2 strany strojopisu formátu A4, font Arial, velikost 12,řádkování 1,5, program Word. Pro 3. kategorii: Pouze v elektronické podobě, maximálně 4 normostrany (30 řádků po 60 úhozech, cca 250 slov na stranu, řádkování 1,5).

 

Každá odevzdaná práce musí obsahovat průvodní list, na kterém bude uvedeno:

·         Jméno a příjmení autora, rok narození

·         Název díla

·         Uvedení soutěžní kategorie

·         Uvedení počtu stran literární práce

·         Přesná adresa bydliště

·         Mailová adresa nebo telefon (u dětí do 15 let – kontakt na zákonného zástupce)

 

ODESLÁNÍ PRACÍ: Mailem: na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Předmět: „Soutěž“. Poštou na adresu: ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí. Osobně: na adresu Městská knihovna Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 23 nebo na výše uvedenou adresu ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

29. května 2017 proběhne od 10.00 hodin ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí slavnostní vyhlášení vítězů soutěže za účasti sponzorů. Po předání cen proběhne workshop o psaní.

Uzávěrka: 30. dubna 2017

 

XXIII. ročník literární a XXI. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

Vyhlašuje: Památník Terezín

Téma: Je minulost stále živá?

V roce 2017 si připomínáme 70. výročí vzniku Památníku Terezín, jehož hlavním posláním je připomínat zločiny nacistického režimu v souvislosti s existencí židovského ghetta v Terezíně, věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti a pobočky koncentračního tábora Flossenbürg v Litoměřicích.

Jsou tyto zločiny již jen minulostí? Je tato minulost přítomna jen na pietních místech či v muzejních expozicích připomínajících oběti nacismu? Nebo je stále s námi, a to nejen ve vzpomínkách přeživších, vyprávěních jejich potomků, školních učebnicích, studiích odborníků, krásné literatuře, výtvarném umění, hraných i dokumentárních filmech, ale nověji třeba i v komiksech? Hrozí nám podobná nebezpečí, kterým byli vystaveni naši předci na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století? Jestliže ano, lze je odvrátit? Může se vůbec lidská společnost z minulosti poučit v dlouhodobé časové perspektivě?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

 

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 18. dubna 2017. U každé musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce mohou být zaslány elektronicky, výtvarné pouze fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 7. června 2017 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Kontaktní adresa:

Památník Terezín Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka

Principova alej 304 411 55 Terezín tel.: 416 724 563, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 18.4.2017

43.ročník soutěže TRAPSAVEC

- Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě,trampování a toulání po zemi, skalách i vodě.

- Soutěží se v těchto kategoriích: 

- OLDPSAVCI - PRÓZA

- OLDPSAVCI - POEZIE

v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěžitři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let

- NAD 23 LET -PRÓZA

- NAD 23 LET -POEZIE

v těchto kategoriích soutěží ostatní v době uzávěrky starší 23 let

- DO 23 LET -PRÓZA

- DO 23 LET –POEZIE

v těchto kategoriích soutěží psavci v době uzávěrky mladší 23 let

- Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dostatek příspěvků,

budou autoři soutěžit v kategorii nad 23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce

- Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu ZLATÉHO TRAPSAVCE

- Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně.

- Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru Word, OpenOffice atd).

- Své práce posílejte na kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- Touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků.

- Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, rok narození, adresu.

- Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii.

- Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu (v jedné kopii).

Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno akategorii, případně i adresu a věk.

Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.

Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto příspěvků na internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.

- Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim sbírky.

- U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných prací, který bude všem účastníkům k dispozici zdarma.

VÍCE PODROBNOSTÍ NA STRÁNKÁCH WWW.TRAPSAVEC.CZ, NEBO NA FACEBOOKU VE SKUPINĚ TRAPSAVEC

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE TRAPSAVEC JE O PŮLNOCI 28. ÚNORA 2017

 

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY 2017

Skrytá paměť Moravy, literární soutěž pro mladé autory, zaštítěná Jihomoravským krajem, vstoupila do jedenáctého ročníku. Aktuální tvůrčí téma „Kořeny“ slavnostně představil 25. října v Památníku písemnictví na Moravě radní JMK ing. Jiří Němec. Prozaické soutěžní příspěvky mohou pisatelé ve věku 12-19 let zasílat do konce března 2017 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad.

Soutěž: Skrytá paměť Moravy

Vyhlašovatel: Rada Jihomoravského kraje

Organizátoři: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka Památník písemnictví na Moravě a Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP

Vyhlášení XI. ročníku: 25. října 2016

Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 932

Informace o Skryté paměti Moravy i seminářích Krocení literární múzy naleznou zájemci na webových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz, www.muzeumbrnenska.cz, www.masaryk.info.cz a na Facebooku Skrytá paměť Moravy.

Organizátory soutěže jsou Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, příspěvkové organizace a Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace. Slovanské hradiště, národní kulturní památka, bude 16. červnu 2017 hostit slavnostní vyhlášení vítězů spojené s jejich autorským čtením. Ač má soutěž ve svém názvu „Moravu“, je určena dětem a mládeži z celé České republiky. V kategorii od 12 do 15 let mohou výherci získat 1000 až 3000 Kč, v kategorii od 16 do 19 let získá vítěz 6000 Kč, za 2. místo 5000 Kč a za 3. místo 4000 Kč. 

Uzávěrka soutěže: 31. března 2017

 

8. ANTALOGIE ČESKÉHO HORORU

Hledáme autory, kteří mají chuť se zapojit do projektu Hledáme 100 českých Kingů (podle Mistra hororu S. Kinga). Dosud vyšly 1., 2.,3., 4., 5., 6. a 7. antologie českého hororu. 

8. antologie českého hororu bude věnována drabble povídkám, tj. dílům s limitovaným rozsahem, konkrétně - do 333 slov, včetně názvu povídky i jména autora. 

Termín uzávěrky pro zaslání děl je 17. 2. 2017. 

Pro bližší informace pište na mail editora Milana Kaliny, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně se podívejte na webové stránky, viz -

http://artthriller.webnode.cz/knihy/. Kniha vyjde v březnu 2017.

Uzávěrka: 17.2.2017


 

 

Literární soutěže na rok 2016 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MAGAZÍNU SVĚT KNIH

Internetový magazín Svět knih vyhlašuje první literární soutěže pro mladé autory, pisálky a milovníky prózy.

Píšete rádi povídky o lásce, přírodě, rodině, životě, fantasy světě, či jiném tématu? Přihlaste se do literární soutěže a pošlete svůj výtvor do 31. prosince 2016. Ty nejlepší povídky odměníme zajímavými cenami a zveřejníme na stránkách internetového magazínu Svět knih (http://svetknih.funsite.cz/)

Téma: libovolné

Rozsah povídky: maximálně do 5 stran

Výhry:

1.místo: Nejlepší ohodnocená práce získá knihu Jeden plus jedna (Jojo Moyesová) a publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

2.místo: Druhá nejlepší ohodnocená práce získá knihu Angelopolis (Danielle Trussoniová) a publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

3.místo: Třetí nejlepší ohodnocená práce získá knihu Oživené hroby (Karel Sabina) a publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

4.místo: Čtvrtá nejlepší ohodnocená práce získá publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

5.místo: Pátá nejlepší ohodnocená práce získá publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

Pošli svou povídku na libovolné téma na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a získej zajímavé výhry a možnost zveřejnění tvé práce na stránkách magazínů. Nezapomeňte připsat k povídce také celé vaše jméno a adresu, abychom věděli, kam máme výhru zaslat.

Uzávěrka: 31.12.2016

 
LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU
21. ročník ceny Knižního klubu – přihlásit lze dosud nepublikované prozaické dílo – novelu nebo román.
Další informace: http://lckk.cz/o-cene/aktualni-rocnik.html
MŮJ SVĚT
Kategorie:
a)    do 18 let – próza, poezie
b)    nad 18 let – próza, poezie
c)    nad 30 let – próza, poezie
Uzávěrka: 31. 12. 2016

„Na mnoho témat“
Pod záštitou sdružení Společně pro Neratovice vyhlašujeme literární soutěž v psaní povídek. Jak už název napovídá, témat k zamyšlení a inspiraci bude hned několik, a nebudou to jen tak ledajaká témata, protože soutěž je určena pro větší i menší lidi, stejně jako pro děti i dospělé.
Jedná se o následující kategorie:
1.    Děti a dorost ve věku 10-14,99 let.
2.    Skoro dospělí ve věku 15-19,99 let
3.    Dospělí starší 20 let
Každá kategorie bude mít svá témata:
Děti a dorost:
Šikana
Tři slepice
Pedofil
Učitelka
Skoro dospělí:
Piš, když máš protekci!
Jsem starý a všechny štvu.
Hasič
Pivní poezie
Dospělí:
Rybářské téma nebo o žrádle
Geronti nemají mušku
Děvka s jizvou
Přelí(é)zání ohradníku

1.    Posílejte jen prózu v jakékoliv formě, nejedná se o soutěž básní!
2.    Maximální délka příspěvku nesmí přesáhnout 4 normostrany nebo 7000 znaků.
3.    Za nedodržení kategorií nebude povídka připuštěna k hodnocení komise a tím pádem skartována. Jednotlivá témata by měla být leitmotivem děl, případně by se měla v celkovém vyznění jevit jako zásadní pro popsaný děj. Posílejte povídky, vypravování, reportáže, či cokoliv dalšího prozaického, co vás napadne, ovšem zpracujte svá díla v uměleckém duchu, abyste obstáli v konkurenci.
4.    Svá díla zasílejte do Mikuláše, teda 6. 12. 2016. Vyhodnocení soutěže proběhne ve Společenském domě v Neratovicích Na Tři krále 6. 1. 2017. Čas předávání cen bude upřesněn!
5.    Vítězové jednotlivých kategorií, stejně jako miniknihovny Soví budky, obdrží almanach nejlepších prací.
6.    Svá díla zasílejte na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Do předmětu uveďte: Literární soutěž "Na mnoho témat!"
V příloze ve formátu doc, docx či pdf nepište žádné identifikační znaky, práci zašlete pod jejím názvem. Do textu emailu doplňte své jméno či pseudonym, věk, název práce, vybrané téma a pro jistotu kontaktní email, kam vám sdělíme výsledek.

Uzávěrka: 6.12.2016

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ, NEJKRATŠÍ SCI-FI POVÍDKU
Soutěž o nejlepší sci-fi nebo fantasy povídku do 100 znaků.
Uzávěrka: 31. 12. 2016
Další informace: http://www.vanili.cz/scifi/literarni-soutez/

FACE2ART
Projekt Face2art vyhlašuje literární soutěž na volné téma – poezie, próza.
Kategorie:
a) od 13 do 17 let
b) od 17 do 23 let
Uzávěrka: 15. 11. 2016
Další informace: http://www.face2art.cz/index.php/pravidla

MACHAROVO PERO
Městská knihovna Kolín vyhlašuje 11. ročník literární soutěže na volné téma, které se vztahuje k městu Kolín.
Kategorie:
a)    1. -5. ročník ZŠ
b)    6. -9. ročník ZŠ
c)    Učiliště, střední školy, vysoké školy
Uzávěrka: 31. 10. 2016
Další informace: http://www.knihovnakolin.cz/co-se-chysta

ČESKÁ LUPA
3. ročník detektivní literární soutěže Česká lupa na téma “Sherlock, Colombo a ti druzí”.
Kategorie: neomezeno
Uzávěrka: 30. 9. 2016
Další informace: http://www.tondamazac.cz/2016/03/ceska-lupa-2016/

HOROROVÁ SOUTĚŽ HOROR WEBU
Horor-web.cz vyhlašuje 5. ročník literární soutěže o nejlepší hororovou povídku na téma „Horor založený na pověstech“.
Kategorie: neomezeno
Uzávěrka: 30. 9. 2016
Další informace: https://www.horor-web.cz/clanky/v-hororova-soutez-horor-webu.html

PRVOTINY
Knihovna města Olomouce vyhlašuje věkově neomezenou literární soutěž v oblasti prózy a poezie bez zadání tématu.
Kategorie: neomezeno
Uzávěrka: 31. 8. 2016
Další informace: http://www.kmol.cz/node/82

Máchovou stopou 2016
Knihovna K. H. Máchy vyhlašuje osmý ročník literární soutěže. Soutěž je určena:
1. středoškolákům
2. dospělým (studenti vysokých škol, absolventi atd. bez věkového omezení).
V obou kategoriích mohou soutěžící posílat pouze povídku o rozsahu maximálně 4 normostrany (1 normostrana čítá 1 800 znaků vč. mezer), tentokrát na volné téma. Soutěžní díla posílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..   Přihlášeny mohou být pouze nepublikované texty.
Uzávěrka: 31. 8. 2016
Další informace: http://www.knihovnalitomerice.cz/aktuality/machovou-stopou-2016

TACHOVSKÁ RENETA
Knihovna Městského kulturního centra Tachov vyhlašuje 7. ročník literární soutěže Tachovská Reneta na téma “Pokušení”.
Kategorie: nad 15 let
Uzávěrka: 31. 8. 2016
Další informace: http://www.tachovsko.com/tachovska-reneta-2016.html

KENYHO VOLEJ
Soutěž výhradně vodáckých povídek.
Kategorie: zúčastnit se může každý, kdo byl alespoň jedenkrát na vodě
Uzávěrka: 28. 8. 2016
Další informace: http://kenyhovolej.cz/soutez/

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POVÍDKU NA TÉMA NELEGÁLNÍ DROGY
Literární soutěž Národní protidrogové centrály ke 25. výročí její existence, ve spolupráci s Českou asociací autorů detektivní literatury (AIEP). Díla musí obsahovat drogový prvek a nikterak nesmí popularizovat životní styl spojený s užíváním drog.
Uzávěrka: 30. 7. 2016
Další informace: http://www.detektivka.com/

ROKLE ŠERÉ SMRTI
Pod záštitou Prague by night je vyhlášena literární soutěž hororových povídek. Téma není pevně určené, povídky by měly obsahovat strach z nadpřirozena.
Kategorie:
a)    do 18 let
b)    nad 18 let
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://praguebynight.eu/prague-by-night/page/53_rokle-sere-smrti-rozcestnik/

JAK SE HASILO PŘED 150 LETY
Generální ředitelství hasičského záchranného sboru vyhlašuje literární soutěž na téma: “Jak se hasilo před 150 lety aneb když nablýskané parní stroje vedly s ohněm líté boje”. Žánrem je komiks. Autoři mají pouze 3-5 obrázků na ztvárnění příběhu.
Kategorie:
a)    děti z mateřských škol a žáci prvního stupně ZŠ (cca 5-12 let)
b)    žáci druhého stupně ZŠ (cca 12-16 let)
c)    žáci středních škol (cca 16-20 let)
d)    tvořiví dospělí
e)    dobrovolní a profesionální hasiči
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://www.hzscr.cz/clanek/startuje-8-rocnik-souteze-davaji-za-nas-ruku-do-ohne.aspx

LITERÁRNÍ ČÁSLAV
Literární klub Dr.Nadi Benešové při Městském muzeu a knihovně Čáslav vyhlašuje literární soutěž na volné téma v próze a poezii.
Kategorie: nad 15 let
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://www.cmuz.cz/LKNB/aktualne.htm

Soutěž SIGu Literární tvorba
Téma: Staré cesty mladých žen
Sekce: próza (povídka), poezie
Uzávěrka: 30.6.2016
Další informace:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/

ROKYCANSKÝ PÍSMÁK
Městská knihovna Rokycany vyhlašuje 17. ročník literární soutěže.
Téma:
a)    Den, kdy naposled vyšly noviny
b)    Omylem mě zamkli v muzeu!
c)    Jak svět vidí knihovníci?
Kategorie:
a)    Žáci 6. -9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://www.rokycany.cz/rokycansky-pismak-2016/d-880231/p1=911

NEW WEIRD
Pátý ročník soutěže v žánru New Weird.
Kategorie:
a)    do 15 let
b)    od 15 let
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://sussanah.blog.cz/1601/new-weird-2016

ŽOLDNÉŘI FANTAZIE
Straky na vrbě a ASF Asociace Fantasy vyhlašují osmý ročník literární soutěže Žoldnéři fantazie – fantasy povídka.
Uzávěrka: 30. 06. 2016
Další informace: http://www.straky.cz/clanek.aspx?ArtID=92

BRNĚNSKÁ SEDMIKRÁSKA
Časopis Host vyhlašuje VIII. ročník básnické soutěže na téma „Brno, 27.nejlepší město na světě“.
Uzávěrka: 31. 5. 2016
Další informace: http://kavarna.hostbrno.cz/brnenska-sedmikraska

SEIFERTOVY KRALUPY
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje autorskou literární soutěž v rámci 21. ročníku Festivalu poesie a přednesu Seifertovy Kralupy. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly, maximálně 200 původních dosud nepublikovaných, česky psaných veršů. Jedena z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní. 
Kategorie:
a)    od 14 do 18 let (dovršených 30. 6. 2016)
b)    nad 18 let bez omezení
Uzávěrka: 31. 5. 2016
Další informace: https://www.mestokralupy.cz/aktuality/1343

3. ČESKÝ THRILLER
Nakladatelství Ladislav Kocka, art thriller umožňuje přihlásit thriller o rozsahu maximálně 40 000 znaků k vydání v e-knize 3. český thriller.
Uzávěrka: 31. 5. 2016   
Další informace: http://artthriller.webnode.cz/news/a7-antologie-hororu-a-3-cesky-thriller/

VÝLET DO MINULOSTI
Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje 10. ročník literární soutěže na téma „Výlet do minulosti“. Soutěží se v kategoriích próza, poezie, publicistika.
Kategorie:
a)    děti do 15 let
b)    mládež 15-18 let
c)    dospělí
Uzávěrka: 31. 5. 2016
Další informace: http://knihovna.celakovice.cz/

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ – PRO RADOST A POTĚŠENÍ - LITERÁRNÍ PRÁCE
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. vyhlašuje XVII. ročník soutěže na téma „ Podzim – nejkrásnější období v životě i přírodě“.
Kategorie: senioři – próza, poezie
Uzávěrka: 16. 5. 2016
Další informace: http://rehounek-kaplanka.webnode.cz/products/literarni-soutez-pro-seniory-podzim-nejkrasnejsi-obdobi-v-zivote-i-v-prirode/

ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vyhlašuje 6. ročník literární soutěže pro děti ze severní Moravy navštěvující základní školu nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia na téma “ Čerti a vynálezy”.
Uzávěrka: 16. 5. 2015
Další informace: http://www.certovskepohadky.cz/

POLABSKÁ VRBA
Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vyhlašuje soutěž pro všechny, kteří se cítí být seniory (“soutěž pro pamětníky”) na téma “Jak jsme si hráli”. Lze se ale zúčastnit i s příspěvkem na libovolné téma.
Kategorie: senioři
Uzávěrka: 14. 5. 2016
Další informace: http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/akce/polabska-vrba

BAMBINI LITERA
Společnost Skanska vyhlašuje literární soutěž pro děti na téma pohádka, do které se jakýmkoli způsobem promítne domov či rodina.
Kategorie: děti od 6 do 12 let
Uzávěrka: 10. 5. 2016
Další informace: http://reality.skanska.cz/cs-CZ/Bambini-litera/

PISÁLEK 2016
Městská knihovna v Klášterci nad Ohří zve k účasti na XIII. ročníku literární soutěže na volné téma.
Kategorie:
a)    Žáci od 13 do 15 let
b)    Studenti od 16 do 19 let
c)    Dospělí od 20 let a výše
Uzávěrka: 30. 4. 2016
Další informace: http://knihovna.klasterec.cz/novinka.php?id=235

KNIHA TI SLUŠÍ
Liberecká knihovna vyhlašuje u příležitosti světového dne knihy soutěž a téma „Kniha ti sluší“.
Kategorie: neomezená
Uzávěrka: 30.04.2016
Další informace: http://www.kvkli.cz//index.php?id=3060

O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON
Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 27. ročník literární soutěže sci-fi povídek (upřednostňují se ty na téma cestování časem). Rozsah povídky je omezen na 40 normostran. Povídky se zasílají na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kategorie: neomezeno
Uzávěrka: 30. 4. 2016

PŘÍBRAM HANUŠE JENLÍNKA
Knihovna Jana Drdy Příbram vypisuje 20. ročník literární soutěže na libovolné téma  - próza a poezie.
Kategorie:
a) 12-15 let
b) 16-19 let
c) 20-23 let
Uzávěrka: 30. 4. 2016
Další informace: http://knihovna.nyrany.cz/?p=2999

5. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ART CENTRUM BOTIČ
Občanské sdružení vypisuje 5. ročník literární soutěž pro děti, mládež, studenty a česko-slovenské seniory na téma: „Co mi pomohlo překonat můj nejtěžší okamžik v životě“.
Kategorie:
a)    6-11 let, poezie 25-50slov, próza 250 – 500 slov
b)    12-15 let, poezie 50 – 100 slov, próza 500 – 1000 slov
c)    16-20 let, poezie 100 – 200 slov, próza 1000 – 1500 slov
d)    česko-slovenští senioři, poezie 100 – 200 slov, próza 1000 – 1500 slov
Uzávěrka: 30. 4. 2016
Vyhlašování výherců a předávání cen proběhne 24.5 v 17.00 v Emauzském klášteře /refektář/, Vyšehradská 49, Praha 2. Účast všech účastníků soutěže nutná!!!
Další informace: http://www.artbotic.cz/literarni-soutez-2016/

CENA MAXE BRODA 2016
Společnost Franze Kafky vyhlašuje 22. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej.
Letošní témata:
Esej o povídce Franze Kafky Ortel (Uplynulo 100 let od jejího prvního knižního vydání)
Můj kandidát na prezidenta. Esej o prezidentství
Krize evropských hodnot? Humanita ve světle současného dění
Kategorie:
do 20 let
Uzávěrka: 25. 4. 2016
Další informace:http://www.franzkafka-soc.cz/clanek/cena-maxe-broda-2016/

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ RECENZI NA SEVERSKOU KNIHU
Severská velvyslanectví v Praze a Skandinávský dům vyhlašují v rámci literární kampaně #ReadNordic soutěž o nejlepší recenzi na severskou knihu, která vyšla v českém překladu
Kategorie:
a)    studenti SŠ
Uzávěrka: 22. 4. 2016
Další informace: http://www.skandinavskydum.cz/studentska-soutez-o-nejlepsi-recenzi-na-severskou-knihu/

STRATENÉ PRÍBĚHY 2016
Slovenský portál Fantasy-svet.net pořádá V. ročník soutěže s mezinárodní účastí.
Kategorie:
a)    próza – volná/steampunk/fanfiction
b)    poezie – volná/fanfiction
c)    komiks – volný/steampunk
Uzávěrka: 21. 4. 2016
Další informace: http://www.fantasy-svet.net/novinka/PODUJATIE/2629/Literarna-sutaz---Stratene-pribehy-2016.html

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PAMÁTNÍKU TEREZÍN
Památník Terezín vyhlašuje XXII. ročník literární soutěže a XX. ročník výtvarné soutěže memoriálu Hany Greenfieldové na téma „Vyučování bylo přísně zakázáno!“
Kategorie:
a) žáci 6. -9- ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
b) studenti čtyřletých gymnázií, 5. -8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU    
Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit navíc i žáci 1. -5. ročníků ZŠ.
Uzávěrka: 18. 4. 2016
Další informace: http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/souteze/souteze-2016

7. ANTOLOGIE HORORU
Nakladatelství Ladislav Kocka, art thriller umožňuje přihlásit horor (rozsah do 15 tisíc znaků, drabble do 333 slov včetně názvu dílka i jména autora – dle zadané fotografie) k vydání v knize a e-knize 7. antologie hororu.
Uzávěrka: 16. 4. 2015
Další informace: http://artthriller.webnode.cz/news/a7-antologie-hororu-a-3-cesky-thriller/

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI II.
Literáti z naší čtvrti II. vypisují literární soutěž na téma „Svoboda jako dokonalost člověka“. Soutěž je vymezena literárním útvarem – esej nebo črta.
Kategorie:
a)    10-15 let
b)    16-100 let
Uzávěrka: 15. 4. 2016
Další informace: http://p3.literatiznasictvrti.cz/cz/soutez/literarni-soutez

MOJE VELIČENSTVO KNIHA
Ekocentrum Brno vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Hodnotí se celkový dojem, výtvarná a literární stránka, využití přírodních a recyklovaných materiálů, technické zpracování a originalita.
Kategorie:
 a) jednotlivci – MŠ; ZŠ 1. -2. roč., ZŠ 3. -5.roč; 2. stupeňZŠ (6. -9. roč.); Střední školy, gymnázia, střední odborné školy
b) kolektivy – MŠ; ZŠ 1. -2. roč., ZŠ 3. -5.roč; 2. stupeňZŠ (6. -9. roč.); Střední školy, gymnázia, střední odborné školy
Uzávěrka: 14. 4. 2016 v 18.30
Další informace: www.ecb.cz/velicenstvo_kniha/


 

Vyhlášení 7. ročníku literární soutěže KKKV

blok

Ani letos nezapomněla Krajská knihovna Karlovy vyhlásit v rámci Týdne knihoven další, tentokrát již 7. ročník Literární soutěže pro amatérské literáty z celé České republiky. Zúčastnit se jí může každý autor, který se literární tvorbě nevěnuje profesionálně a je mu více než 14 let.

Literárně-výtvarná soutěž KOMIKS NÁS BAVÍ!

rosteme

LITERÁRNĚ-VÝTVARNÁ SOUTĚŽ v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou pro autorské dvojice KOMIKS NÁS BAVÍ!

Aktuality

 • Svět knihy 2023 vrcholí. Sobota 13. května očima návštěvníka knižního veletrhu

  Pražské Holešovice oživil ve dnech 11.–14. května mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Tak jako vždy nabídl besedy s autory, autogramiády, přímé setkání s českými i světovými spisovateli a také bohatý doprovodný program. Letos se veletrh nesl ve znamení tématu Autoři bez hranic, ať už se jednalo o hranice států, hranice kulturní nebo sociální. Zelenou měl každý autor, který je umí překročit.

  Číst dál...  
 • Na Černé louce v Ostravě opět proběhne knižní festival

  Ostravské výstaviště v březnu opět přivítá knižní nakladatele, novináře, spisovatele a tisíce milovníků knih. Ve dnech 3. a 4. 2023 proběhne na Černé louce Knižní festival Ostrava.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení