Soutěže: Literární soutěže

Přehled literárních soutěží

1 1 1 1 1 (141 hlasů)
pero
V některých z vás se možná skrývá dosud netušený talent na psaní příběhů, fejetonů či básní, někteří se již dokonce osmělili a svá dílka publikujete buď na stránkách našeho magazínu, nebo na jiných literárních serverech. Pokud rádi píšete a rádi byste se zúčastnili nějaké literární soutěže, pak je právě pro vás určen tento přehled literárních soutěží, které právě probíhají. A pokud víte o nějaké zajímavé literární soutěži, která v tomto přehledu dosud chybí, neváhejte nám napsat na redakční mail.Literární soutěže na rok 2020

 

12. ročník literární soutěže Máchovou stopou
Kategorie:
1. žáci a studenti (do 18 let)
2. dospělí
Téma letošního ročníku:
Pointa (franc. pointe = špička, hrot) - významové vyvrcholení díla, zpravidla se vynořující jako nečekaný, náhlý zvrat v jeho závěru. Pointa v textu bývá ovšem (nepřímo) předem připravována (Teorie literatury pro SŠ i ZŠ, Fortuna, Praha 1991, str. 112).
Prozaický text s výraznou (nápaditou, osobitou, svéráznou...) pointou.
- další informace naleznete na webu knihovny
Uzávěrka:  10. září 2020 
 
 
Tachovská reneta 2020 
- soutěž je určena pro začínající autory z ČR, kterým je více než 15 let
- soutěžní kategorie: PRÓZA, POEZIE.
- příspěvky mohou být v rozsahu maximálně tří stran formátu A4 v elektronické podobě (program Word)
- každý autor zašle pouze jediný příspěvek na e-mailovou adresu: pujcovnaknih(zavináč)mkstc.cz
- osobní údaje (jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail) musí autoři napsat na samostatný papír, musí připsat souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících a se zveřejněním soutěžního textu
- nejúspěšnější práce budou publikovány ve sborníku.
- další informace naleznete na webu mks.tachov.cz
Uzávěrka:  31. srpna 2020


Jihočeská žabka

- soutěž určena pro studenty jihočeských středních a vyšších odborných škol a učilišť a pro mládež ve věku 15 až 21 let
- každý soutěžící se účastní pouze jedním příspěvkem
- příspěvky nesmějí být dosud publikovány, ani zaslány do jiné literární soutěže
- psát lze poezii i prózu
- práce budou výhradně v českém jazyce
- rozsah prozaického příspěvku max. 10 000 znaků včetně mezer, rozsah básně max. 50 řádků
- téma letošního ročníku: Jak se stát optimistou
- práce se zasílají na e-mail hanhos(zavináč)centrum.cz s označením Jihočeská žabka
- další informace nalezete na webu spisovatelejih.blog.cz
Uzávěrka:  30. dubna 2020 


Náchodská Prima sezóna
- soutěží se ve dvou kategoriích: 1. poezie: volné téma; max. tři básně, rozsah básně max. 100 řádků textu. 2. Próza: povídka – volné téma; max. tři povídky, rozsah povídky max. 250 řádků textu.
- soutěže se mohou účastnit studentky a studenti do věku 26 let. Soutěžit mohou jednotlivci i školy
- podrobné informace naleznete na webu primasezona.cz
Uzávěrka:  3. dubna 2020 
Skrytá paměť Moravy - Sítě
- soutěž je určena mladým lidem ve věku 11–19 let, kteří své prozaické texty mohou posílat do 31. března 2020 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
- tématem letošního ročníku jsou SÍTĚ. Sítě houpací, záchranné, lovecké, rodinné, sociální, virtuální… Jsou všude kolem nás v mnoha podobách a každá z nich se může stát námětem literárního zpracování. Téma nabízí také hledání odpovědí na otázku, kdy sítě dávají pocit jistoty a kdy se stávají pastí. Mladší soutěžící ve věku 11–15 let mohou zaslat libovolný prozaický text na zadané téma, pro starší autory ve věku 16–19 let je určen žánr povídky
- slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 12. června 2020. Autoři tří nejlepších příspěvků v každé kategorii, vybraných odbornou porotou, získají finanční odměnu v hodnotě 1000–6000 Kč dle umístění a jejich práce budou otištěny v samostatné literární příloze Sborníku Muzea Brněnska
- další informace naleznete na webu www.jmk.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2020  Chomutovský kalamář
Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení.
Podmínky: 
A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran.
B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.
C/ MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku  v rozsahu maximálně jedné strany. Téma v letošním roce zní  „máme rádi zvířata“ 
* Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. 
* Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.
* Práce nesmí překročit povolený rozsah.
* Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.
* Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky.
* Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu: Středisko volného času Domeček, CVK - k rukám Petry Košťálové, 721753704, kostalova.domecek(zavináč)gmail.com, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov
Další informace naleznete na webu www.domecek-chomutov.cz
Uzávěrka:  31. března 2020


Česko hledá spisovatelky
- soutěží se ve třech kolech. Žánrem prvního je feneton. Z příspěvků vybere redakce ty nejlepší, které postupují do druhého kola. O postupujících ve druhém kole pak rozhodují mj. čtenáři.
- podrobné informace naleznete na webu ceskohledaspisovatelky.cz
Uzávěrka:  31. dubna 2020  Hořovice Václava Hrabětě 2020, XIV. bienále
Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval,v oboru POEZIE a PRÓZA.
Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice,- na tel.: +420 603 199 304, na e-mailu: mkc(zavináč)mkc-horovice.cz, https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/
Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru: POEZIE - max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran; PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu). Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech.
Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 15. 3. 2020 na e-mailovou adresumkc(zavináč)mkc-horovice.cz - textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2020" a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce. Soutěžní práce se nevracejí.
Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,- Kč.
Uzávěrka soutěže: 15. března 2020


10. Evropská studentská soutěž o nejlepší esej 2020
- zúčastnit se mohou: studenti vysokých škol a doktorandi z Německa, Rakouska, Česka a Slovenska
- hlavní cena: 500 € (2. místo 300 €, 3. místo 200 €)
- eseje v rozsahu 1-3 strany (A4) a mohou být napsány v německém, českém nebo slovenském jazyce
- příspěvky zasílejte na e-mail essay(zavináč)ackermann-gemeinde.de
- podrobné informace naleznete na webu ackermann-gemeinde.de
Uzávěrka:  16. února 2020
Hvězda inkoustu
- téma: Slovanská mytologie (rukopis ze slovanské mytologie musí přímo vycházet, a to buď a) dějem, jehož součástí jsou magické bytosti a místa slovanských mýtů a legend, nebo b) hlavní postavou, která je rovněž součástí slovanských mýtů, legend a pověstí. Např: a) hlavní hrdina/hrdinka rukopisu se dostane do světa hejkalů, b) hejkal se dostane do světa lidí, nebo je hlavní postavou ve svém světě mýtů)
- příspěvky musí být napsány ve stylu YOUNG ADULT literatury
- rozsah: 80 až 250 normostran
- pořadatel soutěže: Albatros Media, a. s.
- určeno pro autory od 15 let
- nejlepší příspěvek bude vydán knižně, autor obdrží odměnu 15 000 Kč
- podrobné informace naleznete na webu fragment.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020
Hlinecký hrneček
- téma: To bylo o fous!
- přijímány jsou prozaické texty v rozsahu 2 stran A4
- podrobné informace naleznete na webu knihovna.hlinsko.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020


Velká povídková soutěž
- zapojit se může jakýkoliv autor starší 15 let
- akceptujeme texty v českém i slovenském jazyce
- minimální rozsah je 7000 znaků včetně mezer a maximální rozsah 50 000 znaků včetně mezer
- povídka nám musí být zaslána do 31. ledna v docu či jiném editovatelném formátu, a to na e-mail souteze(zavináč)knihydobrovsky.cz
předmět e-mailu by měl být Poslední den na Zemi / Vaše Jméno + přidejte do e-mailu stručnou anotaci povídky
- musí se jednat o ucelený beletristický text, který splní hlavní téma povídkové soutěže – Poslední den na Zemi. Může se jednat o jakýkoliv žánr
- vítězové získají voucher na nákup do Knihy Dobrovský v hodnotě 3000 Kč, balíček 5 knih, publikaci povídky na webu Knihy Dobrovský, možnost navázat spolupráci s Naším nakladatelstvím
- podrobné informace naleznete na webu knihydobrovsky.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020

4. ročník literární soutěže
-  soutěž je určena pro žáky základních a středních škol
- téma: Jak jsem dělal vánoční pohodu. / O vánočním dárku, který někdo zapomněl.
- vyprávění o délce 1 strany A4 zasílejte na e-mail osvoboditelu(zavináč)ddmastra.cz
- vítězné práce budou vydány ve sborníku. V rámci projektu "Čteme dětem v nemocnici" budou práce také postupně přečteny hospotalizovaným dětem z dětského oddělení KNTB
- podrobné informace naleznete na webu ddmastra.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020
Vidoucí 2020
- Vidoucí je moderní povídková soutěž. Příspěvky přijímáme formou emailu a hlasování probíhá za pomoci speciálně vyvinutého počítačového programu, který je tak dokonalý, že se jmenuje Hustoprogram. Povídky hodnotí odborná porota tvořená nezdolnými porotci a přizvanými externími porotci.
- příspěvky lze zaslat v češtině a slovenštině, rozsah 1 800 až 54 000 znaků včetně mezer
- povídka musí jevit prvky fantastiky (sci-fi, fantasy či hororu s fantastickými prvky)
- maximálně lze zaslat 3 příspěvky
- podrobné informace naleznete na webu vidouci.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020
Soutěž Dráma
- soutěž původních divadelních her ve slovenském a českém jazyku
- texty ve třech tištěných kopiích a zároveň na CD nebo USB spolu s přihláškou v zalepené obálce a zároveň i s dokladem o zaplacení registračního poplatku ve výši 15 € zasílejte na adresu: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, heslo „DRÁMA 2019“
- autor vítězného textu získá odměnu v hodnotě 1 000 €.
- podrobné informace naleznete na webu theatre.sk
Uzávěrka:  31. ledna 2020


Píšu povídky, píšu básně... tentokrát na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek
- určeno pro děti do 15 let
- můžete psát pohádky, fejetony, básničky, komiksy, příběhy, ... Max. rozsah 3 strany textu nebo 3 básně
- je zapotřebí uvést jméno, třídu, školu, věk, adresu bydliště
- práce zasílejte na e-mail detske(zavináč)knihovnabbb.cz, poštou na adresu: oddělení pro děti KBBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště
- další informace naleznete na webu knihovnabb.cz
Uzávěrka:  20. ledna 2020

Komentáře   

 
kroelh
+4 Jedna soutěž chybíkroelh 2012-02-16 21:55
Ve výpisu soutěží pro rok 2012 chybí první ročník zcela nové literární soutěže pro studenty středních škol Ze šuplíku fantasie http://www.suplikfantasie.cz/
Hraje se o 3 tablety ASUS a další ceny
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 RE: Jedna soutěž chybíMarta Šimečková 2012-02-18 08:36
Děkuji za tip na soutěž, už je doplněna v přehledu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Vladislav Kluska
+1 Změna v zadání soutěžeVladislav Kluska 2012-03-06 09:47
Děkujeme za zmínění naší soutěže Ze šuplíku fantasie v tomto přehledu, jen bych rád upozornil, že jsme lehce změnili zadání - již není limit 9 000 znaků včetně mezer, ale 20 0000 znaků bez mezer.
Děkuji :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 RE: Změna v zadání soutěžeMarta Šimečková 2012-03-06 19:50
Děkuji za upozornění, zadání jsem už aktualizovala.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
kroelh
+2 Odp.: RE: Jedna soutěž chybíkroelh 2013-03-28 15:01
A ještě jednou k Šuplíku - už je i druhý ročník, kde v porotě zasedne i Kateřina Tučková ;)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: RE: Jedna soutěž chybíMarta Šimečková 2013-04-07 15:50
Děkuji za info, soutěž je už doplněna :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Eriu
-1 RE: Přehled literárních soutěží Eriu 2012-03-20 12:02
Ještě chybí také Žoldnéři fantasie a pár dalších z tohoto tématu :-) AI 2052, Daidalos...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
-1 RE: RE: Přehled literárních soutěží Marta Šimečková 2012-04-01 09:59
Eriu, moc děkuji, soutěže jsem už připojila do přehledu. Pokud máte ještě nějaké tipy na soutěže, budu ráda, když je sem napíšete.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Leňule
0 PŘEKLEP V TERMÍNU!!!Leňule 2012-07-03 18:45
Fantastická povídka má uzávěrku o měsíc dřív, než je uvedeno v přehledu!!!
Překlep je také v roku uzávěrky u Ortenovy Kutné Hory, ale tam si to asi každý domyslí :-)...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Leňule
0 RE: PŘEKLEP V TERMÍNU!!!Leňule 2012-07-05 19:37
Díky za rychlou opravu :-)...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Necronomicon
+3 I. Hororová soutěž NecronomiconuNecronomicon 2012-11-21 14:54
Trochu narychlo, ale kdo by měl zájem o hororovou literární soutěž, koukněte na http://www.horor-web.cz/clanky/i-hororova-soutez-necronomiconu.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Veronika
-1 Mrazivé vyhlídkyVeronika 2012-12-26 12:18
Dobrý den,
ráda bych Vás informovala o nově vypsané soutěži.
http://literatura-numeroun.blog.cz/1212/literarni-soutez-mrazive-vyhlidky

Děkuji za případné přidání do přehledu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Lax
+1 SoutěžLax 2013-04-11 21:32
Dobrý den, chtěl bych vás upozornit na fantasy-scifi-h ororovou soutěž Cena Karla Čapka. Ta se koná každý rok, ale vy ji tu máte zmíněnou jen pro rok 2009.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
zajic
0 Halaszajic 2013-06-23 17:17
Zdar, nový ročník halase zdeš!
https://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase?ref=hl
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Zdeněk Pavel Kranz
-8 Úžasný nápadZdeněk Pavel Kranz 2014-01-02 16:39
Je to opravdu úžasný nápad vypisovat soutěže s prošlou lhůtou pro podání, je to podle příkladu karlovarské losovačky. Správce toho servru by měl být vyznamenán cenou vydanou za Josefa II.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Erwien
+10 Odp.: Úžasný nápadErwien 2014-01-04 16:39
Ach bohové... To není záměrné vypisování starých soutěží, stránka se jen aktualizuje a přidávají se soutěže nové. Ty "prošlé soutěže" tu byly i v době, kdy byly aktuální. Za to, žes je objevil pozdě, správce opravdu nemůže.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
David4564
0 Síla slovDavid4564 2014-10-01 10:52
Dobrý den,

dnes jsme vyhlásili novou literární soutěž na téma SÍLA SLOV o ceny v hodnotě 4000 Kč. Pokud někoho téma zaujme, více info zde:

http://www.kzamysleni.cz/literarni-soutez/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Michaela Franclová
0 LIterární soutěž o nejlepší báseň o hasičíchMichaela Franclová 2018-05-30 12:46
Dobrý den, dovoluji si do Vašeho přehledu nabídnou soutěž o nejlepší hasičskou básničku. Uzávěrka 31/7/2018. Více informací na našich stránkách http://www.hzscr.cz/clanek/soutezime-se-zachranackem-o-nejhezci-hasicskou-basnicku.aspx. Případně mohu zaslat do mailu. Děkuji za zveřejnění. Hezký den MF
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: LIterární soutěž o nejlepší báseň o hasičíchMarta Šimečková 2018-06-03 12:19
Dobrý den, děkuji za upozornění na soutěž, zařadili jsme ji do našeho přehledu literárních soutěží.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 2019 - novéM 2019-05-18 21:50
Chybí tady dost věcí:
https://horrorcon.cz/literarni-soutez/o-krvavy-brk-2019/
https://www.albatros.cz/aktualita/literarni-soutez-nakladatelstvi-albatros-2019/
http://lckk.cz/prihlaska/podminky-souteze.html
http://cs.zwrot.cz/2019/02/literarni-soutez-zwrotu-2019/
https://lsfh.webnode.cz/
http://www.mks.tachov.cz/tachovska-reneta-2018.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
J. Lojín
0 Odp.: 2019 - novéJ. Lojín 2019-05-19 10:54
Děkuji zas připomínku, soutěže přidáme. Jsme závislí na tom, že nám organizátor pošle informaci, ale nemusí to být jen organizátor.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Eliška Anna Kubičkov
0 Literární soutěžEliška Anna Kubičkov 2019-06-25 08:53
Dobrý den, ráda bych požádala o zařazení soutěže SIGu Literární tvroba do vašeho přehledu soutěží. Letos je 4. ročník a všechny informace jsou zde:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
Děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 Odp.: Literární soutěžMarta Šimečková 2019-06-25 11:03
Děkuji za upozornění na soutěž, ráda jsem ji do přehledu zařadila.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
+1 2020 - novéM 2020-01-11 16:44
Nějaké nové soutěže, které by chtěly v roce 2020 přidat:

Jihočeská žabka - http://spisovatelejih.blog.cz/2001/jihoceska-zabka-2020
Povídky z dráhy - http://obecspisovatelu.blog.cz/1910/ve-znameni-okridlenych-kol
Divadelní soutěž - http://www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/15340-sout%C4%9B%C5%BE-dr%C3%A1ma-%E2%80%93-v%C3%BDzva-k-%C3%BA%C4%8Dasti
Prima Sezóna Náchod - https://www.primasezona.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=185
Tachovská reneta 2020 - http://www.mks.tachov.cz/tachovska-reneta-2020.html
Česko hledá spisovatelky (kolová celoroční) - http://www.ceskohledaspisovatelky.cz/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: 2020 - novéMarta Šimečková 2020-01-15 11:03
Děkuji za komentář, soutěže jsem do přehledu vložila.
Tento týden budeme doplňovat ještě další soutěže na rok 2020. :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 Odp.: Přehled literárních soutěžíM 2020-02-01 13:35
Nějaké aktualizace k roku 2020:
V srdci Děčína: https://www.divadlodecin.cz/?p=clanky/v-srdci-decina--decin-v-srdci
Povídky Novoměstské: http://www.ddmstonozkanm.cz/menu_item_01.html
Cena Alexandry Berkové: https://www.vskk.cz/cz/o-skole/cena-alexandry-berkove/
Pardubický Pramínek: https://kkpce.cz/cs/sluzby/kulturni-sluzby/souteze-krajske-a-celostatni/
IQ Landia: https://iqlandia.cz/co-se-u-nas-deje/literarni-soutez-n468434.htm
Cena Ivony Březinové: https://www.psanipomaha.cz/literarnisoutez/
Střípky z Ráje: https://stripkyzraje.cz/pravidla/
Jeden Svět Třinec: https://www.knihovnatrinec.cz/2020/01/10/souteze/
DDM Astra: http://www.ddmastra.cz/program-akci/1296-literarni-soutez
Knihovna Zlín: https://www.14-15.cz/858a-literarni-soutez
MOBA: https://www.mobaknihy.cz/clanky/detail/literarni-soutez-0.htm
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 Odp.: Přehled literárních soutěžíM 2020-02-01 16:07
KreBul - DUHA: https://www.krebul.cz/aktualne/0/38/211/Literarni-soutez-DUHA
Centrum Eko výchovy Viana: http://www.cev-viana.cz/2020/01/maly-spisovatel-2020-literarni-soutez/
Polabkská Vrba: https://www.velky-osek.cz/evt_file.php?file=2450
DDM Týn nad Vltavou: https://www.ddmtyn.cz/hlavni-udalosti/41-vytvarna-a-literarni-soutez
Povodí Moravy (Život u vody): http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/souteze/prihlaste-se-do-dalsiho-rocniku-detske-vytvarne-a-literarni-souteze-x-x/
Memoriál Hany Greenfieldové: https://www.pamatnik-terezin.cz/souteze-2020?fbclid=IwAR24THkSPCBilm1rDFjbM06my785VJ-h9xcxGyTEMzl1c7dfb3dUDG4gPXg
Knihovna Znojmo: https://www.knihovnazn.cz/pro-deti/informace-detske/3643-15-rocnik-literarni-souteze-autorske-cteni-zaku-zs-a-studentu.html
Brněnská diecéze: http://www.ccshbrno.cz/aktualne/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Soutěže

Aktuality

 • Znovu začínáme

  Milí čtenáři,

  naše krátká odmlka se chýlí ke konci, stejně jako léto a prázdniny. Od 28. 8. 2021 začnou opět pravidelně vycházet recenze, nejprve s trochu menší frekvencí, ale ta se velmi brzy zvýší, protože plány našich vydavatelství vypadají velmi zajímavě a jistě bude co číst a čem psát. Doufám, že jste léto využili k odpočinku, pokud ne v zahraničí, jak jsme si v poslední době zvykli, tak aspoň na krásných místech u nás. K odpočinku patří také četba a pokud vás něco zaujalo, chtěli byste se o svůj čtenářský zážitek podělit s ostatními a našli odvahu k tomu, abyste zkusili napsat recenzi, ozvěte se nám na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Třeba se z toho vyvine zajímavá spolupráce.

  Těším se na nové setkání s vámi.

  Jiří Lojín

  Šéfredaktor

   

   

   
 • Krátká přestávka

  Vážení čtenáři,

  čas prázdnin a dovolených je tady, léto, i když to občas tak nevypadá, také. Po roce různých omezení si někteří z nás konečně alespoň trochu užijí cestování, třeba jen v rámci naší republiky. Bylo by zbytečné zdůrazňovat, že i u nás jsou krásná místa. V této souvislosti mi dovolte vyhlásit krátkou přestávku ve zveřejňování recenzí, které pro vás už řadu let pravidelně připravujeme. Doufám, že nás po prázdninách čeká mnoho dalších krásných knih, které budou stát za zmínku, a hlavně že se podaří uskutečnit akce, které jsou s literaturou spojené, jako jsou třeba knižní veletrh v Havlíčkově Brodě či Svět knihy. 

  Těším se na opětovné shledání a vámi a věřím, že i přes tuto - určitě krátkou - odmlku nám zachováte svou přízeň. Přeji vám všem - čtenářům i redaktorům - krásné léto plné zážitků.

  Jiří Lojín

  Šéfredakor

   

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení