Teorie literatury

Jak je to se slovním přízvukem v češtině

1 1 1 1 1 (13 hlasů)
knihy 100x100
Nedávno na stránkách našeho magazínu vyšel článek o určování těžkých a lehkých dob u veršů. Rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik je důležité ve veršovém systému tónickém a sylabotonickém. Často se při určení přízvuku řídíme jednoduchým pravidlem: v češtině je slovní přízvuk vázán na první slabiku ve slově. Je tomu tak ale vždy? A jak by si naši básníci poradili v tom případě s tvořením vzestupných taktů, jako je jamb, anapest či spondej?

Řešením jsou tzv. klitika. Jedná se o takové výrazy, které nemají vlastní přízvuk. Dělíme je z hlediska fonologického na proklitika (předklonky) a enklitika (příklonky). Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že se předklonky váží ke slovu, které za nimi následuje, zatímco příklonky tvoří jeden celek se slovem, které jim předchází. Vzniká tak přízvukový takt, tzn. fonetické slovo, které nesen jeden přízvuk.

Do kategorie příklonek patří krátké tvary zájmen (mě, tě, se, mi, ti, si, ji, jí...), staré tvary slovesa být tvořící kondicionál (bych, bys, by), některé částice a spojky. Pravidlem zde bývá, že příklonka musí stát za první valenční pozicí ve větě. Valenční pozice nemusí být vždy jen jedno slovo (např. Petr se koupal, kde Petr je první valenční pozide zvaná podmět a se je příklonka), ale také celé fráze (např. Jeho bratr Petr se koupal). To, že jeho bratr Petr tvoří jednu valenční pozici, lze snadno potvrdit jednoduchým testem: lze říci jeho bratr Petr se koupal, avšak fráze jeho bratr Petr nelze být narušena, tj. nelze vytvořit např. jeho se bratr Petr koupal, jeho bratr se Petr koupal, ani se jeho bratr Petr koupal.
Předklonky mohou být spojky, navazovací částice či sloveso být ve funkci pomocného slovesa (např. já jsem nesl, pan soused). Tvary slovesa být však mohou být rovněž chápány jako příklonky. Např. spojení slovesného tvaru nesl a auxiliáru jsem tvoří dohromady jeden přízvuková takt nesl jsem, v němž je přízvuk na slabice ne-. Auxiliár jsem (vyslovován dle pravidel jako [sem]) přízvuk nenese, pojí se však s nejbližším slovem, které mu předchází. Můžeme si jej představit jako malého parazita, který se snaží nedostatek vlastního akcentu vyřešit tím, že se přisaje na nejbližšího hostitele před ním. Právě díky této vlastnosti může v češtině vzniknout verš vzestupný, na němž je postaven např. slavný Máj od Máchy.

Problematika přízvuku je však ještě složitější, neboť, jak říká Příruční mluvnice češtiny, „předklonné jsou často (...) i sémanticky méně závažná kratší slova tvořící jeden větný člen se slovem závažnějším“. Příkladem může být substantivum pan (např. pan porybný, pan soused, kde první slovo často vyslovujeme bez přízvuku). Sporné jsou rovněž nevlastní předložky, které mívají slovní přízvuk slabší (např. díky přátelům, kde díky bývá často vyslovováno bez přízvuku).

Pravidla týkající se přízvuku v češtině jsou sice pevně stanovena, avšak dnešní stav jazyka vypovídá o snahách přesunovat přízvuky v závislosti na záměru mluvčího. Pokud chceme stanovit při rozborů básní, která slabika je přízvučná a která nikoliv, měli bychom se proto řídit těmito základními pravidly:

-    v češtině bývá nejčastěji přízvuk na první slabice ve slově
-    pokud je před slovem předložka, přesouvá se z tohoto slova přízvuk na přeložku, s níž tvoří jeden přízvukový takt
-    v češtině však existují některá slova, která nemají vlastní přízvuk, přičemž podle toho, zda se pojí se slovem následujícím či předcházejícím, je dělíme na předklonky a příklonky
-    někdy výše zmíněná pravidla neplatí, pokud chce autor/mluvčí některé slovo zdůraznit


Doufám, že vám toto krátké pojednání o přízvuku v češtině napomůže při rozboru veršových systémů založených na střídání přízvučných a nepřízvučných slabik. Přestože téma slovního přízvuku spadá spíše do oblasti lingvistiky, je vhodné, aby alespoň o jeho základních rysech byli poučeni i ti, které baví versologie. A pokud se setkáte při formálním rozboru básní s nějakým problémem, můžete nám kdykoliv napsat do komentáře, rádi vám pomůžeme.


Čtěte také:

Moderní versologie – Rým a jeho podrobné dělení

Moderní versologie – Těžká a lehká doba, její analogie v hudbě

Komentáře   

 
ninec
-5 zájmeno tininec 2010-02-08 14:03
Dobrý den,není mi zcela jasné proč ve větě
zbyla ti z pouti-je ti nepřízvučné
a ve větě který ti odemykal dveře-je ti zase přízvučné.

Kdybyste mi pomohli,byla bych ráda.
Předem díky za odpověd
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
nelís
-2 :)nelís 2015-01-20 19:55
zájmeno ti je příklonka.
Příklonka je tvar osobního zájména. Zájména jsou to např.: mi, se, TI, atd...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Premek
-3 Odp.: zájmeno tiPremek 2016-07-28 21:26
zbyla ti z pouti - ti je příklonka, přiklání se ke slovu zbyla
který ti odemykal dveře - ti je součástí réma, proto je na měm důraz.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
-5 Odp.: Jak je to se slovním přízvukem v češtiněMarta Šimečková 2010-02-10 20:07
Dobrý večer,
Příruční mluvnice češtiny zařazuje krátké zájmenné tvary, kam patří i "ti", mezi příklonky, tedy mezi slova, která se připojují za první přízvučný celek, vlastní přízvuk tedy nemají. Ve druhé větě bych se proto klonila k tomu, že "ti" je rovněž nepřízvučné. Přízvučné by bylo tehdy, pokud je na něj mluvčím kladen důraz.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Katka
-3 SrovnáníKatka 2014-10-15 21:22
Dobrý den,

ráda bych se zeptala v návaznosti na český slovní přízvuk a intonaci, jak je tomu s přízvukem a intonací v jiných jazycích indoevropské jazykové skupiny, zda jsou tam společné rysy a jaké. Případně, zda byste mě neodkázali na vhodnou odbornou literaturu. Děkuji.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Soutěže

Aktuality

 • Vítězkou 32. ročníku Ceny Jiřího Ortena je Anna Cima

  Letošní 32. ročník Ceny Jiřího Ortena zná svou vítězku – je jí japanoložka Anna Cima, která odbornou porotu zaujala svou knihou o japonském snu Probudím se na Šibuji. Z 22 přihlášených titulů nominovala odborná porota jmenovaná Svazem českých knihkupců a nakladatelů v letošním ročníku do užšího výběru tři knihy: debutový román Anny Cimy Probudím se na Šibuji, knihu pro děti autora Vojtěcha Matochy s názvem Prašina a básnickou sbírku Reál básníka Jana Škroba. Z těchto tří nominací byl vybrán a vyhlášen 9. května na slavnostním podvečeru v rámci knižního veletrhu Svět knihy Praha laureát Ceny Jiřího Ortena 2019. Za vítězku, která studijně dlouhodobě pobývá v Japonsku, ocenění převzala ředitelka nakladatelství Paseka, Anna Rezková Horáčková. Vyhlášením provedli herci holešovického divadla Radar.

  Číst dál...  
 • Zlaté stuhy 2019 předány!

  V pondělí 29. dubna byly v Centru současného umění DOX již po sedmadvacáté slavnostně předány výroční ceny Zlatá stuha nejlepším tvůrcům literatury pro děti a mládež. Ve čtyřech oblastech bylo uděleno celkem čtrnáct ocenění.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení