Soutěže: Literární soutěže

Přehled literárních soutěží

1 1 1 1 1 (142 hlasů)
pero
V některých z vás se možná skrývá dosud netušený talent na psaní příběhů, fejetonů či básní, někteří se již dokonce osmělili a svá dílka publikujete buď na stránkách našeho magazínu, nebo na jiných literárních serverech. Pokud rádi píšete a rádi byste se zúčastnili nějaké literární soutěže, pak je právě pro vás určen tento přehled literárních soutěží, které právě probíhají. A pokud víte o nějaké zajímavé literární soutěži, která v tomto přehledu dosud chybí, neváhejte nám napsat na redakční mail.Literární soutěže na rok 2020

 

12. ročník literární soutěže Máchovou stopou
Kategorie:
1. žáci a studenti (do 18 let)
2. dospělí
Téma letošního ročníku:
Pointa (franc. pointe = špička, hrot) - významové vyvrcholení díla, zpravidla se vynořující jako nečekaný, náhlý zvrat v jeho závěru. Pointa v textu bývá ovšem (nepřímo) předem připravována (Teorie literatury pro SŠ i ZŠ, Fortuna, Praha 1991, str. 112).
Prozaický text s výraznou (nápaditou, osobitou, svéráznou...) pointou.
- další informace naleznete na webu knihovny
Uzávěrka:  10. září 2020 
 
 
Tachovská reneta 2020 
- soutěž je určena pro začínající autory z ČR, kterým je více než 15 let
- soutěžní kategorie: PRÓZA, POEZIE.
- příspěvky mohou být v rozsahu maximálně tří stran formátu A4 v elektronické podobě (program Word)
- každý autor zašle pouze jediný příspěvek na e-mailovou adresu: pujcovnaknih(zavináč)mkstc.cz
- osobní údaje (jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail) musí autoři napsat na samostatný papír, musí připsat souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících a se zveřejněním soutěžního textu
- nejúspěšnější práce budou publikovány ve sborníku.
- další informace naleznete na webu mks.tachov.cz
Uzávěrka:  31. srpna 2020


Jihočeská žabka

- soutěž určena pro studenty jihočeských středních a vyšších odborných škol a učilišť a pro mládež ve věku 15 až 21 let
- každý soutěžící se účastní pouze jedním příspěvkem
- příspěvky nesmějí být dosud publikovány, ani zaslány do jiné literární soutěže
- psát lze poezii i prózu
- práce budou výhradně v českém jazyce
- rozsah prozaického příspěvku max. 10 000 znaků včetně mezer, rozsah básně max. 50 řádků
- téma letošního ročníku: Jak se stát optimistou
- práce se zasílají na e-mail hanhos(zavináč)centrum.cz s označením Jihočeská žabka
- další informace nalezete na webu spisovatelejih.blog.cz
Uzávěrka:  30. dubna 2020 


Náchodská Prima sezóna
- soutěží se ve dvou kategoriích: 1. poezie: volné téma; max. tři básně, rozsah básně max. 100 řádků textu. 2. Próza: povídka – volné téma; max. tři povídky, rozsah povídky max. 250 řádků textu.
- soutěže se mohou účastnit studentky a studenti do věku 26 let. Soutěžit mohou jednotlivci i školy
- podrobné informace naleznete na webu primasezona.cz
Uzávěrka:  3. dubna 2020 
Skrytá paměť Moravy - Sítě
- soutěž je určena mladým lidem ve věku 11–19 let, kteří své prozaické texty mohou posílat do 31. března 2020 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
- tématem letošního ročníku jsou SÍTĚ. Sítě houpací, záchranné, lovecké, rodinné, sociální, virtuální… Jsou všude kolem nás v mnoha podobách a každá z nich se může stát námětem literárního zpracování. Téma nabízí také hledání odpovědí na otázku, kdy sítě dávají pocit jistoty a kdy se stávají pastí. Mladší soutěžící ve věku 11–15 let mohou zaslat libovolný prozaický text na zadané téma, pro starší autory ve věku 16–19 let je určen žánr povídky
- slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 12. června 2020. Autoři tří nejlepších příspěvků v každé kategorii, vybraných odbornou porotou, získají finanční odměnu v hodnotě 1000–6000 Kč dle umístění a jejich práce budou otištěny v samostatné literární příloze Sborníku Muzea Brněnska
- další informace naleznete na webu www.jmk.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2020  Chomutovský kalamář
Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení.
Podmínky: 
A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran.
B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.
C/ MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku  v rozsahu maximálně jedné strany. Téma v letošním roce zní  „máme rádi zvířata“ 
* Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. 
* Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.
* Práce nesmí překročit povolený rozsah.
* Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.
* Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky.
* Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu: Středisko volného času Domeček, CVK - k rukám Petry Košťálové, 721753704, kostalova.domecek(zavináč)gmail.com, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov
Další informace naleznete na webu www.domecek-chomutov.cz
Uzávěrka:  31. března 2020


Česko hledá spisovatelky
- soutěží se ve třech kolech. Žánrem prvního je feneton. Z příspěvků vybere redakce ty nejlepší, které postupují do druhého kola. O postupujících ve druhém kole pak rozhodují mj. čtenáři.
- podrobné informace naleznete na webu ceskohledaspisovatelky.cz
Uzávěrka:  31. dubna 2020  Hořovice Václava Hrabětě 2020, XIV. bienále
Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval,v oboru POEZIE a PRÓZA.
Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice,- na tel.: +420 603 199 304, na e-mailu: mkc(zavináč)mkc-horovice.cz, https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/
Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru: POEZIE - max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran; PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu). Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech.
Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 15. 3. 2020 na e-mailovou adresumkc(zavináč)mkc-horovice.cz - textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2020" a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce. Soutěžní práce se nevracejí.
Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,- Kč.
Uzávěrka soutěže: 15. března 2020


10. Evropská studentská soutěž o nejlepší esej 2020
- zúčastnit se mohou: studenti vysokých škol a doktorandi z Německa, Rakouska, Česka a Slovenska
- hlavní cena: 500 € (2. místo 300 €, 3. místo 200 €)
- eseje v rozsahu 1-3 strany (A4) a mohou být napsány v německém, českém nebo slovenském jazyce
- příspěvky zasílejte na e-mail essay(zavináč)ackermann-gemeinde.de
- podrobné informace naleznete na webu ackermann-gemeinde.de
Uzávěrka:  16. února 2020
Hvězda inkoustu
- téma: Slovanská mytologie (rukopis ze slovanské mytologie musí přímo vycházet, a to buď a) dějem, jehož součástí jsou magické bytosti a místa slovanských mýtů a legend, nebo b) hlavní postavou, která je rovněž součástí slovanských mýtů, legend a pověstí. Např: a) hlavní hrdina/hrdinka rukopisu se dostane do světa hejkalů, b) hejkal se dostane do světa lidí, nebo je hlavní postavou ve svém světě mýtů)
- příspěvky musí být napsány ve stylu YOUNG ADULT literatury
- rozsah: 80 až 250 normostran
- pořadatel soutěže: Albatros Media, a. s.
- určeno pro autory od 15 let
- nejlepší příspěvek bude vydán knižně, autor obdrží odměnu 15 000 Kč
- podrobné informace naleznete na webu fragment.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020
Hlinecký hrneček
- téma: To bylo o fous!
- přijímány jsou prozaické texty v rozsahu 2 stran A4
- podrobné informace naleznete na webu knihovna.hlinsko.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020


Velká povídková soutěž
- zapojit se může jakýkoliv autor starší 15 let
- akceptujeme texty v českém i slovenském jazyce
- minimální rozsah je 7000 znaků včetně mezer a maximální rozsah 50 000 znaků včetně mezer
- povídka nám musí být zaslána do 31. ledna v docu či jiném editovatelném formátu, a to na e-mail souteze(zavináč)knihydobrovsky.cz
předmět e-mailu by měl být Poslední den na Zemi / Vaše Jméno + přidejte do e-mailu stručnou anotaci povídky
- musí se jednat o ucelený beletristický text, který splní hlavní téma povídkové soutěže – Poslední den na Zemi. Může se jednat o jakýkoliv žánr
- vítězové získají voucher na nákup do Knihy Dobrovský v hodnotě 3000 Kč, balíček 5 knih, publikaci povídky na webu Knihy Dobrovský, možnost navázat spolupráci s Naším nakladatelstvím
- podrobné informace naleznete na webu knihydobrovsky.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020

4. ročník literární soutěže
-  soutěž je určena pro žáky základních a středních škol
- téma: Jak jsem dělal vánoční pohodu. / O vánočním dárku, který někdo zapomněl.
- vyprávění o délce 1 strany A4 zasílejte na e-mail osvoboditelu(zavináč)ddmastra.cz
- vítězné práce budou vydány ve sborníku. V rámci projektu "Čteme dětem v nemocnici" budou práce také postupně přečteny hospotalizovaným dětem z dětského oddělení KNTB
- podrobné informace naleznete na webu ddmastra.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020
Vidoucí 2020
- Vidoucí je moderní povídková soutěž. Příspěvky přijímáme formou emailu a hlasování probíhá za pomoci speciálně vyvinutého počítačového programu, který je tak dokonalý, že se jmenuje Hustoprogram. Povídky hodnotí odborná porota tvořená nezdolnými porotci a přizvanými externími porotci.
- příspěvky lze zaslat v češtině a slovenštině, rozsah 1 800 až 54 000 znaků včetně mezer
- povídka musí jevit prvky fantastiky (sci-fi, fantasy či hororu s fantastickými prvky)
- maximálně lze zaslat 3 příspěvky
- podrobné informace naleznete na webu vidouci.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020
Soutěž Dráma
- soutěž původních divadelních her ve slovenském a českém jazyku
- texty ve třech tištěných kopiích a zároveň na CD nebo USB spolu s přihláškou v zalepené obálce a zároveň i s dokladem o zaplacení registračního poplatku ve výši 15 € zasílejte na adresu: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, heslo „DRÁMA 2019“
- autor vítězného textu získá odměnu v hodnotě 1 000 €.
- podrobné informace naleznete na webu theatre.sk
Uzávěrka:  31. ledna 2020


Píšu povídky, píšu básně... tentokrát na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek
- určeno pro děti do 15 let
- můžete psát pohádky, fejetony, básničky, komiksy, příběhy, ... Max. rozsah 3 strany textu nebo 3 básně
- je zapotřebí uvést jméno, třídu, školu, věk, adresu bydliště
- práce zasílejte na e-mail detske(zavináč)knihovnabbb.cz, poštou na adresu: oddělení pro děti KBBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště
- další informace naleznete na webu knihovnabb.cz
Uzávěrka:  20. ledna 2020


  
 

Literární soutěže na rok 2019

 

Literární cena Knižního klubu 
Do soutěže lze přihlásit dílo:
- splňující formu novely nebo román
- a dosud nepublikované, napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství.
Rukopisy psané na počítači je možné zasílat  na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5.
Uzávěrka:  31. prosince 2019


27. ročník literární soutěže MŮJ SVĚT
Soutěží se v těchto kategoriích:
1. kategorie próza, max. 3 strany A4
2. kategorie poezie, 3 básně
Soutěž je určena pro autory od 15 let. Vyhlášení výsledků proběhne v březnu 2020.
Příspěvky zasílejte na e-mail dvorakova(zavináč)mkfrydek.cz nebo poštou: Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek.
Podrobnější informace naleznete zde.
Uzávěrka: 31. prosince 2019


Literární soutěž SIGu 2019
SIG Literární tvorba vyhlašuje 4. ročník literární soutěže. Přijímání soutěžních textů probíhá od 1. června do 31. prosince 2019. Všechny podrobnosti o soutěži najdete v Pravidlech soutěže.
Soutěžní texty spolu s vyplněnou přihláškou, která je zde ke stažení, se zasílají na adresu sig.soutez(zavináč)seznam.cz.
Uzávěrka soutěže: 31. prosince 2019

 

11. ročník literární soutěže, Máchovou stopou 2019
Téma: 800 let – tam i zpět
Nech se inspirovat osmisetletou historií královského města Litoměřice. Soutěž je vypsaná ve třech kategoriích: pro žáky ZŠ, studenty SŠ a pro dospělé.
Volný prozaický útvar v rozsahu max. dvou stran A4.
Příspěvky je možné posílat od 1. 5. do 10. 9. 2019 na adresu: machovoustopou(zavináč)seznam.cz
Text musí být ve formátu .doc nebo .odt, nikoli .pdf.
Na závěr příspěvku musí soutěžící uvést soutěžní kategorii (dospělí/středoškoláci/základní škola), celé jméno, e-mailovou a poštovní adresu i telefonní spojení.
Vyhodnocení proběhne 16. 11. 2019 v Litoměřicích.
Uzávěrka: 10. září. 2019Tachovská reneta 2019
Téma: ... OSTUDA...
Soutěž je určena pro začínající autory z ČR. Věková hranice: od 15 let. Kategorie:próza a poezie. Autor se může zúčastnit pouze v jedné kategorii s jedním příspěvkem. Příspěvky mohou být v rozsahu maximálně tří stran. Soutěžní příspěvky bude hodnotit porota sestavena organizátorem. Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1. - 3. místo. Příspěvky zašlete na adresu  - Městské kulturní středisko Tachov, Odbor KNIHOVNA, Hornická 1695, 347 01 Tachov nebo na e-mail: pujcovnaknih(zavináč)mkstc.cz. Povinné: údaje na samostatném papíře s dodatkem:
„Souhlasím se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících. Souhlasím se zveřejněním soutěžního textu ve Sborníku 2019. Nejúspěšnější práce budou publikovány ve sborníku.Soutěžní práce spolu s osobními údaji a souhlasem s registrací a zveřejněním

Uzávěrka: 31. srpna 2019

 

Literární soutěž Františka Halase 2019
Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let (včetně) svými dosud nepublikovanými básnickými texty napsanými v českém jazyce.
Soutěžní texty posuzuje tříčlenná porota, která určí laureáta/laureátku Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající v možnosti vydání debutové básnické sbírky knižně dosud nepublikující/mu autorce/autorovi. Vybrané práce deseti finalistů budou otištěny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cza v literárních časopisech. Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.
Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 nepublikovaných básní napsaných v českém jazyce, doplněné o rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení), zasílejte v jednom souboru na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v tištěné podobě ve třech kopiích poštou na adresu: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát. Zásilku viditelně označte HALAS 2019.
Uzávěrka: 15. července 2019

 

Ve stopách Grety Thunbergové– literární soutěž pro rok 2019

Vyšehradská literární soutěž se ponese v duchu ekologie a ochrany životního prostředí – inspirované mladou aktivistkou Gretou Thunbergovou. Napište esej, která bude co nejlépe shrnovat toto volání, problémy stavu životního prostředí, řešení a být výzvou, poselstvím, které by mělo pomoci ke zlepšení situace.

Soutěž je otevřená všem, bez omezení. Práce musí být vaše originální, napsaná pro účely této soutěže a minimálně na jednu stránku. Uveďte váš věk, jméno a adresu, příp. vaši školu.a zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vybraná nejlepší esej bude publikovaná v některém tištěném médiu.
Uzávěrka:30. června 2019

 

O Gondorský semenáček 2019
Téma: Odvaha se nachází na nepravděpodobných místech
Přijímají se příspěvky ve třech soutěžních kategoriích: Poezie - báseň, píseň / Próza - povídka / Výtvarno (ilustrace a artefakt) - kresba, malba, digitální kresba, fotka, jakékoliv trojrozměrné dílo (šperk, šaty apod.)
Každý autor se může v rámci jedné kategorie zúčastnit pouze s jedním příspěvkem (ale může se účastnit ve více kategoriích najednou).Maximální rozsah psaných děl je 30 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer).V kategorii poezie a próza se přijímají pouze díla v elektronické podobě. Nepřijímáme ručně psané práce!
Maximální rozměr obrazů je formát A2.Soutěžní díla nesmí být dosud nikde publikována, ať už v tištěné či v elektronické podobě.Přijímá se jen tvorba vycházející z knih pana J. R. R. Tolkiena. Tedy tvorba, odehrávající se v jeho světě, Ardě, a dodržující základní pravidla a reálie tohoto světa.
Vyhlášení bude na TolkienConu 2020, kde rovněž proběhne čtení vítězných prací a výstava výtvarných děl.
Literární díla zasílejte e-mailem na adresu mittalmar(zavináč)seznam.cz. Zasílejte je prosím vždy ve dvou souborech - jeden formátu MS Word (.doc, .docx), druhý ve formátu PDF. Usnadní nám to mnoho práce. Soubor pojmenujte názvem příspěvku.Do těla zprávy napište své jméno, případně přezdívku, název díla a váš věk.
Písně prosím posílejte s nahrávkou (klidně i amatérskou). Notový zápis není nezbytný, ale je rozhodně vítán.
U výtvarných děl a artefaktů posílejte originály (!!!). Pokud by byl artefakt či obraz příliš velký, lze se domluvit na osobním předání (do rukou Mittalmaru buď přímo, nebo přes prostředníka).
Jestli osobní předání není možné, můžete díla zaslat poštou na adresu: Semenáček, Roman Rádl, Nad Malým Mýtem 527/10, 147 00 Praha
Uzávěrka: 22. září 2019

 

Seifertův Žižkov
Literární soutěž pro žáky a studenty pořádá MČ Praha 3. 
Téma: poezie nebo próza na libovolné téma, které je inspirováno dílem Jaroslava Seiferta. 
Účastník soutěže: žáci a studenti ve dvou věkových kategoriích 10-13 a 14-17 let
Rozsah: max. 3 A4 
Podmínkou účasti v soutěži a zveřejnění příspěvku je přihláška do soutěže a souhlas zákonného zástupce.
Přijímání příspěvků je možné v termínu od 1. 11. 2018 do 1. 6. 2019 prostřednictvím: pošty na adresu Odbor školství MČ Praha 3, Lipanská 9, 130 85 Praha 3 // elektronické pošty na e-mailovou adresu: seifertuvzizkov(zavináč)praha3.cz // podatelny v přízemí MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3
Uzávěrka: 1. června 2019 

 

Seifertovy Kralupy 2019

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž, která je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí. Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, „Seifertovy Kralupy“ k rukám A. Levého, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou. V případě dotazů kontaktujte: A. Levý, tel. č. 778 772 635, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2019.

Uzávěrka: 30. května 2019

 

13. ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy
Téma literárního klání „Voda má, voda má…“ nabízí nepřeberné množství souvislostí. Všudypřítomný živel má mnoho tváří a barev, je životodárný i ničící... Záleží pouze na budoucích literátech, kterou z podob tohoto živlu ztvární. Mladší soutěžící ve věku 12–15 let mohou zaslat libovolný prozaický text na zadané téma, pro starší autory ve věku 16–19 let je určen žánr povídky.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v Památníku písemnictví na Moravě 14. června 2019. Autoři tří nejlepších příspěvků v každé kategorii, vybraných odbornou porotou, získají finanční odměnu v hodnotě 1000 – 6000 Kč dle umístění a jejich práce budou otištěny v samostatné literární příloze Sborníku Muzea Brněnska.
Kontakt: Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 932, e-mail: pamet(zavináč)muzeumbrnenska.cz, Mgr. Andrea Procházková, Ph.D., tajemnice soutěže
Uzávěrka: 31. března 2019


Otevřená výzva pro literární tvůrce a slamery v rámci festivalu Jeden svět 2019
ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. - pobočka Liberec vyhlašuje otevřenou výzvu pro začínající i zkušené literární tvůrce a slamery.
Pošlete do 3. 3. báseň či povídku, reagující na téma letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Tématem Jednoho světa 2019 je BEZPEČNÁ BLÍZKOST.
Více o letošním festivalovém tématu najdete na: www.jedensvet.cz/2019
Ta nejlepší díla se stanou součástí literárního večera, který se uskuteční ve středu 20. 3. v kavárně Knihkupectví a antikvariát Fryč. Akce proběhne jako součást doprovodného programu festivalu Jeden svět 2019.
Své texty (o rozsahu max. 3 normostrany ve formátu .doc) zasílejte na adresu: grosman.artwork(zavináč)gmail.com  
Uzávěrka: 3. března 2019

 

Literární soutěže Jakuba Arbesa – 2019 
Téma: „A tečka.“ 
Příběh s tajemnou atmosférou a třeba i s prvky hororu, psychologického nebo detektivního příběhu. Rozsah prací by neměl překročit 27 000 znaků vč. mezer. Počet zaslaných prací od jednoho autora by měl být maximálně 3 soutěžní příspěvky. Nesmí jít o práce již publikované či k publikaci připravené.
Své práce posílejte ve formátu .doc, .docx nebo .pdf na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do předmětu zprávy napište - Soutěž: Název práce. Do hlavičky soutěžního díla napište název díla. NOVĚ: Spolu se soutěžními pracemi je nutné zaslat i vyplněný dokument: http://www.arbesjakub.cz/prihlaska/Prihlaska-do-Literarni-souteze-Jakuba- Arbesa-2019-a-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.doc [1] Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s uvedením jména a příjmení, případně pseudonymu, u názvu díla zaslaného do soutěže. Tyto informace zveřejňujeme v tištěném nebo elektronické verzi sborníku vítězných prací a na webových stránkách www.arbesjakub.cz. Autoři vítězných a oceněných prací budou odměněni sborníkem vítězných prací a věcnými cenami. Vyhlášení soutěže a vydání sborníku proběhne ve formě a termínu dle aktuálních možností pořadatele. 
Uzávěrka:  1. března 2019.

 

18. ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA VENCLÍKA
Soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let.
Téma: Magické osmičky Kategorie: Vypsány jsou 3 kategorie: 1. kategorie: POVÍDKA 2. kategorie: BÁSEŇ 3. kategorie: ESEJ nebo NOVINOVÝ ČLÁNEK Úprava prací: Každá práce by měla obsahovat plné jméno autora, telefonické spojení a e-mailovou adresu, adresu jeho školy a zařazení do jedné z výše uvedených kategorií. Rozsah prací v kategorii povídka a esej nebo novinový článek je omezen - max. 5 stran textu formátu A4. Kategorie báseň je omezena na 1 až 2 básně. Uvítali bychom práce přepsané na PC. Prosíme o zaslání 5 kopií dané práce (kopírování příspěvků je pro nás velkou zátěží). Své literární příspěvky nezasílejte elektronickou poštou.
Uzávěrka: 5.ledna 2019

 

 


 

Literární soutěže na rok 2018

 

O Gondorský Semenáček 2018 

Téma letošního třetího ročníku soutěže je Poslední naděje. Téma se týká kategorií Próza, Poezie a Ilustrace. Kategorie Artefakt je na volné téma!

Přijímají se příspěvky ve čtyřech soutěžních kategoriích:

Poezie - báseň, píseň

Próza - povídka, drama

Ilustrace - kresba, malba, digitální kresba, fotka

Artefakt - jakékoliv trojrozměrné dílo (např. šperk, šaty apod.)

 

Každý autor se může v rámci jedné kategorie zúčastnit pouze s jedním příspěvkem (ale může se účastnit ve více kategoriích najednou). Maximální rozsah psaných děl je 30 normostran. Maximální rozměr obrazů je formát A2. Soutěžní díla nesmí být dosud nikde publikována, ať už v tištěné či v elektronické podobě.

Přijímá se jen tvorba inspirovaná dílem pana Tolkiena, která jeví prvky této inspirace. Za kánon se považují Tolkienovy středozemské knihy (Hobit, Pán prstenů, Nedokončené příběhy, Silmarillion, History of Middleearth…). Nejsou rozděleny věkové kategorie, ale při hodnocení bude přihlédnuto k věku autora.

 

Vyhlášení bude na TolkienConu 2019, kde rovněž proběhne čtení vítězných prací a výstava výtvarných děl. Literární díla zasílejte e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Zasílejte je prosím v souborech formátu MS Word (.doc, .docx) nebo v PDF. Soubor pojmenujte názvem příspěvku. Do těla zprávy napište své jméno, případně přezdívku, název vašeho díla a váš věk. Písně prosím posílejte s nahrávkou. U výtvarných děl a artefaktů posílejte originály. Pokud by byl artefakt či obraz příliš velký, lze se domluvit na osobním předání. Jestli osobní předání není možné, můžete díla zaslat poštou na adresu: Zuzana Ottová, Rezlerova 307,Praha 10 - 109 00.

Pro první tři místa budou připraveny hmotné ceny. Všichni účastníci soutěže též obdrží jeden kus z limitované edice sběratelských odznáčků (placek).

 Uzávěrka: 22. 9. 2018.Soutěž o nejlepší hasičskou báseň

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlašuje 10. ročník projektu Dávají za nás ruku do ohně pod záštitou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Drahoslava Ryby. Náplní letošního ročníku je literární soutěž o nejlepší báseň o hasičích a pro hasiče.
Literární forma: báseň
Téma: Hasiči - 100 let nás zachraňují
Rozsah: není stanoven
Věkové kategorie: děti (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ) a dospělí
Speciální kategorie: hasiči profesionální a dobrovolní
Pořadatel: Hasičský záchranný sbor ČR
Podmínky soutěže:
Do soutěže lze zasílat jen vlastní literární příspěvky, které je možné doplnit ilustrací. K příspěvku je nutné přiložit vyplněnou přihlášku stvrzenou vlastnoručním podpisem, kterým je udělen souhlas s případným poskytnutím autorských práv. Ideálním postupem je vše naskenovat a v elektronické podobě zaslat emailem, příp. zaslat poštou.
Soutěžní práce je možné zasílat od 11. února do 31. července 2018. Hlavním porotcem soutěže je generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba. Nejlepší vybrané příspěvky v každé soutěžní kategorii budou odměněny hasičskými dárky, otištěny v časopise 112 a použity v rámci oslav 100 let české státnosti. 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 8. září 2018 v rámci akce Zbirožské hasičské tatrování. 
Další informace naleznete na http://www.hzscr.cz
Uzávěrka: 31. července 2018Vyšehradská literární soutěž 2018

Vyzkoušejte si stát se na chvíli spisovatelem. Ukažte světu svůj 
talent. Třeba budete mít štěstí a vaše povídka, báseň nebo 
esej se objeví v chystané knize. 
Z příspěvků vybraných autorů totiž vznikne památeční kniha s 
názvem Vyšehradská kronika literárních talentů 2018. 
Témata letošní soutěže jsou tato: 
 "Poznání dobra a zla" 
 "Příběhy života" 
"Hranice reality" 
"Pohádka" 
"Vesmírná mise" 

 "Zachraňte svět!" 
Soutěž nemá omezení věku, rozsahu, počtu příspěvků ani žánru.

 Více informaci o soutěži můžete najít na internetových 

stránkách HTTPS://LADISLAVZELINKA.WORDPRESS.COM/VYSEHRADSKA-VIZE
Uzávěrka:  30. 6. 2018

 

 CHOMUTOVSKÝ KALAMÁŘ

Soutěž je určena autorům starším 14let,  kteří žijí či pracují nebo studují v okrese Chomutov.

Podmínky:

A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran.

B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.

C/ MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany. Téma je v letošním roce věnováno 100.výročí vzniku republiky, proto práce musí obsahovat slovo Československo. Toto téma je pojato zcela volně. Je možné věnovat se stovce jako takové, významu osmiček v naší historii a v našich životech. Můžeme vyjádřit pocit národní hrdosti, vlastenectví, zachytit krásy naší země.

Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (14 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně.

Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.

Práce nesmí překročit povolený rozsah.

Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.

 Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky. Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu:

Středisko volného času Domeček, CVK - k rukám Milana Märce, 602 118256, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov

Uzávěrka:28.6.2018

 

Seifertovy Kralupy 2018

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 23. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.Literární soutěž je určena všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích:

- 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku)

- nad 18 let bez omezení

 

Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoliv v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pfd. Zaslané práce se nevracejí.

 

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy (září 2018).Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, „Seifertovy Kralupy“ k rukám A. Levého, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 778 772 635, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. 5. 2018

 

4. ročník Jazykové a literární soutěže Čeština je i můj jazyk

Jednotlivci a skupiny žáků budou letos soutěžit ve třech kategoriích. V kategorii Promiňte, nerozumím, se budou žáci ZŠ do 6. tříd zamýšlet nad tím, jaké to je, když se ocitnou v neznámé zemi, kde všichni okolo mluví neznámou řečí. Ve Ztraceno v překladu budou žáci ZŠ od 7. tříd a SŠ uvažovat nad tím, k jakým nedorozuměním a situacím může dojít, když lidé mluví různými jazyky, pocházejí z různých zemí a kultur. Třetí, skupinovou kategorií, je Průvodce naší školou, ve které budou žáci ZŠ i SŠ vytvářet pomůcku pro orientaci v prostředí školy pro nové spolužáky bez znalosti češtiny. Forma literárních příspěvků i průvodce je libovolná, žáci mohou zvolit formát, který jim vyhovuje a je pro ně srozumitelný. Podrobné informace k soutěži najdou zájemci na webových stránkách METY. Slavnostní vyhlášení proběhne v druhé polovině června v rámci konference zaměřené na podporu výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Na autory tří nejlepších příspěvků v každé ze tří kategorií čekají zajímavé ceny ve formě zážitků, kurzu tvůrčího psaní, knih a elektroniky.
Kontaktní e-mailová adresa: karaskova(zavináč)meta-ops.cz 
Více informací na stránkách: www.meta-ops.cz

 

Uzávěrka:  15. 5. 2018

 

7. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ARTBOTIČ

Téma letošního ročníku je "JAK UZDRAVIT NEMOCNÝ SVĚT?"
Soutěžní práce (prózu a poezii) a přihlášky dohromady v jednom emailu posílejte na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu: ARTBOTIČ, VYŠEHRADSKÁ 35, PRAHA 2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie.

Vyhlašování vítězných prací bude opět v refektáři Emauzského kláštera na 
Praze 2 - 28. 5. od 17 hodin.

Uzávěrka: 30. 4. 2018

 

 2. ročník celostátní literární soutěže Seifertův Žižkov

Městská část Praha 3 vyhlašuje druhý ročník celostátní literární autorské soutěže Seifertův Žižkov, určené pro žáky a studenty ve věku od 12 do 17 let.
Soutěžní příspěvky (báseň a povídka) na volné téma je možné posílat na web http://www.seifertuvzizkov.cz.

Uzávěrka: 30. 4. 2018

 

 XXIV. ročník literární a XXII. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

Památník Terezín vyhlašuje soutěž se společným tématem Domov.

Egon Ervín Kisch pobýval po okupaci Československa nacistickým Německem ve Francii, USA a Mexiku, z něhož se po druhé světové válce vrátil zpět do vlasti. Podobný osud zažívali mnozí další podobně postižení, kteří utíkali po roce 1933 nejprve z Německem ohrožených a posléze obsazených zemí.Pokuste se zamyslet, co pro ně mohla znamenat ztráta domova. S jakými těžkostmi se museli v zahraničí potýkat? Jak na ně nahlíželi tamní lidé? Bylo pro ně snadné se mezi ně začlenit? A s jakými problémy se musejí potýkat dnešní lidé prchající z různých důvodů ze svých domovů? Co pro vás znamená domov?

 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

Soutěžící mají volnou ruku, co se týká umělecké formy a techniky. U každé práce musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce zasílejte nejlépe elektronicky, výtvarné pouze fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června 2018 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny.

Uzávěrka: 13. 4. 2018

 

HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2018

Soutěž vyhlašuje Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte. Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval.  Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru:POEZIE - max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran. PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu) Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech.  Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché. Zaslat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Práce bude hodnotit odborná porota. Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,- Kč.  Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 28. dubna 2018 v sále Radnice města Hořovice.

Uzávěrka:  18. 3. 2018

 

Jeden svět 2018

Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Liberec vyhlašuje otevřenou výzvu pro začínající i zkušené literární tvůrce a slamery.

Pošlete báseň, povídku, anebo koncept vaší slam poetry performance reagující na téma letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Tématem Jednoho světa 2018 je AKTUALIZACE SYSTÉMU.

Ta nejlepší díla se stanou součástí literárního večera, který se uskuteční v zájmu doprovodného programu festivalu Jeden svět Liberec. Akce se bude konat v liberecké kavárně Knihkupectví a antikvariát Fryč a to v úterý 13.3. od 18:00.

Své texty (o rozsahu max. 3 normostrany ve formátu .doc) zasílejte na adresu: martin.grosman(zavináč)clovekvtisni.cz

Uzávěrka:  9. 3. 2018

 

Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty (VLRP)

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4). Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín (od 1. 5. do 12. 6. 2018) a podzimní termín (od 1. 9. do 30. 11. 2018) v jednotlivých výše uvedených městech. O výběru autorů rozhodují národní komise s tím, že konečné rozhodnutí učiní výběrová komise složená ze zástupců jednotlivých národních komisí a zástupců Mezinárodního visegrádského fondu.

Zažádat mohou prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 
18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací 
- esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně 
třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či 
elektronických médiích 
Každý žadatel je povinen vyplnit on-line formulář žádosti (v angličtině), který obsahuje:

- strukturovaný životopis 
- popis literárních záměrů během rezidenčního pobytu 
- bibliografii autora 
- motivační dopis

Uzávěrka: 31. 1. 2018

 

  Literární soutěž Jakuba Arbesa 


Letošní téma je: Ozvalo se znenadání velmi jemné zaťukání na 
dveře..." 
Sepište příběh s tajemnou atmosférou a s prvky hororu, psychologického nebo detektivního příběhu a pošlete ho ve formátu .doc, .docx nebo 
.pdf na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. předmětu zprávy napište - 
Soutěž: Vaše příjmení - Název práce. Do hlavičky soutěžního 
díla napište: název díla, jméno autora, datum narození, adresu a 
e-mail. 
Rozsah prací nesmí překročit 27 000 znaků vč. mezer. Každý může zaslat maximálně 3 soutěžní příspěvky. Nesmí jít o práce již publikované či k publikaci připravené. 
Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s možností vydání 
díla ve sborníku a s umístěním díla na webových stránkách Jakuba Arbesa – www.arbesjakub.cz
Autoři vítězných a oceněných prací budou odměněni sborníkem 
vítězných prací a věcnými cenami. Vyhlášení letošní soutěže 
proběhne poněkud netradičním a moderním způsobem - formou 
vyhlašovacího videa.

Uzávěrka: 21. 1. 2018

 

25. ročník literární soutěže MŮJ SVĚT

Přihlásit se mohou všichni autoři od 15 let:

I. kategorie: próza - max. 3 str. A4, podkategorie: 15-18; 18-30; 30 a více let

 II. kategorie: poezie - 3 básně, podkategorie: 15-18; 18-30; 30 a více let

Práce budou hodnoceny odbornou porotou, vyhlášení výsledků proběhne na slavnostním večeru v březnu 2018. Své příspěvky doručte e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně poštou na adresu –

Ústřední knihovna FRÝDEK, půjčovna beletrie, Jiráskova 506, Frýdek-Místek. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a bydliště!

Uzávěrka: 31. 12. 2017

 

 11. ročník Literární soutěže s Annou Bolavou

V Týdnu knihoven vyhlásila Krajská knihovna Karlovy Vary 11. ročník oblíbené literární soutěže

SOUTĚŽ je pro všechny autory z České republiky, kteří se literární tvorbou se nezabývají profesionálně.

·          příspěvek, který bude do soutěže zaslán, nesmí být dosud publikován

·          motto ročníku je „Jsem to pořád já. Dokážu vnímat a cítit a rozplakat se, jsem to já!“ – z něj musí autoři soutěžních prací vycházet

·          nejnižší věková hranice autora 14 let

·          kategorie - próza - povídka

·          rozsah literárního díla - maximálně 5 normostran

·          každý autor může přihlásit pouze jediný příspěvek (zaslané práce se nevracejí)

·          soutěžní práce se přijímají pouze v elektronické podobě (program Word)

·          přihlášené povídky budou průběžně publikovány na webu KKKV

 

Každá soutěžní práce musí obsahovat:

·          jméno povídky

·          jméno autora

·          bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo autora

·          medailon (charakteristika) autora

·          souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících

 

Hodnocení zaslaných prací

·          nezávislým hodnocením určí porota 10 soutěžních prací, které budou zveřejněny ve sborníku soutěže.

·          Jedné z těchto 10 povídek udělí porota Zvláštní cenu poroty.

·          10 vybraných povídek předá porota k posouzení patronovi soutěže, který rozhodne o místění na 1. - 3. místě

Soutěžní práce zasílejte prostřednictvím webového formuláře na adrese www.knihovnakv.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za účasti patronky Anny Bolavé proběhne v sále Krajské knihovny Karlovy Vary 24. 2. 2018 od 16:00 hodin.

Uzávěrka: 31.12.2017

 

 Komiksová soutěž knihovny Jiřího Mahena v Brně

Úkolem je vytvořit komiks, ve kterém bude hlavním hrdinou Jiří Mahen. Musí se jednat o originální autorem vytvořené dílo, ne o cizí obrázky rozdělené stripy a doplněné bublinami. Požadovaný formát hotového díla je buď A5, nebo A4. Minimální délka komiksu je pak 8 stránek A5 nebo 4 celé stránky A4. 

Soutěžit mohou mladí lidé ve věku od 13 do 26 let.

Soutěžní práce je třeba doručit na adresu: Knihovna Jiřího Mahena, Knihovna pro děti a mládež, Kobližná 4, 601 50 Brno, případně zaslat ve formátu pdf. na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní výhrou je tablet. Autoři dalších vybraných prací obdrží drobné propagační předměty knihovny. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 5. 12. 2017.

Uzávěrka: 17. 11. 2017

 

6. ročník Studentské soutěže o vydání magisterské diplomové práce

Studentská soutěž je určena studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Magisterské diplomové práce je možné přihlásit ve třech kategoriích, kterými jsou:vědy o živé přírodě a chemické vědy, vědy o neživé přírodě a humanitní a společenské vědy.

Soutěž je určena pro studenty do 28 let, kteří obhájili magisterskou diplomovou práci se známkou výborně. Práce musí být napsána v češtině a nesmí být delší než 300 stran. Přihlášené diplomové práce bude hodnotit porota složená z předních představitelů české vědy a zaměří se nejen na faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost autora upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky soutěže vybere odborná porota v jednotlivých kategoriích vítěze, jejichž slavnostní vyhlášení proběhne na jaře 2018. Své práce posílejte na e-mail: povysilova(zavináč)academia.cz

Uzávěrka: 31. 10. 2017

 

 Literární soutěž na téma Čertovská pohádka

Výstaviště Lysá nad Labem a Nakladatelství Kaplanka Nymburk vyhlašuje u příležitosti čtrnáctého ročníku Polabského knižního veletrhu 2017 tradiční literární soutěž, tentokrát na téma Čertovská pohádka.

Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: pro děti do 15 let, pro studenty do 18 let a pro dospělé nad 18 let.

Próza a poezie budou hodnoceny jako samostatné kategorie.

Zúčastnit se může každý autor s maximálně třemi pracemi.

V kategorii próza musí mít práce maximálně dvě normostrany (cca 3 500 znaků).

V kategorii poezie nesmí báseň při velikosti písma 12 přesáhnout jednu stranu A4.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vybrané práce při zachování autorských práv použít libovolně v tisku či na internetu, bez nároku autora na honorář.

Každá práce musí mít v horní části první stránky (nikoliv ve formátu „záhlaví“) uvedené jméno autora, věkovou kategorii, adresu, telefon, mail a výrazně nadepsanou kategorii literární (próza, poezie).

Porota jmenovaná pořadateli soutěže práce vyhodnotí, v každé věkové kategorii udělí ceny. Ocenění autoři, případně i autoři dalších vybraných prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení, které se odehraje v sobotu 2. prosince 2017 v 10 hodin na výstavišti v rámci čertovského hemžení, a odměněni kvalitními knižními cenami a diplomy. Nedostaví-li se autoři na vyhlašování, obdrží poštou pouze diplom. Sborníček z oceněných prací bude v elektronické podobě uveřejněn na www.vll.cz.

Literární práce posílejte na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně poštou na adresu: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk.

Uzávěrka je stanovena na 1. 10. 2017

 

SOUTĚŽ SIGU LITERÁRNÍ TVORBA 2017                                                

pořádá: SIG Literární tvorba, zájmová skupina v Mense ČR                                    

 téma: Po bouři                                                                                            

kategorie próza: povídka v rozsahu nejvýše 15 tisíc znaků                                

kategorie poezie: nejvýše tři básně                                                                

věk: neomezeno Společně s textem musí být zaslaná přihláška obsahující údaje:  jméno a příjmení,  věk,  adresa pro korespondenci, e-mail, telefon. Formulář přihlášky lze stáhnout na stránkách soutěže.

Autoři zaslaných příspěvků souhlasí s případným zveřejněním ukázek ze svých textů v časopise Mensa a na Internetových stránkách.odměny: vítězné texty budou vydány ve sbírce, všichni autoři obdrží originální diplomy a knižní odměny. Každý autor může zaslat jeden příspěvek v každé kategorii. Zašlete soutěžní text a přihlášku na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Uzávěrka: 30. 9. 2017 

 

Máchovou stopou 2017

Spisovatele Miloše Urbana, Josefa Formánka a Jaroslava Balvína letos do literární soutěže Máchovou stopou nominovala litoměřická Knihovna Karla Hynka Máchy.

Devátý ročník Máchovy stopy je opět určen středoškolákům a dospělým v oddělených kategoriích. Maximálně čtyřstránkovou povídku tentokrát pište na téma „Pro rodinu vše“.

Texty posílejte v dokumentech typu .doc nebo .odt apod. (tedy nikoli jako .pdf) na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na závěr soutěžního příspěvku uveďte soutěžní kategorii, celé jméno, e-mailovou a poštovní adresu.

Vítězné povídky oceníme knižní odměnou a publikujeme v knihovních novinách. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za účasti porotců v listopadu 2017 v Litoměřicích a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem pro oceněné.

Uzávěrka: 31. 8. 2017

 

2. literární soutěž internetového magazínu Svět knih

Téma: sci-fi, fantasy

Rozsah povídky: libovolný

VýhryNa první tři výherce budou čekat zajímavé knižní odměny. Jejich povídky také zveřejníme na stránkách magazínu Svět knih. Ovšem to není vše. Prvních deset nejlepších povídek vložíme do krásného e-booku, který bude dostupný ke stažení na stránkách magazínu. Tímto výtvorem se budete moct pochlubit mezi svými kamarády, rodinou i přáteli na sociálních sítích. E-book bude doplněný o krásné fotografie a obrázky, které můžete také zaslat do naší literární soutěže. Obrázky, které zašlete a my je zveřejníme v e-booku také odměníme. 

Pošli svou povídku na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a získej zajímavé výhry a možnost zveřejnění tvé práce na stránkách magazínu a v e-booku. Nezapomeňte připsat k povídce také celé vaše jméno a adresu, abychom věděli, kam máme výhru zaslat.

Uzávěrka: 31. 7. 2017

 

Soutěž SKIP pro spisovatele a ilustrátory KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – 10. ročník!

Přihlásit do soutěže je možné dílo, které je

·         dosud nepublikované a jehož vydání není smluvně vázané s jiným nakladatelstvím

·         po jazykové, literární, obsahové a výtvarné stránce vhodné pro děti ve věku 7-8 let

·         přiměřené dovednostem začínajících čtenářů

·         o rozsahu minimálně 20 000 a maximálně 30 000 znaků včetně mezer

·         doplněno minimálně 10 ilustracemi, optimálně 26 ilustracemi

·         prózou či poezií

·         v českém jazyce

 Pořadatel Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže díla s protiprávním či jinak závadným obsahem. Soutěžní dílo může mít jednoho autora textu a jednoho autora ilustrací, případně může mít jen jednoho autora obou složek. Za autora mladšího 18 let přihlašuje soutěžní dílo jeho zákonný zástupce, případně s tímto přihlášením alespoň vyjádří svůj souhlas. Díla bude posuzovat odborná porota. Při hodnocení bude brán zřetel na dodržení podmínek soutěže a rovněž na poetičnost, hravost, etický přínos textu nebo autorský nápad. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na webových stránkách SKIP ČR. Vítězný text bude vydán nakladatelstvím Triton jako ilustrovaná Knížka pro prvňáčka v dubnu 2018 v minimálním nákladu 30 000 výtisků. Autor textu i autor ilustrací obdrží honoráře ve výši 30 000 Kč. Licence na vydání díla bude poskytnuta jako výhradní po dobu 3 let. Soutěžní díla je třeba zaslat prostřednictvím služby http://www.uschovna.cz/ e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. července 2017

 

Dopis Masarykovi

Masarykova společnost Prostějov vyhlašuje 1. ročník literární soutěže Dopis Masarykovi pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a gymnázií.

Napište našemu prvnímu prezidentovi dopis. Můžete použít prvky úvahy nad jeho životem, myšlením i konkrétními skutky. Můžete polemizovat s jeho myšlenkami nebo mu dát za pravdu v těch, které Vás zaujaly. Můžete mu napsat, jak jej vnímáte, co jste o něm slyšeli či co o něm víte. Jestli má ve Vašich očích význam pro současnost a budoucnost nebo jestli už je jen jménem pro historiky. Rozsah: cca 1 – 3 normostrany. Soutěžní příspěvky zasílejte pouze e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to v elektronickém formátu doc či docx nebo naskenované v ručně psané podobě (čitelné). V textu průvodního e-mailu uveďte celé jméno, věk, školu, třídu (ročník) a kontakt na autora. Soutěž má dvě kategorie: A: žáci 2. stupně ZŠ a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií B: studenti SŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Příspěvky posoudí odborná komise. Vybrané práce budou zveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele a tři z nich v každé kategorii pak oceněny věcnými dary a finanční prémií 1.000,- Kč v rámci vzpomínkového programu k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka.

Uzávěrka: 30. 6. 2017

 

 

Seifertovy Kralupy 2017

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 22. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu.

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí.

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2017.

Práce zasílejte na adresu:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

„Seifertovy Kralupy“

k rukám A. Levého

Palackého nám. 1

278 01 Kralupy nad Vltavou

V případě dotazů kontaktujte:

A. Levý, tel. č. 778 772 635,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. 5. 2017

 

Poezie pro knihovnu

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze vyhlašujeme soutěž 
poezie, v níž vítězné práce budou vystaveny v prostorách 
knihovny. 
Nenechte si ujít tuto novinku a příležitost prezentovat svůj literární talent. Pokud si přejete se zúčastnit v této soutěži, pošlete libovolný počet básní na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uveďte váš věk, jméno a adresu.

Z obdržených příspěvků bude vybraných 10-15 nejlepších oceněno 
veřejným vystavením v Domě čtení v Ruské ulici v Praze. Soutěž 
má stanoveno téma a tím je „Fantazie a skutečnost“. Omezení, 
věková, rozsahu, nejsou stanovena.
 

Uzávěrka: 30. 4. 2017

 

Všude dobře, doma nejlíp

Soutěž se koná pod záštitou spisovatelky a nakladatelky Mgr. Evy Koudelkové, Ph.D.Organizátoři soutěže: Městská knihovna Jablonné v Podještědía ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí.

Kategorie:

·         Žáci 1. stupně základních škol

·         Žáci 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

·         Všichni starší věku základní školní docházky

Literární zpracování: Bez omezení – libovolná próza (povídka, pohádka atd.) Zaslaná práce musí být původní, dosud nikde nepublikovaná.

Rozsah práce: Pro 1. a 2. kategorii: Maximálně čtyři strany A 4 ručně psaného textu nebo max. 2 strany strojopisu formátu A4, font Arial, velikost 12,řádkování 1,5, program Word. Pro 3. kategorii: Pouze v elektronické podobě, maximálně 4 normostrany (30 řádků po 60 úhozech, cca 250 slov na stranu, řádkování 1,5).

 

Každá odevzdaná práce musí obsahovat průvodní list, na kterém bude uvedeno:

·         Jméno a příjmení autora, rok narození

·         Název díla

·         Uvedení soutěžní kategorie

·         Uvedení počtu stran literární práce

·         Přesná adresa bydliště

·         Mailová adresa nebo telefon (u dětí do 15 let – kontakt na zákonného zástupce)

 

ODESLÁNÍ PRACÍ: Mailem: na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Předmět: „Soutěž“. Poštou na adresu: ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí. Osobně: na adresu Městská knihovna Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 23 nebo na výše uvedenou adresu ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

29. května 2017 proběhne od 10.00 hodin ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí slavnostní vyhlášení vítězů soutěže za účasti sponzorů. Po předání cen proběhne workshop o psaní.

Uzávěrka: 30. dubna 2017

 

XXIII. ročník literární a XXI. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

Vyhlašuje: Památník Terezín

Téma: Je minulost stále živá?

V roce 2017 si připomínáme 70. výročí vzniku Památníku Terezín, jehož hlavním posláním je připomínat zločiny nacistického režimu v souvislosti s existencí židovského ghetta v Terezíně, věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti a pobočky koncentračního tábora Flossenbürg v Litoměřicích.

Jsou tyto zločiny již jen minulostí? Je tato minulost přítomna jen na pietních místech či v muzejních expozicích připomínajících oběti nacismu? Nebo je stále s námi, a to nejen ve vzpomínkách přeživších, vyprávěních jejich potomků, školních učebnicích, studiích odborníků, krásné literatuře, výtvarném umění, hraných i dokumentárních filmech, ale nověji třeba i v komiksech? Hrozí nám podobná nebezpečí, kterým byli vystaveni naši předci na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století? Jestliže ano, lze je odvrátit? Může se vůbec lidská společnost z minulosti poučit v dlouhodobé časové perspektivě?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

 

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 18. dubna 2017. U každé musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce mohou být zaslány elektronicky, výtvarné pouze fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 7. června 2017 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Kontaktní adresa:

Památník Terezín Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka

Principova alej 304 411 55 Terezín tel.: 416 724 563, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 18.4.2017

43.ročník soutěže TRAPSAVEC

- Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě,trampování a toulání po zemi, skalách i vodě.

- Soutěží se v těchto kategoriích: 

- OLDPSAVCI - PRÓZA

- OLDPSAVCI - POEZIE

v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěžitři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let

- NAD 23 LET -PRÓZA

- NAD 23 LET -POEZIE

v těchto kategoriích soutěží ostatní v době uzávěrky starší 23 let

- DO 23 LET -PRÓZA

- DO 23 LET –POEZIE

v těchto kategoriích soutěží psavci v době uzávěrky mladší 23 let

- Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dostatek příspěvků,

budou autoři soutěžit v kategorii nad 23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce

- Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu ZLATÉHO TRAPSAVCE

- Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně.

- Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru Word, OpenOffice atd).

- Své práce posílejte na kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- Touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků.

- Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, rok narození, adresu.

- Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii.

- Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu (v jedné kopii).

Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno akategorii, případně i adresu a věk.

Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.

Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto příspěvků na internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.

- Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim sbírky.

- U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných prací, který bude všem účastníkům k dispozici zdarma.

VÍCE PODROBNOSTÍ NA STRÁNKÁCH WWW.TRAPSAVEC.CZ, NEBO NA FACEBOOKU VE SKUPINĚ TRAPSAVEC

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE TRAPSAVEC JE O PŮLNOCI 28. ÚNORA 2017

 

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY 2017

Skrytá paměť Moravy, literární soutěž pro mladé autory, zaštítěná Jihomoravským krajem, vstoupila do jedenáctého ročníku. Aktuální tvůrčí téma „Kořeny“ slavnostně představil 25. října v Památníku písemnictví na Moravě radní JMK ing. Jiří Němec. Prozaické soutěžní příspěvky mohou pisatelé ve věku 12-19 let zasílat do konce března 2017 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad.

Soutěž: Skrytá paměť Moravy

Vyhlašovatel: Rada Jihomoravského kraje

Organizátoři: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka Památník písemnictví na Moravě a Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP

Vyhlášení XI. ročníku: 25. října 2016

Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 932

Informace o Skryté paměti Moravy i seminářích Krocení literární múzy naleznou zájemci na webových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz, www.muzeumbrnenska.cz, www.masaryk.info.cz a na Facebooku Skrytá paměť Moravy.

Organizátory soutěže jsou Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, příspěvkové organizace a Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace. Slovanské hradiště, národní kulturní památka, bude 16. červnu 2017 hostit slavnostní vyhlášení vítězů spojené s jejich autorským čtením. Ač má soutěž ve svém názvu „Moravu“, je určena dětem a mládeži z celé České republiky. V kategorii od 12 do 15 let mohou výherci získat 1000 až 3000 Kč, v kategorii od 16 do 19 let získá vítěz 6000 Kč, za 2. místo 5000 Kč a za 3. místo 4000 Kč. 

Uzávěrka soutěže: 31. března 2017

 

8. ANTALOGIE ČESKÉHO HORORU

Hledáme autory, kteří mají chuť se zapojit do projektu Hledáme 100 českých Kingů (podle Mistra hororu S. Kinga). Dosud vyšly 1., 2.,3., 4., 5., 6. a 7. antologie českého hororu. 

8. antologie českého hororu bude věnována drabble povídkám, tj. dílům s limitovaným rozsahem, konkrétně - do 333 slov, včetně názvu povídky i jména autora. 

Termín uzávěrky pro zaslání děl je 17. 2. 2017. 

Pro bližší informace pište na mail editora Milana Kaliny, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně se podívejte na webové stránky, viz -

http://artthriller.webnode.cz/knihy/. Kniha vyjde v březnu 2017.

Uzávěrka: 17.2.2017


 

 

Literární soutěže na rok 2016 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MAGAZÍNU SVĚT KNIH

Internetový magazín Svět knih vyhlašuje první literární soutěže pro mladé autory, pisálky a milovníky prózy.

Píšete rádi povídky o lásce, přírodě, rodině, životě, fantasy světě, či jiném tématu? Přihlaste se do literární soutěže a pošlete svůj výtvor do 31. prosince 2016. Ty nejlepší povídky odměníme zajímavými cenami a zveřejníme na stránkách internetového magazínu Svět knih (http://svetknih.funsite.cz/)

Téma: libovolné

Rozsah povídky: maximálně do 5 stran

Výhry:

1.místo: Nejlepší ohodnocená práce získá knihu Jeden plus jedna (Jojo Moyesová) a publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

2.místo: Druhá nejlepší ohodnocená práce získá knihu Angelopolis (Danielle Trussoniová) a publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

3.místo: Třetí nejlepší ohodnocená práce získá knihu Oživené hroby (Karel Sabina) a publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

4.místo: Čtvrtá nejlepší ohodnocená práce získá publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

5.místo: Pátá nejlepší ohodnocená práce získá publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

Pošli svou povídku na libovolné téma na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a získej zajímavé výhry a možnost zveřejnění tvé práce na stránkách magazínů. Nezapomeňte připsat k povídce také celé vaše jméno a adresu, abychom věděli, kam máme výhru zaslat.

Uzávěrka: 31.12.2016

 
LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU
21. ročník ceny Knižního klubu – přihlásit lze dosud nepublikované prozaické dílo – novelu nebo román.
Další informace: http://lckk.cz/o-cene/aktualni-rocnik.html
MŮJ SVĚT
Kategorie:
a)    do 18 let – próza, poezie
b)    nad 18 let – próza, poezie
c)    nad 30 let – próza, poezie
Uzávěrka: 31. 12. 2016

„Na mnoho témat“
Pod záštitou sdružení Společně pro Neratovice vyhlašujeme literární soutěž v psaní povídek. Jak už název napovídá, témat k zamyšlení a inspiraci bude hned několik, a nebudou to jen tak ledajaká témata, protože soutěž je určena pro větší i menší lidi, stejně jako pro děti i dospělé.
Jedná se o následující kategorie:
1.    Děti a dorost ve věku 10-14,99 let.
2.    Skoro dospělí ve věku 15-19,99 let
3.    Dospělí starší 20 let
Každá kategorie bude mít svá témata:
Děti a dorost:
Šikana
Tři slepice
Pedofil
Učitelka
Skoro dospělí:
Piš, když máš protekci!
Jsem starý a všechny štvu.
Hasič
Pivní poezie
Dospělí:
Rybářské téma nebo o žrádle
Geronti nemají mušku
Děvka s jizvou
Přelí(é)zání ohradníku

1.    Posílejte jen prózu v jakékoliv formě, nejedná se o soutěž básní!
2.    Maximální délka příspěvku nesmí přesáhnout 4 normostrany nebo 7000 znaků.
3.    Za nedodržení kategorií nebude povídka připuštěna k hodnocení komise a tím pádem skartována. Jednotlivá témata by měla být leitmotivem děl, případně by se měla v celkovém vyznění jevit jako zásadní pro popsaný děj. Posílejte povídky, vypravování, reportáže, či cokoliv dalšího prozaického, co vás napadne, ovšem zpracujte svá díla v uměleckém duchu, abyste obstáli v konkurenci.
4.    Svá díla zasílejte do Mikuláše, teda 6. 12. 2016. Vyhodnocení soutěže proběhne ve Společenském domě v Neratovicích Na Tři krále 6. 1. 2017. Čas předávání cen bude upřesněn!
5.    Vítězové jednotlivých kategorií, stejně jako miniknihovny Soví budky, obdrží almanach nejlepších prací.
6.    Svá díla zasílejte na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Do předmětu uveďte: Literární soutěž "Na mnoho témat!"
V příloze ve formátu doc, docx či pdf nepište žádné identifikační znaky, práci zašlete pod jejím názvem. Do textu emailu doplňte své jméno či pseudonym, věk, název práce, vybrané téma a pro jistotu kontaktní email, kam vám sdělíme výsledek.

Uzávěrka: 6.12.2016

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ, NEJKRATŠÍ SCI-FI POVÍDKU
Soutěž o nejlepší sci-fi nebo fantasy povídku do 100 znaků.
Uzávěrka: 31. 12. 2016
Další informace: http://www.vanili.cz/scifi/literarni-soutez/

FACE2ART
Projekt Face2art vyhlašuje literární soutěž na volné téma – poezie, próza.
Kategorie:
a) od 13 do 17 let
b) od 17 do 23 let
Uzávěrka: 15. 11. 2016
Další informace: http://www.face2art.cz/index.php/pravidla

MACHAROVO PERO
Městská knihovna Kolín vyhlašuje 11. ročník literární soutěže na volné téma, které se vztahuje k městu Kolín.
Kategorie:
a)    1. -5. ročník ZŠ
b)    6. -9. ročník ZŠ
c)    Učiliště, střední školy, vysoké školy
Uzávěrka: 31. 10. 2016
Další informace: http://www.knihovnakolin.cz/co-se-chysta

ČESKÁ LUPA
3. ročník detektivní literární soutěže Česká lupa na téma “Sherlock, Colombo a ti druzí”.
Kategorie: neomezeno
Uzávěrka: 30. 9. 2016
Další informace: http://www.tondamazac.cz/2016/03/ceska-lupa-2016/

HOROROVÁ SOUTĚŽ HOROR WEBU
Horor-web.cz vyhlašuje 5. ročník literární soutěže o nejlepší hororovou povídku na téma „Horor založený na pověstech“.
Kategorie: neomezeno
Uzávěrka: 30. 9. 2016
Další informace: https://www.horor-web.cz/clanky/v-hororova-soutez-horor-webu.html

PRVOTINY
Knihovna města Olomouce vyhlašuje věkově neomezenou literární soutěž v oblasti prózy a poezie bez zadání tématu.
Kategorie: neomezeno
Uzávěrka: 31. 8. 2016
Další informace: http://www.kmol.cz/node/82

Máchovou stopou 2016
Knihovna K. H. Máchy vyhlašuje osmý ročník literární soutěže. Soutěž je určena:
1. středoškolákům
2. dospělým (studenti vysokých škol, absolventi atd. bez věkového omezení).
V obou kategoriích mohou soutěžící posílat pouze povídku o rozsahu maximálně 4 normostrany (1 normostrana čítá 1 800 znaků vč. mezer), tentokrát na volné téma. Soutěžní díla posílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..   Přihlášeny mohou být pouze nepublikované texty.
Uzávěrka: 31. 8. 2016
Další informace: http://www.knihovnalitomerice.cz/aktuality/machovou-stopou-2016

TACHOVSKÁ RENETA
Knihovna Městského kulturního centra Tachov vyhlašuje 7. ročník literární soutěže Tachovská Reneta na téma “Pokušení”.
Kategorie: nad 15 let
Uzávěrka: 31. 8. 2016
Další informace: http://www.tachovsko.com/tachovska-reneta-2016.html

KENYHO VOLEJ
Soutěž výhradně vodáckých povídek.
Kategorie: zúčastnit se může každý, kdo byl alespoň jedenkrát na vodě
Uzávěrka: 28. 8. 2016
Další informace: http://kenyhovolej.cz/soutez/

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POVÍDKU NA TÉMA NELEGÁLNÍ DROGY
Literární soutěž Národní protidrogové centrály ke 25. výročí její existence, ve spolupráci s Českou asociací autorů detektivní literatury (AIEP). Díla musí obsahovat drogový prvek a nikterak nesmí popularizovat životní styl spojený s užíváním drog.
Uzávěrka: 30. 7. 2016
Další informace: http://www.detektivka.com/

ROKLE ŠERÉ SMRTI
Pod záštitou Prague by night je vyhlášena literární soutěž hororových povídek. Téma není pevně určené, povídky by měly obsahovat strach z nadpřirozena.
Kategorie:
a)    do 18 let
b)    nad 18 let
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://praguebynight.eu/prague-by-night/page/53_rokle-sere-smrti-rozcestnik/

JAK SE HASILO PŘED 150 LETY
Generální ředitelství hasičského záchranného sboru vyhlašuje literární soutěž na téma: “Jak se hasilo před 150 lety aneb když nablýskané parní stroje vedly s ohněm líté boje”. Žánrem je komiks. Autoři mají pouze 3-5 obrázků na ztvárnění příběhu.
Kategorie:
a)    děti z mateřských škol a žáci prvního stupně ZŠ (cca 5-12 let)
b)    žáci druhého stupně ZŠ (cca 12-16 let)
c)    žáci středních škol (cca 16-20 let)
d)    tvořiví dospělí
e)    dobrovolní a profesionální hasiči
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://www.hzscr.cz/clanek/startuje-8-rocnik-souteze-davaji-za-nas-ruku-do-ohne.aspx

LITERÁRNÍ ČÁSLAV
Literární klub Dr.Nadi Benešové při Městském muzeu a knihovně Čáslav vyhlašuje literární soutěž na volné téma v próze a poezii.
Kategorie: nad 15 let
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://www.cmuz.cz/LKNB/aktualne.htm

Soutěž SIGu Literární tvorba
Téma: Staré cesty mladých žen
Sekce: próza (povídka), poezie
Uzávěrka: 30.6.2016
Další informace:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/

ROKYCANSKÝ PÍSMÁK
Městská knihovna Rokycany vyhlašuje 17. ročník literární soutěže.
Téma:
a)    Den, kdy naposled vyšly noviny
b)    Omylem mě zamkli v muzeu!
c)    Jak svět vidí knihovníci?
Kategorie:
a)    Žáci 6. -9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://www.rokycany.cz/rokycansky-pismak-2016/d-880231/p1=911

NEW WEIRD
Pátý ročník soutěže v žánru New Weird.
Kategorie:
a)    do 15 let
b)    od 15 let
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://sussanah.blog.cz/1601/new-weird-2016

ŽOLDNÉŘI FANTAZIE
Straky na vrbě a ASF Asociace Fantasy vyhlašují osmý ročník literární soutěže Žoldnéři fantazie – fantasy povídka.
Uzávěrka: 30. 06. 2016
Další informace: http://www.straky.cz/clanek.aspx?ArtID=92

BRNĚNSKÁ SEDMIKRÁSKA
Časopis Host vyhlašuje VIII. ročník básnické soutěže na téma „Brno, 27.nejlepší město na světě“.
Uzávěrka: 31. 5. 2016
Další informace: http://kavarna.hostbrno.cz/brnenska-sedmikraska

SEIFERTOVY KRALUPY
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje autorskou literární soutěž v rámci 21. ročníku Festivalu poesie a přednesu Seifertovy Kralupy. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly, maximálně 200 původních dosud nepublikovaných, česky psaných veršů. Jedena z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní. 
Kategorie:
a)    od 14 do 18 let (dovršených 30. 6. 2016)
b)    nad 18 let bez omezení
Uzávěrka: 31. 5. 2016
Další informace: https://www.mestokralupy.cz/aktuality/1343

3. ČESKÝ THRILLER
Nakladatelství Ladislav Kocka, art thriller umožňuje přihlásit thriller o rozsahu maximálně 40 000 znaků k vydání v e-knize 3. český thriller.
Uzávěrka: 31. 5. 2016   
Další informace: http://artthriller.webnode.cz/news/a7-antologie-hororu-a-3-cesky-thriller/

VÝLET DO MINULOSTI
Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje 10. ročník literární soutěže na téma „Výlet do minulosti“. Soutěží se v kategoriích próza, poezie, publicistika.
Kategorie:
a)    děti do 15 let
b)    mládež 15-18 let
c)    dospělí
Uzávěrka: 31. 5. 2016
Další informace: http://knihovna.celakovice.cz/

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ – PRO RADOST A POTĚŠENÍ - LITERÁRNÍ PRÁCE
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. vyhlašuje XVII. ročník soutěže na téma „ Podzim – nejkrásnější období v životě i přírodě“.
Kategorie: senioři – próza, poezie
Uzávěrka: 16. 5. 2016
Další informace: http://rehounek-kaplanka.webnode.cz/products/literarni-soutez-pro-seniory-podzim-nejkrasnejsi-obdobi-v-zivote-i-v-prirode/

ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vyhlašuje 6. ročník literární soutěže pro děti ze severní Moravy navštěvující základní školu nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia na téma “ Čerti a vynálezy”.
Uzávěrka: 16. 5. 2015
Další informace: http://www.certovskepohadky.cz/

POLABSKÁ VRBA
Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vyhlašuje soutěž pro všechny, kteří se cítí být seniory (“soutěž pro pamětníky”) na téma “Jak jsme si hráli”. Lze se ale zúčastnit i s příspěvkem na libovolné téma.
Kategorie: senioři
Uzávěrka: 14. 5. 2016
Další informace: http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/akce/polabska-vrba

BAMBINI LITERA
Společnost Skanska vyhlašuje literární soutěž pro děti na téma pohádka, do které se jakýmkoli způsobem promítne domov či rodina.
Kategorie: děti od 6 do 12 let
Uzávěrka: 10. 5. 2016
Další informace: http://reality.skanska.cz/cs-CZ/Bambini-litera/

PISÁLEK 2016
Městská knihovna v Klášterci nad Ohří zve k účasti na XIII. ročníku literární soutěže na volné téma.
Kategorie:
a)    Žáci od 13 do 15 let
b)    Studenti od 16 do 19 let
c)    Dospělí od 20 let a výše
Uzávěrka: 30. 4. 2016
Další informace: http://knihovna.klasterec.cz/novinka.php?id=235

KNIHA TI SLUŠÍ
Liberecká knihovna vyhlašuje u příležitosti světového dne knihy soutěž a téma „Kniha ti sluší“.
Kategorie: neomezená
Uzávěrka: 30.04.2016
Další informace: http://www.kvkli.cz//index.php?id=3060

O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON
Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 27. ročník literární soutěže sci-fi povídek (upřednostňují se ty na téma cestování časem). Rozsah povídky je omezen na 40 normostran. Povídky se zasílají na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kategorie: neomezeno
Uzávěrka: 30. 4. 2016

PŘÍBRAM HANUŠE JENLÍNKA
Knihovna Jana Drdy Příbram vypisuje 20. ročník literární soutěže na libovolné téma  - próza a poezie.
Kategorie:
a) 12-15 let
b) 16-19 let
c) 20-23 let
Uzávěrka: 30. 4. 2016
Další informace: http://knihovna.nyrany.cz/?p=2999

5. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ART CENTRUM BOTIČ
Občanské sdružení vypisuje 5. ročník literární soutěž pro děti, mládež, studenty a česko-slovenské seniory na téma: „Co mi pomohlo překonat můj nejtěžší okamžik v životě“.
Kategorie:
a)    6-11 let, poezie 25-50slov, próza 250 – 500 slov
b)    12-15 let, poezie 50 – 100 slov, próza 500 – 1000 slov
c)    16-20 let, poezie 100 – 200 slov, próza 1000 – 1500 slov
d)    česko-slovenští senioři, poezie 100 – 200 slov, próza 1000 – 1500 slov
Uzávěrka: 30. 4. 2016
Vyhlašování výherců a předávání cen proběhne 24.5 v 17.00 v Emauzském klášteře /refektář/, Vyšehradská 49, Praha 2. Účast všech účastníků soutěže nutná!!!
Další informace: http://www.artbotic.cz/literarni-soutez-2016/

CENA MAXE BRODA 2016
Společnost Franze Kafky vyhlašuje 22. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej.
Letošní témata:
Esej o povídce Franze Kafky Ortel (Uplynulo 100 let od jejího prvního knižního vydání)
Můj kandidát na prezidenta. Esej o prezidentství
Krize evropských hodnot? Humanita ve světle současného dění
Kategorie:
do 20 let
Uzávěrka: 25. 4. 2016
Další informace:http://www.franzkafka-soc.cz/clanek/cena-maxe-broda-2016/

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ RECENZI NA SEVERSKOU KNIHU
Severská velvyslanectví v Praze a Skandinávský dům vyhlašují v rámci literární kampaně #ReadNordic soutěž o nejlepší recenzi na severskou knihu, která vyšla v českém překladu
Kategorie:
a)    studenti SŠ
Uzávěrka: 22. 4. 2016
Další informace: http://www.skandinavskydum.cz/studentska-soutez-o-nejlepsi-recenzi-na-severskou-knihu/

STRATENÉ PRÍBĚHY 2016
Slovenský portál Fantasy-svet.net pořádá V. ročník soutěže s mezinárodní účastí.
Kategorie:
a)    próza – volná/steampunk/fanfiction
b)    poezie – volná/fanfiction
c)    komiks – volný/steampunk
Uzávěrka: 21. 4. 2016
Další informace: http://www.fantasy-svet.net/novinka/PODUJATIE/2629/Literarna-sutaz---Stratene-pribehy-2016.html

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PAMÁTNÍKU TEREZÍN
Památník Terezín vyhlašuje XXII. ročník literární soutěže a XX. ročník výtvarné soutěže memoriálu Hany Greenfieldové na téma „Vyučování bylo přísně zakázáno!“
Kategorie:
a) žáci 6. -9- ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
b) studenti čtyřletých gymnázií, 5. -8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU    
Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit navíc i žáci 1. -5. ročníků ZŠ.
Uzávěrka: 18. 4. 2016
Další informace: http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/souteze/souteze-2016

7. ANTOLOGIE HORORU
Nakladatelství Ladislav Kocka, art thriller umožňuje přihlásit horor (rozsah do 15 tisíc znaků, drabble do 333 slov včetně názvu dílka i jména autora – dle zadané fotografie) k vydání v knize a e-knize 7. antologie hororu.
Uzávěrka: 16. 4. 2015
Další informace: http://artthriller.webnode.cz/news/a7-antologie-hororu-a-3-cesky-thriller/

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI II.
Literáti z naší čtvrti II. vypisují literární soutěž na téma „Svoboda jako dokonalost člověka“. Soutěž je vymezena literárním útvarem – esej nebo črta.
Kategorie:
a)    10-15 let
b)    16-100 let
Uzávěrka: 15. 4. 2016
Další informace: http://p3.literatiznasictvrti.cz/cz/soutez/literarni-soutez

MOJE VELIČENSTVO KNIHA
Ekocentrum Brno vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Hodnotí se celkový dojem, výtvarná a literární stránka, využití přírodních a recyklovaných materiálů, technické zpracování a originalita.
Kategorie:
 a) jednotlivci – MŠ; ZŠ 1. -2. roč., ZŠ 3. -5.roč; 2. stupeňZŠ (6. -9. roč.); Střední školy, gymnázia, střední odborné školy
b) kolektivy – MŠ; ZŠ 1. -2. roč., ZŠ 3. -5.roč; 2. stupeňZŠ (6. -9. roč.); Střední školy, gymnázia, střední odborné školy
Uzávěrka: 14. 4. 2016 v 18.30
Další informace: www.ecb.cz/velicenstvo_kniha/


 

 

Literární soutěže na rok 2015:

 

Literární cena Knižního klubu – 21. Ročník

Do soutěže lze přihlásit dílo:

•splňující formu novely nebo románu

•dosud nepublikované, napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství.

Rukopisy psané na počítači je možné zasílat do 31. 12. 2015 na adresu:

•Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5.

•Rukopisy je možné přihlašovat do soutěže také prostřednictvím formuláře na webových stránkách soutěže. (http://lckk.cz/prihlaska/podminky-souteze.html)

Hodnocení:

-Zaslané rukopisy posuzuje anonymně odborná porota. Všechny práce jsou označeny čísly a totožnost autorů je porotcům odhalena až po stanovení vítěze.

Porota 21. ročníku zasedne roku 2016 ve složení:

•Pavel Brycz, prozaik (předseda poroty)

•Tereza Brdečková, publicistka a filmová kritička

•Petra Soukupová, prozaička

•Pavel Janáček, literární kritik a historik

•Jiří Seidl, člen představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Výsledky 21. ročníku Literární ceny budou oficiálně vyhlášeny v září 2016.

 Uzávěrka: 31.12.2015 

 


 

Můj svět – 23. Ročník

Vyhlašuje: Knihovna FM 

-Své příspěvky doručte osobně nebo poštou v pěti kopiích na adresu Městská knihovna Frýdek-Místek, Jiráskova 506 nebo e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

-Nezapomeňte uvést své jméno, adresu a věk.

-Přihlásit se mohou autoři od 15-ti let

Kategorie:

-I. Próza (max. 3 strany A4), podkategorie: 15-18, 18-30, 30 a více let

-II. Poezie (3básně), podkategorie: 15-18, 18-30, 30 a více let 

Uzávěrka: do 31. 12. 2015. 


 

Právnická povídka

-Soutěže se může zúčastnit kdokoliv s původní povídkou, fejetonem a básní. 

-Podmínkou je právní tematika. 

-Soutěžní texty, jejichž délka a forma nejsou nijak omezeny, odešlete spolu s oficiální přihláškounejpozději do 31. 12. 2015 na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-Následně budou vyhodnoceny porotou ve složení: Blanka Čechová, spisovatelka a právnička; Petr Hajn, emeritní profesor obchodního práva a esejista; Ivo Jahelka, zpívající právník; Martin Škop, docent teorie práva, autor publikací reflektující vztah práva a umění; Miloš Večeřa, profesor teorie práva, vedoucí Katedry právní teorie PrF MU.

-Oficiální vyhlášení výsledků soutěže proběhne v Brně 3. února 2016 formou literárního večera v prostorách domu Skleněná louka. Tři nejzajímavější texty budou oceněny hmotnými cenami. Všichni účastníci se mohou dále těšit na příjemný program plný literatury a zajímavých hostů.

-Nejlepší texty budou publikovány v souborné publikaci. Vybrané fejetony budou též uveřejněny na odborném portálu Právní prostor.

-Informace o soutěži můžete čerpat i na sociální síti Facebook. 

-V případě nejasností nebo jakýchkoliv otázek k organizaci a průběhu soutěže kontaktujte prosím její organizátory prostřednictvím emailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Uzávěrka: 31.12.2015


 

Face2Art - OBRAŤ SVOU TVÁŘ K UMĚNÍ!
Nový projekt Hudební mládeže ČR dává příležitost začínajícím tvůrcům ukázat své práce před publikem a získat nové umělecké zkušenosti. Patrony sedmi uměleckých kategorií jsou významné osobnosti české kulturní scény. Při spolupráci na projektu dostanete možnost zúčastnit se doprovodných workshopů a seminářů, setkáte se s vrstevníky podobných zájmů i s patrony jednotlivých kategorií. Zapojte se do soutěže a hlasujte pro své přátele!
Projekt Face2Art má těchto 7 uměleckých kategorií: Hudební skladba, Píseň, Fotografie, Film, Báseň, Povídka a Choreografie.
Patronem kategorie POVÍDKA je spisovatelka a dramatička Daniela Fischerová, u BÁSNĚ je patronem Jiří Žáček.
Podmínky: tvůrci ve věku od 14 do 18 let a od 19 do 23 let (včetně) mohou do 22. listopadu 2015 posílat mimo jiné své povídky či básně.
Tři nejzdařilejší díla z každé kategorie vyberou patroni jednotlivých kategorií. Oceněné práce budou prezentovány na koncertech, autorských čteních a multimediálních výstavách.
Ve virtuální galerii probíhá také divácké hlasování. Jednou měsíčně oceníme tři divácké favority. Ti budou kontaktováni elektronickou poštou a získají tričko z kolekce Face2Art.
Více informací naleznete na www.face2art.cz
Uzávěrka: 22. listopadu 2015

 
Krajská knihovna v Pardubicích – příspěvková organizace Pardubického kraje a Středisko východočeských spisovatelů vyhlašují 7. ročník literární a výtvarné soutěže Pardubické střípky
 
na volné téma: Co dokáží lidské ruce
Uvedené téma slouží jako východisko pro vlastní modifikaci, které můžete dále konkretizovat a rozvíjet. Forma práce i technika provedení je libovolná, závazné je pouze zaměření na výtvarné nebo literární projevy. Všechny literární práce by měly být původní. Pokud již byly uveřejněny, prosíme o uvedení, kde.
Práce posoudí odborný tým jmenovaný vyhlašovatelem. Nejlepší literární díla budou postupně uveřejňována v bulletinu Kruh SVčS, výtvarné práce budou vystaveny v r. 2016 v prostorách Krajské knihovny v Pardubicích, následně pak dle dohody. Oceněné a některé další výtvarné práce zůstávají v majetku vyhlašovatele.
Pro nejúspěšnější účastníky jsou připraveny zajímavé ceny.
Autorům nejlepších literárních prací s potenciálem dalšího rozvoje tvůrčí literární činnosti bude nabídnuta individuální odborná lektorská podpora ze strany renomovaných spisovatelů, členů SVčS.
Soutěžní kategorie:
I. kategorie 3., 4. a 5. roč. ZŠ
II. kategorie 6., 7. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
III. kategorie 8., 9. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
IV. kategorie 1. - 2. roč. SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
V. kategorie 3. - 4. roč. SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Organizace a podmínky soutěže:
Literární část:
* přijímáme příspěvky v próze (libovolný literární útvar) i v poezii
* rozsah prací je omezen v próze max. pěti stránkami textu, v poezii třemi básněmi
* pro následné elektronické zpracování text upravte na font Times New Roman/Arial, velikost 12
* literární příspěvky zasílejte elektronickou poštou (doc.) na níže uvedenou adresu, ve výjimečných případech můžete příspěvky zaslat poštou - a to ve třech kopiích
Výtvarná část:
* přijímáme výtvarné práce ve formě ilustrace na dané téma technikou kresby, malby, grafické a kombinované techniky v maximálním formátu A3
* do výtvarné části soutěže nelze posílat skenované práce a trojrozměrné objekty
Své příspěvky označte jménem autora, adresou bydliště, věkem, školou a třídou (ročníkem), jménem pedagoga, který práci doporučil, příp. vedl, a zasílejte do 23. října 2015 na adresu:
Krajská knihovna v Pardubicích, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
Více informací: Hana Cihlová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 466 500 754 a www.kkpce.cz
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže: 26.listopadu 2015 v Domě hudby v Pardubicích
Uzávěrka: 23.října 2015

 

Nakladatelství Academia vyhlašuje 4. ročník Studentské soutěže

Pořadatel: Nakladatelství Academia vyhlašuje 4. ročník Studentské soutěže o vydání magisterské diplomové práce.

Pro koho: Studentská soutěž je určena studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Magisterské diplomové práce je možné přihlásit ve třech kategoriích, kterými jsou:

* Vědy o živé přírodě a chemické vědy

* Vědy o neživé přírodě

* Humanitní a společenské vědy

Soutěž je určena pro studenty do 28 let, kteří obhájili magisterskou diplomovou práci v kalendářním roce 2015 se známkou výborně. Práce musí být napsána v češtině nebo angličtině a nesmí být delší než 300 stran. Přihlášené diplomové práce bude hodnotit porota složená z předních představitelů české vědy a zaměří se nejen na faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost autora upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky soutěže vybere odborná porota v jednotlivých kategoriích vítěze, jejichž slavnostní vyhlášení proběhne v březnu 2016.

Vítězné práce budou pak na základě uzavřené bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy vydány jako neperiodické publikace do jednoho kalendářního roku od zveřejnění jmen výherců. Autoři budou mít i nadále možnost publikovat práce (nebo jejich části) v odborných, domácích i zahraničních, časopisech.

Podrobné informace a Stanovy Studentské soutěže jsou k dispozici na www.academia.cz.

Kontakt:

Mgr. Marie Böhmová

Nakladatelství Academia, SSČ, v. v. i., Vodičkova 40, Praha 1

Tel. 221 403 838, 774 135 606 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.academia.cz

 

Uzávěrka: 15.10.2015

 

Literární STOPA

Nakladatelství STOPA v Praze vyhlašuje pro rok 2015 u příležitosti Měsíce knihy první ročník soutěže pro autory všech věkových kategorií s názvem Literární STOPA.

Literární soutěž, pro kterou bylo vybráno motto: Skoč, křídla roztáhneš cestou (Ray Bradbury), není tematicky nijak omezena. Jejím smyslem je dát příležitost všem autorům, kteří se literární tvorbě věnují, ale dosud se jim nenaskytla šance představit svou práci čtenářům. Nejlepší literární příspěvky vydá Nakladatelství STOPA v listopadu 2015 v knize povídek.
Pravidla soutěže:
1. Do soutěže můžete zaslat povídku, novelu, romaneto v rozsahu maximálně 10 stran formátu A4 (30 řádků na stránku). Jeden autor může zaslat maximálně dva soutěžní příspěvky, které dosud nevyšly knižně a nebyly oceněny v jiné soutěži. Termín uzávěrky soutěže je 21. září 2015. Příspěvky posílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2. Soutěžní práce budou vyhodnocovány:
a) ve třech věkových kategoriích:
I. do 20 let věku autora
II. do 35 let věku autora
III. nad 35 let věku autora
b) v kategoriích podle krajů ČR
Z každé věkové kategorie a z každého kraje postoupí nejlepší práce do finále, ve kterém už budou vybráni vítězové bez ohledu na věk a kraj.
3. Všichni finalisté z jednotlivých věkových kategorií a z jednotlivých krajů budou pozváni do Prahy na závěrečné vyhlášení výsledků. Složení poroty a ceny pro vítěze upřesníme v průběhu soutěže.
Soutěžní práce - nejlépe ve formátu DOC - zašlete na emailovou
adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Uveďte své jméno, datum narození, přesnou adresu a kontaktní údaje:
telefon a email.
Uzávěrka: 21. září 2015
 
Máchovou stopou - 7. ročník literární soutěže
Pořadatel: Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích vyhlašuje sedmý ročník literární soutěže. 
Pro koho: Letos ji otevírá i žákům druhých stupňů základních škol.
Podmínky: Povídka na 4 strany
Téma: "Najednou bylo všechno jinak"
Porota: Příspěvky, které soutěžící pošlou do konce srpna, bude hodnotit porota, jíž předsedá spisovatel Tomáš Zmeškal. Druhou porotkyní, která bude hodnotit maximálně čtyřstránkové povídky na téma „Najednou bylo všechno jinak“, je prozaička a scenáristka Irena Obermannová. Třetím porotcem soutěže, určené letos žákům druhých stupňů základních škol, středoškolákům i dospělým, je Jaroslav Balvín. 
Soutěžní díla mají pisatelé posílat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uvedením svého jména, soutěžní kategorie, e-mailové a poštovní adresy. 
Vítězné literární příspěvky budou oceněny knižními odměnami. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na konci listopadu 2015 v Litoměřicích a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem a kulturním programem pro veřejnost. 
Více o soutěži je možné dozvědět se na webových stránkách Knihovny K. H. Máchy www.knihovnalitomerice.cz.
Uzávěrka: 31.srpna 2015
 
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ TICHÉ PÍSKY 2015
Pořadatel: HSF klub a Jihočeský klub Obce spisovatelů vyhlašují již druhý ročník žánrové literární soutěže Tiché písky. 
Téma: Předveďte svou imaginaci a originalitu v pojetí zadaného tématu, kterým je pro tento ročník PAPÍROVÁ PAVUČINA. Poptávaným útvarem je povídka v žánru horor, sci-fi nebo fantasy.
Hodnocení: Všechny povídky budou hodnoceny pětičlennou porotou a ty nejlepší získají místo v připravovaném ilustrovaném sborníku. Vítěz tak získá výtisk sborníku se svou povídkou, ale i nehynoucí slávu a zástupy fanoušků, které k tomu nevyhnutelně patří… nebo pouze sborník, ale i tak to stojí za zkoušku, nemyslíte?
Více informací naleznete na facebooku HSF klubu, nebo na stránkách hsfklub.bloger.cz
Podmínky:
* Příspěvky mohou zasílat zájemci od 18 let.
* Rozsah soutěžních povídek je limitován počtem 20 normostran. Povoleny jsou maximálně tři příspěvky od jednoho autora. Neposílejte poezii ani romány a novely.
* Zadané téma PAPÍROVÁ PAVUČINA a dodržení žánru je povinné. * Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Hodnocení je anonymní, tudíž své povídky nepodepisujte. Pouze v připojeném souboru uveďte jméno autora a pro kontrolu i názvy všech zaslaných povídek. Dále nesmí chybět věk, adresa a telefonní spojení.
Uzávěrka: 31. srpen 2015.
 
Literární soutěž na téma Život s knihou
Pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem vyhlašuje u příležitosti dvanáctého ročníku Polabského knižního veletrhu tradiční literární soutěž. 
Téma: Život s knihou.
Podmínky: 
- Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: pro děti do 15 let, pro studenty do 18 let a pro dospělé nad 18 let.
- Próza a poezie budou hodnoceny jako samostatné kategorie.
- Zúčastnit se může každý autor s maximálně třemi pracemi.
- V kategorii próza musí mít práce maximálně tři normostrany (cca 5 000 znaků).
- V kategorii poezie nesmí báseň při velikosti písma 12 přesáhnout jednu stranu A4.
Literární práce posílejte na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně poštou na adresu: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk. Upřednostňujeme zaslání prostřednictvím mailu.
Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vybrané práce při zachování autorských práv použít libovolně v tisku či na internetu, bez nároku autora na honorář.
Každá práce musí mít v horní části první stránky (nikoliv ve formátu „záhlaví“) uvedené jméno autora, věkovou kategorii, adresu, telefon, mail a výrazně nadepsanou kategorii literární (próza, poezie).
Nepoužívejte název tématu „Život s knihou“ jako název své práce, aby bylo možné díla jednotlivých autorů rozlišovat.
Porota jmenovaná pořadatelem soutěže práce vyhodnotí, v každé věkové kategorii udělí ceny. Ocenění autoři, případně i autoři dalších vybraných prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení a odměněni kvalitními knižními cenami a diplomy. Sborníček z oceněných prací bude v elektronické podobě uveřejněn na www.vll.cz.
Uzávěrka: 15. srpna 2015.
 
LITERÁRNÍ  SOUTĚŽ  ČÁSLAV 2015
vyhlašuje: Literární klub Dr. Nadi Benešové při Městském muzeu a knihovně Čáslav
PODMÍNKY SOUTĚŽE:
- Soutěží se v kategoriích poezie a próza
- Soutěž je určena pro amatérské autory od 15 let.
- Přijímají se práce dosud nepublikované (a to ani na internetu) v rozsahu  do 5 stran formátu  A4, písmo velikost 12.
Každý soutěžící zašle svůj soutěžní text e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , a to jako přílohu ve formátu .doc nebo .docx. V průvodním textu e-mailu (nikoli na přílohách) uvede  autor své jméno a adresu. Přihlášením do soutěže dávají soutěžící automaticky souhlas se zveřejněním svého textu ve sborníku LKNB. Odborná porota vybere v obou kategoriích práce, které obdrží cenu poroty, případně čestné uznání. Vítězné práce budou vydány ve sborníku, který obdrží všichni soutěžící autoři při slavnostním vyhlášení vítězů.
Veřejné slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bude uspořádáno v říjnu 2015. Pozvánku s přesným termínem obdrží všichni účastníci soutěže elektronickou poštou v průběhu září.
Případné dotazy adresujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefon 327 300 264
Uzávěrka: 30. června 2015

2. Vyšehradská literární soutěž 2015
Vyšehradská vize vyhlašuje druhý ročník literární soutěže!
Pro rok 2015 je stanoveno téma: "Moje milovaná planeta".
Soutěžní příspěvky posílejte redakci do 30. června 2015. Povolené žánry jsou: esej, povídka, báseň. Zúčastnit se může kdokoliv bez omezení věku. Jediná podmínka je, aby práce byla původní a originální!
Texty posílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Spolu s příspěvkem nezapomeňte uvést vaše jméno, věk a adresu!Informace o soutěži budou zveřejňovány na stránkách http://vize-pratelstvi.eu/.
Vítěze stanoví redakce Vyšehradské vize. Výsledky budou vyhlášeny na internetové stránce do září 2015, soutěžící budou o výsledku navíc vyrozuměni emailem. Autoři vítězných příspěvků budou odměněni věcnými cenami, které ještě budou určeny a upřesněny v průběhu roku.
Soutěžící mohou být rozděleni do věkových kategorií.
Pokud bude hojná účast a kvalitní příspěvky, redakce se může rozhodnout, že z vítězných prací vydá sborník textů v podobě knihy, která bude nabídnuta nakladatelství. V takovém případě bude mít kniha stejný název jako téma soutěže a budou v ní uvedeny vítězné texty autorů, kteří k tomu dají souhlas. Každý ze soutěžících, jehož text bude v knize, dostane min. jeden výtisk knihy.
Uzávěrka: 30. června 2015
 
Brněnská sedmikráska 
Časopis Host vyhlašuje VII. ročník básnické soutěže. Tento projekt je realizován za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.
Téma: „Brno v noci“.
Pravidla: Báseň, kterou lze zaslat  na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu Časopis Host, Radlas 5, Brno 602 00.
Cena:  Na vítěze tradičně čeká finanční odměna 10 000 Kč, věcný dar a literární věhlas!
Vyhlášení: Slavnostní finále proběhne v pátek 26. června v rámci brněnské Noci literatury.
Uzávěrka: 31. května 2015
 
Daidalos
Pořadatel: Pořádá časopis X-B1
Téma: sci-fi, fantasy a horor povídka na volné téma
Věk: neomezeno, hodnocení bude probíhat anonymně, vedle sebe tak mohou stát povídky nováčků i zkušených autorů
Pravidla: 
- musí jít o zcela původní a dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu
- pouze v českém a slovenském jazyce
- maximální rozsah 50 normostran
- nutno zasílat ve dvou čitelných exemplářích
- lze zaslat libovolný počet povídek
Bližší informace: http://www.casopisxb1.cz/daidalos/daidalos-2015-vyhlaseni/
Nejlepší práce, kterých bývá dvacet až čtyřicet, jsou otištěny v časopise.
Uzávěrka: 31. května 2015 
 
6. Antologie českého hororu
Pořádá: Nakladatelství Art thriller
Projekt: Hledají se autoři povídek, kteří budou mít chuť se zapojit do nekomerčního literárního projektu. Cílem je vytvořit největší antologii českých hororových povídek v dějinách české literatury. Příběhy se dočkají vydání v publikaci.
Pravidla: Rozsah povídek nejlépe do 15 000 znaků, kvalitní mohou být i trochu „delší“. 
Téma: horor na volné téma
Věk: neomezeno
Bližší informace - e-mail editora Milana Kaliny, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Kniha vyjde 16. 6. 2015.
Uzávěrka: 15.května 2015
 
Vyhlášení 15. ročníku soutěže o Cenu Bohumila Polana
Pořadatel: Středisko západočeských spisovatelů pod záštitou primátora města Plzně vyhlašuje jubilejní patnáctý ročník literární soutěže o Cenu Bohumila Polana.
Téma: Literární Cena Bohumila Polana se uděluje jednou ročně za významná díla v oblasti poezie a prózy (netýká se literatury faktu či literatury vědecké) spjatá se západočeským regionem tematicky nebo osobou autora. 
Cena: Je předávána každoročně vždy za knihu vydanou v řádném nakladatelství v předchozím roce, tedy v roce 2014. 
Podmínky: Přihlášky do soutěže mohou podávat autoři, autorská sdružení, nakladatelé i kulturní instituce. Knihy musí být zaslány do 30. dubna 2015 na adresu Střediska západočeských spisovatelů, Americká 29, 301 00 Plzeň, minimálně ve třech exemplářích (zaslané výtisky se nevracejí). Knihy je možné do soutěže přihlásit pouze na formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách www.zaspis.webnode.cz
Porota: O udělení cen bude rozhodovat porota sestavená ze zástupců SZS, Obce spisovatelů a literárních kritiků. 
Vyhlášení:  Proběhne 13. listopadu 2015 v rámci Plzeňského literárního festivalu. Cena bude dotována finanční prémií. V případě, že v regionu vznikne několik děl, která si zaslouží ocenění, je možno tuto cenu rozdělit více autorům. Naopak, jestliže nebudou k dispozici díla odpovídající kvality, může porota doporučit cenu neudělit. Cena se uděluje pouze autorovi žijícímu a nelze ji udělit tomu, kdo ji již získal v některém z předchozích ročníků.
Uzávěrka: 30. dubna 2015
 
Literární soutěž Mensy
Vyhlašuje: SIG Literární tvorba.
Určena je jak pro začínající tak i zkušené autory, a také pro čtenáře, protože soutěžní příspěvky budou hodnotit a vybírat sami mensané. Příspěvky s největším počtem hlasů budou vydány ve sborníku, takže je to vhodná příležitost i pro autory, kteří dosud nic nepublikovali, a psali jen pro sebe. Vzhledem k tomu, že budou příspěvky hodnoceny anonymně, je tato soutěž příležitost i pro ty, kteří se třeba zatím ostýchají svoje díla veřejně prezentovat. 
Podmínky:
Žánr: Povídka 
Rozsah: 10 až 20 tisíc znaků (Je nutné dodržet MAXIMÁLNÍ rozsah) 
Téma: Za okny tma 
Počet příspěvků: Každý soutěžící může poslat jednu povídku 
Formát příspěvků: Soubor ve Wordu, šablona Normal, uložte jako kompatibilní (.doc). Nepoužívejte jiné než základní formátování. (Z důvodu maximální objektivity při hlasování je třeba, aby všechny texty vypadaly formálně stejně). 
Způsob zasílání soutěžních příspěvků: Soutěžní povídku zašlete na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Do zprávy (nikoliv do textu) uveďte jméno a kontakt. 
Způsob vyhodnocení: Pokud si chcete přečíst soutěžní povídky, a mít možnost je hodnotit, zadejte si na intranetu odběr zpráv z konference SIGu Literární tvorba. Všechny došlé povídky budou do konference přeposílány, a zde také bude uvedeno pořadí po skončení hlasování.Vlastní hlasování bude probíhat tak, že každý, kdo chce hlasovat, vybere nejvýše tři povídky, které se mu jeví jako nejlepší z hlediska uměleckého, stylistického, jazykového, dodržení tématu a žánru. Pokud vyberete víc než jednu povídku, vyznačte pořadí. Povídky budou z důvodu objektivity hodnoceny anonymně, informace o autorech budou uloženy v e-mailu soutěže. Názvy vybraných povídek zašlete v průběhu května na adresu soutěže: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ceny: Prvních deset povídek v pořadí bude sestaveno do sborníku. Autoři získají zdarma odbornou konzultaci ke svému dílu a autorský výtisk. Také proběhne slavnostní křest knížky. 
Dalších deset autorů dostane knižní odměnu.
Hlasování: Do 31. května 2015 
Vyhlášení výsledků: začátek června 2015
Uzávěrka: 30. dubna 2015
 
Literární soutěž Příbram Hanuše Jelínka
Vyhlašuje: Příbramská Knihovna Jana Drdy za podpory společnosti 1. SčV
Věk: Soutěž je určena mladým autorům ve věku 12 – 23 let. 
Téma: Soutěžit mohou v próze i poezii. Délka soutěžního příspěvku je omezena u prózy na pět stran formátu A4, v oblasti poezie pak na čtyři básně.
 - Každá oblast je rozdělena do tří věkových kategorií: 12 - 15 let, 16 – 19 let a 20 – 23 let. 
-  Do soutěže jsou přijímány pouze původní, dosud nikde nepublikované práce. 
 - Nejlepší autory ocení odborná porota a jejich práce budou vydány knižně v almanachu.
-  Každá práce musí být označena jménem, adresou a datem narození autora. 
-  Soutěžní díla se zasílají na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Více info: http://www.pribram.cz/clanek/knihovna-vyhlasuje-dalsi-rocnik-literarni-souteze/1575/
Uzávěrka:  30. dubna 2015. 
 
Začátkem roku startuje druhý ročník literární soutěže Pana Nakladatele
Nakladatelství Filipa Čenžáka fungující pod portálem Pan Nakladatel vyhlašuje druhý ročník literární soutěže. Tentokrát na téma “Nervy v čokoládě”.
Jedná se o výjimečnou šanci pro všechny, kteří by na svou tvorbu rádi upozornili a přiblížili se tak možnosti stát se profesionálním autorem.
Soutěží se v kategorii próza-povídka. Osm nejlepších autorů bude zařazeno do stejnojmenné povídkové sbírky „Nervy v čokoládě“
Pravidla soutěže:
- rozsah textu 10 000 - 20 000 znaků včetně mezer
- téma “nervy v čokoládě”
- každý účastník může do soutěže přihlásit pouze jednu povídku
Jak se přihlásit:
Povídku (nejlépe ve formátu *.doc) zašlete společně s vyplněnou přihláškou na emailovou adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přihlášku naleznete na stránkách nakladatelství: www.pannakladatel.cz.
O co se soutěží:
8 nejlepších povídek bude zařazeno do povídkové knihy s náznem “Nervy v čokoládě”, která bude vydána na podzim roku 2015 v nakladatelství pana nakladatele. Každý výherce dále získá pět výtisků knihy.
O nakladatelství:
Moderní, mladé nakladatelství, které vzniklo v roce 2013. Zaměřuje se především na mladé, začínající autory a dává tak možnost vzniknout knihám, které by za běžných podmínek pravděpodobně nemohly vyjít. Motto: Každý někdy začínal, jde jen o to – dostat šanci.
Uzávěrka 30. dubna 2015
 
Čapkoviny, aneb žijeme s knihou
Pořadatel: Střední škola Náhorní vyhlašuje 2. ročník celopražské literární soutěže
Téma: Pohled z druhé strany
Podmínky: 
- zasílat své práce můžete v termínu od 9.3.2015 do 24.4.2015.
- soutěžní kategorie: a) druhý stupeň ZŠ, b) střední školy
- soutěžící si vybírají umělecký nebo publicistický text, a to konkrétně povídku nebo fejeton.
- práce budou přijímány v rozsahu minimálně 1,5 - 2 strany A4, velikost písma 12.
- zasílejte v elektronické podobě na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- na každý příspěvek uveďte soutěžní kategorii, své jméno, adresu, případně třídu a adresu školy, svůj e-mail a telefon.
- slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 30.4.2015.
- nejlepší práce budou odměněny a zveřejněny.
Uzávěrka: 24.4.2015

Památník Terezín vyhlašuje na rok 2015 XXI. ročník literární a IX. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany  Greenfieldové
pod společným tématem „...a na troskách ghetta budeme se smát...“ Název letošního ročníku literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín pochází ze závěru neoficiální hymny terezínského ghetta, jejímž autorem je jeden z jeho nejvýraznějších divadelníků Karel Švenk. Umění v terezínském ghettu leckdy dávalo vězňům (tvůrcům i ostatním) naději a sílu do života. Posilovalo je ve víře, že nacismus bude poražen a oni osvobozeni. Herečka a bývalá nucená obyvatelka Terezína Jana Šedová v roce 1962 o těchto na vlastní kůži prožitých pocitech napsala: „Ztráta pocitu vlastní lidské důstojnosti lámala vězně nebezpečněji než hlad, těžká práce a špatné zacházení. A takové divadelní představení dovedlo často zázračně stmelit řadu bezejmenných transportních čísel (…). Kousek toho pocitu si však člověk odnesl do své studené ubikace. Taková jiskřička svítila a hřála po řadu dní.“ Myslíte, že byste se v takovéto mezní situaci, kdy je člověk na hranici mezi životem a smrtí, dokázali sami zapojit do nějakého divadelního nebo hudebního představení, abyste dali sílu svým kamarádům? Co by Vás jako diváky divadelních představení či koncertů v těžké životní situaci nejvíce posílilo? Dodala by vám umělecká tvorba (divadelní, hudební, výtvarná) skutečně naději, nebo dokonce i sílu pro další etapy vašeho života, a to nejen v Terezíně? Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.
Věkové kategorie výtvarné soutěže:
I.    žáci 1. - 5. ročníků ZŠ
II.    žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
III.    studenti gymnázií, SŠ a SOU
Věkové kategorie literární soutěže:
I.    žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
II.    studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU
Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:
Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 17. dubna 2015. U každé práce musí být uveden čitelně název díla, jméno autora a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (pokud existuje), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 9. června 2015 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.
Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):
1. místo        500 Kč
2. místo        400 Kč
3. místo        300 Kč
4. - 5. místo    200 Kč
6. - 8. místo    100 Kč
Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.
Kontaktní adresa:
Památník Terezín
Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka
Principova alej 304
411 55 Terezín
tel.: 416 782 576, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Uzávěrka: 17. dubna 2015
 
Společnost Franze Kafky vyhlašuje 21. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cenu Maxe Broda 2015
Aktuální témata: Islám jako hrozba, realita nebo fikce?
Je věrnost v lidských vztazích ještě hodnotou? Esej o lásce, přátelství a věrnosti.
„Když se Gregor Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz.“  O Kafkově „hrdinovi“ Gregoru Samsovi (k 100. výročí prvního knižního vydání povídky Franze Kafky Proměna)
Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena mladým lidem do 20 let, přihlásit se mohou i autoři, kteří žádnou školu nenavštěvují. Uzávěrka pro odevzdání textů je 17. dubna 2015. Do tohoto termínu je zapotřebí doručit (osobně či poštou) text v pěti kopiích na adresu:
Společnost Franze Kafky
Široká 14
Praha 1
Jméno a věk autora + kontaktní údaje: telefon, adresa (případně adresa školy, kterou navštěvuje) musí být přiloženy na samostatném listu.  Délka textu je omezena na 5 stran. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny do konce školního roku 2014/2015.
Vítěz získá odměnu ve výši 6 000 Kč
2. místo je dotováno 3 500 Kč
3. místo 2 000 Kč.
Více informací na www.franzkafka-soc.cz
KONTAKTY
www.franzkafka-soc.cz
Společnost Franze Kafky
Široká 14
110 00 Praha 1
http://www.franzkafka-soc.cz/spolecnost/
Mediální servis:
2media.cz, s.r.o., Pařížská 13., Praha 1
www.2media.cz, www.facebook.com/2media.cz
Uzávěrka: 17. dubna 2015
 
Vyhlášení 11. ročníku literární soutěže TRUTNOVSKÝ DRAK
se zadáním DOPIŠTE PRVNÍ VĚTU. . .
Chceme inspirovat vaši imaginaci.
Nabízíme vám několik prvních vět z děl českých a světových spisovatelů.
Vyberte si jednu větu a napište její pokračování – svůj vlastní příběh.
Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:
poezie
próza
drama
Ve věkových skupinách:
15–18
19–30
30+
Zadání DOPIŠTE PRVNÍ VĚTU. . . se týká pouze prozaických textů, ale příspěvky v kategoriích poezie a drama se jím mohou inspirovat.
Zvláštní cenu poroty získá text s motivem draka.
Své texty můžete posílat do 12. dubna 2015.
Podmínky soutěže:
– přijímají se texty původní, dosud nepublikované;
– každý autor může soutěž obeslat jedním textem:
básnickou sbírkou,
prózou s dodrženým zadáním /max. 15 normostran/,
dramatem /max. 30 normostran/;
– texty jsou hodnoceny anonymně;
– oceněny budou tři nejlepší práce v každé z kategorií.
Odměny pro vítěze:
– publikace textu v almanachu oceněných prací,
– cena v podobě uměleckého artefaktu,
– osobní pozvání na slavnostní vyhlášení na Dračích slavnostech 2015;
– setkání s porotci, možnost další lektorské spolupráce.
O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne odborná porota.
Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání.
Své příspěvky můžete zasílat administrátorovi soutěže: Mgr. Eva Hrubá
elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; poštou: Pražská 390, 541 01 Trutnov
Podrobnosti naleznete zde
Uzávěrka: 12. dubna 2015

Literární soutěž Síla slov

Vyhlašuje web: K zamyšlení
Téma:  Síla slov
Kategorie:
-    První kategorie se týká lidí do 20 let včetně (v době uzávěrky 1. 4. 2015 nedosáhli 21 let) a druhá od 21 let.
Výhra:
-    Díky projektu Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, který soutěž sponzoruje, jsme pro Vás připravili výhry o poukázky do knihkupectví v hodnotě 4000 Kč.
-    V každé kategorii budou finančně oceněny tři nejlepší příspěvky
-    Vybráno bude maximálně 15 nejzajímavějších příspěvků z každé kategorie, které se zveřejní. Tyto články budou nejenom publikovány na webu K zamyšlení, ale především budou soutěžit o cenu diváka, kterou vyhraje nejčtenější článek.
Ceny:
-    Do 20 let: 1. místo – 750 Kč; 2. místo – 500 Kč; 3. místo – 250 Kč
-    Od 21 let: 1. Místo – 750 Kč; 2. místo – 500 Kč; 3. místo – 250 Kč
-    Cena diváka: 1000 Kč
Kritéria příspěvku:
-    rozmezí 2 – 13 normostran
-   Příspěvek by měl mít formální stránku úvahy, eseje, či zamyšlení, nicméně nelpí se na přesném dodržení definice tohoto žánru, můžete zaslat i k zamyšlení nutící povídku nebo žurnalistický článek s faktickým zdroji zabývající se zajímavým tématem.
-    Hodnotí se sloh, ale i originalita, myšlenka, přesah článku, či hloubka, s jakou své téma zpracujete, atd.
Pravidla a podmínky:
-    Každá osoba smí zaslat jen jeden příspěvek.
-  Příspěvek nesměl v minulosti nějakou soutěž vyhrát a nesmí být omezen autorskými právy zveřejněním na komerčním webu (osobní blogy apod. nevadí).
-    Příspěvek nesmí být plagiátem!
-    Příspěvek musí být psán v českém nebo slovenském jazyce.
- Váš příspěvek musí byt zaslán elektronicky na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s předmětem „Soutěž“ do uzávěrky, která probíhá 1. 4. 2015 (své příspěvky tedy zasílejte nejpozději do 31.3. 2015, 23:59).
-   V emailové zprávě musí být – kromě přílohy s příspěvkem ve formátu .doc, .docx, .pdf či .odt – i Vaše jméno, datum narození, bydliště, kontakt (nejlépe e-mail, případně telefonní číslo) a kategorie, do které spadáte. (Zveřejněno bude maximálně jméno a město a na uvedenou e-mailovou adresu nebudete dostávat žádnou nevyžádanou poštu.)
-   Odesláním na výše zmíněnou e-mailovou adresu souhlasíte s podmínkami ohledně zveřejnění na webu a zavazujete se, že údaje o Vašem věku, bydlišti a jménu, jsou pravdivé.
Vyhodnocení:
-    Po uzávěrce 1. 4. 2015 redakce webu K zamyšlení vybere max. 15 děl z obou kategorií, které postupně zveřejnění, a která se dostanou do druhého kola.
-    Těmto zveřejněným článkům se bude počítat čtenost podle jednoduchého vzorce – čtenost/doba zveřejnění (Např. 10 000/30= 333,33. Vyjde nám hodnota, kterou budeme porovnávat – nejvyšší hodnota vyhrává cenu diváka).
-    V průběhu zveřejňování článků se taktéž sejde pětičlenná odborná porota (bude upřesněna později), která v druhém kole vybere výherce.
-    Vyhodnocení bude zveřejněno začátkem září 2015 na www.kzamysleni.cz.
-    Výherci, účastníci i všichni čtenáři webu K zamyšlení budou pozváni na předávání cen, které proběhne začátkem září v Praze.
-    Výherci si sebou kromě svých výher odnesou i potvrzení o výhře a ceně diváka v symbolické formě diplomu.
-    Soutěžící, kteří postoupí do druhého kola, si sebou odnesou ocenění za účast a postup do druhého kola.
Uzávěrka: 1.dubna 2015

Literární soutěž Jakuba Arbesa (2015)
Téma druhého ročníku je:
"Napiš romaneto! ...nebo se o to alespoň pokus..."
Jaká kritéria by tedy mělo soutěžní dílo splňovat? Musí se jednat o příběh z českého prostředí, kde se prolíná realita a fantasie či tajemno, a který svým dějem směřuje k výrazné pointě.
Další podmínky soutěže jsou následující:
Rozsah prací nesmí překročit 27000 znaků vč. mezer. (Délku prací budeme ověřovat a nevyhovující práce budou diskvalifikovány.) Počet zaslaných prací od jednoho autora je omezen - každý může zaslat maximálně 3 soutěžní příspěvky. Nesmí jít o práce již publikované či k publikaci připravené.
Své práce posílejte do 1. března 2015 ve formátu .doc, .docx nebo .pdf na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do předmětu zprávy napište - Soutěž: Vaše příjmení - Název práce. Do hlavičky soutěžního díla napište: název díla, jméno autora, datum narození, adresu a e-mail.
Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s možností vydání díla ve sborníku (bez nároku na honorář) a s umístěním díla na oficiálních webových stránkách Jakuba Arbesa – www.arbesjakub.cz. Autoři vítězných a oceněných prací budou pozváni na slavnostní vyhlášení soutěže a budou odměněni oceněním a věcnými cenami.
Těšíme se na všechny soutěžní příspěvky!
Pořadatelé akce Slavnosti Jakuba Arbesa
Uzávěrka 1. dubna 2015
 
Literární soutěž pro děti a mládež KNIHA V HLAVNÍ ROLI
Vyhlašuje: Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně ROSTEME S KNIHOU a v rámci tématu knižního veletrhu Svět knihy Praha 2015: „Světoví knižní šampioni pro mladé čtenáře"
Úkolem dětí je NAPSAT PŘÍBĚH, ve kterém hraje hlavní roli knížka. 
Soutěž je vyhlašována ve třech věkových kategoriích:
1) první stupeň ZŠ
2)druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
3) střední školy.
Maximální délka vyprávění je 1 strana A4.
Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a prvních deset autorů prací v každé kategorii se může těšit na zajímavé ceny a na slavnostní vyhlášení na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2015 (14. – 17. 5. 2015).
Vyhlášení, které proběhne v sále Rosteme s knihou v pátek 15. 5. od 11.00 hodin, bude součástí jednoho z hlavních témat veletrhu „Světoví knižní šampioni pro mladé čtenáře“.
Vítězné literární práce budou dostupné na webových stránkách www.rostemesknihou.cz.
Více informací: http://www.rostemesknihou.cz/kniha-v-hlavni-roli-literarni-soutez-aa2447/
Uzávěrka soutěže 31.března.2015

Devátý ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravydostal téma: „Všude dobře…“.
Mladí lidé mezi 12 a 19 lety se mohou zapojit zasláním svých soutěžních prozaických prací do 31. března 2015 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Než se tak stane, a soutěžních příspěvků se ujme odborná porota v čele se spisovatelem a pedagogem Radkem Malým, zorganizují literární kurátoři Památníku cyklus seminářů tvůrčího psaní. S Krocením literární múzy, jak je cyklus již několik let prezentován, navštíví v lednu až březnu příštího roku všechna větší města Moravy. Se spoluorganizátory, jimiž jsou většinou místní knihovny a muzea, jsou lektoři připraveni uspokojit i zájem škol, kde pracují kroužky zaměřené na slovesnou tvorbu, nebo které o seminář pro minimálně patnáct účastníků organizátory soutěže požádají.  Vyhlašovatelem soutěže Skrytá paměť Moravy je Jihomoravský kraj, jeho příspěvkové organizace Muzeum Brněnska a Masarykovo muzeum v Hodoníně literární klání organizují. Na vítěze čekají vedle věcných cen také finanční odměny, oceněné práce budou opět následně zveřejněny v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v polovině června příštího roku na Slovanském hradišti v Mikulčicích, kde se v současné době dokončuje nové návštěvnické centrum.  Informace o soutěži Skrytá paměť Moravy i seriálu Krocení literární múzy naleznou zájemci na internetových stránkách vyhlašovatele a organizátorů:  www. kr-jihomoravsky.cz,  www. muzeumbrnenska.cz, www.masaryk.info.cz a Facebooku Skrytá paměť Moravy.
Soutěž: Skrytá paměť Moravy
Vyhlašovatel: Rada Jihomoravského kraje
Organizátoři: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka Památník písemnictví na Moravě a Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích
Vyhlášení IX. ročníku: 22. října 2014
Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 126 Uzávěrka: 31. března 2015

Soutěž festivalu Literární Vysočina 2015
Další ročník literární soutěže v kategoriích próza a poezie. Soutěž není omezena věkem. Texty musí splňovat následující podmínky:
- v kategorii poezie maximálně 3 strany textu
- v kategorii prózy maximálně 3 strany textu
Práce se přijímají pouhý jeden měsíc: od 1.března do 31.března 2015. Texty posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Připište taky adresu a telefon.
Odesláním textu do soutěže dáváte souhlas s jeho použitím při propagaci festivalu Literární Vysočina. Výsledku budou vyhlášeny na festivalu Literární Vysočina. Podrobnosti na www.literarnivysocina.com
Uzávěrka 31.března 2015
 
III. ročník soutěže pro školy Jom ha-šoa
Návraty a nenávraty - 70. výročí osvobození a konce druhé světové války
Podněty k zamyšlení: 
1. Co znamenalo pro mladého člověka, který prožil válku v ghettu nebo koncentračním táboře, vrátit se domů? Jakou roli hrála naděje v tom, že přežil? 
2. Jaké otázky si mohli klást ti, kteří válku přežili, vrátili se a doma na ně nikdo nečekal? Lze si dnes představit, zachytit a ztvárnit jejich pocity? 
3. Může připomínání návratů a nenávratů v dnešní době pomoci porazit netoleranci ve společnosti? Jak?
Zadání - jak zpracovat:
1. literárně (povídka, úvaha, esej, báseň apod. – max. 10 stran) 
2. výtvarně (plakát, obraz, skica, grafický list apod. max velikost formátu A1) 
3. videoklipem - max. 5 minut, ve formátu mov nebo mp4. 
Může jít o kombinaci zvuku a obrazového materiálu (fotky, dokumenty, apod.) 
K výrobě je možno použít volně dostupné programy MP3 Cutter (střih audiozáznamu), Gimp (vytváření a úprava obrázků), Movie Maker (vytvoření videa).
Kam poslat:
Vytvořené projekty pošlete  na adresu: Institut Terezínské iniciativy, Jáchymova 63/3, 110 Praha 1, nebo elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo přes http://leteckaposta.cz/, www.wetransfer.com apod.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách
Více:http://www.terezinstudies.cz/sd/news/hlavni-stranka/soutez_pro_skoly_jom_ha_soa_2015.html
Uzávěrka: 16. března. 2015
 
HLEDÁ SE AUTOR BESTSELLERU
Vyhlašuje: Nakladatelství Fragment
Hledá se: 5 nejlepších povídek na téma sci-fi a fantasy příběhy! 
Zadání: V období od 1. ledna do 28. února 2015 mohou dosud knižně nepublikovaní autoři zasílat své příběhy o celkovém rozsahu 10, maximálně 25 normostran, do Nakladatelství Fragment pomocí přihlašovacího formuláře. O pěti nejlepších autorech rozhodne hlasování široké veřejnosti a hodnocení odborné poroty. 
Vítězné povídky vydá Nakladatelství Fragment souborně jako e-knihu. Výtěžek z jejího prodeje věnuje nakladatelství na konto Centra Paraple.
Více: http://www.hledaseautor.cz/
Uzávěrka: 28.února 2015
 
Internet a můj handicap
V prvních pěti ročnících soutěže bylo úkolem soutěžících ukázat, jak jim pomáhá vyrovnat se s jejich handicapem, jak ovlivňuje jejich život internet. Od šestého ročníku byla soutěž tematicky rozšířena o možnost vyjádřit, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením také telefon.
Zadání: Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem. 
Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz  a popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.
Ceny: První tři autoři získají 7000, 5000 a 3000 Kč od Ery, Zoner Software věnuje pěti soutěžícím oblíbený program Zoner Photo Studio, několik desítek soutěžících dostane knihy z nakladatelství Portál, sdružení Okamžik, Knihy iDNES, zvláštní ceny udělí časopisy Gong a Vozíčkář.  
Porota: O pořadí rozhodne hodnotitelská porota v čele se spisovatelkou Ivonou Březinovou
Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 22. února 2015 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 28. března 2015 v Kongresovém centru Praha, kde budou promítnuty také videomedailónky tří vítězů 
Více: http://inspo.cz/kdo-bude-jedenactym-vitezem-literarni-souteze
Uzávěrka: 22.února 2015
 
NAPSAL A NAKRESLIL: JOSEF ČAPEK
Městská knihovna Dobříš vyhlašuje literárně-výtvarnou soutěž pro děti i dospělé k 70. výročí předčasné smrti slavného výtvarníka a spisovatele Josefa Čapka.
Porota: Předsedkyní literární poroty je spisovatelka Iva Procházková, předsedkyní výtvarné poroty je výtvarnice Lucie Lomová.
Zadání: Nechte se inspirovat jakýmkoli dílem (literárním nebo výtvarným) Josefa Čapka, jeho výtvarným či literárním stylem či jeho životním osudem. Aniž byste napodobovali nějakou Čapkovu konkrétní práci, vytvořte své vlastní dílo.
Pro výtvarné práce je doporučen formát A4 – A1, pro literární rozsah ¼ – 2 strany strojopisu, formát ani rozsah není určen závazně.
Podmínky soutěže:
1.pouze amatérské práce, které ještě nebyly oceněny v jiné soutěži ani publikovány
2.je nutno čitelně vyplnit a odevzdat přihlášku do soutěže (ke stažení na www.knihovnadobris.cz)
3.literární práce posílejte jako PŘÍLOHU EMAILU, přihlášku přiložte
4.máte-li závažný důvod, proč nemůžete poslat vaši práci elektronicky (např. malé děti), přijmeme i rukopis. Též je možné (např. z důvodů umělecké úpravy) rukopis dodat navíc
5.výtvarné práce odevzdávejte osobně (během výpůjční doby nebo po dohodě)nebo zasílejte na adresu Městská knihovna Dobříš, Školní 36, 263 01 Dobříš, PRÁCI ČITELNĚ PODEPIŠTE NA ZADNÍ STRANĚ a přihlášku přiložte
6.soutěžní práce zůstávají majetkem Městské knihovny Dobříš
Ceny:V každé kategorii – literární i výtvarné – 3 nejlepší práce a 3 finanční ceny.
Hodnota 1. ceny je 3 000,-Kč, dále pak 2000,-Kč a 1 000,-Kč.
Slavnostní vyhlášení vítězů obou částí soutěže proběhne na akci „Den pro Josefa Čapka“ v Městské knihovně Dobříš 5.března 2015 od 17 hodin. Na tuto akci jsou tímto předem zváni všichni soutěžící.
Vítězné literární i výtvarné práce budou prezentovány na této akci, nejlepší výtvarné práce pak budou vystaveny v Městské knihovně Dobříš.
Více: http://www.knihovnadobris.cz/napsal-a-nakreslil-josef-capek/d-1508
Uzávěrka: 20.února 2015 
 
Začíná literární soutěž o Cenu Waltera Sernera
Od dnešního dne až do 12. února mohou středoškoláci ve věku 15 až 21 let posílat své příběhy na téma „SVĚT UVNITŘ MÉ HLAVY“ na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rozsah soutěžního příspěvku v jazyce českém je jedna až pět normostran. Vítěze soutěže zvolí odborná porota složená z učitelů tvůrčího psaní z pražské Literární akademie.  
Všichni soutěžící pozvaní na slavnostní ceremoniál získají věcné ceny, k nimž patří: tablety a elektronické čtečky, kurzy tvůrčího psaní, knihy renomovaných nakladatelství, originální psací potřeby. Deset finalistů jistě také ocení odborné posouzení svých povídek porotou. Škola vítěze získá 100 knih pro svou knihovnu.
Festival spisovatelů Praha rovněž připravuje paralelní Čtenářskou soutěž. Na facebookových stránkách s názvem Cena Waltera Sernera budou na konci března zveřejněny soutěžní povídky deseti finalistů. Široká veřejnost se tak může zapojit do hlasování a vyjádřit svůj názor kliknutím na „To se mi líbí“.
Veškeré další informace o osobnosti Waltera Sernera a literární soutěži jsou k dispozici na stránkách mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha - kde jsou k nalezení i aktuální informace ze světa literatury, a na facebookové stránce Cena Waltera Sernera.
Slavnostní ceremoniál, vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen, se uskuteční 9. dubna na Novoměstské radnici v Praze.
Petr Soukup
produkce
777600920
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nadační fond Festival spisovatelů Praha
Pasáž Platýz
Národní 37/416
Praha 1
110 00
Celá tisková zpráva zde
Plakát zde
Uzávěrka: 12. února 2015
 
Literární soutěž o českou báseň roku 2015
-    Soutěž vyhlašuje: Literární sdružení Vzdorospolek pod záštitou Národní knihovny ČR
Ročník XII.
-    Přihlášená báseň koluje během jara a léta v podobě sešitu Střípků, aby se pak na podzim mohly zobrazit výsledky i se jmény básníků v knižní podobě ročenky Pár střípků.
-    Přihlásit lze až čtyři díla ročně v provedení a námětu naprosto volném, ovšem dosud nezveřejněná a pouze v češtině.
-    Autor nejlepší básně získá cenu Putovní svitek, cenou pro méně úspěšné básně je Stříbrný svitek a Bronzový svitek.
-    Na podkladě známkování bude sestaven soutěžní sešit pro půjčování mezi čtenáři. Veřejnosti bude představen v dubnu při tiskovém shromáždění v Klementinu – sídle Národní knihovny ČR na Starém Městě pražském.
-    Dvanáctý ročník bude ukončen v sobotu 17. října 2015 v Havlíčkově Brodě v rámci knižního veletrhu.
-    Přihlášky najdete na stránkách: http://www.plutanium.cz/vzdorospolek/cs/1599-vsem-basnikum a odešlete na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
-    Kdo přihlásí básně do konce listopadu 2014, dostává příležitost do uzávěrky na konci ledna 2015 své verše zaměnit, kdyby mezitím napsal něco, co by považoval za vhodnější
Uzávěrka 31.ledna 2015
 
Městská knihovna v Třebíči jako nedílnou součást festivalu poezie Nezvalova Třebíč 2015 vyhlašuje první ročník obnovené soutěže poezie
Základní podmínky pro účastníky soutěže
Účastníky soutěže mohou být přihlášení autoři poezie ve věku nejméně 12 let dosaženého do 31. 1. 2015.
Odesláním podepsané přihlášky do soutěže autor uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) v p latném znění a současně uděluje souhlas se zveřejněním soutěžního textu v dokumentech vyhlašovatele a na webových stránkách projektu NT v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) v platném znění. Zároveň souhlasí se zveřejněním a veřejným čtením svého díla včetně zveřejnění na webových stránkách NT.
Přihlášky účastníků mladších 18 let musí být podepsány zákonným zástupcem.
Soutěžní kategorie
I. kategorie:
poezie autorů od 12 do 19 let k 31. 1. 2015
II. kategorie:
poezie autorů od 20 let
Každý autor může do soutěže přihlásit pouze jedno dosud nepublikované dílo. Jazykem díla je čeština.
Rozsah přihlášeného díla je minimálně 5 a maximálně 10 básní, celkový rozsah nesmí překročit 5 stran formátu A4 při řádkování 1 a ve velikosti písma 12 bodů. Práce nebudou redakčně ani gramaticky upravovány a opravovány. Práce nesplňující podmínky budou ze soutěže vy loučeny. Rukopisy se nevracejí.
Soutěž je anonymní. Přihláška musí být k soutěžní práci přiložena ve zvláštní obálce a musí obsahovat identifikační heslo, které si stanoví sám soutěžící (slovo, číselný kód nebo jejich kombinace). Stejné heslo musí být uvedeno na každém listu přihlášené soutěžní práce. Po rozhodnutí poroty o stanovení pořadí poslouží toto heslo k identifikaci autora.
Ocenění účastníci budou vyzváni k dodání díla v elektronické podobě pro potřeby tisku sborníku vítězných příspěvků.
Přihlášky a soutěžní práce musí být doručeny v písemné podobě, a to osobně nebo poštou do 18:00 hod.do sídla vyhlašovatele na adrese
Městská knihovna v Třebíči, Hasskova ul. 102/2, 674 01 Třebíč.
Rozhodující je datum zápisu do evidence přihlášek nebo poštovního razítka.
Obálky musí být označeny textem „Nezvalova Třebíč 2015, I. nebo II. kategorie“. Obálka musí obsahovat soutěžní práci v pěti vtištěných exemplářích opatřených na všech stranách identifikačním heslem a přihláška do soutěže opatřená tímtéž identifikačním heslem v samostatné obálce.
Hodnocení
Soutěžní díla hodnotí 5 odborných porotců. Soutěžní díla vyhodnocená jako vítězná v jednotlivých kategoriích budou vystavena včetně posudků porotců v prostoru udílení cen a vydána ve sborníku soutěžních prací a na webových stránkách projektu NT.
Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků proběhne v Třebíči v pátek 20. března 2015.
Ocenění
I. kategorie:
1. cena 3000 Kč a věcná odměna
2. cena 2000 Kč a věcná odměna
3. cena 1000 Kč a věcná odměna
II. kategorie:
1. cena vydání sbírky básní v rozsahu do 30 stran a věcná odměna
2. cena 2000
Kč a věcná odměna
3. cena 1000 Kč a věcná odměna
Porota má právo některou z cen neudělit nebo udělit zvláštní ceny a čestná uznání podle společného rozhodnutí.
Uzávěrka 30. ledna 2015.
 
Drápanda 2015
11. ročník literární soutěže pro žáky 6.–9. tříd základních škol a 1.–4. tříd víceletých gymnázií.
Pište své příspěvky – povídky, příběhy, básničky, reportáže – na počítači, nemáte-li tuto možnost, pak rukou – ale čitelně! Fantazii se meze nekladou. Povídky a reportáže nesmějí být delší než 3 strany formátu  A4 (velikost písma 14). Do kategorie poezie zašlete 3–5 básniček. Pište vždy jen po jedné straně papíru!
Nezapomeňte na úvod své práce napsat vaše: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, školu a třídu, telefon, e-mail. Nezasílejte opsané ani již publikované příspěvky!
Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: 6. a 7. třída ZŠ resp. 1. a 2. třída víceletých gymnázií a 8. a 9. třída ZŠ resp. 3. a 4. třída víceletých gymnázií V každé kategorii bude zvlášť hodnocena próza a poezie.
Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v červnu 2015 v Městské knihovně Varnsdorf. Nejlepší soutěžící budou odměněni cenami a jejich práce budou zveřejněny.
Soutěžní příspěvky zasílejte do 9. ledna 2015 na adresu Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf. Na obálku napište „DRÁPANDA“. Nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do předmětu napište: Drapanda_prijmeni
Uzávěrka: 9.ledna 2015
 
Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka
Vyhlašuje: Hotelová škola Radlická
Podmínky soutěže: pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15 - 20 let.
Téma: Tolerance … solidarita … empatie › v mlze (bližší informace v odkazu: www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz)
Kategorie:
•    1. kategorie: POVÍDKA
•    2. kategorie: BÁSEŇ
•    3. kategorie: ESEJ nebo NOVINOVÝ ČLÁNEK
Úprava prací: Každá práce by měla obsahovat plné jméno autora, telefonické spojení či e-mailovou adresu, adresu jeho školy a zařazení do jedné z výše uvedených kategorií. Rozsah prací v kategorii povídka a esej nebo novinový článek je omezen - max. 5 stran textu formátu A4. Kategorie báseň je omezena na 1 až 2 básně. Uvítali bychom práce přepsané na PC.
-    Zasílejte 5 kopií dané práce.
-    Své literární příspěvky nezasílejte elektronickou poštou!
Začátek soutěže: 30. 9. 2014
Uzávěrka soutěže: Do soutěže budou přijaty práce, které budou nejpozději do 5. 1. 2015 zaslány na adresu: Hotelová škola Radlická, Radlická 115, 158 00 PRAHA - Jinonice
Kontakt: PhDr. Běla Popovičová – tel. 725679954 (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Vyhlášení vítězů: Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na slavnostním vyhlášení výsledků Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, na které budou všichni účastníci soutěže pozváni. Pozvánky s programem zašleme na adresu vaší školy či na vaši e-mailovou adresu. Předpokládaný termín slavnostního vyhlášení výsledků je 9. března 2015 v kině Lucerna.
Uzávěrka: 5.ledna 2015
 

 Literární soutěže na rok 2014:

 
Nadnárodní literární soutěž – V rukojmí slov
Vyhlašuje: vydavatelství Petra Doležala
Pravidla soutěže:
-    Časově i věkově neomezené
-    Maximálně 2 strany formátu A4
-    Téma – neurčeno. Je libovolné, záleží jen na výběru soutěžících
-    Práce lze zasílat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Garantem soutěže je český spisovatel Petr Doležal
Všechny soutěžní práce budou vydány
Více na http://www.temnevody.com/literarni-soutez?utm_source=google&utm_medium=GoupFix&utm_campaign=GoupFix
Uzávěrka: neomezená
 
Fantastická povídka 2014
Od úterý 1. července budou moci všichni začínající tvůrci přihlásit své povídky v žánru sci-fi, fantasy a horor do literární soutěže Fantastická povídka. Letošní ročník přináší zásadní změnu. Kromě povídek o rozsahu do pěti normostran bude možné přihlásit až pětadvacetistránkové práce. Pořadatelé soutěže tak vycházejí vstříc dlouhodobým přáním ze strany účastníků soutěže a zavádí nové kategorie.
•    Mikropovídka (do 9.000 znaků vč. mezer)
•    Povídka (do 45.000 znaků vč. mezer)
Přihlášení povídek do soutěže bude možné v uvedený termín na webu soutěže www.fantastickapovidka.cz.
Podmínky soutěže:
•    Do soutěže lze přihlásit dílo splňující formu povídky.
•     V případě, že povídku přihlašuje autor, který nedosáhl 15. roku života, je třeba, aby povídku poslal v elektronické podobě na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v tištěné podobě současně se souhlasem jednoho z rodičů (a jeho podpisem) na adresu: CzechNetMedia s.r.o., Nušlova 2280/25, Praha 5, 158 00.
•    Do soutěže může jeden soutěžící přihlásit maximálně 3 povídky.
•    Rozsah mikropovídky je omezen maximálním počtem 9 000 znaků včetně mezer (odpovídá 5 normostranám), letos navíc nově možno zasílat i povídky do rozsahu 45.000 znaků.
•    Povídky musejí být psány v českém nebo slovenském jazyce.
•    Soutěžní příspěvky musí žánrově spadat do sci-fi, fantasy nebo hororu.
•    Soutěž není anonymní. Je nutné přihlášení pod svým skutečným jménem. Povídky, které budou doručeny pod pseudonymem, budou automaticky vyřazeny.
•    Do soutěže mohou být přihlášeny jen práce, které doposud nebyly publikovány v tisku nebo na internetu (kdekoliv) či smluvně vázaná díla u některého z nakladatelů a jinde. Vyloučena je také účast povídek, které jsou současně přihlášené v jiných soutěžích.
•    Soutěže se nesmí zúčastnit nikdo z porotců aktuálního ročníku soutěže.
•    Soutěže se nesmí zúčastnit autor, kterému již byl v minulosti vydán román. Autoři, jejichž povídky se objevily pouze ve sbornících, se účastnit mohou!
-    Povídky jsou hodnoceny ve třech kolech.
-    Ze všech přihlášených povídek nejprve redakce magazínu FANZINE.cz nominuje (maximálně) 50 prací.
-    Z nominovaných povídek následně vybere odborná porota finálové povídky.
-    V posledním kole rozhodnou svým hlasováním mezi finálovými povídkami samotní čtenáři.
-    Přihlašování prací začíná 1. července.
Uzávěrka: neuvedena
 
Literární soutěž o nejlepší, nejkratší scifi povídku
Pravidla soutěže:
-    povídka musí mít maximálně 100 znaků bez mezer.
-    povídka musí být v žánru sci-fi nebo fantasy
-    povídka nesmí obsahovat urážky, pseudovtipné politické narážky, vulgarismy a další prohřešky vůči dobrým mravům
-    povídka musí být váš originální výtvor
-    počet příspěvků od 1 autora není omezen
Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vítěz získá diplom a věcnou cenu od sci-fi portálu Vanili.cz.
Výsledky se dozvíte na stránkách webu Vanili.cz nebo v newsletteru, pokud se přihlásíte k odběru.
Hodnotící kritéria:
-    originalita
-    kreativita
-    humor, vtip, nadsázka
-    přítomnost prvků sci-fi nebo fantazy (technologie, magie, cestování v čase, apod.
-    Povídky hodnotí každý člen poroty nezávisle na ostatních členech poroty. Každý porotce udělí soutěžní povídce 0 až 10 bodů dle svého uvážení. Povídka s největším počtem bodů vyhrává.
Více na: http://www.vanili.cz/scifi/literarni-soutez/
Uzávěrka: 31.prosince 2014
 
Literární cena Knižního klubu 2015
Knižní klub nabízí možnost publikovat původní dílo, garantuje jeho vydání a autora odměňuje prémií 100 tisíc korun.
Do soutěže můžete přihlásit dosud nepublikované prozaické dílo (novelu nebo román) napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství.
Rukopisy (v jednom exempláři) zasílejte do 31. 12. 2014 na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 32, 150 00 Praha 5
Rukopisy je také možné přihlásit elektronicky na www.lckk.cz. Zaslané rukopisy se nevrací ani nelektorují. Práce jsou hodnoceny anonymně odbornou porotou. Autoři budou o výsledku soutěže informováni na jaře 2015.
Uzávěrka: 31.prosince 2014
 
Princezna a princ české pohádky

8.ročník celorepublikové soutěže mluveného slova, fantazie a improvizace cílí na podporu čtenářské gramotnosti dětí. 

Soutěž probíhá ve čtyřech  kolech  Termíny Jsou pro jednotlivé kategorie: 13. nebo 27. dubna; 8. nebo  15. června; 19. října. Finále je  14.prosince 

Místo konání : secesní sál Hl. nádraží Praha, Wilsonova ul.8. Vždy od 10 hodin.

Odborná porota: Naďa Konvalinková, Miroslav Dvořák a Galla Macků / profesoři na Konzervatoři Praha/ a spisovatelka , ilustrátorka a malířka Inka Delévová.

Přihlašovat se děti mohou již na našich stránkách www.princeznaaprinc.cz  nebo na emailové adrese: irena.husinova(zavináč)centrum.cz. 
To se týká zejména dětí pětiletých, na které není náš přihlašovací systém zaveden, ale děti  v tomto věku již  velmi dobře v soutěži vždy obstály. 

Tak jako každoročně vyhlašujeme nejaktivnější město republiky / v roce 2013 to bylo město Prostějov a pan primátor pozval k návštěvě dětské vítěze, učitele i rodiče /, tak letos vyhlašujeme navíc  i nejaktivnější knihovnu/ ze které se zúčastní nejvíce dětí.
Uzávěrka soutěže: 14. prosince 2014
 
Literární soutěž Albatrosu – Smích – základ života, aneb příběh, který nás pobaví
Podmínky soutěže:
-    Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována;
-    Rozsah: minimálně 5 normostran, maximálně 100 normostran; Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou;
-    Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže (pro 6. ročník platí vydání vítězné práce na jaře roku 2016) a vítěz získá vedle standardního honoráře i finanční odměnu 25 000 Kč.
Propozice
-    Rukopis (kompletní text) musí být poslán nebo odevzdán v tištěné podobě, nejlépe v normostranách (tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce), ve 2 vyhotoveních (zaslaný e-mailem nebude přijat).
-    Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla.
-    Přihlášku do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce. Naleznete ji na stránkách: http://www.albatros.cz/o-nas/literarni-soutez
Uzávěrka: 1.prosince 2014

Necronomicon – hororová soutěž
-    Soutěž o nejlepší hororovou povídku na vybrané téma: „Duchové a démoni o Halloweenu“
Vyhlašuje: Server Necronomicon (http:///www.horor-web.cz)
Pravidla:
-    Musí to být povídka hororová!
-    Maximální délka je 18 000 znaků včetně mezer.
-    Jeden autor může zaslat pouze jednu povídku.
-    Příběh se musí odehrávat 31. října, tedy o Halloweenu, musí zde vystupovat démoni a duchové a samozřejmě čím originálnější bude pojetí, tím lépe.
-    Povídka musí být psána v českém jazyce.
-    Povolené jsou jakékoli prvky, které souvisí s hororem, nebráníme se ani násilí, gore, naturalismu a erotickým scénám. Odmítáme jakékoli propagandistické povídky.
Kam zasílat práce:
-    Soutěžní příspěvky zasílejte na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
-    Se zasláním povídky na výše uvedený email souhlasíte s jejím zveřejněním na serveru po skončení soutěže.
Ceny pro vítězné povídky:
-    1. místo: Věcná cena + finanční odměna 1 000 Kč
-    2. místo: Věcná cena + finanční odměna 500 Kč
-    3. místo: Věcná cena
-    Věcná cena bude v průběhu soutěže upřesněna
Vyhlášení výsledků: Na Halloween, 31.10.2014
Uzávěrka: 30. září 2014
 
Sdílíme a zveme k účasti!..
Vyšehradská vize vyhlašuje LITERÁRNÍ SOUTĚŽ v rámci kampaně Měsíce za mír a nenásilí 2014 pořádané ve spolupráci se Světem bez válek a násilí a Komunitou pro lidský rozvoj .
Témata jsou: "SVĚT PODLE MÝCH PŘEDSTAV" A "VÁLKA A MÍR".
Žánr: esej, povídka, báseň.
Adresa pro zasílání prací: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zúčastnit se může kdokoliv bez omezení věku. Jediná podmínka: Práce musí být původní a originální!
Vítěze stanoví dvojčlenná porota ve složení: Petra, Láďa.
Ceny pro vítěze ještě budou určeny.
Svými soutěžními příspěvky podpoříte humanitární kampaň za mír a nenásilí ve světě.
Vítězné příspěvky budou zveřejněny a mohou být veřejně přečteny v rámci kampaně.
Těšíme se na vaše příspěvky!
Více na: http://vize-pratelstvi.eu/2014/08/26/literarni-soutez-mesic-za-mir-a-nenasili-2014/
Uzávěrka: 20.září.2014.
 
Máchovou stopou 2014
Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích pod záštitou starosty města Ladislava Chlupáče vyhlašuje literární soutěž.
Soutěž je určena 1. pro středoškoláky (rozhodující je studium na střední škole v České republice nebo zahraničí v termínu do uzávěrky soutěže) a 2. dospělé (tato kategorie není věkově omezena).
V obou kategoriích mohou soutěžící posílat pouze povídku o rozsahu maximálně 4 normostrany (1 normostrana čítá 1 800 znaků vč. mezer) na motivy citátu z díla Franze Kafky „Jistým bodem počínaje není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout.“ (Aforismy, Torst 1991).
Soutěžní díla posílejte na e-mail machovoustopou(zavináč)seznam.cz. Na závěr dokumentu se soutěžním příspěvkem je nutno uvést: celé jméno autora/autorky, kategorii, e-mailovou a poštovní adresu. Uzávěrka zasílání příspěvků je 31. 8. 2014. Přihlášeny mohou být pouze nepublikované texty.
Proč Kafka?
Franz Kafka měl v Litoměřicích příbuzné, které čas od času navštěvoval. Poslední zpráva o jeho návštěvě je z prosince 1912. Jeho nevlastní strýc se jmenoval Sigmund Kohn a bydlel v Dlouhé ulici, kde měl i obchod. Kafka dokonce v jednu chvíli uvažoval o tom, že se do Litoměřic, resp. nedaleké vesnice Skalice přestěhuje.
Další informace
Literární soutěž Máchovou stopou 2014 vyhlašuje Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích pod záštitou starosty města Ladislava Chlupáče. Zaslané práce bude hodnotit soutěžní porota, konkrétní jména komisařů budou zveřejněna v květnu 2014 na internetových stránkách Knihovny K. H. Máchy. V obou kategoriích bude vyhlášeno první, druhé a třetí místo, případně čestné uznání, porotci ale nejsou povinni vítěze vyhlásit (např. nemusí být vyhlášeno první místo). Vítězné literární příspěvky budou oceněny. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v listopadu 2014 v Litoměřicích v rámci celostátního festivalu Den poezie a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem pro oceněné a kulturním programem pro veřejnost. Mediálními partnery soutěže je internetový Portál české literatury a Noviny z Knihovny K. H. Máchy, v jejichž třetím letošním čísle (podzim 2014) budou vítězné příspěvky otištěny.
Jeden účastník může do soutěže zaslat nejvýše jedno dílo. Nepřijímáme příspěvky od autorů oceněných v minulých ročnících Máchovy stopy. Soutěžící zasláním příspěvku vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním svého díla bez nároku na honorář a uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných příspěvků a že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, případně soutěž zrušit. Na hmotné odměny není právní nárok.
Uzávěrka 31. srpna 2014
 
Brněnská sedmikráska
Vyhlašuje: časopis Host
-    Básnická soutěž Brněnská sedmikráska, jejíž výhrou je odměna 10.000Kč
-    Zájemci mohou zasílat příspěvky na téma „Píseň pro Brno“ (písňové texty a básně)
-    Soutěžní texty posoudí odborná porota a vybere ty nejlepší.
-    Na slavnostním finálovém večeru je budou prezentovat sami soutěžící, ať už prostým přednesem, zpěvem nebo za doprovodu hudby.
-    Finále proběhne v úterý 23. září v Divadle Husa na provázku a jeho moderování se zhostí herec Milan Holenda. Hudební doprovod zajistí mužský pěvecký sbor Láska opravdivá a zazní zde i písně Leoše Janáčka.
Příspěvky zasílejte na: e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu redakce: Host (Sedmikráska), Radlas 5, Brno 602 00.
Uzávěrka: 31.srpna .2014
 
Vodácká literární soutěž Kenyho VOLEJ
Soutěže se může zúčastnit každý vodák bez ohledu na věk a literární a vodácké zkušenosti.
Všechny povídky musí být na vodácké téma.
Povídka musí být váš originální výtvor.
Povídka musí mít 3000 až cca 28000 znaků včetně mezer.
Protože hlavním úkolem soutěže je rozšíření vodácké knihovničky, zasláním povídky do soutěže účastník souhlasí s použitím povídky v jakýchkoli publikacích, vydávaných v rámci této soutěže, zejména v knize vydávané v rámci edice Kenyho VOLEJ. Kdo nechce své dílo v knize zveřejnit, nechť svou povídku vůbec do soutěže neposílá.
Povídka směla být v minulosti hodnocena v jiné soutěži nebo zveřejněna, ne však v knize, která se celá věnuje vodáctví. Pokud se povídka umístila na stupních vítězů v jiné soutěži, uveďte to v mailu.
Před odesláním povídky vydavatelem zbytku poroty k posouzení jsou odstraněny identifikátory autorů, jako jméno, mailová adresa apod.
Neexistuje žádné vynutitelné právo na úspěch a zveřejnění povídky, rozhodnutí závisí na kolektivním rozhodnutí většiny poroty.
Před zveřejněním povídky v knize má vydavatel právo, nikoli však povinnost, vyžádat si dodatečné odstranění nevhodných a sprostých slov a formulací, případně navrhnout další nezbytné úpravy.
Do knihy postupuje 10–20 nejlepších povídek z daného ročníku, zpravidla je jich zhruba 15.
Povídky, které neuspěly, lze kdykoli přepsat či vylepšit a poslat do soutěže znovu, podle časových možností poroty je možné vyžádat si hodnocení či kritiku povídky.
Za každou povídku zveřejněnou v knize autorovi náleží hmotná cena vodáckého či outdoorového charakteru.
Každý autor, jehož povídka uspěla a vyšla v knize, má právo odkoupit až 100 ks této knihy za zvýhodněnou cenu a naložit s nimi podle vlastního uvážení.
Pokud jste se rozhodli přispět svojí povídkou, určitě se podívejte na RADY. Dozvíte se, jak to v soutěži chodí, jak jsou dílka hodnocena a čím si můžete zkomplikovat úspěch v soutěži. A především si možná ušetříte spoustu práce!
Uzávěrka soutěže: 27. srpna 2014
 
Mikropovídka – mikroverš
Vyhlašuje: Výstaviště Lysá nad Labem u příležitosti jedenáctého ročníku Polabského knižního veletrhu.
Pravidla:
-    Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: pro děti do 15 let, pro studenty  do 18 let a pro dospělé nad 18 let. 
-    Próza a poezie budou hodnoceny jako samostatné kategorie.
-    Zúčastnit se může každý autor s maximálně třemi pracemi.
-    V kategorii próza nesmí mít mikropovídka víc než jeden tisíc znaků (bez mezer).
-    Speciální kategorií bude mikromikropovídka, která nesmí přesáhnout dvě stě znaků (bez mezer).
-    V kategorii mikroverš nesmí mít básnička víc než čtyři sta znaků (bez mezer).
-    Téma literárního vyjádření je volné.
-    Každá práce musí mít v horní části stránky uvedené jméno autora, věkovou kategorii, adresu, telefon, mail a výrazně nadepsanou kategorii literární (próza, mikromikro, poezie).
-    Nepoužívejte název tématu (Mikropovídka, Mikromikropovídka, Mikroverš) jako název své práce, aby bylo možné díla jednotlivých autorů rozlišovat.
Kam zasílat práce:
-    Literární práce posílejte na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně poštou na adresu: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk. Upřednostňujeme zaslání prostřednictvím mailu.
-    Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vybrané práce při zachování autorských práv použít libovolně v tisku či na internetu, bez nároku autora na honorář.
Vyhlášení:
-    Porota jmenovaná pořadatelem soutěže práce vyhodnotí, v každé věkové kategorii udělí ceny.
-    Ocenění autoři, případně i autoři dalších vybraných prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení a odměněni kvalitními knižními cenami.
-     Sborníček z oceněných prací bude v elektronické podobě uveřejněn na www.vll.cz.
Uzávěrka: 15.srpna 2014

Literární soutěž 100 let Bohumila Hrabala
- soutěží se v kategorii próza a poezie
- soutěží se ve třech věkových kategoriích: 1) děti do 15 let, 2) studenti do 18 let, 3) dospělí nad 18 let
- max. rozsah prozaických děl je 2 NS, souutěžící může zaslat do každé kategorie max. 2 práce
- soutěžní příspěvky zasílejte na: jan.rehounek(zavináč)seznam.cz, případně poštou na adresu: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 
- další informace naleznete zde: www.czechlit.cz
- uzávěrka soutěže: 1. července 2014

Čáslav 2014
Literární klub Dr. Nadi Benešové při Městském muzeu a knihovně Čáslav vyhlašuje Literární soutěž Čáslav 2014.
Soutěží se v kategoriích poezie a próza. Soutěž je určena pro amatérské autory od 15 let. Přijímají se práce dosud nepublikované (a to ani na internetu) v rozsahu do 5 stran formátu A4, písmo vel. 12. Každý soutěžící zašle svůj soutěžní text na E soutez.lknb(zavináč)seznam.cz, a to jako přílohu ve formátu .doc nebo .docx. V průvodním textu e-mailu (nikoli na přílohách) uvede autor své jméno a adresu. Přihlášením do soutěže dávají soutěžící automaticky souhlas se zveřejněním svého textu ve sborníku LKNB. Odborná porota vybere v obou kategoriích práce, které obdrží cenu poroty, případně čestné uznání. Vítězné práce budou vydány ve sborníku, který obdrží všichni soutěžící autoři při slavnostním vyhlášení vítězů. Veřejné slavnostní vyhlášení vítězů soutěže bude uspořádáno v říjnu 2014. Pozvánku s přesným termínem obdrží všichni účastníci soutěže elektronickou poštou v průběhu září. Soutěžní práce je třeba zaslat nejpozději do 30. června 2014. Případné dotazy adresujte na E lknb.caslav(zavináč)seznam.cz nebo na T 327 300 264.
Uzávěrka soutěže: 30. června 2014

Literární obtýdeník Tvar vyhlašuje veřejnou literární soutěž o nejlepší povídku roku 2014 na téma Chudoba
Chudoba, často ideologicky okupovaná zleva nebo zprava, je vnímána jako společenský fenomén. Mluví se o ní v médiích, je tematizována v ekonomických, sociologických, ale i náboženských textech. Nevytratila se však ze současné beletrie? Není dnes sociální tematika uměleckou výzvou par excellence?
Zájemce o soutěž prosíme, aby posílali své texty v rozsahu minimálně 7 (a maximálně 14) normostran do 30. června 2014 na adresu redakce (Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1) nebo mailem s uvedením kontaktních údajů (jméno a příjmení, rok narození, poštovní a mailová adresa).
Soutěžit se bude v jediné kategorii, bez věkového omezení, a debutanti se tak mohou utkat s autory již zkušenými. Tři nejlepší povídky budou publikovány na stránkách Tvaru a jejich autoři získají celoroční předplatné časopisu. Vítěz nadto obdrží peněžní odměnu ve výši 7000 Kč coby autorský honorář.
Další informace naleznete zde: www.itvar.cz
Uzávěrka soutěže: 30. června 2014
 
Rokle šeré smrti (Literární soutěž pod záštitou Prague by Night)
Pravidla soutěže: do soutěže příjímáme pouze povídky psané v českém jazyce, které nebyly dosud nikde publikované a autor se s nimi nezúčastnil žádné literární soutěže
soutěž je anonymní, možno použít pseudonym; porotci se dozvědí jméno nebo pseudonym autora až po uzavř™ení výsledků
autor se smí účasnit soutěže pouze s jedním dílem
téma není pevně určené, povídky by však měly obsahovat strach z nadpřirozena
rozsah není určen
soutěžní povídky autor musí zaslat na email: soutez(zavináč)praguebynight.eu, ve formátu .odt nebo .doc nejpozději do 23:59 30.6.2014
součástí e-mailu musí být jméno autora, adresa, telefon a e-mail (pokud se liší od e-mailu, ze kterého je povídka zaslána)
datum a místo vyhlášení výsledků bude upřesněno po uzávěrce
zasláním povídky do soutěže autor dává souhlas s tím, aby bylo jeho dílo publikováno v soutěžním sborníku (včetně případného elektronického vydání)
povídky před publikováním neprojdou žádnou korekturou, nebudou nijak upraveny v soutěži se hodnotí literární styl a dosažení cíle
Další informace naleznete zde: www.praguebynight.eu
Uzávěrka soutěže: 30. června 2014

Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje 9. ročník literární soutěže na téma „Srdce, ve kterém bydlím“
 Soutěžní kategorie:   
 - poezie   
 - próza (povídka, pohádka, divadelní hra…)
 - publicistika (reportáž, esej, fejeton…)
 Pokyny soutěžícím:    
 Věkové kategorie: I. děti do 15 let, II. mládež 15-18 let, III. dospělí
Autoři příspěvků uvedou na samostatném listě jméno, adresu, rok narození a kontakt (telefon, e-mail). 
S účastí v soutěži dává autor souhlas k případnému uveřejnění práce.
Rozsah prací: nejvíce 10 stran.
Soutěžní práce musí být původní, dosud nevydané.
Organizace soutěže: 
 Soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo posílejte do 31. května 2014 psané strojem, v elektronické podobě, nebo na CD na adresu:
Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092, 250 88 Čelákovice          
nebo na e-mail: mestska(zavináč)knihovna.celakovice.cz
Do předmětu e-mailu uveďte: Literární soutěž 2014
Všechny práce posoudí odborná porota.
Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční 9. října 2014 v rámci Týdne knihoven v sále městského muzea.      
Vítězné práce budou vystaveny v prostorách knihovny a případně otištěny
ve sborníku.
Další informace k soutěži získáte na tel. 326 991 515.
Uzávěrka soutěže: 31. květen 2014  

Polabská Vrba pro pamětníky
Knihovna Eduarda Petišky vyhlašuje II. ročník literární soutěže Polabská Vrba.
Soutěž knihovna vyhlašuje ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Polabská vrba je určena všem, kdo se „cítí být seniory“, nazýváme ji též soutěží pro pamětníky. Je součástí projektu Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku!, jehož cílem je sběr vzpomínkových textů. Přispěvatelé mohou vedle soutěžních prací zasílat i nesoutěžní vzpomínkové a pamětnické texty. Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které jsme pro daný rok vybrali. Téma letošního ročníku zní „Kniha mého života“. Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Příspěvky budou zveřejněny ve sborníku Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku!
Charakteristika soutěže, termíny, plánovaný průběh:
Soutěž vyhlašujeme 1. března 2014.
Termín odevzdání soutěžních příspěvků je 14. květen 2014 (výročí narození Eduarda Petišky). Porota soutěže bude složena z literárních osobností polabského regionu a zástupců Knihovny E. Petišky a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Porota udělí ocenění za první tři místa, zvláštní cenu za vztah k regionu a zvláštní cenu vztahující se k tématu vybranému pro letošní rok.
Tématem letošního ročníku je „kniha mého života“. 
Vyhlášení vítězů literární soutěže a setkání autorů proběhne v měsíci červnu.
Charakteristika soutěžních prací
Soutěžní příspěvky mohou posílat „pamětníci“ seniorského věku.
Téma prací je libovolné, žánr není omezen (próza, poezie, drama, publicistika).
Příspěvky mohou být odevzdány ve formě strojopisu, rukopisu či v některém z běžných textových formátů MS-Wordu či Open Office Writeru (např. doc, docx, odt, rtf). Prosíme autory, aby nám nezasílali své texty ve formátu pdf.
Rozsah strojopisných příspěvků či příspěvků v elektronické podobě může být nejvýše 15 normostran, rukopisné příspěvky mohou mít až 20 stran.
Přijímána budou pouze původní díla, která nebyla dosud publikována ani nebyla přihlášena do jiných soutěží.
Informace o nesoutěžní části projektu „Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku“
Nesoutěžní příspěvky budou (se souhlasem autora) odeslány do Národní kroniky, projektu nadace SenSen (Senzační senioři) a Národního muzea (http://www.sensen.cz/narodni-kronika/co-je-narodni-kronika/).
Texty by měly vycházet z autorových vzpomínek na město či obec jeho mládí nebo by měly mít vztah k regionu, kde autor žil či žije.
Příspěvky v písemné podobě mohou být doplněny obrazovým či zvukovým materiálem.
Rozsah nesoutěžních příspěvků není stanoven.
Kam a jak lze zasílat soutěžní i nesoutěžní texty
Všechny příspěvky lze dodat v tištěné a ručně psané podobě na adresu Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36 nebo v elektronické formě na adresu info(zavináč)knihovna.brandysnl.cz.
Práce můžete odevzdávat také v DPS Stará Boleslav paní Jarmile Viplakové, 17. listopadu 1404 či na adrese jarmila.viplakova(zavináč)seznam.cz.
Nezapomeňte uvést jméno, ročník narození a kontaktní adresu.
Uzávěrka soutěže: 14. května 2014

Literární soutěž k příležitosti 100letého výročí Jakuba Arbesa
Pod záštitou Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova o.s. vyhlašujeme
Literární soutěž k příležitosti 100letého výročí Jakuba Arbesa.
POKUSTE SE VNÉST DO SVÉHO PŘÍBĚHU ATMOSFÉRU NAPLNĚNOU TAJEMSTVÍM A STVOŘIT ORIGINÁLNÍ PŘÍBĚH!
NAPIŠTE POVÍDKU NA TÉMA:
I. inspirováno romanetem – dílo se bude tematicky a stylisticky inspirovat žánrem romaneta
II. mysteriózní povídka – dílo bude nést tajemné a mystické prvky
SOUTĚŽÍME VE DVOU KATEGORIÍCH:
I. pro pražské střední školy – podmínky: studium na pražské středních škole, gymnáziu či učilišti
II. pro veřejnost – podmínky: věk 15–99 let
Své práce posílejte do 1. března 2014 v rozsahu od 5 do 20 normostran a ve formátu .doc, .docx nebo .pdf na e-mail: literarnisoutez(zavináč)arbesfamily.cz
Do předmětu zprávy napište - Soutěž: Vaše příjmení - Název práce. Do hlavičky soutěžního díla napište: název díla, kategorie I. nebo II., jméno autora, datum narození, adresu a e-mail.
Elektronickou verzi povídky si prosím uchovejte pro případ ocenění práce a zařazení do sborníku nejlepších prací.
Vítězné a oceněné povídky budou vyhlášeny v hlavním programu Slavností Jakuba Arbesa, kde proběhne také předání cen vítězům soutěže a křest sborníku nejlepších prací. Více informací obdrží soutěžící prostřednictvím e-mailu nejpozději do 1. května 2014.
Uzávěrka soutěže: 1. května 2014

Začátkem roku startuje výjimečná literární soutěž Pana Nakladatele
Nakladatelství Filipa Čenžáka fungující pod portálem Pan Nakladatel vyhlašuje literární soutěž s názvem “Kafe v pět”. Jedná se o výjimečnou šanci pro všechny, kteří by na svou tvorbu rádi upozornili a přiblížili se tak možnosti stát se profesionálním autorem.
Soutěží se v kategorii próza-povídka. Osm nejlepších autorů bude zařazeno do stejnojmenné povídkové sbírky „Kafe v pět.“
Pravidla soutěže:
• rozsah textu 10 000 - 20 000 znaků včetně mezer 
• téma “kafe v pět” 
• každý účastním může do soutěže přihlásit pouze jednu povídku 
• uzávěrka 30. dubna 2014
Jak se přihlásit: 
Povídku (nejlépe ve formátu *.doc) zašlete společně s vyplněnou přihláškou na emailovou adresu soutez(zavináč)pannakladatel.cz. 
Přihlášku naleznete na stránkách nakladatelství: www.pannakladatel.cz. 
O co se soutěží: 
8 nejlepších povídek bude zařazeno do povídkové knihy s náznem “Kafe v pět”, 
která bude vydána na podzim roku 2014 v nakladatelství pana nakladatele. Každý výherce dále získá pět výtisků knihy
O nakladatelství:
Moderní, mladé nakladatelství, které vzniklo v roce 2013. Zaměřuje se především na mladé, začínající autory a dává tak možnost vzniknout knihám, které by za běžných podmínek pravděpodobně nemohly vyjít. Motto: Každý někdy začínal, jde jen o to – dostat šanci. V roce 2013 vydalo například knihy: V Průšvihu, Sem Šťastnej nebo Heslo: Jazz Dock.
Uzávěrka soutěže: 30. dubna 2014 

Jubilejní 20. ročník literární soutěže Cena Maxe Broda 2014 oslovuje mladé talentované autory
Společnost Franze Kafky vyhlašuje 20. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cena Maxe Broda 2014.
 Aktuální témata:
Proč má tato literární cena jméno Maxe Broda?
Jsou sociální sítě přínosem pro život lidí?
Mé místo ve světě. Kde bych chtěl/a žít?
Soutěž je určena mladým lidem do 20 let, přihlásit se mohou i autoři, kteří žádnou školu nenavštěvují. Uzávěrka pro odevzdání textů je 17. dubna (včetně). Do tohoto termínu je zapotřebí doručit (osobně či poštou) text v pěti kopiích na adresu: Společnost Franze Kafky, Široká 14, Praha 1. Jméno a věk autora + kontaktní údaje: telefon, adresa (případně adresa školy, kterou navštěvuje) musí být přiloženy na samostatném listu. Délka textu je omezena na 5 stran. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny do konce školního roku 2013/2014. Vítěz získá odměnu ve výši 6 000 Kč, 2. místo je dotováno 3 500 Kč a 3. místo 2 000 Kč. Více informací na
Ceny Maxe Broda se každoročně zúčastní přes sto studentů a studentek z celé republiky. Mezi mladými talentovanými autory, kteří se ucházeli o zisk Ceny Maxe Broda, byli například mnozí nynější respektovaní publicisté či úspěšná spisovatelka Petra Hůlová. Texty hodnotí literární redaktoři, badatelé a spisovatelé. Oceňují hlavně úsilí autora o vyjádření vlastního názoru, dodržení žánru eseje a stylistickou úroveň textu. Soutěžní žánr eseje organizátoři nevybrali náhodou. Nejlépe rozvíjí písemné schopnosti studentů, vede je k samostatnému uvažování, k promyšlenému písemnému vyjádření názorů. Tradičně bývá zařazeno i literární téma, které má soutěžící pobídnout k četbě a k samostatné interpretaci literárních děl.
Markéta Mališová, ředitelka Společnosti Franze Kafky, která Cenu pořádá, motivuje mladé autory k psaní: „Obdivuji všechny, kdo si sednou před prázdný bílý papír a formulují své nápady. Pro mě samotnou jsou to velmi cenné okamžiky.“
Cena je poctou spisovateli, velké osobnosti středoevropské kultury a věrnému příteli Franze Kafky. Max Brod pro světovou kulturu objevil dílo Kafkovo, hudební tvorbu Leoše Janáčka a knihy Jaroslava Haška. Za svého působení v
Praze či později v izraelském Tel Avivu se neúnavně staral o mladé a nadějné literární talenty.
Mottem soutěže je vzkaz, který k účastníkům při příležitosti vyhlášení prvního ročníku vyslal slavný izraelský spisovatel Amos Oz: „…pište s náruživostí, ale i s opatrnou přesností.“
Uzávěrka soutěže: 17. dubna 2014

Výtvarná soutěž a soutěž tvůrčího psaní na téma Magická čísla 3 a 7 
- více informací obdržíte na dětském oddělení Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
- své literární a výtvarné práce odevzdávejte na dětském oddělení knihovny. Regionální vítězové budou odměněni pěknou knihou a postoupí do celostátního kola v Praze
- soutěží se ve 3 věkových kategoriích: 1) 6 až 9 let, 2) 10 až 12 let, 3) 13 až 16 let
- v hlavičcě příspěvku uveďte své jméno, bydliště, knihovnu, třídu, rok, věkovou kategorii, datum narození a e-mail
- další informace naleznete zde: www.slavoj.cz
- uzávěrka soutěže: 10. dubna 2014
 
Trutnovský drak 2014 
Jubilejní 10. ročník soutěže je vyhlašován bez tematického vymezení, zvláštní cenu poroty získá text s motivem draka. Slavnostní vyhlášení proběhne v rámci Dračích slavností 3. května 2014 na Krakonošově náměstí v Trutnově. 
Soutěž je vypsána ve třech kategoriích: poezie, próza, drama 
Bez věkového omezení, ve skupinách: 15–18, 19–30, 30+ 
Podmínky soutěže: 
– přijímají se texty původní, dosud nepublikované, 
– každý autor může soutěž obeslat jedním textem /básnickou sbírkou, prózou /max. 15 
normostran/, dramatem /max. 30 normostran/, 
– texty jsou hodnoceny anonymně, 
– oceněny budou tři nejlepší práce v každé z kategorií. 
Odměny pro vítěze: 
– publikace textu v almanachu oceněných prací, 
– cena v podobě uměleckého artefaktu, 
– osobní pozvání na slavnostní vyhlášení v rámci Dračích slavností 2014, 
– setkání s porotci, možnost další lektorské spolupráce. 
O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne odborná porota. 
Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání. 
 Své příspěvky můžete zasílat administrátorovi soutěže: Mgr. Eva Hrubá elektronicky: soutez(zavináč)trutlik.cz, informace na www.trutlik.czpoštou: Pražská 390 541 01 Trutnov 
Uzávěrka soutěže: 31. března 2014

Soutěž pro školy:  Jom-ha-šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu 2014
„Mít své místo. Židé a Romové – naši spolužáci před holocaustem a dnes.“
Oběťmi holocaustu – rasového pronásledování během druhé světové války – byli také žáci, studenti a učitelé. Spolužáci, kamarádi, lásky těch, na které se pravidla rasové diskriminace nevztahovala. Jejich připomínka je tématem letošního Jom ha-šoa – Dne vzpomínání na oběti holocaustu.
Podněty k zamyšlení
1. Má smysl dnes připomínat oběti holocaustu? A proč?
2. Jak nejlíp, aby to mělo ten správný efekt? 
3. Můžu se dnes setkat s netolerancí, třeba u nás ve škole? Jak to vnímám?
Zamysli se a něco nového se nauč!
Kde začít?
Na portálech holocaust.cz, terezinstudies.cz a na našich facebookových stránkách jomhasoa budeme uveřejňovat materiály týkající se učitelů a žáků, kteří byli zavražděni během holocaustu. Tyto dokumenty budeš moct využít pro přípravu svého projektu, ale není to závazná podmínka.
Jak projekt zpracovat?
1. literárně 
2. výtvarně (plakát, obraz, skica, grafický list apod. max velikost formátu A1 
3. videoklipem – max. 5 minut, ve formátu mov nebo mp4.
Může jít o kombinaci zvuku a obrazového materiálu (fotky, dokumenty, apod.) 
K výrobě je možno použít volně dostupné programy MP3 Cutter (střih audiozáznamu), Gimp (vytváření a úprava obrázků), Movie Maker (vytvoření videa).
Kam a do kdy poslat?
Vytvořené projekty pošli na adresu:
Institut Terezínské iniciativy
Jáchymova 63/3
110 Praha 1
elektronicky na education(zavináč)terezinstudies.cz nebo přes http://leteckaposta.cz/  
Každý projekt označ svým jménem a příjmením, názvem školy, případně svým věkem.
Všechny další informace, které chceš přidat, jsou vítány.
Ze zaslaných projektů vybere odborná komise vítězné práce, které budou zveřejněny během akce Jom ha-šoa – na místech veřejného čtení, které letos proběhne po osmé v Praze a poprvé také mimo Prahu 28. dubna 2014, za účasti významných osobností a novinářů. Videoprojekty budou zveřejněny prostřednictvím Youtube kanálu Institutu Terezínské iniciativy, na portálu holocaust.cz, terezinstudies.cz a dalších.
Vítězové soutěže obdrží publikace z produkce Institutu Terezínské iniciativy, Muzea romské kultury, apod. Zaslané práce vracíme pouze na vyžádání.
Uzávěrka soutěže: 31. března 2014

Sieň ohňa
Spoločenstvo Tolkiena a SciFi Guide pripravujú ôsmy ročník festivalu SlavCon a vypisujú literárnu súťaž.
Spoločenstvo Tolkiena a SciFi Guide pripravujú pre svojich priaznivcov ôsmy ročník festivalu SlavCon, ktorý sa bude konať v bratislavskej Iuvente v dňoch 25.–27. apríla. Súčasťou tohto ročníku bude už po štvrtý raz aj literárna súťaž Sieň ohňa, do ktorej sa môžu zapojiť skúsení, ale aj menej ostrieľaní literárni autori.
Hlavá téma súťaže korešponduje s ústredným motívom festivalu, ktorý znie “Draci, vlci a bájne tvory”. Prijímame príspevky s voľnou interpretáciou tohto zadania, ktoré nepresiahnu viac, ako 45 000 znakov. Organizátori akceptujú príspevky v slovenčine, češtine a v angličtine. Posudzovať ich bude porota zložená z priaznivcov fantastiky, organizátorov festivalu, literárnych autorov a po prvý raz budú jej súčasťou aj zástupcovia žánrového vydavateľstva Hydra.
Diela posielajte elektronicky do 31. marca na sienohna(zavináč)tolkien.sk. Do e-mailu s príspevkom je potrebné priložiť kontaktné údaje v podobe mena a adresy. Výhercu oznámime verejnosti na festivale SlavCon, počas slávnostného galaprogramu v sobotu, 26. apríla. Bude ocenený vecnými cenami a získa aj uverejnenie poviedky na portáli Tolkien.sk, prípadne na iných literárnych portáloch, či v časopisoch (podľa následnej dohody s autorom).
Prihlásené diela musia byť originálnym výtvorom autora, ktoré dosiaľ neboli nikde publikované. V prípade viacerých autorov musia byt všetci autori uvedení v sprievodných informáciach a všetci musia súhlasiť so zapojením diela do tejto súťaže. Viac informácií je dostupných na portáli festivalu, ako aj na podstránke venovanej súťaži.
Uzávěrka soutěže: 31. března 2014

VIII. ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy
Jihomoravský kraj vyhlásil VIII. ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy, která si klade za cíl rozvíjet u mládeže její slovesné vyjadřování a vztah k místu, kde žije. Téma pro letošní prozaické texty zní „Okamžik štěstí“. Uzávěrka soutěže je 31. března 2014.
Soutěž vyhlásil za JIHOMORAVSKÝ KRAJ na slavnostním odpoledni ke státnímu svátku Vzniku samostatného Československa radní Jihomoravského kraje pro kulturu Jiří Němec. Organizací průběhu soutěže bylo pověřeno Muzeum Brněnska, příspěvková organizace ‒ konkrétně jeho pobočka PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ ‒ a Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace ‒ jeho pobočka SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH. Letošní téma soutěže „Okamžik štěstí“ předestírá otázku téměř klasickou – co to vlastně štěstí je? Životní hledání, kterému podléhá každý člověk, ale každý nachází něco jiného, otevírá prostor pro příběhy pojednávající o okamžicích štěstí prožívaných ať už na Moravě, či jinde, a také vybízí ke zvážení relativity této hodnoty, po které mnohý touží, ale ne každému je dopřána. 
Soutěže se mohou zúčastnit mladí lidé mezi 12 a 19 lety, kteří pošlou do 31. března 2014 soutěžní text na adresu Památníku písemnictví na Moravě. Průběh soutěže bude možné sledovat na Facebooku, kde má Skrytá paměť Moravy svou stránku.  I letos organizátoři nabídnou základním a středním školám semináře tvůrčího psaní, které se budou odehrávat v průběhu ledna až března v mnoha městech Moravy. Na seminářích bude Kristýna Cimalová, kurátorka z Památníku písemnictví na Moravě, s účastníky zadané téma soutěže pomocí technik tvůrčího psaní rozvíjet. Soutěžní texty posoudí odborná porota a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v polovině června ve Slovanském hradišti v Mikulčicích. 
Aktuální podmínky soutěže, její statut a přihlášku naleznou zájemci na webových stránkách vyhlašovatele a pořádajících institucí – Muzea Brněnska a Masarykova muzea v Hodoníně: www.kr-jihomoravsky.cz , www.muzeumbrnenska.cz , www.masaryk.info.
Uzávěrka soutěže: 31. března 2014
Ortenova Kutná Hora
- soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce konání soutěže dosáhnou maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a kteří do uzávěrky soutěže nevydali knížku poezie.
- do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv tematiky a žánru. Rozsáhlejší zásilky nebudou posuzovány.
- soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s přihlašovanými pracemi je nutno zaslat list A4, který musí obsahovat tyto údaje : jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště.
- texty musí být napsané na stroji nebo na počítači v 7 vyhotoveních a zaslány na adresu: Monika Trdličková, Purkyňova č.189 ,284 01 Kutná Hora.
- další informace naleznete zde: www.okh.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2014

Napiš si svého Hrabala
U příležitosti stého výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala vyhlašuje literární měsíčník Host soutěž o roční předplatné revue Host. Napište krátkou prózu (nejvýše tři normostrany) v duchu Hrabalovy poetiky a pošlete ji na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nejzdařilejší práci (tj. nejoriginálnější a nejvíce podobnou hrabalovskému způsobu psaní) odměníme ročním zasíláním Hosta zdarma.
Další informace naleznete zde: kavarna.hostbrno.cz
Uzávěrka soutěže: 14. března 2014

Hořovice Václava Hraběte 2014
Máte zajímavý námět a chuť psát?  Zapojte se do naší soutěže!
Soutěž vyhlašuje dne 17.1.2014 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte.
Podmínky soutěže:
Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval, v oboru POEZIE, PRÓZA a PUBLICISTIKA.
Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat
- na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice,
- na tel.: 311 512 564, na e-mailu: mkc(zavináč)mkc-horovice.cz
Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru:
POEZIE - max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran
PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu)
PUBLICISTIKA - příspěvek v rozsahu do 5 stran (fejeton, esej, reportáž).
Téma je volné. Lze soutěžit ve všech oborech – viz stanovy soutěže.
Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 14.3.2014  na e-mailovou adresu mkc(zavináč)mkc-horovice.cz - textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2014" a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce. 
Soutěžní práce se nevracejí.
Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní - každé práci bude přiděleno číslo. Odbornou záštitu literární soutěže převzaly: České centrum Mezinárodního PEN klubu, redakce časopisu HOST a Český rozhlas Plzeň.  
Práce vyhodnocené na prvních třech místech v každé kategorii budou odměněny finanční částkou v celkové výši 12.000,- Kč a věcnými cenami. Dalších max. 7 autorů vybraných porotou z každého oboru může být odměněno věcnými cenami.
XI. bienále proběhne ve dnech 2. a 3. května 2014. V těchto dnech se uskuteční literární seminář s odbornou porotou a další kulturní akce. Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 3. května 2014 od 19 hodin v klubu Labe.
Literární soutěž se koná za finanční podpory Středočeského kraje a pod záštitou starosty města Hořovice pana Ondřeje Vaculíka.
Uzávěrka soutěže: 14. března 2014

Evropská soutěž o nejlepší esej 2014
Soutěž o nejlepší esej na téma: „Co vypovídá zacházení s menšinami o stavu naší demokracie?" vyhlášená europoslanci Martinem Kastlerem, spolkovým předsedou Ackermann-Gemeinde z Norimberka a Dr. Liborem Roučkem, bývalým místopředsedou Evropského parlamentu z Prahy
Účastníci: Studenti vysokých škol a doktorandi z České republiky, Německa, Rakouska a Slovenska
Hlavní cena: 500,- EUR (2. místo - 300,- EUR, 3. místo - 200,- EUR)
Příspěvky do soutěže zasílejte e-mailem do 28. února 2014.
Další informace naleznete zde: www.phil.muni.cz
Uzávěrka soutěže: 28. února 2014
Hledá se autor bestselleru 2014
Nakladatelství Fragment vyhlašuje již 4. ročník literární soutěže Hledá se autor bestselleru. Tentokrát budeme společně hledat a vybírat 5 nejlepších povídek na libovolné téma!
V období od 2. ledna do 28. února 2014 mohou dosud nepublikovaní autoři zasílat své příběhy o celkovém rozsahu 10, maximálně 25 normostran, do Nakladatelství Fragment pomocí přihlašovacího formuláře. Téma povídek je letos libovolné. O pěti nejlepších autorech rozhodne hlasování široké veřejnosti a hodnocení odborné novinářské poroty.
Vítězné povídky vydá Nakladatelství Fragment souborně jako e-knihu. Výtěžek z jejího prodeje věnuje nakladatelství na konto Centra Paraple.
Další informace naleznete zde: www.hledaseautor.cz
Uzávěrka soutěže: 28. února 2014

Literární soutěž v žánru re-pre
Máte rádi sci-fi a humor? Zajímá vás svět re-pre? Napište vlastní povídku.
Povídky zašlete do 28. 2. 2014 na E skrabak(zavináč)email.cz. Z těch nejlepších sestavíme nový sborník a vydáme opět knižně. Povídky bude posuzovat porota složená z řad současných propagátorů nového žánru re-pre a dalších příznivců humoristické sci-fi. Účast přijali naši přední autoři Františka Vrbenská a Jiří Wolker Procházka. Všem zájemcům doporučujeme prostudovat si stránky www.mush-room-system.com, kde se nacházejí další zajímavosti ze světa re-pre.
Záměr vydat další sbírku povídek v žánru re-pre navazuje na první úspěšný pokus s názvem Odpor je zbytečný. U této knížky se zaručeně smějete od začátku do konce. Svým laskavým humorem pobaví prostě všechny, kdo se v dnešní době musí potýkat s moderními technologiemi. Kdo by občas nezažil, že mu zastávkuje počítač? Ten je přece dneska snad všude a ve všem! Řada kuriózních situací se tak odehrává třeba v dopravních prostředcích, na záchodě, na policii, na vysoké škole, ale i na kosmické lodi. Pětičlenný autorský kolektiv ze Spolku přátel krásného slova v Hradci Králové nazval tento svůj nový literární žánr zkratkou re-pre (z angl. real prediction neboli reálná předpověď). A možná se jejich vize opravdu brzo vyplní... Třeba ještě dříve, než dočtete tyto řádky. Protože právě tohle se jednotlivým povídkám postupně děje a knížka díky tomu představuje naprostý unikát.
Podmínky účasti
Staňte se i vy součástí pokračování tohoto projektu a přispějte vlastní tvorbou! Povídky musí splňovat tyto požadavky:
Dodržet žánrové vymezení re-pre, které je definováno jako „subžánr science-fiction, jehož příběh se vstává reálným už ve chvíli, kdy po dopsání textu ještě nestihl zaschnout inkoust na autorově brku“. Od toho se také odvíjí jeho označení re-pre, což znamená real-prediction neboli reálná předpověď.
Využívat humor (ve všech jeho polohách, od lehkého úsměvu až po ironii a sarkasmus)
Zahrnovat reálie a postavy vyskytující se v knize Odpor je zbytečný, kterou vydal Spolek přátel krásného slova v roce 2012, přičemž ale nové postavy a reálie, zapadající do poetiky světa re-pre, jsou samozřejmě vítány.
Nepřesahovat rozsahem 30 tis. znaků vč. mezer, může se jednat i o více povídek. Formát nejlépe *.doc, *.txt
Největší odměnou autorovi je, že je čten. Nová sbírka povídek bude opět k dispozici na běžném tržním trhu. Všem úspěšným přispěvatelům také náleží čestné členství ve Spolku přátel krásného slova.
Uzávěrka soutěže: 28. února 2014

Literární Varnsdorf 2014
Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje 11. ročník soutěže
Podmínky soutěže:
- věk soutěžících není limitován
- tématika příspěvků je libovolná
- všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované
- soutěž je anonymní
Soutěžní kategorie:
- PRÓZA
- PUBLICISTIKA (REPORTÁŽ, ČRTA, ROZHOVOR, FEJETON, LITERATURA FAKTU)
- POEZIE
Organizace a vyhodnocení soutěže:
Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 15. 02. 2014 na adresu:
Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf
V levém dolním rohu obálky uveďte heslo „Literární soutěž“
- Přijímají se pouze práce psané na psacím stroji nebo formou tištěného výstupu z počítače, řádkování 1,5. Text je třeba psát pouze po jedné straně formátu A4. Každá práce musí mít v záhlaví uveden název, označení žánru příspěvku a identifikační heslo, které si zvolí autor. Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít více než 10 stran textu (tj. u prózy max. 18 000 znaků včetně mezer), u prací v rozsahu nad 10 stran prosíme zaslat pouze úryvek v rozsahu do 10 stran.
- Autor k soutěžní práci přiloží zalepenou obálku, v níž budou uvedeny tyto údaje: název soutěžní práce, identifikační heslo shodné s heslem v záhlaví práce, jméno autora, datum narození, adresa, číslo telefonu, e-mail. Na zvláštní list papíru je nutné napsat souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících a souhlas s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepiště na listy společně s vašimi příspěvky.
- Porota otevře obálky až po vyhodnocení příspěvků.
- Originál soutěžní práce zůstane uložen v archivu Městské knihovny Varnsdorf, kopie se nevracejí.
- Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny cenami. Porota má právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání.
- Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v červnu 2014.
- Organizátoři soutěže vydají do konce roku 2014 sborník vybraných prací. Autoři, jejichž příspěvek bude zařazen ve sborníku, obdrží výtisk zdarma.
Práce, které nebudou vyhovovat shora uvedeným podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky ze soutěže vyřazeny.
Rozsah a vydání sborníku je podmíněno kvalitou soutěžních prací a výší finanční podpory z grantu.
Uzávěrka soutěže: 15. února 2014

Přihlaste se do studentské literární soutěže Stíny minulosti 
Příběhy bezpráví, vzdělávací projekt společnosti Člověk v tísni, ve spolupráci s týdeníkem Respekt již tradičně pořádají studentskou literární soutěž, letos na téma Stíny minulosti. Jak ovlivňuje komunistická minulost naši současnost? Dotýká se i vaší rodiny? Jak by se s obdobím komunistického režimu měla společnost vyrovnat? Jak posuzovat míru selhání a vinu konkrétních osob? 
Pokud je vám mezi 15 a 20 lety, rádi píšete a zajímá vás téma moderních československých dějin, zašlete svou reportáž, esej či rozhovor do 6. února 2014 na adresu: info(zavináč)pribehybezpravi.cz.
Pro vítěze je připravena finanční odměna (1. místo – 5.000 Kč, 2. místo – 3.000 Kč, 3. místo – 2.000 Kč) a vítězné práce budou zveřejněny na webu týdeníku Respekt.
Více informací na jsns.cz
Uzávěrka soutěže: 6. února 2014

Stipendia – výběrové řízení pro rok 2014 – hudba a literatura
Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí tvůrčích nebo studijních stipendií v oborech hudba a literatura
Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a usnesením vlády ČR č. 676 ze dne 31. 5. 2006 o Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007–2013 vyhlašuje pro rok 2014 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení v oblasti profesionálního hudebního umění a literatury.
Žádosti je nutno odevzdat na předepsaném formuláři v tištěné podobě (poštou) i elektronicky (e-mailem).
Povinné přílohy žádosti
Podrobný popis projektu
Rozpočet projektu (na předepsaném formuláři)
Komentář k rozpočtu projektu
Přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti (ukázky z tvorby: max. 15 stran textu/max. 7MB/max. 20–30 minut záznamu)
U žádostí o studijní stipendium
Nabídka a podmínky cílové instituce + informace o dřívějších studijních pobytech
Bližší informace najdete v přiložených vyhlašovacích podmínkách. S konkrétními dotazy se můžete obracet na referentku programu: E zuzana.zahradnickova(zavináč)mkcr.cz, T 257 085 208
Výběrové řízení pro oblast výtvarného umění, divadla a tance bude z důvodů dlouhodobého podfinancování stipendijního programu vyhlášeno až pro rok 2015.
Další informace naleznete zde: www.czechlit.cz
Uzávěrka pro podání žádostí: 3. února 2014

Literární soutěž Vidoucí 2014
Časopis Pevnost, SFK Palantír a SFK Islington vyhlašují literární soutěž Vidoucí 2014!
Vidoucí je povídkovou literární soutěží elektronického věku. Příspěvky přijímáme emailem a hlasování probíhá na internetu. Povídky hodnotí odborná porota, kterou tvoří redaktoři Pevnosti, členové klubů Palantír a Islington a pozvaní externí porotci.
Výjimečnost Vidoucích spočívá zejména ve faktu, že soutěžící dostanou od porotců zpětnou vazbu, kritiku své povídky, a tak se přesně dozvědí, co se kterému porotci na jejich díle líbilo či nelíbilo.
Upozorňujeme autory na změnu emailové adresy, nově zasílejte příspěvky na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Podmínky přijetí povídky do soutěže:
Zaslané povídky nesmí být prozatím nikde publikovány, ani zaslány do jiné soutěže.
Musí být v češtině nebo slovenštině.
Povolený rozsah povídky je 1800 až 54000 znaků (včetně mezer, titulek se jménem povídky se nepočítá).
Povídka musí jevit prvky fantastiky (sci-fi, fantasy či hororu).
Přijímáme maximálně tři povídky od jednoho autora.
Povídky musí být anonymní, veřejné přihlášení k autorství bude bráno jako porušení pravidel.
Způsob zaslání příspěvku do soutěže
Soutěžní příspěvky zašlete do půlnoci 31. 1. 2014, na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do předmětu vepište: „Vidoucí“).
Povídky uložte ve formátu .doc, .docx nebo .rtf a soubor pojmenujte stejně jako povídku (bez diakritiky).
Do dalšího souboru uveďte povinné osobní údaje, tj.: jméno, e-mail, jména zaslaných povídek, údaj o jejich počtu znaků (včetně mezer, bez nadpisu se jménem povídky), do kterých žánrů povídka spadá
Nepovinně můžete připojit: přezdívku (pseudonym), adresu, rok narození, telefon atd.
Příspěvky a doprovodný text posílejte jako komprimovanou přílohu (archiv .zip nebo .rar).
Další informace naleznete zde: www.vidouci.cz
Uzávěrka soutěže: 31. ledna 2014

11 ročník soutěže O českou báseň roku 2014
- další informace naleznete zde: www.plutanium.cz
- uzávěrka soutěže: 31. ledna 2014

Literární soutěž HSF 2014
 
HSF klub spolu s Jihočeským klubem Obce spisovatelů vyhlašuje novou literární soutěž! Píšeš? Miluješ horor, fantasy a sci-fi? Rád přijmeš výzvu v podobě zadaného tématu? Pak tu možná máme něco právě pro tebe! Nenabízíme věčnou slávu, ale nejlepší práce budou zařazeny do připravovaného sborníku, který zaštítí jindřichohradecké nakladatelství Epika.
Do soutěže HSF klubu se mohou zapojit zájemci od 18 let. Rozsah soutěžních prací je limitován počtem 20 normostran. Povoleny jsou maximálně tři příspěvky od jednoho autora. Tématem prvního ročníku jsou Tiché písky. 
Příspěvky zasílejte na emailovou adresu sivi.olaf(zavináč)centrum.cz. Jako předmět zprávy zadejte HSF 2014. Práce zasílejte anonymní, ovšem nezapomeňte připojit samostatnou přílohu se jménem autora i názvem všech zaslaných povídek. Dále nesmí chybět věk, adresa a telefonní spojení. 
Uzávěrka soutěže: 31. leden 2014

Soutěž Požární ochrana očima dětí 2014
- soutěží se ve třech kategoriích: 1) literární část, 2) výtvarná část, 3) část zpracovaná s pomocí digitálních kategorií
- soutěží se ve 4 věkových kategoriích
- Obsahové zaměření:
- vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a 
nepozornosti při manipulaci s ohněm v přírodě, v domácnosti apod., při 
manipulaci s hořlavinami apod., nebezpečné hry dětí se zápalnými 
prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd., 
- pomoc hasičů při požárech, haváriích, nehodách, živelních pohromách a 
ochraně životního prostředí, 
- zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních 
táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku. 
- Vyjádření nedostatků v oblasti požární prevence a varování před požáry 
Hodnocení soutěžních prací.
Hodnocení je prováděno: 
1) základní kolo (ve škole, v DDM, v družstvu MH apod. ) 
2) okresní kolo (nebo městské kolo u statutárních měst) 
3) krajské kolo + hl.m.Praha 
4) republikové kolo
- další informace naleznete zde: www.dh.cz
- uzávěrka soutěže: 31. ledna 2014

Soutěž Kniha je kamarád
Základní škola Vsetín Sychrov, spisovatelka Šárka Junková a Muzeum regionu Valašsko p.o. vyhlašují pod záštitou Obce spisovatelů celostátní soutěž pro mladé čtenáře s názvem: „Kniha je kamarád“
Jak se můžete zapojit? Jednoduše! Stačí  do 15. ledna 2014 zaslat doporučení přečtené knihy. Doporučovat můžete textem, anotací, komiksem, ilustrací, jak kdo chce a jak je mu blízké. 
Zapojit se může každý, koho nápad zaujal. Očekáváme zejména příspěvky žáků mateřských, základních a středních škol. Hlavním smyslem je vzájemně se upozornit na zajímavé knihy a pohrát si s myšlenkou na radostné čtení.
Práce musí být dodány do ZŠ Vsetín, Sychrov (adresa: Sychrov 97, 755 01 Vsetín) do 15. ledna 2014 k rukám J. Ševčíkové, nebo dle pokynů zaslány e-mailem.
Každá práce bude označena jménem autora, adresou, rychlým kontaktem (e-mail) a věkem autora, popř. školou a třídou.
Příspěvky soutěžících ze Vsetína a okolí budou vystaveny v zámku Vsetín, kde také při vernisáži 6. února proběhne vyhodnocení a předání cen těm, kdo nejzajímavějším způsobem doporučí knihu kamarádům. 
Pojďme se vzájemně podělit o radost ze čtení!
Další informace naleznete zde: www.knihajekamarad.cz
Uzávěrka soutěže: 15. ledna 2014

14. ročník soutěže o cenu Filipa Venclíka
- soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15–20 let
- téma soutěže: MAMMA MIA
- soutěží se ve třech kategoriích: 1) povídka, 2) báseň, 3) esej nebo novinový článek
- soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Hotelová škola Radlická, Radlická 115, 158 00 PRAHA - Jinonice
- další informace naleznete zde: www.vaseliteratura.cz
- uzávěrka soutěže: 5. ledna 2014Literární soutěže na rok 2013:

19. ročník Literární ceny Knižního klubu
- do soutěže můžete přihlásit dosud nepublikované prozaické dílo (novelu nebo román) napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství
- rukopisy (v jednom exempláři) zasílejte do 31. 12. 2013 na adresu: Knižní klub, Literární cena, Nádražní 32, 150 00 Praha 5. Rukopisy je také možné přihlásit elektronicky na www.lckk.cz 
výherce se dočká knižního vydání svého díla a odměny 100 000 Kč
- další informace naleznete zde: www.lckk.cz
- uzávěrka soutěže: 31. prosince 2013

Nejlepší, nejkratší sci-fi povídky roku 2013
Píšete vtipné fantastické mikropovídky? Chcete se svou povídkou vyhrát zajímavou cenu? Chcete být ve sborníku nejlepších nejkratších scifi povídek? Přečtěte si pravidla soutěže a pošlete nám svou povídku!
Soutěž probíhá. Vítěz ještě není znám!
Povídky nám zasílejte pomocí formuláře nebo na email galerie(z)vanili.cz.
Průběžně doplňované finálové povídky: 
Nadšení občané Česka sledovali, jak ionizující déšť vystřídal metanový vítr, což už se dalo vydržet.
Poplatek za každého člověka, kterého doma chováte, musíte zaplatit nejpozději do konce ledna.
Puk! A hlava mu opět dorostla.
Umřel jsem, ale přežil jsem.
Kdybych nebyla magnetem, asi bych muže vůbec nepřitahovala.
„Už mě nebavíš.“Podívala se na svého manžela a šla do samoobsluhy pro jiného.
„Máte rozbitý mozek, oprava bude trvat několik dní.“„A co je to mozek?“Řekla a zastrčila si pramen blond vlasů za ucho.
Má raketa explodovala. Jaká je pravděpodobnost, že si mne na povrchu Marsu někdo všimne…?
Započala invaze obřích pavouků z vesmíru. Lidstvo se ubránilo pomocí obřích plácaček z Prioru.
- další informace naleznete zde: www.vanili.cz
- uzávěrka soutěže: 31. prosince 2013

Literární soutěž o nejlepší původní českou prózu 
1/ Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována
2/ Téma 5. ročníku je libovolné, avšak musí být zpracované jako Detektivní příběh pro děti
3/ Rozsah: minimálně 5 normostran, maximálně 100 normostran
4/ Uzávěrka odevzdání rukopisu pro 5. ročník: pondělí 2. prosince 2013 včetně
5/ Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou
6/ Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže (pro 5. ročník platí vydání vítězné práce na jaře roku 2015) a vítěz získá vedle standardního honoráře i finančí odměnu 25 000 Kč
PROPOZICE
• Rukopis (kompletní text) musí být poslán nebo odevzdán v tištěné podobě -  nejlépe v normostranách, tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce - 
ve 2 vyhotoveních (zaslaný e-mailem nebude přijat)
• Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla
• Přihlášku do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže.) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce
• Přihlášku naleznete na webových stránkách Albatrosuinanční odměnu 25
- další informace naleznete zde: www.albatrosmedia.cz
- uzávěrka soutěže: 2. prosince 2013

Literární soutěž o nejlepší původní českou prózu pro děti
- téma soutěže: Detektivka pro děti
soutěže se může opět zúčastnit každý, s rukopisem, který nebyl dosud nikde publikován
- výherce se dočká finanční odměny a vydání své knihy u nakladatelství Albatros
- další informace naleznete zde: www.albatrosmedia.cz
- uzávěrka soutěže: 30. listopadu 2013

33. ročník Ceny Karla Čapka
své práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě nejlépe emailem, možno též na CD či disketě a současně ve třech čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora) na adresu administrátora:
Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 - Lhotka (e-mail AQUILA(at)ALTAR.CZ nebo AQL(at)SEZNAM.CZ )
Do zásilky prosíme přiložte:
1) průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon, datum a způsob platby registračního příspěvku a jeho výši (je možné přiložit kopii ústřižku složenky nebo napsat číslo účtu, ze kterého byl registrační poplatek zaplacen, a variabilní symbol, aby bylo možné platbu dohledat) a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jedinou práci od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede administrátor.
2) čestné prohlášení, vlastnoručně podepsané, že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění a jedno vydání v e-booku, případně zveřejnění na internetu bez nároku na honorář.
Za každou soutěžní práci je třeba zaplatit registrační příspěvek ve výši 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby provádějte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A (nikoli jiným typem poukázky!) na účet u Fio banky, číslo účtu 2500447940/2010 pro platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR.
Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zaplatit registrační příspěvek a zasílat jak papírovou, tak elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC, DOCX z Microsoft Wordu, ODT, RTF či prostý TXT (v rozumném kódování).
Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách, masmédiích či na internetu, k publikování jsou chystány nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!
Vymezení soutěžních kategorií je následující: mikropovídka (max. 9 000 znaků včetně mezer) – krátká povídka (9 001 až 30 000 znaků) – povídka (30 001 až 90 000 znaků) – novela (90 001 až 450 000 znaků). Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny. O přesném zařazení do kategorie rozhoduje administrátor soutěže. 000 Kč
- další informace naleznete zde: www.fandom.cz
- uzávěrka soutěže: 30. listopadu 2013

Soutěž projektu Face2art
- soutěží se ve dvou literárních kategoriích: 1) báseň, 2) povídka
- další informace naleznete zde: www.face2art.cz
- uzávěrka soutěže: 24. listopadu 2013

Literární soutěž pro dospělé
 Brněnská diecéze CČSH, Joštova 7, Brno 602 00, vyhlašuje k jubilejnímu roku 2013 literární soutěž pro dospělé, při příležitosti 1150.výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.
Název soutěže PŘIBLÍŽIT SE EVANGELIU A S EVANGELIEM SE PŘIBLÍŽIT LIDEM
Pravidla soutěže
Literární díla nemohou být přijata do soutěže, pokud nebudou splňovat všechny následující podmínky:
1. kategorie: dospělý (18 – 59 let)
2. kategorie: senioři (60 – a více let )
Práce je opatřena jménem a příjmením autora,rokem narození, číslem kategorie a příslušnou farností.
Do soutěže posílejte až 3 básně a 1 prózu.
Rozsah prózy je omezen na 10 stran A4.
Práce lze odevzdat osobně nebo poštou na adrese: Brněnská diecéze CČSH, Joštova 7, Brno 602 00
Další informace naleznete zde: www.ccshbrno.cz
Uzávěrka soutěže: 31. října 2013

4. ročník literární a výtvarné soutěže Marie Kodovské
Rýmařovský horizont a Středisko volného času vyhlašují Literární a výtvarnou soutěž Marie Kodovské 2011 v kategoriích: poezie, próza, ilustrace
Na počátku tohoto roku nastal čas pro nový ročník literární a výtvarné soutěže, kterou na paměť naivní malířky a básnířky vyhlašuje čtrnáctideník Rýmařovský horizont společně se SVČ Rýmařov už počtvrté.
Jako v předchozích ročnících – nultém 2004, prvním 2006 a druhém 2008 – mohou amatérští básníci, prozaici a výtvarníci zasílat na e-mailovou adresu redakce rymhor(zavináč)seznam.cz nebo na poštovní adresu Rýmařovský horizont, Středisko volného času, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, své dosud nepublikované příspěvky – básně, povídky a fejetony, kresby a fotografie, z nichž budeme během roku vybírat ty nejzajímavější k otištění na stránkách našeho periodika. Zasláním příspěvku do soutěže autoři vyjadřují souhlas s jeho případnou gramatickou úpravou a zveřejněním. Nutnou podmínkou je opatření každého příspěvku jménem autora a kontaktem.
V kategorii poezie přijímáme básně a básnické cykly v rozsahu max. 10 stran, v prozaické kategorii texty v rozsahu max. 2 stran, v kategorii ilustrace přijímáme černobílé kresby, koláže a fotografie (barevné pouze s vědomím autorů, že se jejich charakter černobílou reprodukcí změní). Věková ani další omezení se nekladou. Nečitelné rukopisné texty budou ze soutěže vyřazeny.
Soutěž bude otevřena do září tohoto roku, během října budou zaslané práce vyhodnoceny. Vítězové všech tří kategorií budou vyhlášeni při literárním večeru na konci tohoto roku. 
Další informace naleznete zde: www.rymarov.cz
Uzávěrka soutěže: 30. září 2013

Modrý delfín 2013
tentokrát na téma Chuť umění – umění chutě
Soutěž je otevřena všem od 15 let. Práce v rozsahu maximálně 2 stránek A4 posílejte na literarnisoutez(zavináč)centrum.cz a kopii na artamo(zavináč)hls.cz.
Vyhlášení výsledků bude v listopadu t.r. v Plzni, galerii restauraci Artamo.
Soutěží se v kategorii Poezie i Próza.
Ceny v kategorii Próza: 1.místo – 3000 Kč, 2.místo-  2000 Kč, 3.místo – 1000 Kč.
V kategorii  Poezie udělíme jedinou cenu, a to 1000 Kč,  a dále zvláštní cenu restaurace galerie ARTAMO
- další informace naleznete zde: www.literarnivysocina.com
- uzávěrka soutěže: 30. září 2013

Veřejná soutěž o Drážďanskou cenu lyriky 2014
Uchazeči zašlou minimálně 6 a nanejvýš 10 básní v pěti vyhotoveních psaných na stroji nebo na počítači a svoji stručnou bio-bibliografii s aktuální adresou. Na textech nesmí být uvedeno jméno autora, protože se básně posuzují anonymně. Místo toho se na všech textových stránkách a na oddělené bio-bibliografii používá vlastní heslo.
Tříčlenná česká porota 1. kola vybere z českých návrhů až 5 autorů do finále soutěže. Stejně tak vyberou tři němečtí porotci ze všech německojazyčných uchazečů do 1. února 2014 maximálně 5 autorů.
Veškeré zaslané texty nominovaných básníků budou před finálem přeloženy do druhého jazyka renomovanými literárními překladateli, aby je hlavní porota – která též reprezentuje oba jazyky – měla k dispozici. Obě poroty vybírají bez ohledu na osobu autora/autorky, tj. jména uchazečů se jim neoznamují.
- výherce získá odměna 5 000 eur
- další informace naleznete zde: www.czechlit.czhttp://www.dresdner-literaturbuero.de/
- uzávěrka soutěže: 30. září 2013

II. Hororová soutěž Necronomiconu
Server Necronomicon (http:///www.horor-web.cz) pořádá literární „Hororovou soutěž Necronomiconu“ o nejlepší hororovou povídku na vybrané téma. Jedná se o druhý ročník naší soutěže a rádi bychom znovu rozproudili vaši imaginaci a zákoutí vaší spisovatelské mysli. Tématem druhého ročníku soutěže je: „Hororová dovolená“. Povídku můžete pojmout, jak chcete, ale podmínkou je, že se musí jednat o povídku hororovou. Povídka zároveň musí splnit následující podmínky:
1)Maximální délka 10 normostran (tzn. zhruba 18 000 znaků).
2)Příběh se musí odehrávat na dovolené, případně během příprav na dovolenou či z jejího návratu. Pokud jsou postavami děti, může se jednat o prázdninovou cestu.
3)Povídka musí být psána v českém jazyce.
4)Povolené jsou jakékoli prvky, které souvisí s hororem, nebráníme se ani násilí, gore, naturalismu a erotickým scénám, odmítáme jakékoli propagandistické povídky a čistou pornografii.
5)     Své soutěžní příspěvky prosím zasílejte na emailovou adresu martin.stefko(zavináč)horor-web.cz.
6)Poslední podmínka je naše stálé přání a naděje – posílejte nám originální povídky, které jsou strašidelné.
7)Se zasláním povídky na výše uvedený email souhlasíte s jejím zveřejněním na našem serveru po skončení soutěže.
Soutěží se o ceny, kdy tříčlenná porota vybere nejlepší tři povídky, které dostanou ceny:
1.místo: Reklamní předmět(y) Necronomicon + finanční odměna 1 000 Kč
2.místo: Reklamní předmět(y) Necronomicon + finanční odměna 500 Kč
3.místo: Reklamní předmět(y) Necronomicon
Co budou přesně reklamní předměty, to ještě upřesníme.
Vyhlášení soutěžních výsledků bude na Halloween 2013, tedy 31. října 2013. Všem přejeme hodně štěstí a doufáme ve velkou účast podobně, jako tomu bylo v prvním, vánočním ročníku naší soutěže.
Další informace naleznete zde: www.horo-web.cz
Uzávěrka soutěže: 30. září 2013
 
Tachovská reneta 2013
Městská knihovna Tachov vyhlašuje 4. ročník literární soutěže. Soutěž je určena začínajícím autorům z celé ČR.
Téma: ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1) Soutěž je určena pro začínající autory z ČR, kterým je více než 15 let. Je určena pro ženy i muže.
2) Kategorie – PRÓZA.
3) Soutěžící musí dodržet téma.
4) Příspěvky mohou být v rozsahu maximálně pěti stran v elektronické podobě (program Word).
5) Každý autor může zaslat pouze jediný příspěvek ve 3 kopiích s přiloženou prací na CD na níže uvedenou adresu nebo na e-mailovou adresu: pujcovnaknih(zavináč)mkstc.cz
6) Osobní údaje (jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail) musí autoři napsat na samostatný papír, musí připsat souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících a se zveřejněním soutěžního textu.
7) Soutěžní příspěvky bude hodnotit porota.
8) Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1.- 3. místo. 10 nejúspěšnějších bude publikováno ve sborníku nejlepších prací.
9) Soutěž začíná 1. února 2013 a končí 31. srpna 2013.
10) Vyhodnocení soutěže proběhne v říjnu 2013 v sále kina Mže v Tachově za účasti soutěžících a pozvaného hosta. 
Soutěžní práce spolu s osobními údaji a souhlasem účastníků soutěže je možné zasílat na adresu: Městské kulturní středisko - odbor KNIHOVNA Hornická 1695, 347 01 Tachov
- další informace naleznete zde: www.tachov.cz
- uzávěrka soutěže: 31. srpna 2013

Daidalos 2013
- do soutěže zasílejte původní a dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu 
maximální rozsah 50 normostran
- povídky budou psány v normostranách jednostranně a standardním písmem
povídky budou zaslány ve dvou dokonale čitelných exemplářích
- zásilka musí být označena heslem LS Daidalos
- soutěžní povídky zasílejte na adresu: 
Jaroslav Jiran,  Gen. Janouška 893, 198 00 Praha 9
- soutěž je anonymní, takže k nepodepsané povídce (ev. povídkám) přiložte zalepenou obálku, v níž bude uvnitř jméno autora, jeho adresa a rok narození, internetová adresa a telefon, pro orientaci i zopakovaný název zaslané povídky (povídek) a jméno ilustrátora, kterého byste si zvolili v případě vítězství.
- vybrané povídky budou publikovány v magazínu XB-1 a honorovány, vítěz získá originální ilustraci ke své povídce a další věcné ceny
- další informace naleznete zde: www.casopisxb1.cz
- uzávěrka soutěže: 31. května 2013

Autorská literární soutěž - Seifertovy Kralupy 2013
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku básníka Jaroslava Seiferta autorskou literární soutěž v rámci, 18. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.
Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích - 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů na stroji nebo počítači ve čtyřech exemplářích. 
Jedna z básní musí mít formu sonetu. 
Soutěž je anonymní a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce budou zasílány poštou a zásilka bude obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, datumem narození, bydlištěm a adresou školy nebo zaměstnavatele autora. 
Zaslané práce se nevracejí.
Další informace naleznete zde: www.mestokralupy.cz
Uzávěrka soutěže: 31. května 2013
 
Mělnický Pegas 2013
- literární klub Pegas Mělník vyhlašuje XIX. ročník poetické soutěže.
- soutěž je určena všem neprofesionálním básníkům z celé České republiky. Probíhá ve čtyřech kategoriích: a) žáci základních škol do 15 let, b) básníci do 30 let, c) básníci nad 30 let, d) autoři, kteří již vydali básnickou sbírku. Lze zaslat 3–5 básní ve třech vyhotoveních (tj. originál + 2 kopie), psaných na stroji, počítači nebo čitelným rukopisem. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte lístek se jménem a příjmením, soutěžní kategorií, datem narození, adresou bydliště a ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu 2013 v Mělníku. Uzávěrka je 31. května 2013. Adresa: Literární klub Pegas, Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800, 276 01 Mělník. Příspěvky, které nebudou splňovat uvedené podmínky, budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
- další informace naleznete zde: www.pegasmelnik.wbs.cz
- uzávěrka soutěže: 31. května 2013

Žoldnéři fantazie 2013 
- rozsah prací nesmí překročit 46.000 znaků včetně mezer 
- počet zaslaných prací od jednoho autora není omezen (ale uvědomte si, že budete konkurovat sami sobě)
- povídky musí být v českém jazyce a musí obsahovat fantastické prvky (Žoldnéři fantazie se profilují jako fantasy soutěž, proto klasické SF raději posílejte jinam)
- nesmí jít o práce již publikované, k publikaci připravované nebo obeslané v jiných soutěžích
- každou práci vytiskněte ve 3 exemplářích, jednostranně, na formát A4 čitelným (méně je někdy více, takže nedoporučujeme různé umělecké fonty) fontem velikosti 12 s řádkováním 1,5 a všemi okraji nejméně 1,5 cm
- práce sešijte sešívačkou nebo nějak jinak svažte (doporučujeme pro jistotu i číslovat stránky - když se práce změní v salát, je identifikace pořadí stránek někdy náročná)
- soutěž je anonymní, takže práce nikde nepodepisujte!
- k zásilce připojte v zalepené obálce papír, na němž bude vaše pravé jméno, adresa, datum narození, email, telefon a názvy všech vámi zaslaných prací (organizátoři budou respektovat přání autora být publikován pod pseudonymem, ale v obálce musí být vaše skutečné jméno a adresa!)
- 3 nepodepsané exempláře od každé povídky + zalepenou obálku s osobními údaji zašlete poštou na adresu Michael Bronec, Horáčkova 1208, Praha 4, 140 00. Na obálku napište heslo »Žoldnéři«
- zároveň (tj. povídku musíte poslat poštou i elektronicky, jinak nebude do soutěže přijata!) zašlete povídku v elektronické formě z emailové adresy, která v zájmu zachování anonymity neobsahuje vaše jméno a příjmení (můžete si pro tento účel vytvořit třeba email na jméno postavy) na adresu zoldneri-fantazie(zavináč)seznam.cz (soubor potřebujeme pro případné vydání a pro kontrolu délky práce)
- další informace naleznete zde: www.straky.cz
- uzávěrka soutěže: 31. května 2013

2. ročník literární soutěže Ze šuplíku fantasie
Letošní úkol je napsat co nejoriginálnější literární útvar na téma Schrödingerova kočka
Schrödingerova kočka je myšlenkový experiment, jehož kompletní znění naleznete třeba zde na Wikipedii. Vy se zaměřte na filosofický moment, kdy je kočka v krabici a tedy ve stavu bytí a smrti zároveň. Nezapomeňte – hledáme originální díla, nebojte se experimentovat či přenést význam do jiných sfér!
Co by měl příspěvek dodržet:
Soutěžit může jakékoliv literární dílo – nezáleží na jeho žánru a formě.
Dílo nesmí přesáhnout 15 000 znaků bez mezer s tolerancí +50 znaků. Prosíme, dbejte na dodržení tohoto limitu. Delší povídky nebudou v žádném případě akceptovány.
Autorem literárního útvaru musí být student střední školy bez rozlišení formy vzdělávání.
Každý se může zúčastnit pouze s jediným dílem.
Dílo musí být napsáno v českém jazyce.
Dílo originálně rozvíjí zadané téma – pokud možno, vyvarujte se přesným citacím.
Porota bude hodnotit přijaté příspěvky pomocí těchto kritérií:
Gramatická složka je v souladu s pravidly gramatiky českého jazyka (přípustné jsou umělecky oprávněné výrazové prostředky)
Pravopisná složka je v souladu s pravidly českého pravopisu
Text je obsahově originální: originálně zpracovává téma, dějové složky, postavy kompozice, prostředí, dílčí motivy aj.
Text je formálně originální (jazykově a stylisticky): vyznačuje se bohatostí originálních vyjadřovacích prostředků a originálním čistým stylem
Příspěvek se vyznačuje hloubkou obsahu a nosným poselstvím
Text je originální v kategorii, která nespadá do žádné z výše uvedených kategorií
Další informace naleznete zde: www.suplikfantasie.cz
Uzávěrka soutěže: 15. května 2013

Literární soutěž pro děti o nejlepší báseň
- soutěž vyhlašuje Městské kulturní středisko Tachov - odbor knihovna, dětské oddělení
- soutěž je určena pro děti do 15 let
- básně pište na téma PÍŠU BÁSNĚ, JE MI TĚŽKO, JE MI KRÁSNĚ…
- básně se odevzdávají přímo v městské knihovně Tachov
- uzávěrka soutěže: 10. května 2013
 
2. ročník literární soutěže pro česko-slovenské seniory
Cílem soutěže je dát prostor k vyjádření  našim seniorům, umožnit, aby nás obohatili o své životní zkušenosti a podělili se s námi o své myšlenky, pocity, nápady… Zaměřili jsme se na české a slovenské seniory, protože v Čechách vedle nás žijí i slovenští senioři a bude velmi zajímavé porovnat jejich pohled na život a životní zkušenosti.
Kategorie seniorů obsáhne stejné téma ve formě prózy nebo poezie. 
Literární práce posílejte A) elektronickou formou, rozsah u poezie 100-200 slov, u prózy 1000-1500 slov, list A4, v programu Word, velikost písma 12; B) klasickou písemnou formou. Myslíme i na seniory, kteří neovládají nebo nemají možnost práce na pc, a tudíž mohou napsat svou práci písemnou formou (nutné dodržet stejný počet slov a psát čitelně.)
TÉMA: „Duše v Rajské zahradě…“
Soutěžní příspěvek s přihláškou musí být zaslán na e-mailovou adresu artbotic.literarnisoutez(zavináč)centrum.cz, pro seniory, kteří nemají možnost zaslat svou literární práci na emailovou adresu nabízíme tuto poštovní adresu: Artbotič,o.s., literární soutěž pro seniory, Vyšehradská 35, PSČ 128 00. Máme domluvenou spolupráci s cukrárnou na Karlově náměstí na Praze 2 /v pasáži, tram.zastávka Moráň/nebo ve středisku „Veselý senior“ v Trojické ulici na Praze 2, kde si mohou senioři vyzvednout informace a svou literární činnost předat v této cukrárně, my si literární práce vyzvedneme. Přihlášku si lze stáhnout na  webových stránkách www.artbotic.cz, k ručně psané literární práci přiložte jméno, datum narození, adresu, telefonní kontakt. Výherci budou zveřejněni na našich stránkách a upozorněni e-mailem, popřípadě písemnou formou.
Další informace naleznete zde: www.artbotic.cz
Uzávěrka soutěže: 30. dubna 2013
 
Říše fantazie Vodakva
Krajská knihovna Karlovy Vary zve mladé čtenáře od 6 do 15 let, jednotlivce i třídní kolektivy k účasti na 2. ročníku soutěže Říše fantazie Vodakva.
Soutěžní práce ze všech tří kategorií přijímáme v odd. pro děti ve Dvorech nebo na pobočce Lidická (Lidická 40).
Kategorie:
1. Kategorie 6 – 11 let: Doporuč Ruplískovi knížku
Ruplísek je vodní strašidýlko. Vyber pěknou knížku o vodě a nakresli Ruplískovi o té knížce obrázek. Nezapomeň na zadní stranu napsat název vybrané knížky a jméno jejího autora.
2. Kategorie 12 – 15 let: Navrhni maskota pro Vodárny a kanalizace
Můžeš malovat, vyrábět…
3. Kategorie třídních kolektivů: Napište pohádku o vodě…
Dejte hlavy dohromady a napište krátkou pohádku o vodě…
Na zadní stranu práce uveďte: jméno, příjmení, věk, telefon, email, název a adresu školy (u kolektivů: třídu např. 2. A).
Na nejúspěšnější ze všech tří kategorií čekají zajímavé ceny.
Další informace naleznete na: www.knihovna.kvary.cz
Uzávěrka soutěže: 30. dubna 2013
 
XIX. roční literární soutěže Proč v ghettu múzy nemlčely?
Spisovatel Norbert Frýd, jeden z vězňů terezínského ghetta, v roce 1975 vzpomínal: (…) vznikl plán napsat Abecedu květovaného koně pro předčítání, zpívání a hru v domovech mládeže (pozn.: v Ghettu Terezín). Hotový rukopis jsem ukázal kamarádovi Karlu Reinerovi a on k němu během krátké doby složil pěknou hudbu.  (…) do terezínského koncentračního tábora putovaly noty v rancích (…). Ani zde nepolevil vzdor, zatvrzelá vůle držet se života se smyslem pro drobné radosti, pro hezké věci.
Uvedená slova popisují situaci českých židovských dětí a jejich vychovatelů v době 2. světové války. I v tíživých životních podmínkách ghett a koncentračních táborů dokázaly hrát a zpívat písničky, které jim dodávaly chuť do života. Symbolem tohoto jejich pozitivního vzdoru se stala dětská opera Hanse Krásy s názvem Brundibár, jejíž 70. výročí provedení v Ghettu Terezín si letos připomínáme. Její nastudování patří k vůbec nejznámějším kulturním počinům terezínských vězňů.
Co byste v podobné tíživé situaci udělali vy? Napsali básničku, povídku, hudební skladbu, nakreslili či namalovali obrázek? Jedná se o způsob, jak vyjádřit svou touhu  po životě? Kreslili byste, psali a zpívali,  kdyby vám hrozilo, že budete vyhnáni ze svého domova, vaše rodina bude strádat a budete muset opustit svou vlast? S těmito otázkami úzce souvisí letošní umělecké soutěže Památníku Terezín s výše uvedeným tématem.
Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.
Věkové kategorie literární soutěže: 1) žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, 2) studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8.  ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU
Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:
Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 20. dubna 2013. U každé práce musí být uveden čitelně název díla, jméno autora a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (pokud existuje), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží (počet zasílaných děl z jedné organizace - školy není omezen). Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 12. června 2013 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.
Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):
1. místo 500 Kč
2. místo 400 Kč
3. místo 300 Kč
4. - 5. místo 200 Kč
6. - 8. místo 100 Kč
Další informace naleznete zde: http://www.terezin.cz
Uzávěrka soutěže: 20. dubna 2013
 
Literární soutěž Dobrodružství Kozlíka Poplety
- jde o výtvarně-literární soutěž k 80. narozeninám Kozlíka Poplety 
- soutěže se mohou zúčastnit čtenáři veřejných knihoven bez rozdílu věku
- s
outěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích: výtvarné a literární
- na soutěžní práce, na kterých nesmí chybět jméno, příjmení, věk, knihovna, kterou navštěvuješ a adresa, čekají knihovnice v lokálních knihovnách do 3. 4. 2013 
- soutěž je rozdělena do dvou etap:
-I. etapa - lokální  - mezi přihlášenými pracemi knihovna zvolí ty, které postoupí do regionálního finále soutěže (10-15% z celku) 
- knihovna realizuje na vlastní náklady a ve vlastní režii finále lokální soutěže
- práce oceněné v lokální soutěži, které postoupily do finále regionální soutěže, budou odeslány k datu 15. 4. 2013 do střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná
II. etapa – regionální – práce doručené do finále regionální soutěže bude porota hodnotit podle věkových kategorií
- autoři oceněných prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s výstavou
- knižní ceny do regionální soutěže věnuje Sdružení přátel polské knihy
- další informace naleznete zde: www.knihovnatesin.cz
- uzávěrka soutěže: 15. dubna 2013
 
Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!
- VII. ročník soutěže vyhlašuje Úřad pro ochranu osobních údajů u příležitosti "Dne ochrany osobních údajů" 28. ledna 2013
- vaše příspěvky se týkají vašich zkušeností se sociálními sítěmi; co vám vadí a co by se dalo zlepšit
- soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let
- příspěvky posílejte buď elektronicky na adresu soutez(zavináč)uoou.cz, nebo písemně na adresu: Úřad pro ochranu osobních údajů, tiskový odbor, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (obálku označit heslem "Soukromí")
- ocenění a překvapení... pro nejlepší příspěvky 
- další informace naleznete zde: www.uoou.cz
- uzávěrka soutěže: 14. dubna 2013

Literární soutěž Moje volba - tištěná nebo elektronická kniha?
-Napište příspěvek do blogu například s náměty, jaký formát knih preferujete vy osobně a proč? Co si čtete pod peřinou, u vody, v autobuse? Jaké máte s elektronickými knihami zážitky? Láká vás vyzkoušet si elektronické knihy nebo vůbec ne?...
Příspěvky budou tvořit skutečný blog na webových stránkách mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2013. Výherci se mohou těšit na slavnostní vyhlášení, na zajímavé ceny a setkání se spisovatelkou Ivou Pekárkovou, přispěvatelkou blogu portálu iDNES.cz.
Soutěž je vyhlašována ve třech věkových kategoriích:
1) první ročník ZŠ; 2) druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií; 3) střední školy
Příspěvek musí mít správný formát, tedy obsahovat název (titulek) a krátký shrnující úvod (perex).
Maximální délka příspěvku je 3000 znaků vč. mezer.
Práce posílejte elektronicky na e-mail: info(zavináč)rostemesknihou.cz případně poštou na adresu:  Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2 (na obálku napište heslo: RK13). Nezapomeňte na každý příspěvek uvést věkovou kategorii, jméno, adresu, (příp. třídu a adresu školy), e-mail a telefon. V případě úspěchu vás budeme kontaktovat s dalšími instrukcemi. Autoři zasláním příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním na blogu Moje volba - tištěná nebo elektronická kniha?
- další informace naleznete zde: www.rostemesknihou.cz
Uzávěrka soutěže: 5. dubna 2013

Cena Maxe Broda 2013
Společnost Franze Kafky vyhlašuje 19. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej. Soutěž je určena studentům středních škol.
Témata: 130. výročí narození Franze Kafky – proč číst Kafku?
Esej o svobodném vyjádření názoru ve veřejném prostoru – Kde leží jeho hranice? (K případu Pussy Riot v Rusku, filmu Nevinnost muslimů v USA a dalším…)
Peníze v lidském životě
Účastníci zašlou či přinesou svůj text v pěti kopiích do 3. dubna (včetně) 2013 na adresu: Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1.
Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční do konce školního roku 2012/2013. Případné další informace jsou k dispozici též na telefonním čísle 224 227 452 (Společnost Franze Kafky); e-mail: uherkova(zavináč)fran­zkafka-soc.cz; http://www.fran­zkafka-soc.cz. Účast v soutěži je limitována věkem (20 let), přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují.
Na příspěvku neuvádějte prosím jméno autora, přiložte ho se svou adresou (případně adresou školy, kterou navštěvujete), údajem o věku a telefonním číslem na samostatném listu. Délka textu je omezena na 5 stran.
Cena Maxe Broda je dotována: 1. místo – 6 000 Kč, 2. místo – 3 500 Kč, 3. místo – 2 000 Kč.
Další informace naleznete zde: http://www.franzkafka-soc.cz
Uzávěrka soutěže: 3. dubna 2013
 
Literární soutěž v rámci v rámci celosvětové ekologické akce DEN ZEMĚ 2013 na téma „VOLÁNÍ DIVOČINY“
Mezinárodní literární soutěže se mohou zúčastnit děti, mládež, ale i dospělí. Povídky je potřebné dodat v tištěné podobě a to ve třech kopiích. Na konci povídky je nutné uvést: název povídky, jméno a věk autora, kategorii, adresu bydliště, telefon na zákonného zástupce, název a adresu školy. Takto označenou povídku zašlete nebo doneste na adresu: Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, p.o., Gurťjevova 8,  Ostrava-Zábřeh nejpozději 1. dubna 2013 k rukám Davida Střeláka.
Věkové kategorie: L1. kategorie – do 15 let, L2. kategorie od 16 do 21 let, L3. kategorie – nad 21 let
Technické požadavky: Rozsah: 3-5 stránek. Písmo: Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5
O co soutěžíte? Sborníky povídek, dárkové poukazy do knihkupectví a sladké odměny.
Další informace naleznete zde: www.denzemeostrava.cz
Uzávěrka soutěže: 1. dubna 2013
 
Ortenova Kutná Hora
- soutěž je určena pro mladé básníky do 22 let, kteří do uzávěrky soutěže nevydali žádnou knížku poezie
- lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů na jakékoliv téma a jakéhokoliv žánru
- přihlášené práce neoznačujte jménem, soutěž je anonymní. Zvlášť na list A4 připojte kontaktní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresu
- texty zasílejte na adresu: Monika Trdličková, Purkyňova č.189, 284 01 Kutná Hora
- výherci obdrží finanční odměnu
- další informace naleznete zde: www.okh.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2013

Literární Vysočina
- kategorie próza a poezie, věkově neomezeno.
- v obou kategoriích maximálně 3 strany textu, (básní i povídek klidně víc, ale maximálně 3 strany)
texty posílejte na literarnisoutez(zavináč)centrum.cz
nezapomeňte napsat také adresu, rok narození a telefon.
- další informace naleznete zde: 
www.literarnivysocina.com
- uzávěrka soutěže: 31. března 2013

Skrytá paměť Moravy 2013
U příležitosti státního svátku Den vzniku samostatného Československa vyhlásila Rada Jihomoravského kraje již posedmé literární soutěž pro mládež s názvem Skrytá paměť Moravy. Soutěž si klade za cíl podpořit regionální cítění a uvědomění mladé generace a rozvíjet její slovesnou tvořivost. Letošní téma zní „Pošli to dál!“
VII. ročník soutěže prohlásila oficiálně za vyhlášený paní JUDr. Hana Holušová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu JMK. Vyhlášení proběhlo 24. října na slavnostním podvečeru „Ať žije republika!“ v Památníku písemnictví na Moravě. Rok 2013 se ponese v duchu oslav výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tyto osobnosti inspirovaly také letošní soutěžní námět. Prozaické texty na téma „Pošli to dál!“ mohou být zpracovány jako skutečný či smyšlený příběh osobností moravských a českých dějin, které zásadně a pozitivně ovlivnily své současníky i budoucí generace i jako příběh těch, kteří jejich poselství přijali, a to jim ovlivnilo život.
 Soutěže se mohou zúčastnit mladí lidé mezi 12 a 19 lety, kteří pošlou do 31. března 2013 soutěžní text na adresu Památníku písemnictví na Moravě. Průběh soutěže bude možné sledovat na facebooku, kde má Skrytá paměť Moravy svou stránku. Nezůstane ale jen u virtuálního setkávání. Během ledna až března budou pořádány v moravských městech bezplatné semináře tvůrčího psaní s názvem Krocení literární múzy, které žákům a studentům pomohou téma rozvinout. Texty zaslané do soutěže posoudí odborná porota a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v druhé polovině června ve Slovanském hradišti v Mikulčicích.
- další informace naleznete zde: rajhrad.muzeumbrnenska.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2013

Vánoce a hendikep? Literární soutěž
Občanské sdružení eSeznam vyhlašuje literární soutěž na téma VÁNOCE S HENDIKEPEM
Jste hendikepovaní a chcete se s ostatními podělit o svůj vánoční zážitek s hendikepem? Pak je soutěž, kterou pořádá portál eseznam.cz, právě pro vás.
Napište svůj příběh v rozsahu maximálně dvou stran a zašlete e-mailem na adresu pribeh(zavináč)eseznam.cz. Texty budou uveřejněny na portále
www.eseznam.cz a nejlepší z nich odměníme CD a DVD Anety Langerové.
Další informace naleznete zde: www.eseznam.cz
Uzávěrka soutěže: 31. března 2013

Vyhlášení literární soutěže pro žáky
Vážené studentky, vážení studenti, vyhlašujeme první ročník soutěže O cenu Emila Felixe.
O vítězství se můžete ucházet ve čtyřech kategoriích.
Soutěžní kategorie a další podmínky
1) prozaický text (jedna povídka o maximálním rozsahu 3 strany),
2) poezie (tři básně),
3) text k písni libovolného hudebního žánru (tři texty),
4) komiks (jeden ucelený příběh či tři samostatné stripy).
Uzávěrka soutěže je 25. března 2013. Práce odevzdávejte vytištěné na listech formátu A4, velikost písma 12, řádkování 1 (neplatí pro komiksy, u nichž je možné předložit i kopii originálu) do kabinetů č. 124a nebo 146. Zde také získáte odpovědi na případné dotazy. Příspěvky nepodepisujte, identifikační údaje (jméno a příjmení, třída, datum narození) uvádějte na samostatném listu, protože práce budou hodnoceny anonymně. Vítěz každé kategorie bude odměněn cenou na slavnost
Další informace naleznete zde: www.spstrplz.cz
Uzávěrka soutěže: 25. března 2013

Literárně – výtvarná soutěž 2013    
Další ročník Literárně – výtvarné soutěže se blíží. Jaká jsou letos témata? Opět máte možnost si vybrat. „Moje maminko a tatínku, toto píši jen pro vás. „a „Moji rodiče – nejdůležitější lidé mého života“
Můžou se zúčastnit děti 1. i 2. stupně základních škol.  Napište básničku nebo příběh, který vás napadne a pošlete nebo přineste nám jej do našeho Studijního centra BASIC v Hradci Králové.
Zúčastnění se můžou těšit na odměnu a nejlepší práce budou vystaveny a odměněny dárky.
Další informace naleznete zde: 
www.basic-hradec.rajce
Uzávěrka soutěže: 20. března 2013

Cizinec v mém městě — literární soutěž o nejlepší povídku
- nakladatelství Větrné mlýny na základě výzvy Instituce kultury Kłodzko 2016 vyhlašuje literární soutěž na téma „Cizinec v mém městě” (Stranger in my town). Účastníci mohou téma zcela volně uchopit a povídky v rozsahu maximálně tři strany (1 strana = 1800 znaků vč. mezer) zaslat na adresu redakce(zavináč)vetrnemlyny.cz (předmět "Stranger in my town") nejpozději do 15. 3. 2013. O výsledku rozhodují redaktoři Větrných mlýnů Petr Minařík, Pavel Řehořík, Michaela Velčková a Renata Obadálková. Autoři dvou nejlepších povídek obdrží 5000 Kč. Přihlášením do soutěže účastníci udělují organizátorům svolení soutěžní texty publikovat.
- další informace naleznete zde: www.vetrnemlyny.cz
- uzávěrka soutěže: 15. března 2013

Soutěž "O nejinspirativnější středoškolský časopis"
Klub volných novinářů, který je součástí Syndikátu novinářů České republiky, vyhlašuje již 4. ročník soutěže o nejinspirativnější středoškolský časopis. Přihlašovat se mohou všechny typy středních škol. Podmínkou je, aby studentský časopis vycházel nejméně po dobu jednoho roku v četnosti jednou za čtvrt roku. Uzávěrka soutěže je 15. března 2013. Rozhodující je razítko odeslání.
Soutěže se mohou účastnit studentské časopisy vycházející na střední škole.
Za časopis lze pro potřeby této soutěže považovat periodikum, které vychází alespoň jednou za čtvrt roku ve stejné grafické úpravě.
Podmínkou k účasti v soutěži je, že časopis vychází alespoň jeden rok.
Časopis do soutěže přihlašuje jeho šéfredaktor vyplněním přihlášky do soutěže. K přihlášce přiloží kompletní poslední ročník časopisu.
Přihlášku i s časopisy lze poslat na adresu: Syndikát novinářů ČR, Senovážné nám. 23 110 00 Praha 1 nebo doručit osobně.
S prvním místem jsou spojeny věcné ceny v hodnotě 7000,- Kč, s druhým místem v hodnotě 5000,- Kč a se třetím místem v hodnotě 3000,- Kč. Prvních deset finalistů obdrží pro redakci svého časopisu Press průkaz Klubu volných novinářů, dále pak možnost bezplatně používat aplikaci Q-book pro registraci vlastních autorských děl. Laureáti prvního, druhého a třetího místa budou pozváni k účasti na studijní cestě do Evropského parlamentu do Bruselu pořádané Informační kanceláří EP v ČR (cesta, ubytování a většina stravy je hrazena Informační kanceláří EP v ČR). Podmínkou účasti na této cestě je věk min. 18 let.
Další informace naleznete zde: 
www.klubvolnychnovinaru.cz
Uzávěrka soutěže: 15. března 2013

Národní soutěž dětského literárního projevu - Náš  svět, 40. ročník
Literární soutěž Náš svět je jednokolová a není tematicky omezena. Zúčastnit se mohou děti od 6 do l5 let z celé České republiky. Jednotlivci svými literárními pracemi (doporučujeme zaslat do soutěže raději několik příspěvků, což platí zvláště pro poezii), kolektivy výsledky slovesných a literárních her, školními časopisy, almanachy, sborníky a dalšími kolekcemi prací zaznamenanými písemně, případně na CD.
Každý příspěvek musí být původní prací! Rukopisy (zejm. u I. kategorie) doporučujeme kvůli lepší čitelnosti přepsat na počítači. Rozsah práce jednotlivců je omezen na max. 5 stran.
U prací je třeba uvést jméno a příjmení autora, rok narození, školní ročník, adresu školy a bydliště, emailovou adresu. U kolektivů jméno vedoucího (pedagoga) a adresu školy (či jiné organizace).
Zaslané dětské příspěvky odborná porota vyhodnotí a bez udání pořadí nejlepších cca 10 vybraných prací z každé kategorie odmění čestným uznáním a knižním dárkem mj. i od nakladatelství JaS s.r.o. 
Ceny budou soutěžícím (jednotlivcům) předány v rámci slavnostního vyhlášení výsledků na knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy za účasti zástupců nakladatelství JaS s.r.o. (https://www.facebook.com/pages/JaS-nakladatelstv%C3%AD/298730720154182)
O přesném čase (2. pol. května 2013) a místě konání budou ocenění soutěžící (jednotlivci) vyrozuměni pozvánkou. Náklady na cestu a výdaje s ní spojené si hradí soutěžící, nikoli organizátor. V případě neúčasti soutěžícího budou ceny zaslány poštou, stejně jako ceny za kolektivní práce. 
Některé vybrané práce budou spolu s výsledkovou listinou rovněž otištěny ve sborníku, který obdrží všichni ocenění soutěžící. Výsledková listina, případně ukázky prací budou zveřejněny též na internetových stránkách www.nidm.cz a www.jasknihy.cz.
Soutěž je rozdělena na 3 kategorie jednotlivců a kategorii kolektivů:
I. kategorie - je určena žákům l. - 5. ročníku základních škol,
II. kategorie - je určena žákům 6. - 7. ročníku ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií,
III. kategorie - je určena žákům 8. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií,
IV. kategorie - kolektivní práce.
Adresa pro zasílání prací: Mgr. Barbora Šteflová, Mgr. Eliška Zelendová, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Talentcentrum, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1
Další informace naleznete zde: www.kr-ustecky.cz
Uzávěrka soutěže: 15. března 2013
 
Drápanda 2013
soutěž je určena pro žáky 6.–9. tříd základních škol a 1.–4. tříd víceletých gymnázií
- do soutěže můžete zasílat povídky, příběhy, básničky, reportáže
povídky a reportáže nesmí být delší než 3 strany A4
do kategorie poezie zašlete 3–5 básniček
- své příspěvky zasílejte na adresu: Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf. Na obálku napište „DRÁPANDA“. Nebo můžete zaslat na e-mail: detske(zavináč)mkv
- uzávěrka soutěže: 28. února 2013

První ročník literární soutěže o nejlepší úvahu o právu a zdraví
- soutěž je určena pro studenty studenti právnických fakult vysokých škol z celé České republiky
- úkolem soutěžících je sepsat v anglickém jazyce úvahu na téma „Kdy zdraví potřebuje advokáta“ v rozsahu 2-3 normostran
- hlavní cenou je letní měsíční placená stáž v jedné z poboček advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti, které se nacházejí ve Vídni, Praze, Bratislavě, Budapešti a Varšavě
- texty zasílejte elektronicky na adresu jiri.kana(zavináč)stance.cz, zprávu označte předmětem „Literární soutěž“
- další informace naleznete zde: www.facebook.com/soutezprostudentyprav
- uzávěrka soutěže: 28. února 2013

39. ročník literární soutěže TRAPSAVCE
- soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě a trampování
- soutěží se v těchto kategoriích: 1) KATEGORIE OLDPSAVCŮ – PRÓZA a POEZIE – v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěži tři a více cen; 2) PRÓZA a POEZIE – v těchto kategoriích soutěží všichni, kteří ještě nemají tři a více cen z Trapsavce, nejlépe ohodnocená práce autora/autorky do 23 let může získat čestné uznání Malý Trapsavec
- nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu – ZLATÉHO TRAPSAVCE!
- každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky (s rozsahem do čtyř stran textu) a maximálně tři básně.
- své práce posílejte elektronickou poštou na kontaktní e-mail. Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno s přezdívkou a kategorii, případně i adresu a věk
- další informace naleznete zde: www.trapsavec.cz
- uzávěrka soutěže: 28. února 2013

Literární soutěž V opozici
- soutěž je určena pro studenty ve věku 15 až 20 let
- úkolem soutěžících je napsat reportáž, esej nebo rozhovor na téma: V opozici. Československá socialistická republika, konec 80. let. Ačkoliv se politická situace pomalu uvolňuje, moc KSČ je všudypřítomná, hranice jsou zavřené a o svobodě slova nemůže být ani řeč. Kolaborace s komunistickým režimem se stále vyplácí. Pořád platí: Jestli chcete výhody, budete podporovat stranickou linii. Je možné vyčkávat, až to skončí, ale také je možné nepřijmout podmínky a něco proti tomu dělat.
- max. rozsah příspěvku 6 normostran a 6 doprovodných fotografií či obrázků
- uvádějte vždy název práce, jméno a věk autora (autorů), adresu školy nebo bydliště, e-mailový a telefonický kontakt
- soutěžní příspěvky můžete zasílat na e-mail  info(zavináč)pribehybezpravi.cz
- další informace naleznete zde: www.jedensvetnaskolach.cz
- uzávěrka soutěže: 6. února 2013

Napiš, co je život - publicisticko-literární soutěž pro handicapované
- soutěžit mohou účastníci bez omezení věku a zdravotního stavu, ale výherce může být jen osoba se zdravotním postižením (pracovní místo může získat jen osoba s invalidním důchodem bez ohledu na stupeň)
- soutěžní příspěvky lze zasílat do 3 kategorií: 1) Příběh – osud člověka se zdravotním postižením; 2) Názor (blog) – co si myslím o sociální reformě; 3) Tvorba – umění slova
- autor vítězného díla bude moci v případě svého zájmu získat pracovní místo jako redaktor portálu www.Lidemezilidmi.cz
- do soutěže může autor přihlásit maximálně tři příběhy v každé kategorii. Délka jednoho příběhu nesmí přesáhnout 5000 znaků i s mezerami. Jeden autor může obeslat soutěž příspěvky do všech kategorií (Příběh, Názor i Tvorba)
- příspěvky zasílejte na adresu: soutez(zavináč)lidemezilidmi.cz
- pro autora nejlépe hodnoceného díla je výhrou získání pracovního místa v Občanském sdružení Dobré místo
- další informace naleznete zde: lidemezilidmi.cz
- uzávěrka soutěže: 30. ledna 2013

Jindřichohradecký Textík – 3. ročník
- soutěž je určena především pro žáky a studenty škol z Jindřichova Hradce a okolí. Přihlásit se ale může kdokoliv bez ohledu na věk či bydliště
- soutěží se v oboru próza a poezie. Součástí tohoto ročníku je nově i ilustrační soutěž
- zadání literární části Textíku: A) do 14 let – poezie i próza na téma: Máme rádi zvířata; B) od 15 let – poezie i próza na téma: Proč jsem na světě rád
- délka textu max. 3 strany formátu A4
- u příspěvku nezapomeňte uvést svůj věk a kontakt (poštovní adresa, e-mail, telefon), v případě žáka nebo studenta i školu
- své příspěvky můžete zasílat na e-mailu: textik(zavináč)epika.cz
- nejlepší příspěvky budou zveřejněny v tištěné publikaci, na výherce navíc čekají věcné ceny
- další informace naleznete zde: www.textik.epika.cz
- uzávěrka soutěže: 15. ledna 2013

Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka
- téma soutěže: Jak budu žít za dvacet let?
- soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15 až 20 let
- soutěžit můžete ve třech kategoriích: 1) povídka, 2) báseň, 3) esej nebo novinový článek
- u soutěžního příspěvku musí být uvedeno jméno autora, tel. číslo, e-mailová adresa, adresa školy, zařazení do soutěžní kategorie
- max. rozsah u prací druhé kategorie (báseň) je: 1 až 2 básně, u prací třetí kategorie (esej nebo novinový článek) je max. rozsah 5 stran A4
- soutěžní příspěvky zasílejte v pěti kopiích, a to na adresu: Hotelová škola Radlická, Radlická 115, 158 00 PRAHA - Jinonice
- další informace naleznete zde: literarnisoutezocenufilipavenclika.cz
- uzávěrka soutěže: 5. ledna 2013

Literární soutěž „Bruntál - město kde žiji“
- do soutěže můžete zaslat tyto literární útvary: povídka, úvaha, esej, reportáž, dopis, fejeton, apokryf, báseň, rozhovor, bajka, pověst, pohádka, text písně
- témata soutěže: A – Z historie města; B – Bruntál, můj domov; C – Osudy lidí z města pod horami; D – Sny a přání obyvatel Bruntálu; E – Být či nebýt v Bruntále?
- kategorie, v nichž se soutěží: 1. kategorie: do 15. let; 2. kategorie: 15 – 25 let; 3. kategorie: nad 25 let
- soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Město Bruntál, Oddělení kultury, Mgr.Alena Pajkošová, Nádražní 20, Bruntál, 792 01, nebo na e-mail: alena.pajkosova(zavináč)mubruntal.cz
- výherci získají finanční odměnu: 1. místo: 1 500 Kč; 2. místo: 1 000 Kč; 3. místo: 500 Kč
- další informace naleznete zde: 800let.mubruntal.cz
- uzávěrka soutěže: 1. ledna 2013
Literární soutěže na rok 2012:

6. ročníku literární soutěže KKKV
- soutěž je určena pro amatérské autory z celé ČR starší 14 let
- do soutěže můžete zasílat prozaický text, dosud nikde nepublikovaný, o max. délce 5 normostran
- každý autor může zaslat pouze jeden soutěžní příspěvek
- další informace naleznete zde: www.knihovna.kvary.cz
- uzávěrka soutěže: 31. prosince 2012

3. ročník literární soutěže "O nejlepší, nejkratší scifi povídku"
- povídka musí být opravdu krátká (maximálně 100 znaků), musí být v žánru sci-fi nebo fantasy
- počet příspěvků od jednoho autora není omezen
- další informace naleznete zde: www.vanili.cz
- uzávěrka soutěže: 31. prosince 2012

První hororová soutěž Necronomiconu
- soutěž o nejlepší hororovou povídku na téma: Vánoční horor
- max. délka příspěvku: 10 normostran
- povídka musí být psána v českém jazyce
- soutěžní příspěvky zasílejte na e-mail: martin.stefko(zavináč)horor-web.cz
- pro výherce jsou přichystány tyto výhry: 1. místo: tričko Necronomicon + finanční odměna 1 000 Kč; 2. místo: tričko Necronomicon + finanční odměna 500 Kč; 3. místo: tričko Necronomicon
- další informace naleznete zde: www.horor-web.cz
- uzávěrka soutěže: 15. prosince 2012

Cena Alfréda Radoka
-  soutěže se může zúčastnit kterýkoli autor píšící česky nebo slovensky s původní divadelní hrou, která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do vyhlášení výsledků soutěže v březnu 2013 
- další informace naleznete zde: www.cenyalfredaradoka.cz
- uzávěrka soutěže: 30. listopadu 2012

Čtvrtý ročník literární soutěže Albatrosu
- soutěž o nejlepší původní českou prózu na téma Dobrodružství dětí v 21. století
- maximální rozsah: 80 normostran, text nesmí být dosud nikde publikován
- určeno pro autory od 18 let (včetně)
- výherce získá finanční odměnu, jeho text bude vydán nakladatelstvím Albatros
- další informace naleznete zde: www.albatrosmedia.cz
- uzávěrka soutěže: 30. listopadu 2012

Literární soutěž na téma Don Bosco
- soutěž o nejlepší povídku, poezii nebo úvahu na téma Don Bosco a vše, co má souvislost s jeho osobou či jeho dílem tehdy či dnes
- soutěž je určena pro děti a mládež do 30 let
- soutěžní příspěvky zasílejte na: literarni2013(zavináč)sdb.cz. V e-mailu je třeba uvést jméno, věk autora a bydliště
- další informace naleznete zde: www.sdb.cz
- uzávěrka soutěže: 30. listopadu 2012

Literární soutěž na téma Bílá vrána, bílá noc, bílé není nikdy moc aneb o diskriminaci a xenofobii v ČR

- soutěž je určena primárně pro studenty středních škol (přijímáme však i práce vyšších ročníků ZŠ)
- rozsah soutěžního příspěvku: jedna strana A4
- soutěžící se musí zaregistrovat na stránkách www.multikulti-challenge.cz, a to do 8. října (po individuální domluvě se dá termín registrace prodloužit)
- uzávěrka soutěže: 14. listopadu 2012

Literární soutěž na Rytiny.cz
- soutěží se ve třech kategoriích: 1) povídka, 2) báseň, 3) ilustrace. Vše by mělo být v žánru fantasy nebo sci-fi
- vítězné práce budou otištěny ve sborníku
- další informace naleznete zde: www.rytiny.cz
- uzávěrka soutěže: 1. listopadu 2012

Soutěž Obraz jedna báseň
- 1) vyberte si nějaký obraz nebo ilustraci K. Lhotáka a napište na jeho téma BÁSEŇ (nebo aspoň malou básničku). Volný verš je pochopitelně též možný. Nebo 2) nakreslete či namalujte OBRAZ či obrázek tak, jak si myslíte, že by ho nakreslil Kamil Lhoták. Můžete se inspirovat něčím „typicky lhotákovským“ či přímo stylem tohoto slavného malíře
- k práci je nutno čistelně uvést: příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mailovou adresu, u soutěžících do 18 let též příjmení, bydliště, tel. a e-mail zákon. zástupce
- literární práce posílejte jako PŘÍLOHU EMAILU: knihovna.dobris(zavináč)seznam.cz
- výtvarné práce odevzdávejte osobně (během výp. doby nebo po dohodě) nebo zasílejte na adresu Městská knihovna Dobříš, Školní 36, 263 01 Dobříš. Doporučená velikost výtvarných prací je od formátu A4 (=velký sešit) do A1 (=8 velkých sešitů)
- výherci v každé kategorii získají finanční odměnu, a to: 1. cena je 1 500,-Kč, dále pak 1000,-Kč a 500,-Kč
- uzávěrka soutěže: 19. října 2012

Příběhy z cukru 2012
-  soutěž o nejlepší původní prózu libovolného žánru na téma život s diabetes mellitus 
- rozsah soutěžního příspěvku: 2–5 stran A4 ve formátu word (doc. nebo docx) a běžném typu písma (Arial 10, Times New Roman 12, Calibri 11 aj.)
- jeden autor může přihlásit max. 3 příspěvky
- soutěž je určena pro autory starší 18 let
- soutěžní články vkládejte na www stránky, kde naleznete další informace o soutěži: www.rok1.cz
- uzávěrka soutěže: 10. října 2012

Literární cena Herostratos Nanovo 2012
- literární cena Herostratos Nanovo je oceněním básníků, jejichž hodnocené texty nebyly dosud knižně publikovány. Ocenění jsou vybráni nezávislou porotou složenou ze dvou členů redakce literárně výtvarného časopisu Nanovo vydávaného sdružením Herostratos , dvou předních českých básníků a jednoho člena, který zastupuje město Hradec Králové. Cena je udělována jednou ročně a to v následujícím formátu (umístění / ocenění)
- do soutěže budou přijaty básnické texty, jež dosud nebyly knižně publikovány (tedy publikace v časopise není překážkou)
- rozsah soutěžních textů: 10-15 textů (básní)
- texty odevzdávejte ve formátu rtf, doc, docx nebo odt
- v záhlaví uveďte své jméno, e-mail a telefon
- deadline pro odevzdání textů 30. 9. 2012
- texty odevzdávejte na simak(zavináč)herostratos.cz
- termín vyhlášení s doprovodným programem 9. 11. 2012 v Hradci Králové
- další informace naleznete zde: www.herostratos.cz
- uzávěrka soutěže: 30. září 2012

Studentská soutěž
- středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 1. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy
- rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy
- přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky:
Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole a nesmí být starší 28 let.
Rukopis přihlašuje katedra, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena.
Rukopis musí být v českém jazyce.
Rukopis nesmí být delší než 300 stran.
Magisterská práce byla obhájena v období mezi 1. dubnem 2010 a 30. zářím 2012.
Rukopis v elektronické podobě včetně posudků školitele a oponenta a písemným souhlasem autora s přihlášením rukopisu do soutěže musí být zaslán na mail Adély Fořtové fortova(zavináč)academia.cz a v tištěné podobě na adresu Nakladatelství Academia (Vodičkova 40, 110 00 Praha 1) v období mezi 1. dubnem 2012 až 30. zářím 2012. Posudky školitele a oponenta nebudou součástí vydané publikace, poslouží pouze jako doporučení a podklady pro porotu.
Při přípravě vydání vítězné publikace bude  autor povinen respektovat Pokyny pro autory uvedené na webových stránkách Nakladatelství Academia.
- porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky vybere vítěze do 25. února 2013 a autor bude písemně informován do 5 dnů od rozhodnutí poroty. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne v březnu 2013.
- cena pro vítěze soutěže: Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena licenční nakladatelská smlouva, v níž se  vyhlašovatel soutěže  zaváže, že  rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu  vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od podpisu smlouvy  jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Publikace bude nabízena ve všech Knihkupectvích Academia, na e-shopu www.academiaknihy.cz a v běžné distribuční síti. Autor obdrží minimálně 1 autorský výtisk.
- další informace naleznete zde: www.academia.cz
- uzávěrka soutěže: 30. září 2012

Letem, literárním světem 2012
- soutěž o nejlepší původní příspěvek na téma Zdi
- soutěž se ve dvou kategoriích: 1) próza, 2) poezie
- max. rozsah příspěvku: 20 000 znaků včetně mezer u prózy, u poezie max. rozsah neuveden
- soutěžní příspěvky můžete zasílat na: soutez-numero-un(zavináč)email.cz.
- soutěž se o knižní výhry
- další informace naleznete zde: numero-un.blog.cz
- uzávěrka soutěže: 22. září 2012

Vlny modrého delfína
- soutěž na téma Zázraky se (ne)dějí
- zasílat můžete prózu i poezii, max. 2 strany A4
- soutěž je určena pro autory starší 15 let
- soutěžní příspěvky zasílejte na: artamo(zavináč)hls.cz, literarnisoutez(zavináč)centrum.cz 
- výherci získají finanční odměnu: 1. místo 3000 Kč, 2. místo 2000 Kč, 3. místo 1000 Kč
- další informace naleznete zde: zorasimunkova.cz
- uzávěrka soutěže: 12. září 2012

Čtvrtý ročník básnické soutěže Brněnská sedmikráska
- soutěž o nejlepší oslavnou báseň o Brně a o její nejlepší přednes
- básně o rozsahu max. 2 strany A4 můžete zaslat na e-mail sedmikraska(zavináč)hostbrno.cz nebo poštou na adresu Host (Sedmikráska), Radlas 5, Brno 602 00
- vítěz získá 10 000 Kč a další hodnotné ceny
- další informace naleznete zde: www.hostbrno.cz
- uzávěrka soutěže: 31. srpna 2012

První ročník soutěže Literární Haná
- soutěž o nejlepší příspěvek vztahující se k Hané
- do soutěže můžete zasílat dosud nepublikované příspěvky, a to buď prozaický o rozsahu max. 5 stran A4 nebo 3 až 5 básní
- soutěžní příspěvky zasílejte na e-mail: literarnihana(zavináč)knihkm.cz
- soutěž je určena pro autory starší 18 let
- další informace naleznete zde: www.knihkm.cz
- uzávěrka soutěže: 31. srpna 2012

Literární soutěž Trutnovský drak 2012
- soutěž je určena pro autora ve věku 15 až 30 let
- do soutěže můžete zasílat původní text poezie, prózy či dramatu, téma volné, max. rozsah 5 básní nebo 5 stran A4 v případě prózy a dramatu
- soutěží se ve dvou věkových kategoriích: 1) ve věku 15 až 18 let, 2) ve věku 19 až 30 let
- nejlepší příspěvky budou odměněny knižními cenami
- další informace naleznete zde: www.mistnikultura.cz
- uzávěrka soutěže: 31. srpna 2012

Fantastická povídka 2012
- soutěžní příspěvky musí žánrově spadat do sci-fi, fantasy nebo hororu
- jeden soutěžící může zaslat max. 3 povídky
- rozsah jedné povídky: max. 9000 znaků včetně mezer
- další informace naleznete zde: fantastickapovidka.cz
- uzávěrka soutěže: 31. července 2012

Fotosoutěž Čtení jako vášeň
- z 11 vybraných fotografií budou tvořit obrálky časopisu Čtenář v roce 2013
- téma soutěže: Čtení jako vášeň
- zúčastnit se mohou soutěžící od 17 let
- jeden soutěžící může zaslat max. 3 fotografie
- další informace naleznete zde: ctenar.svkkl.cz
- uzávěrka soutěže: 31. července 2012

40. ročník literární soutěže Františka Halase
- soutěž o nejlepší básnické texty
- do soutěže můžete zaslat max. 10 básní, které dosud nebyly nikde publikovány, a to na e-mailovou adresu lsfh(zavináč)centrum.cz nebo v tištěné podobě ve třech kopiích poštou na adresu: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát. Každá báseň musí být doplněna o rok narození a kontaktní údaje. Zásilku označte jako: HALAS 2012
- soutěž je určena pro autory ve věku 15 až 29 let
- další informace naleznete zde: lsfh.bloguje.cz
- uzávěrka soutěže: 15. července 2012

Literární soutěž Čáslav 2012
- soutěží se v kategoriích próza a poezie
- soutěž je určena pro autora od 15 let
- do soutěže můžete zasílat dosud nepublikované příspěvky, rozsah 5 stran formátu A4
- každý soutěžící zašle svůj soutěžní text e-mailemna adresu soutez.lknb(zavináč)seznam.cz, a to jako přílohu ve formátu .doc. V průvodním textu e-mailu (nikoli na přílohách) uvede autor své jméno a adresu
- další informace naleznete zde: www.cmuz.cz
- uzávěrka soutěže: 30. června 2012

Literární soutěž "Školní rok 2011/2012"
- soutěž o nejlepší příběh na téma Školní rok 2011/2012
- soutěž se ve dvou kategoriích: A) děti do 14 let, B) děti od 14 let
- do soutěže můžete posílat práce o max. rozsahu jedna stana A4, a to na e-mail: redakce(zavináč)kidsland.cz
- další informace naleznete zde: www.kidsland.cz
- uzávěrka soutěže: 30. června 2012

Literární soutěž na téma Erotické povídky aneb nahota s úsměvem
- do soutěže zasílejte povídky na dané téma v max. délce 12 normostran. Jeden soutěžící může zaslat max. tři povídky
- soutěžní příspěvky zasílejte na e-mail: literarka(zavináč)kultura21.cz
- výherci získají knižní odměnu
- další informace naleznete zde: www.kultura21.cz
- uzávěrka soutěže: 30. června 2012

Žoldnéři fantazie 2012
- soutěž o nejlepší povídky s fantastickými prvky
- povídka nesmí být nikde jinde publikovaná
- max. délka příspěvku: 46 000 znaků včetně mezer. Jeden autor může zaslat více příspěvků
- další informace naleznete zde: www.straky.cz
- uzávěrka soutěže: 31. května 2012

Daidalos 2012
- soutěž o nejlepší dosud nepublikované povídky žánru sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu
- max. rosaz 50 normostran
- výherci získají diplom a věcné ceny od sponzorů soutěže
- autor nejlepší povídky navíc získá právo výběru ilustrátora a obdrží originál jedné celostránkové ilustrace ke své vítězné povídce s osobním věnováním výtvarníka
- další informace naleznete zde: www.fantasyplanet.cz
- uzávěrka soutěže: 31. května 2012

Osmý ročník literární soutěže na téma Němé tváře
- soutěží se v kategoriích: poezie, próza, publicistika. Věkové kategorie: I. děti do 15 let, II. mládež 15-18 let, III. dospělí
- autoři příspěvků uvedou na samostatném listě jméno, adresu, rok narození a kontakt (telefon, e-mail)
- maximální rozsah prací: 10 stran. Soutěžní práce musí být původní, dosud nevydané
- soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo posílejte do 31. května 2012 psané strojem, v elektronické podobě, nebo na CD na adresu: Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092, 250 88 Čelákovice, nebo na e-mail: mestska(zavináč)knihovna.celakovice.cz
Do předmětu e-mailu uveďte: Literární soutěž 2012
- vítězné práce budou vystaveny v prostorách knihovny a případně otištěny ve sborníku
- další informace naleznete zde: www.celakovice-mesto.cz/knihovna
- uzávěrka soutěže: 31. května 2012

Literární soutěž na téma Pohádka
- soutěžit mohou všichni do 18 let
- téma pohádky zaměřte k tématu pohádkového festivalu: Pohádkové Pimprlatérium (př.: klasická pohádka s motivem loutky,dramatizace loutkového představení, …)
- maximální rozsah: 2 strany A4
- příspěvky můžete zasílat na adresu Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín, k rukám slečny Zuzany Andrenkové, e-mail: andrenkova(zavináč)knihovna.jicin.cz.
- další informace naleznete zde: www.pohadka.cz
- uzávěrka soutěže: 25. května 2012

Druhý ročník publicistické a literární soutěže Čeština je i můj jazyk

- soutěž je zaměřena na vzájemné poznání a pochopení žáků, pro něž je mateřským jazykem čeština, a jejich spolužáků cizinců, pro které je čeština jazykem novým. Cílem soutěže je zamyslet se skrze pohádku, povídku, esej či rozhovor nad tím, co musejí překonávat a zvládat nerodilí mluvčí, když se poprvé objeví v české škole a začínají se učit česky, a také popřemýšlet nad samotnou rolí češtiny jako jazyka, kterým spolu různí lidé komunikují a pomocí kterého se dorozumívají
- soutěží se v těchto kategoriích: 1) soutěž pro jednotlivce v žánru povídka/pohádka a esej/povídka, 2 soutěž skupinová v žánru rozhovor
- výherci získají věcné ceny
- další informace naleznete zde: www.meta-os.cz
- uzávěrka soutěže: 15. května 2012

14. ročník detektivní literární ceny - Ceny SAC
- soutěž o nejlepší literární dílo povídkového rozsahu (max. 10 normostran), které nebylo dosud publikováno
- příspěvky posílejte na: agatha(zavináč)agatha.cz
- další informace naleznete zde: www.agatha.cz
- uzávěrka soutěže: 12. května 2012

Literární soutěž 2012
- soutěží se ve třech kategoriích: 1) první stupeň ZŠ (1. až 5. třída), 2) druhý stupeň ZŠ (6. až 9. třída), 3) střední školy
- téma prací: 1) pro základní školy: libovolná volba z témat: Můj vysněný den NEBO Dopravní prostředek budoucnosti; práce musí mít formu úvahy nebo vyprávění, 2) pro střední školy: libovolná volba: Óda na tepláky NEBO Příběh složený z trojslabičných slov s tolerancí předložek s minimálním rozsahem 1/2 A4
- max. rozsah prací: jedna A4 psaná ručně nebo na počítači
- soutěžní práce zasílejte na email n.klimkova(zavináč)ddmastra.cz nebo na adresu DDM Astra Zlín
- další informace naleznete zde: www.zlin.eu
- uzávěrka soutěže: 30. dubna 2012

Ze šuplíku fantasie
- soutěž je určena pro pro studenty středních škol na území ČR
- soutěž o nejoriginálnější autorskou povídku na téma: „Vždy mě udivovalo, proč ptáci zůstávají celý život na jednom místě, když mohou letět kamkoliv na světě.“ Harun Yahya
- maximální rozsah 20 000 znaků včetně mezer
- hraje se o 3 tablety ASUS a další ceny
- další informace naleznete zde: www.suplikfantasie.cz
- uzávěrka soutěže: 30. dubna 2012

Podepsali byste Chartu 77? Studentská literární soutěž
- v rámci Týdne Charty 77 je vyhlášena literární soutěž pro studenty středních a vysokých škol
- studenti mohou posílat maximálně jednu normostranu na téma Podepsali byste Chartu 77? na e-mail soutez(zavináč)charta77.eu
- další informace naleznete zde: www.charta77.eu
- uzávěrka soutěže: 14. dubna 2012

Druhý ročník literární soutěže o nejlepší sci-fi povídku AI 2052: Digitální revoluce pokračuje
- téma soutěže: Malé velké věci. Napadlo vás někdy, jak můžou všechna ta miniaturní čipová (i jiná) udělátka obrátit život naruby? Co všechno na nich závisí a jak moc nám vstupují do života? A co bychom si bez nich vůbec počali?
- povídky musí být v žánru sci-fi. Rozsah 3 až 5 normostran, jeden autor může zaslat max. tři povídky
- povídky zasílejte na e-mail ai2052(zavináč)pevnost.cz
- výherce získá Intel Ultrabook, další autoři získají jiné hodnotné ceny
- další informace naleznete zde: www.pevnost.cz
- uzávěrka soutěže: 4. dubna 2012

Cena Maxe Broda
- soutěž o nejlepší esej v rozsahu max. 5 stran pro všechny do 20 let
- na výběr máte ze 3 témat: a) Esej o románu Nezvěstný (Amerika), b) Esej o přátelství, c) Evropská unie – jak vidím její budoucnost
- nutno text zaslat či přinést osobně v 5 kopiích na adresu Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1
-  více informací zde: www.franzkafka-soc.cz
- uzávěrka soutěže: 2. dubna 2012

Literárně-výtvarná soutěž KOMIKS NÁS BAVÍ!
- domluvte se se svým spolužákem / kamarádem a vytvořte autorskou dvojici, napište a výtvarně ztvárněte komiksový příběh. Téma příběhu je volné a záleží na vaší kreativitě, maximální délka příběhu je 30 políček, výtvarné řešení a formát políček je na vašem uvážení
- soutěží se ve třech věkových kategoriích: a) žáci prvního stupně ZŠ b) žáci druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií c) žáci středních škol
- další informace naleznete zde: www.rostemesknihou.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2012

Soutěž Památníku Terezín
- XVII. ročník literární soutěže na téma Paměť, vzpomínání, připomínání…
- pro žáky 6. – 9. tříd ZŠ a jim odpovídajících na víceletých gymnáziích a studenty čtyřletých gymnázií, 5. – 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU
- nutno uvést název díla, jméno autora a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, mail autora (pokud existuje), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga
- více informací zde: www.pamatnik-terezin.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2012

Skrytá paměť Moravy
- šestý ročník literární soutěže vyhlášené Jihomoravským krajem na téma Továrna Evropa… vyrobeno na Moravě pro všechny mladé lidi ve věku 12 – 19 let
- spolu s prozaickým textem je nutné zaslat přihlášku elektronicky na pamet(zavináč)muzeumbrnenska.cz a v pěti kopiích na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
- více info včetně přihlášky naleznete zde: www.kr-jihomoravsky.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2012

Literární soutěž Cemach 2011/2012

- soutěž určená pro žáky středních škol na tématiku moderního Izraele
- soutěžící mají vytvořit krátké literární dílo o počtu znaků max. 2500–5000
- více informací vč. přihlášky na www.cemach.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2012

Literární soutěž Pomníky s příběhem
- vaším úkolem je dopsat příběh hrdiny, který zahynul během 2. sv. války a to tak, že ve svém okolí naleznete pomník, památník apod., pořídíte fotografii a k člověku, jehož jméno na desce najdete, seženete dostupné údaje a sepíšete jeho životní příběh a to, jak by žil, kdyby nezemřel
- soutěží se v kategoriích 10-13 let, 14-20 let a 21-30 let
- svou práci v rozsahu max. 4 normostrany s až 6 přílohami v elektronické podobě zašlete na jsvitakova(zavináč)anlet.cz
- více na www.anlet.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2012

Hořovice Václava Hraběte
- soutěž pro každého ve věku 14–25 let v kategorii: a) poezie – max. 5 básní - povídku, ukázku z novely či románu; b) próza – do 5 stran, lze i ukázky; c) publicistika – do 5 stran - fejeton, esej, reportáž
- téma libovolné, soutěžit můžete ve všech oborech
- práce zasílejte v ČJ psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché na mkc(zavináč)mkc-horovice.cz
- více informací zde: www.mkc-horovice.cz
- uzávěrka soutěže: 2. března 2012

Celostátní soutěž prózy Hlavnice A. C. Nora 2012
- soutěž je učena pro autory ve věku 16-35let
- do soutěže mohou být zaslány práce, které se nezúčastnily žádné jiné literární soutěže a nebyly dosud nikde publikovány. Soutěžní práce musí být napsána v českém jazyce programovým prostředkem Microsoft WORD ve velikosti písmen 12 a zaslána poštou ve třech tištěných vyhotoveních na adresu sdružení a dále elektronickou poštou na internetovou adresu sdružení. Soutěžní práce nesmí mít více než 30 stran textu formátu A4.
- soutěž prózy je anonymní. Každá soutěžní práce musí mít v záhlaví uvedený název práce, pseudonym a rok narození autora. K práci bude přiložena zalepená obálka, na které budou údaje – název práce, pseudonym a rok narození autora. Do obálky bude vložen list papíru s výše uvedenými údaji a dále jméno, příjmení, titul, rodné číslo, povolání a celá adresa včetně poštovního směrovacího čísla, vhodné bude uvést také e-mailovou adresu. Anonymitu zaslaných prací internetem sdružení zabezpečí.
- písemné soutěžní práce musí autoři zaslat do konce února 2012 na adresu Sdružení Hlavnice A. C. Nora, čp.24, 74752 Hlavnice a elektronickou poštou do konce února 2012 na internetovou adresu acnorHlavnice(zavináč)seznam.cz.
- nejlepší autoři získají finanční odměnu
- další informace naleznete zde: www.obechlavnice.cz
- uzávěrka soutěže: 29. února 2012

Literární Varnsdorf
- již 10. ročník literární soutěže pořádané Městskou knihovnou Varnsdorf
- ať už je vám kolik chce, můžete se zúčastnit bez ohledu na téma, dokonce i anonymně
- všechny práce musí být samozřejmě původní, nikde nepublikované
- soutěží se v kategoriích, próza, poezie a publicistika (reportáž, črta, rozhovor, fejeton, literatura faktu)
- své práce odešlete na adresu Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf, na obálku uveďte „Literární soutěž“
- více informací naleznete zde: www.culturenet.cz
-  uzávěrka soutěže: 29. února 2012

Hledá se autor bestselleru
- soutěž pro dospělé na téma O vztazích s humorem pořádá nakladatelství Fragment
- pokud jste dosud nepublikovali, zašlete text (pozor, nesmí jít o dětskou literaturu) v délce 10–25 normostran – musí být povídka – pomocí přihlašovacího formuláře, který naleznete zde: www.fragment.cz
- více informací na www.hledaseautor.cz
- uzávěrka soutěže: 29. února 2012

Cena Waltera Sernera pro studenty středních škol
- téma Myšlenka se tvoří v ústech
- soutěží se o iPad a semestrální kurs tvůrčího psaní
- pořadatelem je Nadační fond Festivalu spisovatelů ve spolupráci s Literární akademií
- své povídky můžete posílat na adresa info(zavináč)pwf.cz, nezapomeňte uvést své nacionále, adresu, datum narození, školu a její adresu, vámi aktuální navštěvovaný ročník školy, jméno vaší učitelky češtiny, jako předmět uveďte „Cena Waltera Sernera 2012“
- více info na www.pwf.cz
- uzávěrka soutěže: 29. února 2012

Literární soutěž Internet a můj handicap
- soutěž pro handicapované na téma, jak jim internet a telefon pomáhá vyrovnat se s jejich handicapam na základě vlastní zkušenosti
- rozsah max. 600 slov
- své práce zasílejte na info(zavináč)helpnet.cz a nezapomeňte uvést krom emailu i svou korespondenční adresu
- více informací naleznete zde: www.helpnet.cz
- uzávěrka soutěže: 19. února 2012

Mám oči jako trnka

- vyberte si jednu z postav knihy J. Trnky ZAHRADA a rozviňte dále její příběh – můžete ho napsat nebo ztvárnit jakoukoli vhodnou výtvarnou technikou. Doporučený rozsah textu je 1 – 3 strany A4 strojopisu. Doporučená velikost výtvarných prací je přibližně od formátu A4 (jako velký sešit) do formátu A1 (jako 8 velkých sešitů). V odůvodněných případech není nutno uvedený rozsah či velikost dodržet.
- své práce zasílejte na adresu Městská knihovna Dobříš, Školní 36, 263 01 Dobříš nebo  knihovna.dobris(zavináč)seznam.cz
- výherci získají finanční odměnu
- další informace naleznete zde: www.vaseliteratura.cz
- uzávěrka soutěže: 10. února 2012
 
Literární soutěž Normální normalizace
- reportáž, esej nebo rozhovor na téma JEDEN NORMÁLNÍ DEN V NORMALIZAČNÍM ČESKOSLOVENSKU mohou posílat studenti ve věku od 15 do 20 let
- soutěžní práce (max. 6 normostran textu a 6 doprovodných fotografií či obrázků) posílejte e-mailem na adresu info(zavináč)pribehybezpravi.cz
- uvádějte vždy název práce, jméno a věk autora (autorů), adresu školy nebo bydliště, e-mailový a telefonický kontakt
- vítězi získají finančí odměnu
- uzávěrka soutěže: 7. února 2012

9. ročník soutěže Daniel
- literární příspěvky na téma Holocaust a jeho reflexe; současné rasové problémy a problematika soužití různých etnik v ČR
- rozsah je max. 5 stran A4, u poezie je doporučeno zaslat min. 3 básně
- soutěží se ve dvou kategoriích: a) žáci 8. a 9. tříd ZŠ, 3. a 4. ročníky osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročník šestiletých gymnázií; b) žáci všech typů SŠ
- své práce zašlete do Národního institutu dětí a mládeže MŠMT (s označením Daniel 2011/12 – literární nebo historická práce) či elektronicky spolu s registrační kartou, kterou naleznete spolu s dalšími informacemi zde: userfiles.nidm.cz
- uzávěrka soutěže: 31. ledna 2012

Devátý ročník soutěže O českou báseň roku 2012
- do soutěže můžete zasílat básně na libovolné téma, a to na e-mail zdorospolek(zavináč)seznam.cz nebo na adresu: Literární sdružení Vzdorospolek, Lovčice 9, pošta Čáslav 286 01
- nejlepší básně budou zveřejněny ve společné sbírce, hlavní výherce navíc získá putovní Zlatou bulu
- další informace naleznete zde: www.plutanium.cz/vzdorospolek
- uzávěrka soutěže: 31. ledna 2012Literární soutěže na rok 2011:

5. ročníku literární soutěže KKKV
- soutěž určená pro amatérské spisovatele od 14 let
- do soutěže zasílejte prozaické příspěvky v max. rozsahu 5 normostran
- další informace naleznete zde: www.vaseliteratura.cz
- uzávěrka soutěže: 31. prosince 2011

Literární soutěž Kraj F. A. Šporka
- do soutěže můžete zaslat historickou prózu (povídku, novelu) z doby Františka Antonína Šporka, která se bude vztahovat k jeho regionu
- rozsah práce: 5 až 10 stran A4
- soutěží se v těchto kategoriích: a) žáci 2. stupně ZŠ (6. – 7. třída), b) žáci 2. stupně ZŠ (8. – 9. třída), c) středoškoláci
- soutěžní příspěvky můžete zasílat na e-mail: knihovna(zavináč)slavoj.cz
- další informaci naleznete zde: www.slavoj.cz
- uzávěrka soutěže: 31. prosince 2011

O nejhezčí, nekratší povídku roku
2011
- povídka v žánru sci-fi nebo fantasy musí být krátká (maximálně 100 znaků), 1 autor může zaslat neomezený počet příspěvků
- povídky zasílejte na e-mail: scifista(zavináč)seznam.cz
- na výherce čeká věcná cena, diplom a zveřejnění ve sborníku
- více informací naleznete zde: www.vanili.cz
- uzávěrka soutěže: 1. prosince 2011

Literární soutěž o nejlepší původní českou prózu pro děti
- do soutěže můžete zasílat rukopisy, které nebyly dosud nikde publikovány
- téma letošního ročníku: Cena přátelství
- vítěz získá finanční odměnu a dočká se vydání svého díla v nakladatelství Albatros
- další informace naleznete zde: www.albatrosmedia.cz
- uzávěrka soutěže: 30. listopadu 2011

Macharovo pero 2011
- letošní téma: Tajemství kolínských ulic
- soutěží se ve 3 kategoriích: 1. kategorie: 1. až 5. roční ZŠ (téma: Jaké tajemství skrývá ulice Husova?), 2. kategorie: 6. až 9. ročník ZŠ (téma: Jaké tajemství skrývá ulice Macharova?), 3. kategorie: učiliště, střední a vysoké školy (téma: Jaké tajemství skrývala ulice Za Quintinem?)
- rozsah soutěžního příspěvku: min. 1 strana A4, max. 3 strany A4
- další informace naleznete zde: www.knihovnakolin.cz
- uzávěrka soutěže: 31. října 2011

Literární soutěž pro seniory

- minimální věk soutěžících musí být 50 let
- do soutěže zasílejte prozaická díla o max. délce 15 000 znaků (včetně mezer)
- příspěvky zasílejte na e-mail: adlerova(zavináč)kkdvyskov.cz, případně na adresu: Knihovna Karla Dvořáčka, Zdeňka Adlerová, Nádražní 4, 682 01 Vyškov
- další informace naleznete zde: www.kkdvyskov.cz
- uzávěrka soutěže: 3. října 2011

Literární soutěž Talent ze šuplíku
- soutěž je určena pro autory ve věku 15 až 30 let
- maximální rozsah příspěvků: 10 stran A4
- příspěvky můžete zasílat na e-mail: lstrbackova(zavináč)email.cz
- další informace naleznete zde: www.mvk.cz
- uzávěrka soutěže: 30. září 2011

Literární soutěž Kennyho volej
- do soutěže zasílejte povídky na téma česko/slovenského vodáctví (eventuálně i na zahraničních řekách). Povídky vtipné, smutné, romantické i ze života
- zaslat můžete max. 3 povídky, rozsah jedné povídky je kolem 25 000 znaků včetně mezer
- povídky můžete zasílat na e-mail: realphoto(zavináč)email.cz
- další informace naleznete zde: www.vydaniknihy.cz
- uzávěrka soutěže: 30. září 2011

Literární a výtvarná soutěž Marie Kodovské 2011
- soutěží se ve 3 kategoriích: a) próza (max. 2 strany), b) poezie (max. 10 stran), c) ilustrace
- soutěžní příspěvky můžete zasílat na e-mail rymhor(zavináč)seznam.cz nebo na poštovní adresu Rýmařovský horizont, Středisko volného času, Okružní 10, 795 01 Rýmařov
- další informace naleznete zde: laccacheletemps.asp2.cz
- uzávěrka soutěže: 30. září 2011

Napiš povídku
- soutěž je určena pro děti ve věku od 13 let
- povídka musí obsahovat tato slova: slon hůlka židle kouzlo zvonec nebo plot strom papír víčko poznání nebo krabice tužka kniha pes záclona
- maximální délka: 100 slov
- další informace naleznete zde: www.knihovna-me.cz
- uzávěrka soutěže: 30. září 2011

Literární soutěž pro milovníky hororů
- do soutěže můžete zasílat básně nebo povídky laděné hororově
- maximální délka: 4 normostrany, jeden soutěžící může zaslat libovolný počet příspěvků
- soutěžní příspěvky zasílejte na e-mail: zpravodaj(zavináč)kjd.pb.cz
- další informace naleznete zde: www.kjd.pb
- uzávěrka soutěže: 30. září 2011

Hustopečské brko 2011
- soutěží se ve 2 věkových kategoriích: a) do 18 let, b) od 18 let. Literární žánry: a) příběh, povídka, b) poezie
- maximální rozsah: 5 stran. Jeden autor může zaslat maximálně 2 strany
- práce zasílejte na e-mail: knihovna(zavináč)volny-cas.cz
- další informace naleznete zde: ccv.volny-cas.cz
- uzávěrka soutěže: 17. září 2011

Brněnská sedmikráska:
- tématem soutěže je: Nejkrásnější brněnská báseň o Praze (nejkrásnější pražská báseň o Brně)
- max. rozsah básní jsou 3 strany A4. Zasílat je můžete na e-mail sedmikraska(zavináč)hostbrno.cz nebo na adresu Host (Sedmikráska), Radlas 5, 60200 Brno
- vítěz obdrží prémii 10 000 Kč, šalinkartu na měsíc a další hodnotné ceny
- další informace naleznete zde: www.hostbrno.cz
- uzávěrka soutěže: 1. září 2011

Literární soutěž Klementa Bochořáka 2011
- soutěž o nejlepší báseň mladé poezie
- soutěže se mohou účastnit soutěžící narození v roce 1985 a později
- max. rozsah soutěžního příspěvku: 5 stran
- své příspěvky můžete zasílat na adresu: Společnost přátel mladé poezie, Nálepkova 3, 637 00 Brno, nebo na e-mail: spmp(zavináč)email.cz.
- další informace naleznete zde: www.czechlit.cz
- uzávěrka soutěže: 31. srpna 2011

Tachovská reneta
- téma soutěže: Trapasy mého života
- soutěž je určena pro soutěžící starší 15 let
- soutěžní příspěvek musí být psán v próze, max. rozsah 5 stran
- jeden soutěžící může zaslat pouze jeden příspěvek
- soutěžní příspěvek můžete zaslat na e-mail: pujcovnaknih(zavináč)mkstc.cz nebo poštou (ve 3 vyhotoveních, s kopií na CD) na adresu: Městské kulturní středisko - odbor KNIHOVNA, Hornická 1695, 347 01 Tachov
- další informace naleznete zde: mks.tachov.cz
- uzávěrka soutěže: 31. srpna 2011

Literární Šumava 2011
- soutěžní příspěvek by se měl vztahovat k Pošumaví
- soutěž je určena pro amatérské spisovatele starší 15 let. Soutěží se ve 2 věkových kategoriích: a) do 25 let, b) od 25 let. Dále v kategoriích: a) próza (max. 5 stran A4 textu), b) poezie (3 až 5 básní)
- soutěž můžete zaslat na: Městská knihovna Klatovy, Balbínova 59, 339 01Klatovy, nebo na e-mail soutez(zavináč)knih-kt.c
- další informace naleznete zde: www.knih-kt.cz
- uzávěrka soutěže: 31. července 2011

Fantastická povídka
- další informace naleznete zde: fantastickapovidka.cz
- uzávěrka soutěže: 31. července 2011

Literární a výtvarná soutěž o cenu prof. Antonína Voráčka

- soutěží se ve 3 kategoriích: a) poezie (nejméně 5 až 10 básní), b) próza (max. 10 stran A4 textu), c) ilustrace, plakát
- vše je rozděleno do 2 věkových skupin: a) studenti SŠ, b) dospělí
- soutěžní příspěvky zasílejte na e-mail: reditel(zavináč)knih-st.cz
- - v každé kategorii budou uděleny 3 hodnotné ceny
- další informace naleznete zde: www.knih-st.cz
- uzávěrka soutěže: 30. června 2011

Literární soutěž Šuplíky 2011
- téma letošního ročníku soutěže: Ráj leží u matčiných nohou
- soutěží se ve 2 kategoriích: a) próza (včetně publicistiky), b) poezie. Dále jsou soutěžící zařazeni do dvou věkových kategorií: a) do 15 let, b) dospělí
- maximální délka soutěžního příspěku: 10 stran, soutěžní příspěvek musí být zaslán ve 4 vyhotoveních
- soutěžní práce zasílejte na adresu: Městská knihovna Kopřivnice, „Šuplíky 2011“, Obránců míru 368, Kopřivnice 742 21
- další informace naleznete zde: www.kdk.cz
- uzávěrka soutěže: 30. června 2011

Dopište Goldflama

- úkolem soutěžících je dopsat povídku Arnošta Goldflama. Maximální délka příspěvku je: 2 strany A4
- soutěží se o hodnotné ceny a o oběd s Arnoštem Goldflamem
- další informace naleznete zde: www.kkvysociny.cz
- uzávěrka soutěže: 30. června 2011

Literární soutěž na téma Můj domov

- soutěží se ve 3 věkových kategoriích: a) do 15 let, b) pro studenty středních škol do 18 let, c) pro dospělé od 18 let. Dále se soutěží v kategorii a) próza, b) poezie
- max. délka rozsahu: 4000 znaků bez mezer
- jeden autor může zaslat maximálně tři soutěžní příspěvky
- soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Výstaviště Lysá nad Labem, Jan Řehounek, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, nebo na e-mailovou adresu: rehounek(zavináč)vll.cz.
- na výherce čeká knižní odměna a sborníček
- další informace naleznete zde: www.vll.cz
- uzávěrka soutěže: 25. června 2011

IV. ročník soutěže Strašice Karla Vokáče
- soutěž není omezena tématem, ani věkem soutěžících
- soutěžit můžete v kategoriích: Poezie-A (věk neomezen), Poezie B (věk do 18 let), Próza A (věk neomezen), Próza B (věk do 18 let)
- maximální rozsah příspěvků: 5 stran
- příspěvky zašlete ve 4 vyhotoveních. Soutěž je anonymní, proto údaje o sobě napiště na zvláštní list
- soutěžní příspěvky můžete zasílat na adresu: Místní knihovna Strašice, Strašice 652/II , PSČ 338 45. Obálku označte heslem „Literární soutěž“
- další informace naleznete zde: www.knihovnastrasice.eu
- uzávěrka soutěže: 20. června 2011

Literární soutěž Daidalos 2011
- soutěž o nejlepší povídku v žánru sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu
- maximální rozsah soutěžního příspěvku: 40 normostran. Do soutěže se posílá povídka ve 2 exemplářích. Soutěž je anonymní, takže k nepodepsané povídce přiložte zalepenou obálku, v níž bude uvnitř jméno autora, jeho adresa a rodné číslo, internetová adresa a telefon, pro orientaci i zopakovaný název zaslané povídky (povídek) a jméno ilustrátora, kterého byste si zvolili v případě vítězství
- soutěžní povídku (povídky) zašlete na adresu: Jaroslav Jiran,  Gen. Janouška 893, 198 00 Praha 9
- pro výherce jsou přichystány věcné ceny, navíc bude jeho povídka zveřejněna na stránkách časopisu XB - 1 a doplněna o ilustraci s věnovaním od jím vybraného domácího výtvarníka
- další informace naleznete zde: www.casopisxb1.cz
- uzávěrka soutěže: 31. května 2011

Májová soutěž
- úkolem je napsat povídku, fejeton ne téma Máj, lásky čas
- maximální délka příspěvku: 5000 znaků
- výherci získají knihu dle vlastního výběru z produkce společnosti Euromedia
- více informací naleznete zde: www.mamtalent.cz
- uzávěrka soutěže: 31. května 2011

Vytvořte komiksový příběh s chemickou tématikou
- soutěž je určena žákům základních a středních škol
- soutěží se ve 3 kategoriích: a) Chemie v pohádce (děti do 10 let), b) Život bez ropy (děti ve věku 10 - 15 let), c) Nové chemické objevy zlepšují život (15 - 20 let)
- soutěžní příspěvky můžete zasílat na adresu: Rok chemie, odbor environmentálních rizik, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 10010 Praha 10
- další informace naleznete zde: www.msmt.cz
- uzávěrka soutěže: 31. května 2011

Literární soutěž pořádaná nadační fondem Cultura Bohemica
- soutěž je určena pro soutěžící starší 18 let
- do soutěže můžete zasílat novely či povídkové knihy v rozsahu zhruba 150 normostran textu (próza by měla být zaměřena na čtenáře ve věku cca 13 až 25 let)
- vvá díla posílejte ve třech vytištěných exemplářích a v elektronické podobě na CD-R na adresu: Nadační fond Cultura Bohemica, Zámek Č. Krumlov 57, 380 01 Český Krumlov
- další informace naleznete zde: www.culturabohemica.cz
- uzávěrka soutěže: 31. května 2011

Literární soutěž k 110. výročí narození básníka Jaroslava Seiferta aneb Chlapec a hvězdy

- soutěž je určena pro žáky základních škol v Blansku
- soutěží se ve 2 věkových kategoriích: a) žáci 1. stupně ZŠ, b) žáci 2. stupně ZŠ
- podmínkou účasti v soutěži je absolvování testu, který prověří znalost žáků o J. Seifertovi. Po absolvování testu je možné pokračovat buď v autorské básnické tvorbě volné formy a stylu nebo kreativně výtvarně zpracovat obsah některé z básní J. Seiferta
- další informace naleznete zde: www.knihovnablansko.cz
- uzávěrka soutěže: 27. května 2011

Seifertovy Kralupy 2011
- do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů. Jedna z básní musí mít formu sonetu
- soutěž probíhá ve 2 věkových kategoriích: a) 14 až 18 let, b) 18 let a výše
- soutěžní práce můžete zaslat na adresu: Městský úřad Kralupy n.Vlt.,  „Seifertovy Kralupy“, k rukám L. Moravcové, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy n.Vlt.
- další informace naleznete zde: www.mestokralupy.cz
- uzávěrka soutěže: 13. května 2011

Literární soutěž Nisa, řeka, která nás spojuje
- soutěž je rozdělena na 3 věkové kategorie: a) 10 až 14 let, b) 15 až 18 let, c) 19 až 25 let. Soutěžit můžete ve 2 kategoriích: a) povídka na libovolné téma (maximální rozsah 5 stran, jeden autor může zaslat maximálně 2 povídky), b) pohádka na téma Dobro a zlo (maximální délka 4 strany, jeden autor může zaslat maximálně 2 pohádky)
- soutěžní příspěvek musíte zaslat ve 4 vyhotoveních bez uvedení autora (své jméno spolu s adresou a názvem práce/prací uveďte na samostatném listu)
- básně můžete zaslat na adresu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1, 460 53 Liberec 1. Obálku označte heslem „NISA“
- další informace naleznete zde: www.kvkli.cz
- uzávěrka soutěže: 5. května 2011

Literární soutěž Máj, měsíc poezie
- do soutěže můžete zaslat 2, maximálně 5 básní vlastní tvorby
- každou báseň vytiskněte na samostatný papír bez uvedení autora, a to ve 4 vyhotoveních
- soutěží se ve 4 věkových kategoricíh: a) 6 až 9 let, b) 10 až 14 let, c) 15 až 18 let, d) 18 až 25 let
- básně můžete zaslat na adresu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1, 460 53 Liberec 1. Obálku označte heslem „MÁJ“ - další informace naleznete zde: www.kvkli.cz
- uzávěrka soutěže: 5. května 2011

Pisálek 2011

- soutěž probíhá ve 3 věkových kategoriích: a) 13 až 15 let, b) 16 až 19 let, c) od 20 let výše
- soutěžící mohou zaslat buď 1 báseň na volné téma, nebo 1 povídku (maximální rozsah: 3 normostrany)
- soutěžní práce můžete zaslat na e-maiL. radka.zadinova(zavináč)seznam.cz (předmět PISÁLEK 2011), nebo na mediu. Poštovní adresa pro doručování prací: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská 486, Klášterec nad Ohří 431 51 pod heslem „Pisálek 2011". Práce musí být označena jménem a příjmením, věkem, adresou, telefonickým nebo e-mailovým kontaktem pisatele.
- další informace naleznete zde: knihovnaklasterec.cz
- uzávěrka soutěže: 30. dubna 2011

Výtvarně-literární soutěž Za jarem do rozkvetlé Plzně
- pro výherce jsou přichystány věcné ceny
- soutěžní příspěvek můžete zaslat na adresu: Gymnázium Františka Křižíka, Sokolovská 54, 300 00 Plzeň
- další informace naleznete zde: www.gfk-plzen.cz
- uzávěrka soutěže: 30. dubna 2011

Literární soutěž o knihu Michala Viewegha
- do soutěže můžete zaslat povídku na téma „Partnerské karamboly“ a zachytit v ní oba úhly pohledu
- maximální délka rozsahu: 3 normostrany
- povídky zasílejte na e-mail: LitWeb.soutez(zavináč)seznam.cz
- výherce získá knihu Román pro muže Michala Viewegha s podpisem autora
- další informace naleznete zde: litweb.poetickej.net
- uzávěrka soutěže: 30. dubna 2011

Literární soutěž o nejlepší sci-fi povídku
- téma soutěže: Umělá inteligence za čtyřicet let
- do soutěže zasílejte povídky v žánru sci-fi o rozsahu 3-10 normostran, jeden autor může zaslat maximálně 3 povídky
- soutěž je anonymní, proto k povídkám připojte samostatnou obálku, v níž bude až do finále uchováno vaše jméno, adresa a názvy povídek. Pokud budete povídky zasílat e-mailem, pak totéž zašlete v samostatném e-mailu
- povídky můžete zaslat na adresu: Pražská vydavatelská společnost, časopis Pevnost, Olšanská 3, 130 00 Praha 3, e-mail: redakce(zavináč)pevnost.cz (obálku či e-mail označte kódem AI2051)
- povídky mohou být psány v češtině nebo slovenštině
- na výherce čeká notebook, předplatné časopisu Pevnost, tematicky laděná trička
- více informací naleznete zde: www.pevnost.cz
- termín uzávěrky: 15. dubna 2011

Literární soutěž Noční dravci
- do soutěže můžete zaslat literární příspěvky jakéhokoliv žánru, příspěvek musí být napsán na téma Noční dravci
- maximální délka příspěvku: 3 normostrany, jeden autor může zaslat neomezený počet příspěvků
- soutěžní příspěvky zašlete na e-mail suvicka(zavináč)suvicka.cz, nebo je můžete vložit přímo na web, pokud se zaregistrujete
- vítěz obdrží dekorativní obraz „Maceška“ od fotografky Evy Moučkové
- další informace naleznete zde: www.suvicka.cz
- termín uzávěrky: 8. dubna 2011

Evropská soutěž o nejlepší esej 2011
- téma soutěže: „Sousedé v srdci Evropy - Známe se doopravdy?"
- esej musí být napsána v rozsahu 1 až 3 strany
- soutěž je určena pro studenty středních a vysokých škol do 26 let
- výherce se může těšit na třídenní zájezd do Bruselu nebo Štrasburku s návštěvou Evropského parlamentu a dalších evropských institucí
- soutěžní příspěvky zasílejte na: martin.kastler(zavináč)europarl.europa.eu
- další informace naleznete zde: www.phil.muni.cz
- uzávěrka soutěže: 4. dubna 2011

Cena Maxe Broda o nejlepší esej
- soutěž je určena studentům středních škol do 20 let
- témata: 1) Franz Kafka. Dopis otci. - esej o výchově, 2) Franz Kafka. Dopis otci. - rodiče a děti. Rodinné vztahy dnes a před sto dvadceti lety, 3) Franz Kafka. Dopis otci. - Můj dopis otci, 4) Klady a zápory sociálních sítí na internetu, 5) Moje představa maturity
- na výherce čeká finančí odměna
- další informace naleznete zde: www.franzkafka-soc.cz
- uzávěrka soutěže: 4. dubna 2011

17. ročník veřejné literární soutěže
- soutěž je určena pro studenty Palackého univerzity v Olomouci
- soutěžní příspěvky mohou být psány v češtině nebo slovenštině
- soutěž se v oboru poezie (5-10 textů), próza (povídka, novela nebo esej, maximálně 30 stran), drama (text hry)
- své příspěvky zašlete ve 3 kopiích, na každé musí být napsáno jméno, fakulta, ročník, studovaný obor, adresa, e-mail
- na výherce čeká finanční odměna
- více informací naleznete zde: www.upol.cz
- termín uzávěrky: 31. března 2011

Skrytá paměť Moravy V. ročník
- soutěž o nejlepší prozaické texty na téma Cizinec.
- soutěž je určena pro mladé literáty ve věku 12-19 let; soutěž je rozdělena na 2 věkové kategorie: 1) 12-15 let, 2) 16-19 let. Pokud náležíte do první kategorie, pak by měl být váš příspěvek dlouhý 1-3 normostrany, pokud do druhé kategorie, pak by měl být dlouhý 4-10 normostran
- do soutěže je zapotřebí zaslat 5 vytištěných exemplářů
- příspěvky zasílejte na adresu: Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, e-mail: pamet(zavináč)muzeumbrnenska.cz
- na výherce čeká finanční odměna
- další informace naleznete zde: www.kr-jihomoravsky.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2011

Recenzentská soutěž (druhý ročník)
- soutěž pořádá nakladatelství Argo, Laser-books a Triton
- cílem soutěže je podpořit literární publicistiku publikovanou na internetu a pomoci žánrovým webům najít kvalitní a věrné spolupracovníky
- soutěžící získají řadu recenzních výtisků a možnost spolupracovat s kvalitními weby
- více informací naleznete zde: www.soutezrecenzentu.cz
- termín uzávěrky: 31. března 2011

Literární soutěž pro děti
- do soutěže můžete zaslat příběh, vyprávění nebo pohádku na téma O čem sní hračky
- posílat můžete ilustrovanou knihu o rozsahu 10-30 stran (ilustrace musí být vlastnoruční)
- soutěž se ve 4 kategoriích: 1) děti do 10 let, 2) děti a mládež ve věku 11-16 let, 3) děti a mládež speciálních ZŠ a zdravotně znevýhodněných do 20 let, 4) cena za nejlepší výtvarné zpracování knihy (ilustrace, provedení, vazba)
- více informací naleznete zde: www.akce-novinky
- uzávěrka soutěže: 18. března 2011

Soutěž "Kniha je kamarád... tuto si přečti"
- soutěží se ve 2 kategoriích: 1) v kategorii "Kniha je kamarád... tuto si přečti" mohou soutěžící jakýmkoliv způsobem doporučit knihu svým kamarádům (textem, obsahem, anotací, lákavou ukázkou zpracovanou vlastními slovy, ilustrací, popřípadě kombinací ilustrace a textu). Max. rozsah: 1 normostrana. 2) v kategorii "Slogany o knihách a čtení" - zde soutěžící mají za úkol zpracovat krátký text vystihující kladný vztah ke knihám a čtením
- práce zašlete na adresu: ZŠ Sychrov, Sychrov 97, 755 01 Vsetín, nebo e-mailem: JunkovaSar(zavináč)seznam.cz
- na výherce čeká knižní odměna
- další informace naleznete zde: www.zkola.cz
- uzávěrka soutěže: 15. března 2011

Hledá se autor bestselleru
- povídka by měla mít délku 15-20 normostran
- výherce čeká zveřejnění povídky, autorská čtení aj.
- další informace naleznete zde: www.hledaseautor.cz
- uzávěrka soutěže: 28. února 2011

Literární soutěž pod záštitou Prague by Night
- téma povídek je libovolné, měly by však obsahovat strach z nadpřirozena
- další informace naleznete zde: www.vampire.cz
- termín uzávěrky: 31. ledna 2011

Škola základ života 2011

- soutěž o nejlepší epigram nebo aforismus, jeden soutěžící může zaslat maximálně 5 epigramů nebo 10 aforismů, téma je libovolné
- soutěž je určena pro studenty gymnázicí v celé ČR
- soutěžní příspěvky zašlete na e-mail: ivana.lukelova(zavináč)gymstola.cz
- na výherce čeká finančí i věcné ceny
- další informace naleznete zde: www.obecspisovatelu.cz
- termín uzávěrky: 31. ledna 2011


Literární soutěže na rok 2010:


Literární soutěž O nejhezčí, nekratší povídku roku 2009/2010
- do soutěže zasílejte krátké povídky (do 100 znaků) napsané v žánru sci-fi nebo fantasy
- při hodnocení bude brán ohled na originalitu, humor, délku (čím kratší, tím lepší), fantazii, prvky sci-fi
- povídky zasílejte na mail scifista(seznam)seznam.cz
- více informací naleznete zde: www.vanili.cz
- uzávěrka soutěže:  1. 12. 2010

XVII. Rožnovský fejeton a Klíček

- soutěž o nejlepší fejeton na libovolné téma
- jeden autro může zaslat maximálně 2 fejetony v rozsahu do 45 řádků, a to v pěti kopiích na adresu: T klub - kulturní agentura, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- soutěž je anonymní, proto ji musíte označit heslem
- další informace naleznete zde: www.tka.cz/priprava.htm
- uzávěrka soutěže: 19. října 2010

2. ročník soutěže Brněnský dukát
- určeno pro autory žánru původní historický román a historické krimi
- autor do soutěže přihlásí a zašle dosud nikde nepublikovaou práci s čestným prohlášením. Rozsah rukopisu: cca 250 NS. Musí být odevzdán v digitální podobě, tak jednou v tištěné. Součástí musí být i anotace o rozsahu cca 1 strany textu.
- autor obdrží 25 000 Kč a smlouvu na knižní vydání díla
- rukopisy zasílejte na adresu: Nakladatelství MOBA, Kotlářská 53, 602 00, Brno; email: moba(zavináč)mobaknihy.cz
- další informace naleznete na stránkách: www.mobaknihy.cz
- uzávěrka soutěže: 30. září 2010

Prvotiny 2010
- soutěž je rozdělena do dvou kategorií: a) poezie (minimálně 5-10 básní, v případě širšího celku zašlete jen výběr) b) próza (maximálně 30 stan A 4 textu všech příspěvků dohromady)
- navíc budou příspěvky posuzovány ve věkové kategorii do 15 let a nad 15 let
- k soutěžnímu příspěvku nezapomeňte připojit jméno, adresu, datum narození, telefon, email
- příspěvky zasílejte elektronickou poštou na knihovna(zavináč)kmol.cz nebo poštou na adresu Knihovna města Olomouce, nám. Republiky 1, 771 66 Olomouc; můžete je i odevzdat na pobočkách městské knihovny
- soutěž pořádá Knihovna města Olomouce, více informací naleznete na stránkách www.kmol.cz/prvotiny-2010
- uzávěrka soutěže: 30. června 2010

IV. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy
- vyhlašovatel: Jihomoravský kraj
- datum uzávěrky: 31. března 2010
- Jihomoravský kraj vyhlásil ke dni 28. října 2009 čtvrtý ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy, tentokrát na téma „Z rodinné kroniky“. Soutěž je určena mladým autorům ve věku od 12 do 19 let, kteří mohou své přihlášky a prozaické texty posílat do 31. března 2010.
- soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií, kterým odpovídá zadaný rozsah textu. Mladší soutěžící ve věku od 12 do 15 let mají do soutěže zaslat 1 až 3 strany prozaického textu, starším autorům ve věku od 16 do 19 let je zadán rozsah 4 až 10 stran. Letošní téma „Z rodinné kroniky“ skýtá možnost zapátrat v rodinné historii: Může se jednat o vyprávění pozapomenutých osudů vlastních předků, střípky rodinné historie vyčtené z dopisů a deníků, ale také o smyšlené příběhy – ať už ze vzdálené minulosti či ze současnosti. Pravidelní účastníci soutěže i ti, kteří se rozhodnou poslat svůj literární text poprvé, se mohou v zimních měsících těšit na seminář tvůrčího psaní Krocení literární múzy, který jako podporu soutěže pořádá po celé Moravě Památník písemnictví na Moravě. Všechny soutěžní texty budou po uzávěrce předány odborné porotě a ty vítězné přečtou jejich autoři na vyhlášení výsledků v Mikulčicích za přítomnosti veřejnosti ve druhé polovině června 2010.
- přihlášky a podmínky soutěže naleznou zájemci na adrese www.masaryk.info

National Literary Award For Young Writers - Literární soutěž pro mladé autory
- zadání soutěže: napsat povídku v angličtině o maximální délce 1500 slov na téma „You can’t be serious“
- soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií: a) do 15 let b) 16-17 let c) 18-19 let
- soutěž je určena pro občany ČR, jejichž mateřským jazykem není angličtina
- příspěvky posílejte na award(zavináč)porg.cz
- výhra v soutěži: v jednotlivých kolech obdrží výherce 10 000 Kč a absolutní vítěz bude spolu s jedním rodinným příslušníkem pozván na třídenní výlet do Edinburghu
- další informace naleznete zde: www.porg.cz
- uzávěrka soutěže: 30. dubna 2010

Literární soutěž Eurotime
- do soutěže můžete zasílat svůj esej, povídku nebo jiný literární žánr na vybrané téma: a) výrazné postavy naší současnosti i historie – jakou sehrály úlohu v dobách krize? b) Rovné postavení mužů a žen – jaký by byl můj život, kdybych se narodil jako žena/muž? c) Už zase skáču přes kaluže
- soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií: 0-15 let a 15-99 let
- soutěží se o věcné ceny (knihy, flash disky, digi-rámečky)
- odpovědi zasílejte na email ed(zavináč)icm.uh.cz nebo poštou na adresu EUROPE DIRECT, Masarykovo nám. 21, Uh. Hradiště 686 01
- soutěž je spojena se znalostním kvízem s tematikou Evropské unie (lze soutěžit v obou částech soutěže, nebo jen v literární části)
- další informace naleznete zde: ed.uh.cz
- uzávěrka soutěže: 23. dubna 2010

6. ročník soutěže Rokle šeré smrti
- do soutěže můžete zaslat dosud nepublikované povídky jakékoliv délky na libovolné téma (měly by však obsahovat strach z nadpřirozena)
- další informace nalezente zde: neviditelnypes.lidovky.cz
- uzávěrka soutěže: 15. dubna 2010

XVI. ročník literární soutěže na téma Jak můžeme dál žít?
- žánr a umělecká forma je libovolná (můžete se účastnit i výtvarné soutěže na stejné téma)
- soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie: a) žáci 6.-9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií b) studenti středních škol
- každý soutěžící může zaslat pouze jednu práci do každé soutěže
- výherce čeká finančí odměna
- další informace naleznete zde: www.mkl.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2010

16. ročník studentské literární soutěže – Cena Maxe Broda
- soutěž o nejlepší esej je určena studentům středních škol
- témata soutěže: a) Hrdinové románu Franze Kafky b) Cestuji rád/ráda, protože… c) Esej o životním stylu v ČR
- maximální věk soutěžících: 20 let, maximální délka eseje 5 stran
- na výherce čeká finančí odměna (6000 Kč, 3500 Kč a 2000 Kč)
- své příspěvky v pěti kopiích zašlete nebo přineste na adresu: Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1
- více informací naleznete zde: www.franzkafka-soc.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2010

Literární soutěž na téma Žijeme v různých zemích, ale kniha nás seznamuje
- soutěží se ve třech kategoriích: a) první stupeň ZŠ b) druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií c) střední školy
- úlohou soutěžících je napsat úvahu o tom, který román vám pomohl lépe poznat cizí kraje, lidi, kulturu i zvyky, a doporučit podobnou knihu z českého prostředí kamarádům, kteří tu nežijí, aby se o nás dozvěděli víc.
- maximální délka příspěvku: 1 stana A4
- soutěžní příspěvky zašlete na info(zavináč)rostemesknihou.cz nebo na adresu: Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha (na obálku nebo do předmětu mailu napište heslo: RK10)
- další informace naleznete zde: www.bookworld.cz
- uzávěrka soutěže: 15. března 2010

II. Activist Poetry Festival
- tato literární soutěž probíhá v rámci festivalu umění a kultury Art Atack
- tématem letošního ročníku je: Ulice
- určeno pro všechny do 30 let
- zadání soutěže: pošlete maximálně tři básně a/či tři fotografie na dané téma (Ulice). Poezii posílejte v angličtině na adresu art.attack.fest(zavináč)gmail.com nebo v češtině na lacadalet(zavináč)seznam.cz (překlad bude zajištěn)
- soutěž končí: 10. března 2010
- více informací naleznete zde: lacdutemps.asp2.cz

Literární soutěž O poklad byzantského kupce
- soutěž pořádá nakladatelství Moba
- určeno autorům detektivek, rozsah práce cca 200 normostran, nutné připojit také anotaci
- výhry v soutěži: věcná cena a smlouva na knižní vydání detektivky
- soutěž končí: 28. 2. 2010
- více informací naleznete zde: mobaknihy.cz

Hořovice Václava Hraběte 2010
- soutěží se v těchto kategoriích: poezie (max. 5 básní), próza (text v rozsahu do 5 stran: povídku, ukázku z novely či románu), publicistika (příspěvek v rozsahu do 5 stran: fejeton, esej, reportáž). Téma je volné. Lze soutěžit ve všech oborech
- soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval
- práce vyhodnocené na prvních třech místech v každé kategorii budou odměněny finanční částkou v celkové výši 12.000,- Kč a věcnými cenami, dalších sedm míst bude odměněno věcnými cenami
- více informací naleznete zde: www.mkc-horovice.cz
- uzávěrka soutěže: 26. 2. 2010

Literární soutěž pro děti
- soutěž je určena dětem do 15 let
- forma je libovolná, může se jednat o pohádky, fejetony, povídky, básně, komiks... to vše na téma Jakou barvu má svět? Max. rozsah 3 strany, u básní max. 3 básně
- k příspěvku připojte celé jméno, adresu, třídu a věk dítěte
- příspěvky zasílejte v elektronické podobě na detske(zavináč)knihovnabbb.cz, nebo poštou na adresu Oddělení pro děti KBBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště
- více informací naleznete zde: www.knihovnabbb.cz
- uzávěrka soutěže: 15. ledna 2010

Máchovou stopou 2009
- soutěž je rozdělena do dvou kategorií: 1) žáci a studenti do 18 let – próza 2) volná kategorie – 1. poezie, 2. próza
- soutěžní příspěvek v obalsti prózy může mít max. rozsah 8 normostran, nesmí být nikde publikován, lze zaslat maximálně dvě díla. Nezapomeňte uvést celé jméno, datum narození, kontaktní adresu a kategorii, kam má být text zařazen
- soutěžní příspěvky zasílejte na: machovoustopou(zavináč)seznam.cz
- více informací naleznete zde: www.litomerice.cz
- uzávěrka soutěže: 10. ledna 2010Literární soutěže na rok 2009:


Literární cena Knižního klubu
- výhra: 100 000 Kč pro vítěze a vydání jeho díla
- do soutěže můžete přihlásit prozaické dílo (novelu nebo román) o rozsahu minimálně 150 stran. Musí být psáno česky a nikde nesmí být publikované
- rukopisy v jednom exempláři zasílejte na adresu: Knižní klub, Literární cena Nádražní 32 150 00 Praha 5
- soutěž bude vyhodnocena odbornou porotou na jaře roku 2010
- uzávěrka soutěže: 31. prosince 2009

Podzimní literární soutěž
- úkolem je napsat povídku, která bude obsahovat zadaná slova (vesmír, koruna, kohoutek, strom, zajíc, tunel, kulička, kabát, prst, úkryt). Soutěžící musí v textu tato slova vyznačit tučně. Rozsah povídky: minimálně 1 normostrana
- do soutěže může jeden autor zaslat max. 3 povídky
- soutěžní příspěvky zašlete na mail souteze(zavináč)kultura21.cz, jako předmět napište Literární soutěž
- uzávěrka soutěže: 31. prosince 2009

Literární soutěž
- soutěž je určena pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ
- příspěvek musí být napsán na téma lidskosti, slušnosti  dobrých skutků
- k příspěvku připojte své jméno, bydliště, adresu školy, věk a email
- příspěvky zasílejte na wintonfilm(zavináč)seznam.cz  a nebo Zdeněk Tulis, Mánesova 6, 120 00 Praha 2
- více informací naleznete zde: www.wintonfilm.com
- uzávěrka soutěže: 31. prosince 2009

Vesmír mého mládí
- úkolem soutěžících je napsat esej, úvahu, fejeton, grotesku, povídku či poezii, v níž zavzpomínají na dřívější časy, např. na svůj nevšední zážitek, kdy se dívali s někým na noční oblohu. Paleta témat je široká, nemusí se omezovat pouze na astronomické příběhy. Do vesmíru patří také člověk a slasti i strasti jeho života
- rozsah: max. 6 normostran textu, tj. 11 000 znaků včetně mezer
- slavnostní vyhlášení proběhne v prosinci 2009 v Keplerově muzeu v Praze
- soutěžní příspěvky zašlete na adresu: Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, „Literární soutěž Mezinárodního roku astronomie“, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba. Nezapomeňte připojit vyplněnou a podepsanou přihlášku
- přihlášku naleznete zde: www.astronomie2009.cz
- výhry v soutěži: první tři nejlepší práce budou odměněny hodnotnými věcnými cenami
- soutěž končí: 31. listopadu 2009

Cena Alfréda Radoka 2009 (18. ročník dramatické soutěže)
- soutěže se může zúčastnit kterýkoli autor píšící česky nebo slovensky s původní divadelní hrou, která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do 31. 3. 2010
- součástí je i udělení ceny Žáby na prameni. Tuto cenu může získat ta z her, která nejlépe  naplní téma Rovné příležitosti žen a mužů.... tedy bude také o tom, že feminismus není bubák, že rovné šance mají mít všichni a všechny, že gender není sprosté slovo, že stereotypy jsou pozitivní i negativní, že předsudky jsou manipulativní, a že nejlépe by nám bylo, kdybychom mohli být jednoduše všichni sami sebou.
- více informací a přihlášku naleznete zde: www.cenyalfredaradoka.cz
- uzávěrka soutěže: 18. 12. 2009

29. ročník Ceny Karla Čapka
- soutěžní příspěvek musí být napsán v žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky, příjímány jsou příspěvky napsané česky i slovensky
- rozsah příspěvků dle soutěžních kategorií: mikropovídka – max. 9 000 znaků včetně mezer, krátká povídka – 9 001 až 30 000 znaků, novel – 90 001 až 450 000 znaků. Delší práce do soutěže nebudou zařazeny.
- příspěvky zasílejte v elektronické podobě nejlépe emailem, možno též na CD či disketě a současně ve čtyřech čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora) na adresu administrátora: Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 - Lhotka (e-mail AQUILA(zavináč)ALTAR.CZ nebo AQL(zavináč)SEZNAM.CZ)
- více informací naleznete zde: www.fandom.cz
- uzávěrka soutěže: 30. listopadu 2009

Literární soutěž o nejlepší původní českou prózu
- soutěž vyhlašuje nakladatelství Albatros
- soutěž je určena pro autory, kteří mají minimálně 18 let (platí tedy i pro ty, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let). Lze zasílat jen dosud nepublikované texty.
- téma prvního ročníku soutěže: příběh současných dětí
- soutěžní příspěvek musí být odevzdán v tištěné podobě ve dvou kopiích, příspěvky zaslané mailem přijaty nebudou. Rukopisy zasílejte na adresu sekretariátu Albatrosu i s přihláškou, kterou naleznete zde: www.albatros.cz
- vítězná próza bude vydána nakladatelstvím Albatros, autor získá honorář a navíc finanční odměnu 25 000 Kč
- uzávěrka soutěže: 30. listopadu 2009

Napište knihu s Michalem Vieweghem
- výhra v soutěži: 10 000 Kč za každou vítěznou kapitolu
- úkolem soutěžících je pokračovat ve vyprávění, které započal M. Viewegh
- soutěž končí: 29. listopadu (tj. uzávěrka pro zaslání závěrečné kapitoly, každá kapitola má určené datum odeslání)
- další informace naleznete zde: blogovyroman.idnes.cz

Česká televize vyhlašuje soutěž na scénář původního televizního kriminálního příběhu
- soutěž je určena pro studenty všech ročníků vysokých a vyšších odborných škol
- scénáře v elektronické podobě na e-mail: kriminalka(zavinac)ceskatelevize.cz, obdržení scénáře bude odesílateli potvrzeno
- soutěž je dotována částkou 100 000,- Kč
- uzávěrka soutěže 16. listopadu 2009
- pravidla soutěžě a přihláška na: www.ceskatelevize.cz

Literární soutěž Miroslava Kabely
- soutěž pouze pro občany Valašského Meziřící
- soutěží se ve dvou věkových kategoriích: 13–15 let a 16–20 let
- úkolem soutěžících je dovyprávět započatý příběh a napsat dopis na volné téma
- soutěž končí: 31. října 2009
- další informace naleznete zde: www.valasskemezirici.cz

5. ročník literárnej súťaže Jána Kollára
- jedná se o soutěž v oblasti prozaické tvorby ve slovenštině nebo se slovenskou tematikou
- soutěží se ve třech kategoriích: kategorie A - žáci základních škol, kategorie B - studenti středních škol, kategorie C - autoři do 26 let
- žánr libovolný 
- příspěvky musí mít tento rozsah: v kategorii A 4 normostrany, v kategorii B 8 normostran, v kategorii C do 12 normostran
- uzávěrka soutěže: 28. října 2009
- více informací naleznete zde: sutaz.czsk.net

O Palpyho kšandy
- do soutěže mohou být zaslány dosud nepoblikované česky i slovensky napsatné Star Wars fan-fiction povídky. Musí se jednat o práce, jejichž děj, zápletka nebo pointa si nějakým způsobem dělají legraci z osob, ras, planet, událostí a dalších reálií Georgem Lucasem vymyšleného světa.
- zaslané příspěvky budou zveřejněny na stránkách http://sith.mysteria.cz, případně otištěny ve sborníku
- příspěvky zasílejte v elektornické podobě (formát doc., rtf., pdf.) jako přílohu v mailu na Darth.Zira(zavináč)centrum.cz, nezapomeňte uvést, pod jakým jménem či nickem má být povídka zveřejněna
- max. délka: 4 stránky ve Wordu (jedna strana: 49 řádků, velikost psíma 12)
- soutěž končí: 23. září 2009

Brněnská sedmikráska
- soutěž o nejlepší oslavnou báseň o Brně
- hlavní výhrou je 10 000 Kč
- slavnostní vyhlášení proběhne: 3. října 2009 v rámci prvního ročníku festivalu Brněnské kulturní HOSTování
- soutěž končí: 1. září 2009
- další informace naleznete zde: www.kavarna.hostbrno.cz

Literární soutěž trutnovský drak
- soutěž o nejlepší autorský text poezie, prózy či dramatu na volné téma
- zvláštní ocenění získají nejlepší příspěvky s tématem či motivem Trutnova
- soutěží se ve dvou věkových kategoriích: 15–18 let a 19–30 let
- soutěž končí: 31. srpna 2009
- další informace naleznete zde: www.institutumeni.cz

Literární Šumava
- soutěž o nejlepší prozaický a básnický příspěvek vztahující se k Šumavě a Pošumaví
- soutěže se mohou zúčastnit autoři starší 15 let, kteří nejsou profesionálními spisovateli či novináři
- autoři budou rozděleni do dvou věkových kategorií: do 25 let a nad 25 let
- soutěž končí: 31. července 2009
- další informace naleznete zde: www.knih-kt.cz

Komentáře   

 
kroelh
+4 Jedna soutěž chybíkroelh 2012-02-16 21:55
Ve výpisu soutěží pro rok 2012 chybí první ročník zcela nové literární soutěže pro studenty středních škol Ze šuplíku fantasie http://www.suplikfantasie.cz/
Hraje se o 3 tablety ASUS a další ceny
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 RE: Jedna soutěž chybíMarta Šimečková 2012-02-18 08:36
Děkuji za tip na soutěž, už je doplněna v přehledu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Vladislav Kluska
+1 Změna v zadání soutěžeVladislav Kluska 2012-03-06 09:47
Děkujeme za zmínění naší soutěže Ze šuplíku fantasie v tomto přehledu, jen bych rád upozornil, že jsme lehce změnili zadání - již není limit 9 000 znaků včetně mezer, ale 20 0000 znaků bez mezer.
Děkuji :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 RE: Změna v zadání soutěžeMarta Šimečková 2012-03-06 19:50
Děkuji za upozornění, zadání jsem už aktualizovala.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
kroelh
+2 Odp.: RE: Jedna soutěž chybíkroelh 2013-03-28 15:01
A ještě jednou k Šuplíku - už je i druhý ročník, kde v porotě zasedne i Kateřina Tučková ;)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: RE: Jedna soutěž chybíMarta Šimečková 2013-04-07 15:50
Děkuji za info, soutěž je už doplněna :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Eriu
-1 RE: Přehled literárních soutěží Eriu 2012-03-20 12:02
Ještě chybí také Žoldnéři fantasie a pár dalších z tohoto tématu :-) AI 2052, Daidalos...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
-1 RE: RE: Přehled literárních soutěží Marta Šimečková 2012-04-01 09:59
Eriu, moc děkuji, soutěže jsem už připojila do přehledu. Pokud máte ještě nějaké tipy na soutěže, budu ráda, když je sem napíšete.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Leňule
0 PŘEKLEP V TERMÍNU!!!Leňule 2012-07-03 18:45
Fantastická povídka má uzávěrku o měsíc dřív, než je uvedeno v přehledu!!!
Překlep je také v roku uzávěrky u Ortenovy Kutné Hory, ale tam si to asi každý domyslí :-)...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Leňule
0 RE: PŘEKLEP V TERMÍNU!!!Leňule 2012-07-05 19:37
Díky za rychlou opravu :-)...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Necronomicon
+3 I. Hororová soutěž NecronomiconuNecronomicon 2012-11-21 14:54
Trochu narychlo, ale kdo by měl zájem o hororovou literární soutěž, koukněte na http://www.horor-web.cz/clanky/i-hororova-soutez-necronomiconu.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Veronika
-1 Mrazivé vyhlídkyVeronika 2012-12-26 12:18
Dobrý den,
ráda bych Vás informovala o nově vypsané soutěži.
http://literatura-numeroun.blog.cz/1212/literarni-soutez-mrazive-vyhlidky

Děkuji za případné přidání do přehledu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Lax
+1 SoutěžLax 2013-04-11 21:32
Dobrý den, chtěl bych vás upozornit na fantasy-scifi-h ororovou soutěž Cena Karla Čapka. Ta se koná každý rok, ale vy ji tu máte zmíněnou jen pro rok 2009.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
zajic
0 Halaszajic 2013-06-23 17:17
Zdar, nový ročník halase zdeš!
https://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase?ref=hl
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Zdeněk Pavel Kranz
-8 Úžasný nápadZdeněk Pavel Kranz 2014-01-02 16:39
Je to opravdu úžasný nápad vypisovat soutěže s prošlou lhůtou pro podání, je to podle příkladu karlovarské losovačky. Správce toho servru by měl být vyznamenán cenou vydanou za Josefa II.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Erwien
+10 Odp.: Úžasný nápadErwien 2014-01-04 16:39
Ach bohové... To není záměrné vypisování starých soutěží, stránka se jen aktualizuje a přidávají se soutěže nové. Ty "prošlé soutěže" tu byly i v době, kdy byly aktuální. Za to, žes je objevil pozdě, správce opravdu nemůže.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
David4564
0 Síla slovDavid4564 2014-10-01 10:52
Dobrý den,

dnes jsme vyhlásili novou literární soutěž na téma SÍLA SLOV o ceny v hodnotě 4000 Kč. Pokud někoho téma zaujme, více info zde:

http://www.kzamysleni.cz/literarni-soutez/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Michaela Franclová
0 LIterární soutěž o nejlepší báseň o hasičíchMichaela Franclová 2018-05-30 12:46
Dobrý den, dovoluji si do Vašeho přehledu nabídnou soutěž o nejlepší hasičskou básničku. Uzávěrka 31/7/2018. Více informací na našich stránkách http://www.hzscr.cz/clanek/soutezime-se-zachranackem-o-nejhezci-hasicskou-basnicku.aspx. Případně mohu zaslat do mailu. Děkuji za zveřejnění. Hezký den MF
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: LIterární soutěž o nejlepší báseň o hasičíchMarta Šimečková 2018-06-03 12:19
Dobrý den, děkuji za upozornění na soutěž, zařadili jsme ji do našeho přehledu literárních soutěží.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 2019 - novéM 2019-05-18 21:50
Chybí tady dost věcí:
https://horrorcon.cz/literarni-soutez/o-krvavy-brk-2019/
https://www.albatros.cz/aktualita/literarni-soutez-nakladatelstvi-albatros-2019/
http://lckk.cz/prihlaska/podminky-souteze.html
http://cs.zwrot.cz/2019/02/literarni-soutez-zwrotu-2019/
https://lsfh.webnode.cz/
http://www.mks.tachov.cz/tachovska-reneta-2018.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
J. Lojín
0 Odp.: 2019 - novéJ. Lojín 2019-05-19 10:54
Děkuji zas připomínku, soutěže přidáme. Jsme závislí na tom, že nám organizátor pošle informaci, ale nemusí to být jen organizátor.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Eliška Anna Kubičkov
0 Literární soutěžEliška Anna Kubičkov 2019-06-25 08:53
Dobrý den, ráda bych požádala o zařazení soutěže SIGu Literární tvroba do vašeho přehledu soutěží. Letos je 4. ročník a všechny informace jsou zde:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
Děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 Odp.: Literární soutěžMarta Šimečková 2019-06-25 11:03
Děkuji za upozornění na soutěž, ráda jsem ji do přehledu zařadila.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
+1 2020 - novéM 2020-01-11 16:44
Nějaké nové soutěže, které by chtěly v roce 2020 přidat:

Jihočeská žabka - http://spisovatelejih.blog.cz/2001/jihoceska-zabka-2020
Povídky z dráhy - http://obecspisovatelu.blog.cz/1910/ve-znameni-okridlenych-kol
Divadelní soutěž - http://www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/15340-sout%C4%9B%C5%BE-dr%C3%A1ma-%E2%80%93-v%C3%BDzva-k-%C3%BA%C4%8Dasti
Prima Sezóna Náchod - https://www.primasezona.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=185
Tachovská reneta 2020 - http://www.mks.tachov.cz/tachovska-reneta-2020.html
Česko hledá spisovatelky (kolová celoroční) - http://www.ceskohledaspisovatelky.cz/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: 2020 - novéMarta Šimečková 2020-01-15 11:03
Děkuji za komentář, soutěže jsem do přehledu vložila.
Tento týden budeme doplňovat ještě další soutěže na rok 2020. :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 Odp.: Přehled literárních soutěžíM 2020-02-01 13:35
Nějaké aktualizace k roku 2020:
V srdci Děčína: https://www.divadlodecin.cz/?p=clanky/v-srdci-decina--decin-v-srdci
Povídky Novoměstské: http://www.ddmstonozkanm.cz/menu_item_01.html
Cena Alexandry Berkové: https://www.vskk.cz/cz/o-skole/cena-alexandry-berkove/
Pardubický Pramínek: https://kkpce.cz/cs/sluzby/kulturni-sluzby/souteze-krajske-a-celostatni/
IQ Landia: https://iqlandia.cz/co-se-u-nas-deje/literarni-soutez-n468434.htm
Cena Ivony Březinové: https://www.psanipomaha.cz/literarnisoutez/
Střípky z Ráje: https://stripkyzraje.cz/pravidla/
Jeden Svět Třinec: https://www.knihovnatrinec.cz/2020/01/10/souteze/
DDM Astra: http://www.ddmastra.cz/program-akci/1296-literarni-soutez
Knihovna Zlín: https://www.14-15.cz/858a-literarni-soutez
MOBA: https://www.mobaknihy.cz/clanky/detail/literarni-soutez-0.htm
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 Odp.: Přehled literárních soutěžíM 2020-02-01 16:07
KreBul - DUHA: https://www.krebul.cz/aktualne/0/38/211/Literarni-soutez-DUHA
Centrum Eko výchovy Viana: http://www.cev-viana.cz/2020/01/maly-spisovatel-2020-literarni-soutez/
Polabkská Vrba: https://www.velky-osek.cz/evt_file.php?file=2450
DDM Týn nad Vltavou: https://www.ddmtyn.cz/hlavni-udalosti/41-vytvarna-a-literarni-soutez
Povodí Moravy (Život u vody): http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/souteze/prihlaste-se-do-dalsiho-rocniku-detske-vytvarne-a-literarni-souteze-x-x/
Memoriál Hany Greenfieldové: https://www.pamatnik-terezin.cz/souteze-2020?fbclid=IwAR24THkSPCBilm1rDFjbM06my785VJ-h9xcxGyTEMzl1c7dfb3dUDG4gPXg
Knihovna Znojmo: https://www.knihovnazn.cz/pro-deti/informace-detske/3643-15-rocnik-literarni-souteze-autorske-cteni-zaku-zs-a-studentu.html
Brněnská diecéze: http://www.ccshbrno.cz/aktualne/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení