Soutěže: Literární soutěže

Přehled literárních soutěží - Rok 2019

1 1 1 1 1 (142 hlasů)
pero
  
 

Literární soutěže na rok 2019

 

Literární cena Knižního klubu 
Do soutěže lze přihlásit dílo:
- splňující formu novely nebo román
- a dosud nepublikované, napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství.
Rukopisy psané na počítači je možné zasílat  na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5.
Uzávěrka:  31. prosince 2019


27. ročník literární soutěže MŮJ SVĚT
Soutěží se v těchto kategoriích:
1. kategorie próza, max. 3 strany A4
2. kategorie poezie, 3 básně
Soutěž je určena pro autory od 15 let. Vyhlášení výsledků proběhne v březnu 2020.
Příspěvky zasílejte na e-mail dvorakova(zavináč)mkfrydek.cz nebo poštou: Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek.
Podrobnější informace naleznete zde.
Uzávěrka: 31. prosince 2019


Literární soutěž SIGu 2019
SIG Literární tvorba vyhlašuje 4. ročník literární soutěže. Přijímání soutěžních textů probíhá od 1. června do 31. prosince 2019. Všechny podrobnosti o soutěži najdete v Pravidlech soutěže.
Soutěžní texty spolu s vyplněnou přihláškou, která je zde ke stažení, se zasílají na adresu sig.soutez(zavináč)seznam.cz.
Uzávěrka soutěže: 31. prosince 2019

 

11. ročník literární soutěže, Máchovou stopou 2019
Téma: 800 let – tam i zpět
Nech se inspirovat osmisetletou historií královského města Litoměřice. Soutěž je vypsaná ve třech kategoriích: pro žáky ZŠ, studenty SŠ a pro dospělé.
Volný prozaický útvar v rozsahu max. dvou stran A4.
Příspěvky je možné posílat od 1. 5. do 10. 9. 2019 na adresu: machovoustopou(zavináč)seznam.cz
Text musí být ve formátu .doc nebo .odt, nikoli .pdf.
Na závěr příspěvku musí soutěžící uvést soutěžní kategorii (dospělí/středoškoláci/základní škola), celé jméno, e-mailovou a poštovní adresu i telefonní spojení.
Vyhodnocení proběhne 16. 11. 2019 v Litoměřicích.
Uzávěrka: 10. září. 2019Tachovská reneta 2019
Téma: ... OSTUDA...
Soutěž je určena pro začínající autory z ČR. Věková hranice: od 15 let. Kategorie:próza a poezie. Autor se může zúčastnit pouze v jedné kategorii s jedním příspěvkem. Příspěvky mohou být v rozsahu maximálně tří stran. Soutěžní příspěvky bude hodnotit porota sestavena organizátorem. Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1. - 3. místo. Příspěvky zašlete na adresu  - Městské kulturní středisko Tachov, Odbor KNIHOVNA, Hornická 1695, 347 01 Tachov nebo na e-mail: pujcovnaknih(zavináč)mkstc.cz. Povinné: údaje na samostatném papíře s dodatkem:
„Souhlasím se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících. Souhlasím se zveřejněním soutěžního textu ve Sborníku 2019. Nejúspěšnější práce budou publikovány ve sborníku.Soutěžní práce spolu s osobními údaji a souhlasem s registrací a zveřejněním

Uzávěrka: 31. srpna 2019

 

Literární soutěž Františka Halase 2019
Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let (včetně) svými dosud nepublikovanými básnickými texty napsanými v českém jazyce.
Soutěžní texty posuzuje tříčlenná porota, která určí laureáta/laureátku Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající v možnosti vydání debutové básnické sbírky knižně dosud nepublikující/mu autorce/autorovi. Vybrané práce deseti finalistů budou otištěny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cza v literárních časopisech. Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.
Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 nepublikovaných básní napsaných v českém jazyce, doplněné o rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení), zasílejte v jednom souboru na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v tištěné podobě ve třech kopiích poštou na adresu: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát. Zásilku viditelně označte HALAS 2019.
Uzávěrka: 15. července 2019

 

Ve stopách Grety Thunbergové– literární soutěž pro rok 2019

Vyšehradská literární soutěž se ponese v duchu ekologie a ochrany životního prostředí – inspirované mladou aktivistkou Gretou Thunbergovou. Napište esej, která bude co nejlépe shrnovat toto volání, problémy stavu životního prostředí, řešení a být výzvou, poselstvím, které by mělo pomoci ke zlepšení situace.

Soutěž je otevřená všem, bez omezení. Práce musí být vaše originální, napsaná pro účely této soutěže a minimálně na jednu stránku. Uveďte váš věk, jméno a adresu, příp. vaši školu.a zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vybraná nejlepší esej bude publikovaná v některém tištěném médiu.
Uzávěrka:30. června 2019

 

O Gondorský semenáček 2019
Téma: Odvaha se nachází na nepravděpodobných místech
Přijímají se příspěvky ve třech soutěžních kategoriích: Poezie - báseň, píseň / Próza - povídka / Výtvarno (ilustrace a artefakt) - kresba, malba, digitální kresba, fotka, jakékoliv trojrozměrné dílo (šperk, šaty apod.)
Každý autor se může v rámci jedné kategorie zúčastnit pouze s jedním příspěvkem (ale může se účastnit ve více kategoriích najednou).Maximální rozsah psaných děl je 30 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer).V kategorii poezie a próza se přijímají pouze díla v elektronické podobě. Nepřijímáme ručně psané práce!
Maximální rozměr obrazů je formát A2.Soutěžní díla nesmí být dosud nikde publikována, ať už v tištěné či v elektronické podobě.Přijímá se jen tvorba vycházející z knih pana J. R. R. Tolkiena. Tedy tvorba, odehrávající se v jeho světě, Ardě, a dodržující základní pravidla a reálie tohoto světa.
Vyhlášení bude na TolkienConu 2020, kde rovněž proběhne čtení vítězných prací a výstava výtvarných děl.
Literární díla zasílejte e-mailem na adresu mittalmar(zavináč)seznam.cz. Zasílejte je prosím vždy ve dvou souborech - jeden formátu MS Word (.doc, .docx), druhý ve formátu PDF. Usnadní nám to mnoho práce. Soubor pojmenujte názvem příspěvku.Do těla zprávy napište své jméno, případně přezdívku, název díla a váš věk.
Písně prosím posílejte s nahrávkou (klidně i amatérskou). Notový zápis není nezbytný, ale je rozhodně vítán.
U výtvarných děl a artefaktů posílejte originály (!!!). Pokud by byl artefakt či obraz příliš velký, lze se domluvit na osobním předání (do rukou Mittalmaru buď přímo, nebo přes prostředníka).
Jestli osobní předání není možné, můžete díla zaslat poštou na adresu: Semenáček, Roman Rádl, Nad Malým Mýtem 527/10, 147 00 Praha
Uzávěrka: 22. září 2019

 

Seifertův Žižkov
Literární soutěž pro žáky a studenty pořádá MČ Praha 3. 
Téma: poezie nebo próza na libovolné téma, které je inspirováno dílem Jaroslava Seiferta. 
Účastník soutěže: žáci a studenti ve dvou věkových kategoriích 10-13 a 14-17 let
Rozsah: max. 3 A4 
Podmínkou účasti v soutěži a zveřejnění příspěvku je přihláška do soutěže a souhlas zákonného zástupce.
Přijímání příspěvků je možné v termínu od 1. 11. 2018 do 1. 6. 2019 prostřednictvím: pošty na adresu Odbor školství MČ Praha 3, Lipanská 9, 130 85 Praha 3 // elektronické pošty na e-mailovou adresu: seifertuvzizkov(zavináč)praha3.cz // podatelny v přízemí MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3
Uzávěrka: 1. června 2019 

 

Seifertovy Kralupy 2019

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž, která je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí. Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, „Seifertovy Kralupy“ k rukám A. Levého, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou. V případě dotazů kontaktujte: A. Levý, tel. č. 778 772 635, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2019.

Uzávěrka: 30. května 2019

 

13. ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy
Téma literárního klání „Voda má, voda má…“ nabízí nepřeberné množství souvislostí. Všudypřítomný živel má mnoho tváří a barev, je životodárný i ničící... Záleží pouze na budoucích literátech, kterou z podob tohoto živlu ztvární. Mladší soutěžící ve věku 12–15 let mohou zaslat libovolný prozaický text na zadané téma, pro starší autory ve věku 16–19 let je určen žánr povídky.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v Památníku písemnictví na Moravě 14. června 2019. Autoři tří nejlepších příspěvků v každé kategorii, vybraných odbornou porotou, získají finanční odměnu v hodnotě 1000 – 6000 Kč dle umístění a jejich práce budou otištěny v samostatné literární příloze Sborníku Muzea Brněnska.
Kontakt: Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 932, e-mail: pamet(zavináč)muzeumbrnenska.cz, Mgr. Andrea Procházková, Ph.D., tajemnice soutěže
Uzávěrka: 31. března 2019


Otevřená výzva pro literární tvůrce a slamery v rámci festivalu Jeden svět 2019
ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. - pobočka Liberec vyhlašuje otevřenou výzvu pro začínající i zkušené literární tvůrce a slamery.
Pošlete do 3. 3. báseň či povídku, reagující na téma letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Tématem Jednoho světa 2019 je BEZPEČNÁ BLÍZKOST.
Více o letošním festivalovém tématu najdete na: www.jedensvet.cz/2019
Ta nejlepší díla se stanou součástí literárního večera, který se uskuteční ve středu 20. 3. v kavárně Knihkupectví a antikvariát Fryč. Akce proběhne jako součást doprovodného programu festivalu Jeden svět 2019.
Své texty (o rozsahu max. 3 normostrany ve formátu .doc) zasílejte na adresu: grosman.artwork(zavináč)gmail.com  
Uzávěrka: 3. března 2019

 

Literární soutěže Jakuba Arbesa – 2019 
Téma: „A tečka.“ 
Příběh s tajemnou atmosférou a třeba i s prvky hororu, psychologického nebo detektivního příběhu. Rozsah prací by neměl překročit 27 000 znaků vč. mezer. Počet zaslaných prací od jednoho autora by měl být maximálně 3 soutěžní příspěvky. Nesmí jít o práce již publikované či k publikaci připravené.
Své práce posílejte ve formátu .doc, .docx nebo .pdf na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do předmětu zprávy napište - Soutěž: Název práce. Do hlavičky soutěžního díla napište název díla. NOVĚ: Spolu se soutěžními pracemi je nutné zaslat i vyplněný dokument: http://www.arbesjakub.cz/prihlaska/Prihlaska-do-Literarni-souteze-Jakuba- Arbesa-2019-a-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.doc [1] Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s uvedením jména a příjmení, případně pseudonymu, u názvu díla zaslaného do soutěže. Tyto informace zveřejňujeme v tištěném nebo elektronické verzi sborníku vítězných prací a na webových stránkách www.arbesjakub.cz. Autoři vítězných a oceněných prací budou odměněni sborníkem vítězných prací a věcnými cenami. Vyhlášení soutěže a vydání sborníku proběhne ve formě a termínu dle aktuálních možností pořadatele. 
Uzávěrka:  1. března 2019.

 

18. ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA VENCLÍKA
Soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let.
Téma: Magické osmičky Kategorie: Vypsány jsou 3 kategorie: 1. kategorie: POVÍDKA 2. kategorie: BÁSEŇ 3. kategorie: ESEJ nebo NOVINOVÝ ČLÁNEK Úprava prací: Každá práce by měla obsahovat plné jméno autora, telefonické spojení a e-mailovou adresu, adresu jeho školy a zařazení do jedné z výše uvedených kategorií. Rozsah prací v kategorii povídka a esej nebo novinový článek je omezen - max. 5 stran textu formátu A4. Kategorie báseň je omezena na 1 až 2 básně. Uvítali bychom práce přepsané na PC. Prosíme o zaslání 5 kopií dané práce (kopírování příspěvků je pro nás velkou zátěží). Své literární příspěvky nezasílejte elektronickou poštou.
Uzávěrka: 5.ledna 2019

 

 

Komentáře   

 
kroelh
+4 Jedna soutěž chybíkroelh 2012-02-16 21:55
Ve výpisu soutěží pro rok 2012 chybí první ročník zcela nové literární soutěže pro studenty středních škol Ze šuplíku fantasie http://www.suplikfantasie.cz/
Hraje se o 3 tablety ASUS a další ceny
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 RE: Jedna soutěž chybíMarta Šimečková 2012-02-18 08:36
Děkuji za tip na soutěž, už je doplněna v přehledu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Vladislav Kluska
+1 Změna v zadání soutěžeVladislav Kluska 2012-03-06 09:47
Děkujeme za zmínění naší soutěže Ze šuplíku fantasie v tomto přehledu, jen bych rád upozornil, že jsme lehce změnili zadání - již není limit 9 000 znaků včetně mezer, ale 20 0000 znaků bez mezer.
Děkuji :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 RE: Změna v zadání soutěžeMarta Šimečková 2012-03-06 19:50
Děkuji za upozornění, zadání jsem už aktualizovala.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
kroelh
+2 Odp.: RE: Jedna soutěž chybíkroelh 2013-03-28 15:01
A ještě jednou k Šuplíku - už je i druhý ročník, kde v porotě zasedne i Kateřina Tučková ;)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: RE: Jedna soutěž chybíMarta Šimečková 2013-04-07 15:50
Děkuji za info, soutěž je už doplněna :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Eriu
-1 RE: Přehled literárních soutěží Eriu 2012-03-20 12:02
Ještě chybí také Žoldnéři fantasie a pár dalších z tohoto tématu :-) AI 2052, Daidalos...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
-1 RE: RE: Přehled literárních soutěží Marta Šimečková 2012-04-01 09:59
Eriu, moc děkuji, soutěže jsem už připojila do přehledu. Pokud máte ještě nějaké tipy na soutěže, budu ráda, když je sem napíšete.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Leňule
0 PŘEKLEP V TERMÍNU!!!Leňule 2012-07-03 18:45
Fantastická povídka má uzávěrku o měsíc dřív, než je uvedeno v přehledu!!!
Překlep je také v roku uzávěrky u Ortenovy Kutné Hory, ale tam si to asi každý domyslí :-)...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Leňule
0 RE: PŘEKLEP V TERMÍNU!!!Leňule 2012-07-05 19:37
Díky za rychlou opravu :-)...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Necronomicon
+3 I. Hororová soutěž NecronomiconuNecronomicon 2012-11-21 14:54
Trochu narychlo, ale kdo by měl zájem o hororovou literární soutěž, koukněte na http://www.horor-web.cz/clanky/i-hororova-soutez-necronomiconu.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Veronika
-1 Mrazivé vyhlídkyVeronika 2012-12-26 12:18
Dobrý den,
ráda bych Vás informovala o nově vypsané soutěži.
http://literatura-numeroun.blog.cz/1212/literarni-soutez-mrazive-vyhlidky

Děkuji za případné přidání do přehledu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Lax
+1 SoutěžLax 2013-04-11 21:32
Dobrý den, chtěl bych vás upozornit na fantasy-scifi-h ororovou soutěž Cena Karla Čapka. Ta se koná každý rok, ale vy ji tu máte zmíněnou jen pro rok 2009.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
zajic
0 Halaszajic 2013-06-23 17:17
Zdar, nový ročník halase zdeš!
https://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase?ref=hl
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Zdeněk Pavel Kranz
-8 Úžasný nápadZdeněk Pavel Kranz 2014-01-02 16:39
Je to opravdu úžasný nápad vypisovat soutěže s prošlou lhůtou pro podání, je to podle příkladu karlovarské losovačky. Správce toho servru by měl být vyznamenán cenou vydanou za Josefa II.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Erwien
+10 Odp.: Úžasný nápadErwien 2014-01-04 16:39
Ach bohové... To není záměrné vypisování starých soutěží, stránka se jen aktualizuje a přidávají se soutěže nové. Ty "prošlé soutěže" tu byly i v době, kdy byly aktuální. Za to, žes je objevil pozdě, správce opravdu nemůže.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
David4564
0 Síla slovDavid4564 2014-10-01 10:52
Dobrý den,

dnes jsme vyhlásili novou literární soutěž na téma SÍLA SLOV o ceny v hodnotě 4000 Kč. Pokud někoho téma zaujme, více info zde:

http://www.kzamysleni.cz/literarni-soutez/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Michaela Franclová
0 LIterární soutěž o nejlepší báseň o hasičíchMichaela Franclová 2018-05-30 12:46
Dobrý den, dovoluji si do Vašeho přehledu nabídnou soutěž o nejlepší hasičskou básničku. Uzávěrka 31/7/2018. Více informací na našich stránkách http://www.hzscr.cz/clanek/soutezime-se-zachranackem-o-nejhezci-hasicskou-basnicku.aspx. Případně mohu zaslat do mailu. Děkuji za zveřejnění. Hezký den MF
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: LIterární soutěž o nejlepší báseň o hasičíchMarta Šimečková 2018-06-03 12:19
Dobrý den, děkuji za upozornění na soutěž, zařadili jsme ji do našeho přehledu literárních soutěží.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 2019 - novéM 2019-05-18 21:50
Chybí tady dost věcí:
https://horrorcon.cz/literarni-soutez/o-krvavy-brk-2019/
https://www.albatros.cz/aktualita/literarni-soutez-nakladatelstvi-albatros-2019/
http://lckk.cz/prihlaska/podminky-souteze.html
http://cs.zwrot.cz/2019/02/literarni-soutez-zwrotu-2019/
https://lsfh.webnode.cz/
http://www.mks.tachov.cz/tachovska-reneta-2018.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
J. Lojín
0 Odp.: 2019 - novéJ. Lojín 2019-05-19 10:54
Děkuji zas připomínku, soutěže přidáme. Jsme závislí na tom, že nám organizátor pošle informaci, ale nemusí to být jen organizátor.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Eliška Anna Kubičkov
0 Literární soutěžEliška Anna Kubičkov 2019-06-25 08:53
Dobrý den, ráda bych požádala o zařazení soutěže SIGu Literární tvroba do vašeho přehledu soutěží. Letos je 4. ročník a všechny informace jsou zde:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
Děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 Odp.: Literární soutěžMarta Šimečková 2019-06-25 11:03
Děkuji za upozornění na soutěž, ráda jsem ji do přehledu zařadila.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
+1 2020 - novéM 2020-01-11 16:44
Nějaké nové soutěže, které by chtěly v roce 2020 přidat:

Jihočeská žabka - http://spisovatelejih.blog.cz/2001/jihoceska-zabka-2020
Povídky z dráhy - http://obecspisovatelu.blog.cz/1910/ve-znameni-okridlenych-kol
Divadelní soutěž - http://www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/15340-sout%C4%9B%C5%BE-dr%C3%A1ma-%E2%80%93-v%C3%BDzva-k-%C3%BA%C4%8Dasti
Prima Sezóna Náchod - https://www.primasezona.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=185
Tachovská reneta 2020 - http://www.mks.tachov.cz/tachovska-reneta-2020.html
Česko hledá spisovatelky (kolová celoroční) - http://www.ceskohledaspisovatelky.cz/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: 2020 - novéMarta Šimečková 2020-01-15 11:03
Děkuji za komentář, soutěže jsem do přehledu vložila.
Tento týden budeme doplňovat ještě další soutěže na rok 2020. :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 Odp.: Přehled literárních soutěžíM 2020-02-01 13:35
Nějaké aktualizace k roku 2020:
V srdci Děčína: https://www.divadlodecin.cz/?p=clanky/v-srdci-decina--decin-v-srdci
Povídky Novoměstské: http://www.ddmstonozkanm.cz/menu_item_01.html
Cena Alexandry Berkové: https://www.vskk.cz/cz/o-skole/cena-alexandry-berkove/
Pardubický Pramínek: https://kkpce.cz/cs/sluzby/kulturni-sluzby/souteze-krajske-a-celostatni/
IQ Landia: https://iqlandia.cz/co-se-u-nas-deje/literarni-soutez-n468434.htm
Cena Ivony Březinové: https://www.psanipomaha.cz/literarnisoutez/
Střípky z Ráje: https://stripkyzraje.cz/pravidla/
Jeden Svět Třinec: https://www.knihovnatrinec.cz/2020/01/10/souteze/
DDM Astra: http://www.ddmastra.cz/program-akci/1296-literarni-soutez
Knihovna Zlín: https://www.14-15.cz/858a-literarni-soutez
MOBA: https://www.mobaknihy.cz/clanky/detail/literarni-soutez-0.htm
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 Odp.: Přehled literárních soutěžíM 2020-02-01 16:07
KreBul - DUHA: https://www.krebul.cz/aktualne/0/38/211/Literarni-soutez-DUHA
Centrum Eko výchovy Viana: http://www.cev-viana.cz/2020/01/maly-spisovatel-2020-literarni-soutez/
Polabkská Vrba: https://www.velky-osek.cz/evt_file.php?file=2450
DDM Týn nad Vltavou: https://www.ddmtyn.cz/hlavni-udalosti/41-vytvarna-a-literarni-soutez
Povodí Moravy (Život u vody): http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/souteze/prihlaste-se-do-dalsiho-rocniku-detske-vytvarne-a-literarni-souteze-x-x/
Memoriál Hany Greenfieldové: https://www.pamatnik-terezin.cz/souteze-2020?fbclid=IwAR24THkSPCBilm1rDFjbM06my785VJ-h9xcxGyTEMzl1c7dfb3dUDG4gPXg
Knihovna Znojmo: https://www.knihovnazn.cz/pro-deti/informace-detske/3643-15-rocnik-literarni-souteze-autorske-cteni-zaku-zs-a-studentu.html
Brněnská diecéze: http://www.ccshbrno.cz/aktualne/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení