Soutěže: Literární soutěže

Přehled literárních soutěží

1 1 1 1 1 (142 hlasů)
pero
V některých z vás se možná skrývá dosud netušený talent na psaní příběhů, fejetonů či básní, někteří se již dokonce osmělili a svá dílka publikujete buď na stránkách našeho magazínu, nebo na jiných literárních serverech. Pokud rádi píšete a rádi byste se zúčastnili nějaké literární soutěže, pak je právě pro vás určen tento přehled literárních soutěží, které právě probíhají. A pokud víte o nějaké zajímavé literární soutěži, která v tomto přehledu dosud chybí, neváhejte nám napsat na redakční mail.Literární soutěže na rok 2020

 

12. ročník literární soutěže Máchovou stopou
Kategorie:
1. žáci a studenti (do 18 let)
2. dospělí
Téma letošního ročníku:
Pointa (franc. pointe = špička, hrot) - významové vyvrcholení díla, zpravidla se vynořující jako nečekaný, náhlý zvrat v jeho závěru. Pointa v textu bývá ovšem (nepřímo) předem připravována (Teorie literatury pro SŠ i ZŠ, Fortuna, Praha 1991, str. 112).
Prozaický text s výraznou (nápaditou, osobitou, svéráznou...) pointou.
- další informace naleznete na webu knihovny
Uzávěrka:  10. září 2020 
 
 
Tachovská reneta 2020 
- soutěž je určena pro začínající autory z ČR, kterým je více než 15 let
- soutěžní kategorie: PRÓZA, POEZIE.
- příspěvky mohou být v rozsahu maximálně tří stran formátu A4 v elektronické podobě (program Word)
- každý autor zašle pouze jediný příspěvek na e-mailovou adresu: pujcovnaknih(zavináč)mkstc.cz
- osobní údaje (jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail) musí autoři napsat na samostatný papír, musí připsat souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících a se zveřejněním soutěžního textu
- nejúspěšnější práce budou publikovány ve sborníku.
- další informace naleznete na webu mks.tachov.cz
Uzávěrka:  31. srpna 2020


Jihočeská žabka

- soutěž určena pro studenty jihočeských středních a vyšších odborných škol a učilišť a pro mládež ve věku 15 až 21 let
- každý soutěžící se účastní pouze jedním příspěvkem
- příspěvky nesmějí být dosud publikovány, ani zaslány do jiné literární soutěže
- psát lze poezii i prózu
- práce budou výhradně v českém jazyce
- rozsah prozaického příspěvku max. 10 000 znaků včetně mezer, rozsah básně max. 50 řádků
- téma letošního ročníku: Jak se stát optimistou
- práce se zasílají na e-mail hanhos(zavináč)centrum.cz s označením Jihočeská žabka
- další informace nalezete na webu spisovatelejih.blog.cz
Uzávěrka:  30. dubna 2020 


Náchodská Prima sezóna
- soutěží se ve dvou kategoriích: 1. poezie: volné téma; max. tři básně, rozsah básně max. 100 řádků textu. 2. Próza: povídka – volné téma; max. tři povídky, rozsah povídky max. 250 řádků textu.
- soutěže se mohou účastnit studentky a studenti do věku 26 let. Soutěžit mohou jednotlivci i školy
- podrobné informace naleznete na webu primasezona.cz
Uzávěrka:  3. dubna 2020 
Skrytá paměť Moravy - Sítě
- soutěž je určena mladým lidem ve věku 11–19 let, kteří své prozaické texty mohou posílat do 31. března 2020 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
- tématem letošního ročníku jsou SÍTĚ. Sítě houpací, záchranné, lovecké, rodinné, sociální, virtuální… Jsou všude kolem nás v mnoha podobách a každá z nich se může stát námětem literárního zpracování. Téma nabízí také hledání odpovědí na otázku, kdy sítě dávají pocit jistoty a kdy se stávají pastí. Mladší soutěžící ve věku 11–15 let mohou zaslat libovolný prozaický text na zadané téma, pro starší autory ve věku 16–19 let je určen žánr povídky
- slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 12. června 2020. Autoři tří nejlepších příspěvků v každé kategorii, vybraných odbornou porotou, získají finanční odměnu v hodnotě 1000–6000 Kč dle umístění a jejich práce budou otištěny v samostatné literární příloze Sborníku Muzea Brněnska
- další informace naleznete na webu www.jmk.cz
- uzávěrka soutěže: 31. března 2020  Chomutovský kalamář
Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení.
Podmínky: 
A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran.
B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.
C/ MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku  v rozsahu maximálně jedné strany. Téma v letošním roce zní  „máme rádi zvířata“ 
* Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. 
* Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.
* Práce nesmí překročit povolený rozsah.
* Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.
* Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky.
* Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu: Středisko volného času Domeček, CVK - k rukám Petry Košťálové, 721753704, kostalova.domecek(zavináč)gmail.com, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov
Další informace naleznete na webu www.domecek-chomutov.cz
Uzávěrka:  31. března 2020


Česko hledá spisovatelky
- soutěží se ve třech kolech. Žánrem prvního je feneton. Z příspěvků vybere redakce ty nejlepší, které postupují do druhého kola. O postupujících ve druhém kole pak rozhodují mj. čtenáři.
- podrobné informace naleznete na webu ceskohledaspisovatelky.cz
Uzávěrka:  31. dubna 2020  Hořovice Václava Hrabětě 2020, XIV. bienále
Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval,v oboru POEZIE a PRÓZA.
Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice,- na tel.: +420 603 199 304, na e-mailu: mkc(zavináč)mkc-horovice.cz, https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/
Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru: POEZIE - max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran; PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu). Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech.
Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 15. 3. 2020 na e-mailovou adresumkc(zavináč)mkc-horovice.cz - textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2020" a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce. Soutěžní práce se nevracejí.
Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,- Kč.
Uzávěrka soutěže: 15. března 2020


10. Evropská studentská soutěž o nejlepší esej 2020
- zúčastnit se mohou: studenti vysokých škol a doktorandi z Německa, Rakouska, Česka a Slovenska
- hlavní cena: 500 € (2. místo 300 €, 3. místo 200 €)
- eseje v rozsahu 1-3 strany (A4) a mohou být napsány v německém, českém nebo slovenském jazyce
- příspěvky zasílejte na e-mail essay(zavináč)ackermann-gemeinde.de
- podrobné informace naleznete na webu ackermann-gemeinde.de
Uzávěrka:  16. února 2020
Hvězda inkoustu
- téma: Slovanská mytologie (rukopis ze slovanské mytologie musí přímo vycházet, a to buď a) dějem, jehož součástí jsou magické bytosti a místa slovanských mýtů a legend, nebo b) hlavní postavou, která je rovněž součástí slovanských mýtů, legend a pověstí. Např: a) hlavní hrdina/hrdinka rukopisu se dostane do světa hejkalů, b) hejkal se dostane do světa lidí, nebo je hlavní postavou ve svém světě mýtů)
- příspěvky musí být napsány ve stylu YOUNG ADULT literatury
- rozsah: 80 až 250 normostran
- pořadatel soutěže: Albatros Media, a. s.
- určeno pro autory od 15 let
- nejlepší příspěvek bude vydán knižně, autor obdrží odměnu 15 000 Kč
- podrobné informace naleznete na webu fragment.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020
Hlinecký hrneček
- téma: To bylo o fous!
- přijímány jsou prozaické texty v rozsahu 2 stran A4
- podrobné informace naleznete na webu knihovna.hlinsko.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020


Velká povídková soutěž
- zapojit se může jakýkoliv autor starší 15 let
- akceptujeme texty v českém i slovenském jazyce
- minimální rozsah je 7000 znaků včetně mezer a maximální rozsah 50 000 znaků včetně mezer
- povídka nám musí být zaslána do 31. ledna v docu či jiném editovatelném formátu, a to na e-mail souteze(zavináč)knihydobrovsky.cz
předmět e-mailu by měl být Poslední den na Zemi / Vaše Jméno + přidejte do e-mailu stručnou anotaci povídky
- musí se jednat o ucelený beletristický text, který splní hlavní téma povídkové soutěže – Poslední den na Zemi. Může se jednat o jakýkoliv žánr
- vítězové získají voucher na nákup do Knihy Dobrovský v hodnotě 3000 Kč, balíček 5 knih, publikaci povídky na webu Knihy Dobrovský, možnost navázat spolupráci s Naším nakladatelstvím
- podrobné informace naleznete na webu knihydobrovsky.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020

4. ročník literární soutěže
-  soutěž je určena pro žáky základních a středních škol
- téma: Jak jsem dělal vánoční pohodu. / O vánočním dárku, který někdo zapomněl.
- vyprávění o délce 1 strany A4 zasílejte na e-mail osvoboditelu(zavináč)ddmastra.cz
- vítězné práce budou vydány ve sborníku. V rámci projektu "Čteme dětem v nemocnici" budou práce také postupně přečteny hospotalizovaným dětem z dětského oddělení KNTB
- podrobné informace naleznete na webu ddmastra.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020
Vidoucí 2020
- Vidoucí je moderní povídková soutěž. Příspěvky přijímáme formou emailu a hlasování probíhá za pomoci speciálně vyvinutého počítačového programu, který je tak dokonalý, že se jmenuje Hustoprogram. Povídky hodnotí odborná porota tvořená nezdolnými porotci a přizvanými externími porotci.
- příspěvky lze zaslat v češtině a slovenštině, rozsah 1 800 až 54 000 znaků včetně mezer
- povídka musí jevit prvky fantastiky (sci-fi, fantasy či hororu s fantastickými prvky)
- maximálně lze zaslat 3 příspěvky
- podrobné informace naleznete na webu vidouci.cz
Uzávěrka:  31. ledna 2020
Soutěž Dráma
- soutěž původních divadelních her ve slovenském a českém jazyku
- texty ve třech tištěných kopiích a zároveň na CD nebo USB spolu s přihláškou v zalepené obálce a zároveň i s dokladem o zaplacení registračního poplatku ve výši 15 € zasílejte na adresu: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, heslo „DRÁMA 2019“
- autor vítězného textu získá odměnu v hodnotě 1 000 €.
- podrobné informace naleznete na webu theatre.sk
Uzávěrka:  31. ledna 2020


Píšu povídky, píšu básně... tentokrát na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek
- určeno pro děti do 15 let
- můžete psát pohádky, fejetony, básničky, komiksy, příběhy, ... Max. rozsah 3 strany textu nebo 3 básně
- je zapotřebí uvést jméno, třídu, školu, věk, adresu bydliště
- práce zasílejte na e-mail detske(zavináč)knihovnabbb.cz, poštou na adresu: oddělení pro děti KBBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště
- další informace naleznete na webu knihovnabb.cz
Uzávěrka:  20. ledna 2020

Komentáře   

 
kroelh
+4 Jedna soutěž chybíkroelh 2012-02-16 21:55
Ve výpisu soutěží pro rok 2012 chybí první ročník zcela nové literární soutěže pro studenty středních škol Ze šuplíku fantasie http://www.suplikfantasie.cz/
Hraje se o 3 tablety ASUS a další ceny
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 RE: Jedna soutěž chybíMarta Šimečková 2012-02-18 08:36
Děkuji za tip na soutěž, už je doplněna v přehledu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Vladislav Kluska
+1 Změna v zadání soutěžeVladislav Kluska 2012-03-06 09:47
Děkujeme za zmínění naší soutěže Ze šuplíku fantasie v tomto přehledu, jen bych rád upozornil, že jsme lehce změnili zadání - již není limit 9 000 znaků včetně mezer, ale 20 0000 znaků bez mezer.
Děkuji :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 RE: Změna v zadání soutěžeMarta Šimečková 2012-03-06 19:50
Děkuji za upozornění, zadání jsem už aktualizovala.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
kroelh
+2 Odp.: RE: Jedna soutěž chybíkroelh 2013-03-28 15:01
A ještě jednou k Šuplíku - už je i druhý ročník, kde v porotě zasedne i Kateřina Tučková ;)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: RE: Jedna soutěž chybíMarta Šimečková 2013-04-07 15:50
Děkuji za info, soutěž je už doplněna :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Eriu
-1 RE: Přehled literárních soutěží Eriu 2012-03-20 12:02
Ještě chybí také Žoldnéři fantasie a pár dalších z tohoto tématu :-) AI 2052, Daidalos...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
-1 RE: RE: Přehled literárních soutěží Marta Šimečková 2012-04-01 09:59
Eriu, moc děkuji, soutěže jsem už připojila do přehledu. Pokud máte ještě nějaké tipy na soutěže, budu ráda, když je sem napíšete.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Leňule
0 PŘEKLEP V TERMÍNU!!!Leňule 2012-07-03 18:45
Fantastická povídka má uzávěrku o měsíc dřív, než je uvedeno v přehledu!!!
Překlep je také v roku uzávěrky u Ortenovy Kutné Hory, ale tam si to asi každý domyslí :-)...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Leňule
0 RE: PŘEKLEP V TERMÍNU!!!Leňule 2012-07-05 19:37
Díky za rychlou opravu :-)...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Necronomicon
+3 I. Hororová soutěž NecronomiconuNecronomicon 2012-11-21 14:54
Trochu narychlo, ale kdo by měl zájem o hororovou literární soutěž, koukněte na http://www.horor-web.cz/clanky/i-hororova-soutez-necronomiconu.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Veronika
-1 Mrazivé vyhlídkyVeronika 2012-12-26 12:18
Dobrý den,
ráda bych Vás informovala o nově vypsané soutěži.
http://literatura-numeroun.blog.cz/1212/literarni-soutez-mrazive-vyhlidky

Děkuji za případné přidání do přehledu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Lax
+1 SoutěžLax 2013-04-11 21:32
Dobrý den, chtěl bych vás upozornit na fantasy-scifi-h ororovou soutěž Cena Karla Čapka. Ta se koná každý rok, ale vy ji tu máte zmíněnou jen pro rok 2009.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
zajic
0 Halaszajic 2013-06-23 17:17
Zdar, nový ročník halase zdeš!
https://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase?ref=hl
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Zdeněk Pavel Kranz
-8 Úžasný nápadZdeněk Pavel Kranz 2014-01-02 16:39
Je to opravdu úžasný nápad vypisovat soutěže s prošlou lhůtou pro podání, je to podle příkladu karlovarské losovačky. Správce toho servru by měl být vyznamenán cenou vydanou za Josefa II.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Erwien
+10 Odp.: Úžasný nápadErwien 2014-01-04 16:39
Ach bohové... To není záměrné vypisování starých soutěží, stránka se jen aktualizuje a přidávají se soutěže nové. Ty "prošlé soutěže" tu byly i v době, kdy byly aktuální. Za to, žes je objevil pozdě, správce opravdu nemůže.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
David4564
0 Síla slovDavid4564 2014-10-01 10:52
Dobrý den,

dnes jsme vyhlásili novou literární soutěž na téma SÍLA SLOV o ceny v hodnotě 4000 Kč. Pokud někoho téma zaujme, více info zde:

http://www.kzamysleni.cz/literarni-soutez/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Michaela Franclová
0 LIterární soutěž o nejlepší báseň o hasičíchMichaela Franclová 2018-05-30 12:46
Dobrý den, dovoluji si do Vašeho přehledu nabídnou soutěž o nejlepší hasičskou básničku. Uzávěrka 31/7/2018. Více informací na našich stránkách http://www.hzscr.cz/clanek/soutezime-se-zachranackem-o-nejhezci-hasicskou-basnicku.aspx. Případně mohu zaslat do mailu. Děkuji za zveřejnění. Hezký den MF
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: LIterární soutěž o nejlepší báseň o hasičíchMarta Šimečková 2018-06-03 12:19
Dobrý den, děkuji za upozornění na soutěž, zařadili jsme ji do našeho přehledu literárních soutěží.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 2019 - novéM 2019-05-18 21:50
Chybí tady dost věcí:
https://horrorcon.cz/literarni-soutez/o-krvavy-brk-2019/
https://www.albatros.cz/aktualita/literarni-soutez-nakladatelstvi-albatros-2019/
http://lckk.cz/prihlaska/podminky-souteze.html
http://cs.zwrot.cz/2019/02/literarni-soutez-zwrotu-2019/
https://lsfh.webnode.cz/
http://www.mks.tachov.cz/tachovska-reneta-2018.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
J. Lojín
0 Odp.: 2019 - novéJ. Lojín 2019-05-19 10:54
Děkuji zas připomínku, soutěže přidáme. Jsme závislí na tom, že nám organizátor pošle informaci, ale nemusí to být jen organizátor.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Eliška Anna Kubičkov
0 Literární soutěžEliška Anna Kubičkov 2019-06-25 08:53
Dobrý den, ráda bych požádala o zařazení soutěže SIGu Literární tvroba do vašeho přehledu soutěží. Letos je 4. ročník a všechny informace jsou zde:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
Děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
+1 Odp.: Literární soutěžMarta Šimečková 2019-06-25 11:03
Děkuji za upozornění na soutěž, ráda jsem ji do přehledu zařadila.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
+1 2020 - novéM 2020-01-11 16:44
Nějaké nové soutěže, které by chtěly v roce 2020 přidat:

Jihočeská žabka - http://spisovatelejih.blog.cz/2001/jihoceska-zabka-2020
Povídky z dráhy - http://obecspisovatelu.blog.cz/1910/ve-znameni-okridlenych-kol
Divadelní soutěž - http://www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/15340-sout%C4%9B%C5%BE-dr%C3%A1ma-%E2%80%93-v%C3%BDzva-k-%C3%BA%C4%8Dasti
Prima Sezóna Náchod - https://www.primasezona.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=185
Tachovská reneta 2020 - http://www.mks.tachov.cz/tachovska-reneta-2020.html
Česko hledá spisovatelky (kolová celoroční) - http://www.ceskohledaspisovatelky.cz/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: 2020 - novéMarta Šimečková 2020-01-15 11:03
Děkuji za komentář, soutěže jsem do přehledu vložila.
Tento týden budeme doplňovat ještě další soutěže na rok 2020. :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 Odp.: Přehled literárních soutěžíM 2020-02-01 13:35
Nějaké aktualizace k roku 2020:
V srdci Děčína: https://www.divadlodecin.cz/?p=clanky/v-srdci-decina--decin-v-srdci
Povídky Novoměstské: http://www.ddmstonozkanm.cz/menu_item_01.html
Cena Alexandry Berkové: https://www.vskk.cz/cz/o-skole/cena-alexandry-berkove/
Pardubický Pramínek: https://kkpce.cz/cs/sluzby/kulturni-sluzby/souteze-krajske-a-celostatni/
IQ Landia: https://iqlandia.cz/co-se-u-nas-deje/literarni-soutez-n468434.htm
Cena Ivony Březinové: https://www.psanipomaha.cz/literarnisoutez/
Střípky z Ráje: https://stripkyzraje.cz/pravidla/
Jeden Svět Třinec: https://www.knihovnatrinec.cz/2020/01/10/souteze/
DDM Astra: http://www.ddmastra.cz/program-akci/1296-literarni-soutez
Knihovna Zlín: https://www.14-15.cz/858a-literarni-soutez
MOBA: https://www.mobaknihy.cz/clanky/detail/literarni-soutez-0.htm
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
M
0 Odp.: Přehled literárních soutěžíM 2020-02-01 16:07
KreBul - DUHA: https://www.krebul.cz/aktualne/0/38/211/Literarni-soutez-DUHA
Centrum Eko výchovy Viana: http://www.cev-viana.cz/2020/01/maly-spisovatel-2020-literarni-soutez/
Polabkská Vrba: https://www.velky-osek.cz/evt_file.php?file=2450
DDM Týn nad Vltavou: https://www.ddmtyn.cz/hlavni-udalosti/41-vytvarna-a-literarni-soutez
Povodí Moravy (Život u vody): http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/souteze/prihlaste-se-do-dalsiho-rocniku-detske-vytvarne-a-literarni-souteze-x-x/
Memoriál Hany Greenfieldové: https://www.pamatnik-terezin.cz/souteze-2020?fbclid=IwAR24THkSPCBilm1rDFjbM06my785VJ-h9xcxGyTEMzl1c7dfb3dUDG4gPXg
Knihovna Znojmo: https://www.knihovnazn.cz/pro-deti/informace-detske/3643-15-rocnik-literarni-souteze-autorske-cteni-zaku-zs-a-studentu.html
Brněnská diecéze: http://www.ccshbrno.cz/aktualne/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení