Rozhovory

Rozhovor s pedagogy Literární akademie

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
abstrakce

Na otázky odpovídali: PaedDr. Ivona Březinová – vedoucí Katedry tvůrčího psaní, Mgr. Jiří Dědeček – lektor tvůrčího psaní, doc. Mgr. Petr Kaňka – vedoucí Katedry mediální tvorby a publicistiky, Mgr. Richard Olehla – vedoucí Katedry cizích jazyků, PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. – vedoucí Katedry české a světové literatury a českého jazyka, doc. MgA. Martin Štoll – rektor Literární akademie.Co je to LA?

doc. MgA. Martin Štoll – rektor Literární akademie
Literární akademie je vysoká škola, která nabízí unikátní obory. LA je značka kvality.

doc. Mgr. Petr Kaňka – vedoucí Katedry mediální tvorby a publicistiky
Moderní vysoká škola, kde se u studentů kultivuje všestranná literární schopnost i pohotovost orientace v mediálních jazycích.  

PaedDr. Ivona Březinová – vedoucí Katedry tvůrčího psaní
LA je jediná vysoká škola svého druhu u nás. Škola pro budoucí spisovatele a básníky, dramatiky a scenáristy, ale i pracovníky v médiích. Ne každý, kdo se chce stát spisovatelem, ji musí vystudovat, ale pro nadané tvůrčí osobnosti je určitě příležitostí ke kultivaci talentu a vytvoření patřičného teoretického zázemí ve zvoleném oboru.

Mgr. Jiří Dědeček – lektor tvůrčího psaní
LA je ojedinělý a čím dál tím důstojnější pokus o uspokojení studentů, kteří se chtějí v životě věnovat především psaní. Za mého mládí takhle fungoval jen Gorkého institut v Moskvě.

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. – vedoucí Katedry české a světové literatury a českého jazyka
Literární akademie je jediná umělecká vysoká škola V ČR, která se věnuje literatuře. Vedle seminářů tvůrčího psaní, jež jsou kostrou výuky oboru Tvůrčí psaní a publicistika, nabízíme širokou škálu teoretických předmětů: potenciální autoři jsou tak vybaveni nezbytnými nástroji k reflexi vlastní tvorby i umění jako takového, a otevírá se jim široká škála možností profesního uplatnění. Studium u nás je standardní, tj. tříleté bakalářské a dvouleté magisterské; bakalářské studium je možno absolvovat v kombinované (distanční) formě.

Komu je Literární akademie určena?

doc. MgA. Martin Štoll – rektor Literární akademie
Všem, kteří se chtějí kultivovat. Pokud v sobě cítíte talent, dostanete prostor ho rozvinout a získat správné podněty.

doc. Mgr. Petr Kaňka – vedoucí Katedry mediální tvorby a publicistiky
Autorsky založeným studentům, kteří mají vizi.

Mgr. Jiří Dědeček – lektor tvůrčího psaní
Především lidem s literární ambicí, prozaikům a básníkům, ale obecně každému, kdo si chce vylepšit styl. S nadsázkou říkám, že talentem nikoho nevybavíme, ale můžeme ho naučit psát bezchybně milostnou a obchodní korespondenci.

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. – vedoucí Katedry české a světové literatury a českého jazyka
Lidem se zájmem o tvůrčí práci s jazykem, lidem s citem pro literaturu, zvídavým a inteligentním; lidem, jež láká literární, publicistický či mediální svět, kteří ovšem nechtějí setrvat na úrovni amatérské či mechanicky řemeslné.

Literární akademie neumožňuje pouze studium tvůrčího psaní a není určena jen začínajícím spisovatelům, jaké další obory uchazečům nabízíte?


doc. Mgr. Petr Kaňka – vedoucí Katedry mediální tvorby a publicistiky
Nabídka pro kreativní typy je rozšířena o studia mediální tvorby a publicistiky. 

doc. MgA. Martin Štoll – rektor Literární akademie
Nabízíme dvě hlavní linie studia – buď Tvůrčí psaní v bakalářském i magisterském stupni a nebo Komunikaci v médiích také v obou stupních. Je možné je dokonce kombinovat a po bakaláři přejít na druhou linii. Jsou to obory, které u nás nemá nikdo jiný, a třeba taková magisterská specializace Literatura faktu, je vyložená lahůdka. Vždyť cestopisů, monografií atd. jsou plné krámy!
Opravdu nejsme školou pouze pro spisovatele. Vždyť "spisovatelstvím" se uživí na našem trhu málokdo. Proto se naši studenti naučí orientovat ve světě médií, kde naleznou uplatnění a kde škála povolání je široká. Každý má možnost uplatnit své touhy.

Proč by měli studenti dát přednost drahému studiu na soukromé VŠ před studiem zadarmo na školách státních?

doc. MgA. Martin Štoll – rektor Literární akademie
Protože dražší cesta se v životě vyplatí. A ne všechno, co je zadarmo je kvalitní. My jsme malá škola, panuje u nás přátelská atmosféra a tak máme na studenty víc času než ve velkovýkrmnách na bakaláře. Umělecká škola žádá trochu jiný způsob práce. Navíc studenti si u nás neplatí titul, ale to, že na ně budeme nároční. 

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. – vedoucí Katedry české a světové literatury a českého jazyka
Soukromá škola představuje určitý luxus: stačí říci, že na jednoho pedagoga zde připadá pouze cca 5 studentů. Individuální péče, která je u nás samozřejmostí, je na standardní státní vysoké škole nemyslitelná. Absence neosobního prostředí a uniformity je pak jen nutný důsledek.

doc. Mgr. Petr Kaňka – vedoucí Katedry mediální tvorby a publicistiky
Soukromá škola usiluje o intenzivnější zpětnou vazbu a reaguje citlivěji nejen na požadavky studentů, ale je maximálně otevřena aktuálním konceptům pedagogů.

Mgr. Jiří Dědeček – lektor tvůrčího psaní
Protože soukromá škola si za jeho peníze může dovolit angažovat žijící Osobnosti českého písemnictví.

Mgr. Richard Olehla – vedoucí Katedry cizích jazyků
V české společnosti je pohled na soukromé školství jako na místo, kde se „rozdávají tituly“, hluboce zakořeněný. Přitom všude jinde v Evropě i ve světě platí, že právě soukromé školství poskytuje lepší a prestižnější vzdělání než školství veřejné, státní. Soukromé školy nadto nabízejí individuálnější přístup ke studentům i větší flexibilitu při plánování studia a řešení studijních problémů.

O LA se někdy říká, že je drahou jazykovkou? Proč takový důraz na cizí jazyky?


doc. MgA. Martin Štoll – rektor Literární akademie
Máme angličtinu na mezinárodně uznávané úrovni. To je vstupenka do života, kterou si studenti odnášejí ke svým uměleckým schopnostem jako bonus. Nedávná anketa mezi absolventy prokázala, že všichni si váží toho, že mají státnici z angličtiny na diplomu a že jim to umožnilo snadnější získání zaměstnání.

Mgr. Richard Olehla – vedoucí Katedry cizích jazyků
Kvalitní výuka cizích jazyků je především v humanitních a uměleckých oborech naprostou nutností. Naprostá většina odborných materiálů je napsána v jiných jazycích než v češtině a dobrá znalost cizích jazyků zajišťuje větší možnost výběru a lepší pochopení problematiky. Také je nutné dodat, že na trhu práce je pokročilá znalost cizího jazyka velkou výhodou. Literární akademie nabízí studentům v oblasti výuky cizích jazyků větší hodinovou dotaci, než bývá na vysokých školách obvyklé, takže se v rámci výuky dostane
nejenom na studium jazyka, jak je běžné i jinde, ale také na diskusi nad tématy z oblasti angloamerické kultury, literatury či z mediálního světa.

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. – vedoucí Katedry české a světové literatury a českého jazyka
Důraz na cizí jazyky je v současné době, zdá se, spíše nutností, a pro absolventy (jak se sami shodují) zásadní výhodou. Samozřejmostí je u nás angličtina, povinný je druhý cizí jazyk; říci o LA, že je to „drahá jazykovka“, je ovšem hrubě zavádějící. Stejný důraz jako na perfektní zvládnutí jazyka klademe i na ostatní dovednosti a znalosti – naší devizou je studium náročné a vysokoškolský titul skutečně zasloužený, nikoli koupený.

Mgr. Jiří Dědeček – lektor tvůrčího psaní
Nikdy jsem to neslyšel, ale jestli se to skutečně říká, bral bych to jako uznání pedagogům, kteří na LA jazyky vyučují.

Jaký je zájem o studium na takto specializované umělecké škole v době, kdy se obecně VŠ potýkají s nedostatkem studentů?

doc. MgA. Martin Štoll – rektor Literární akademie
Jak jsem říkal, my nejsme masovka. My máme celkem ve všech ročnících asi 250 studentů, takže se všichni známe a přispívá to k duchu školy. Klesající zájem zaznamenáváme stejně jako všechny ostatní výběrové školy, ale umělecké školy budou vždycky v tomto specifické. Důležité je, že umělecké školy drží pospolu.

doc. Mgr. Petr Kaňka – vedoucí Katedry mediální tvorby a publicistiky
Zájem na trhu se vzděláním je zásadně závislý na síle jednotlivých ročníků - pokud slábnou, poměrná část úbytku se nutně dotýká i LA.

Mgr. Jiří Dědeček – lektor tvůrčího psaní
Myslím, že právě ta specializace je něco, čím lze za všech okolností upoutat a vítězit.

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. – vedoucí Katedry české a světové literatury a českého jazyka
Zájem o studium je setrvalý. Nejsme velká škola založená na masivním přijímacím řízení a vysokém počtu studentů. Naše obory jsou specializované, studentů přijímáme do prvního ročníku cca 50, tedy počet v rámci malých oborů obvyklý. Vedle standardního studia nabízíme samostatné kurzy tvůrčího psaní (letní i v průběhu akademického roku) a příležitostnou přednáškovou činnost.

Oslavujete desetileté výročí, ale co je deset let LA v porovnání s více než 660 lety UK? Objevují se již nějaké výsledky v podobě úspěšných absolventů? Má být LA na co hrdá a má se čím chlubit?


doc. MgA. Martin Štoll – rektor Literární akademie
No jéje! Podívejte se do všech hlavních celostátních médií! Všude jsou naši absolventi! Máme držitelku Ortenovy ceny, máme úspěšné spisovatele, máme autory knížek pro děti, máme překladatele, máme zpravodaje v televizi, moderátory v rádiu, režiséry, divadelníky, máme z té škály všechno, co si vymyslíte. Právě k výročí školy zakládáme Síť absolventů, protože už to je velmi reprezentativní vzorek.

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. – vedoucí Katedry české a světové literatury a českého jazyka
Deset let je skutečně velmi málo. Přesto můžeme poukázat na jisté úspěchy: několik literárních cen (pro studenty i pedagogy), mj. prestižní Cena Jiřího Ortena, Magnesia Litera aj.; úspěšné knižní publikace; divadelní představení, filmy atd. Naši absolventi pronikli do světa literárního i mediálního, někteří zůstávají v oboru a tvůrčí psaní vyučují.

Mgr. Petr Kaňka – vedoucí Katedry mediální tvorby a publicistiky
10 let existence ve svobodném státě, po dlouhé době tuhé unifikace, je pro školy v České republice náročnou zkouškou. A kdo obstál v konkurenci, má co slavit! A LA má skutečně celou řadu úspěšných absolventů, kteří smysl existence LA potvrzují.

Mgr. Jiří Dědeček – lektor tvůrčího psaní
Po světě jsou desítky mnohem starších univerzit, tradice a dobré jméno se budují pomalu. Ale výsledky se už samozřejmě dostavují, já sám občas vídám například některé své studentky jako redaktorky na televizní obrazovce. Mám radost, když slyším, že mluví hezkou češtinou a nedělají chyby.

PaedDr. Ivona Březinová – vedoucí Katedry tvůrčího psaní
Absolventi i současní studenti LA pomalu, ale jistě vystrkují růžky nad hladinu českých literárních vod. Svědčí o tom celá řada úspěšných knižních titulů a literárních ocenění, krátkých filmů i realizovaných mediálních projektů. LA je sice škola mladá, svou tradici si však už buduje.

Jak takové oslavy deseti let Literární akademie vypadají?


doc. MgA. Martin Štoll – rektor Literární akademie
V podstatě celé jaro jdeme z akce do akce. V příštím týdnu máme tradiční Týden Literární akademie, který obsahuje mj. čtení, vědecké sympozium, divadelní představení ve Viole, promítání filmů v Ponrepu a další. Jsem rád, že škola je takhle nastartovaná a budu rád, když do další desítky vykročí s takovou energií.

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. – vedoucí Katedry české a světové literatury a českého jazyka
Od února probíhají nejrůznější akce, autorská čtení, divadelní představení, odborná kolokvia atd., jichž se účastní se pedagogové i současní a bývalí studenti; oslavy vrcholí Týnem LA (2.–6. 5.), kdy na každý den připadá akcí několik. Časově se oslavy navíc prolínají s veletrhem Svět knihy, kde se LA prezentuje tvůrčími dílnami i teoretickými konferencemi.

doc. Mgr. Petr Kaňka – vedoucí Katedry mediální tvorby a publicistiky
Jednoduše - nabízejí se setkání s osobnostmi i tvorbou na tematicky koncipovaných akcích /literární tvorba, film a video, vydavatelské počiny/. Interaktivnost projektů je jakousi značkou kvality LA.

Děkuji za rozhovor.

 

Aktuality

 • Svět knihy 2023 vrcholí. Sobota 13. května očima návštěvníka knižního veletrhu

  Pražské Holešovice oživil ve dnech 11.–14. května mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Tak jako vždy nabídl besedy s autory, autogramiády, přímé setkání s českými i světovými spisovateli a také bohatý doprovodný program. Letos se veletrh nesl ve znamení tématu Autoři bez hranic, ať už se jednalo o hranice států, hranice kulturní nebo sociální. Zelenou měl každý autor, který je umí překročit.

  Číst dál...  
 • Na Černé louce v Ostravě opět proběhne knižní festival

  Ostravské výstaviště v březnu opět přivítá knižní nakladatele, novináře, spisovatele a tisíce milovníků knih. Ve dnech 3. a 4. 2023 proběhne na Černé louce Knižní festival Ostrava.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení