Rozhovory

Stavbu příběhu beru vážně. Camilla Läckberg pro Vašeliteratura.cz

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
author

Camilla Läckberg je v současnosti přezdívána královnou detektivek. Co stojí v pozadí jejího úspěchu? Zřejmě fakt, že touha psát detektivky v ní celá léta dřímala a po absolvování kurzu tvůrčího psaní „Jak napsat zločin“ se definitivně vzdala vystudované ekonomie a začala psát čtenáři velmi oblíbené detektivky s velkým důrazem na konstrukci příběhu. Znáte tuto novodobou Agathu Christie? Pokud ne, rádi bychom vám ji dnes představili v následujícím rozhovoru.Your proffesional change came when your children  were born. Have you ever thought about your career during maternity leave?
My first novel, The Ice Princess, was accepted the same week as I gave birth to my first child Wille. So during my maternity leave I had already started my career as a writer. But at that time I didn’t know that I could be a professional writer.

Svoji profesi jste změnila právě v době,  kdy se vám narodily děti. Přemýšlela jste  na mateřské dovolené, kam budete dále svoji kariéru směřovat?
Moje první novela Ledová princezna byla přijata vydavatelstvím ve stejném týdnu, kdy jsem porodila svoje první dítě (Wille). Během mateřské dovolené jsem se tedy vydala na spisovatelskou dráhu, ale v té době jsem ještě netušila, že se tomu budu věnovat profesionálně.


authorThe most important is to „know“ the place. What else is makes a good detective story? Who are your favourite authors?

Research is important. Although the story is fictional, it must be perceived as genuine to be of interest to the reader. One of my favourite novels is The Secret Story by Donna Tartt.

Na stavbě dobré detektivky je nejdůležitější znalost místa, co dál určuje, zda je detektivka dobrá nebo ne? Jací jsou vaši oblíbení autoři?
Důležitá je příprava, výzkum. Ačkoliv jde o smyšlený příběh, čtenář ho musí vnímat jako skutečný. Jedním z románů, které mám ráda, je The Secret Story od Donny Tartt.


Two of your books - Kazatel and Ledová princezna have been published in the Czech Republic (Motto). When can we expect the other ones?
Motto also published my third novel Stenhuggaren (KAMENÍK) last year and my fourth novel Olycksfågeln  (THE GALLOWS BIRD) will be published sometime in 2011 or 2012.

Dvě z vašich knih byly vydány vaším českým partnerem, vydavatelsvím Motto (Ledová princezna, Kazatel)... Kdy se můžeme těšit na další tituly?

Motto také vydalo vloni třetí titul pod názvem Kameník a další kniha Olycksfågeln (THE GALLOWS BIRD) bude vydána někdy v roce 2011 nebo 2012...


How long do you think about one single character for one of your books?
I take the creation of characters very seriously. But I also think that creating characters is one of the most enjoyable aspects of writing crime fiction. My advice is to have fun while creating them. They will be like old friends.

Jak dlouho vám trvá vytvoření jednotlivých postav vašich knih?

Stavbu příběhu beru vážně, ale současně si také myslím, že je to ta nejzábavnější část na psaní fiktivních detektivních příběhů. Moje rada zní: „bavte se a z postav detektivky se stanou vaši přátelé“.


How familiar are you with police techniques, like investigation and using special gadgets? Is your husband (former consultant) keeping you up-to-date?  Is it easy for an econom/writer to understand such different „field“?
My husband Martin is of great help but I also do a lot of other research to keep me up-to-date.

Jak hluboce jste obeznámena s policejními technikami (vyšetřováním, používáním „udělátek“)? Pomáhá vám váš manžel (dříve váš konzultant) udržet krok s vývojem tohoto oboru? Je snadné pro někoho s ekonomicko-spisovatelským zaměřením porozumět takto odlišnému oboru?

Můj manžel Martin je mým velkým pomocníkem, ale také dělám spoustu svého vlastního pátrání, abych se udržela v obraze.


Do you like thrillers and horrors? Are you afraid of bad deeds by some human beings? From where your „dark“ inspiration is coming?

My fascination with murder mysteries has always been there – perhaps as a contrast to the idyllic tracts of my childhood home. But at the same time I’m afraid of a lot of things; the dark, deep water, snakes and spiders, and a lot more.

Máte ráda thrillery a horory? Máte strach, pokud jde o temné činy některých lidí? Odkud berete onu „temnou inspiraci“?

Moje fascinace záhadnými úmrtími byla vždy mojí součástí – pravděpodobně jako kontrast mému idylickému dětství. Současně se ale bojím spousty věcí – tmy, hluboké vody, hadů, pavouků a mnoha dalších...


What is the crime rate in Sweden?
When it comes to homicide it is, in an international perspective, quite low. The homicide rate is about 1 per 100 000 inhabitants, while globally the average rate was 7,6 per  per 100 000 inhabitants in 2004. So I have exaggerated the crime rate in Fjällbacka a bit…

Jaká je míra kriminality ve Švédsku?
Pokud jde o počet zabití, je ve srovnání se světem velmi nízká. Průměrný počet usmrcených lidí ve světě, např. v roce 2004, byl 7,6 osob na 100 000 obyvatel, zatímco ve Švédsku to byla jen 1 osoba na 100 000 obyvatel. Takže pokud jde o městečko Fjällbacka, trošku jsem přeháněla…


authorWhat do you think of Agatha Christie? Is she  „old fashioned“ or still up-to-date?

I think she is both old fashioned and modern.

Co si myslíte o Agathě Christie? Je tato spisovatelka staromodní nebo stále aktuální?
Myslím si, že je obojí. Staromodní i aktuální.


When are you going to start working on The Fjällbacka Murders and can you give us some details about this series? 1001Nights (Binbir gece) has just started being broadcasted in Czech, and they say it is a much too oriental love story, as Czechs are interested in detective stories more...do you think about selling the series rights in the Czech market?

The plan is to make 10 episodes for television based on the chrarachters from my novels. We also plan to make two movies with the same cast based on my previous books. The tv-series is made for the European market, so I definately hope that we will be able to sell the rights to Czech tv-channels.

Kdy začnete pracovat na seriálu “The Fjällbacka Murders“? Můžete nám o něm něco prozradit? V ČR se nedávno začal vysílat televizní seriál Tisíc a jedna noc (1001 Nights, Binbir gece) a pro řadu diváků jde o příliš sladkobolný orientální příběh... detektivní seriály mají více příznivců... přemýšlíte o prodeji vysílacích práv vašeho seriálu pro český trh?
Plán je vytvořit 10 dílů (epizod) založených na postavách z mých knih. Plánujeme též natočení dvou filmů se stejným obsazením, které také budou vycházet z mnou vytvořených příběhů. Seriál je vytvořen pro evropský trh, proto věřím, že budeme moci prodat vysílací práva některé z televizí vysílajících česky.


What kind of  books are you working on now?

I’m actully working on three books. This spring I will release my first children‘s book and also my second cook book. And right now I’m writing the last chapters of my eighth crime novel in the Fjällbacka series. It will be released in Sweden in September.

Jaké knihy právě připravujete?

Momentálně pracuji na třech knihách. Na jaře vyjde moje první dětská kniha a také moje druhá “kuchařka”. Jinak zrovna dopisuji poslední kapitolu detektivky (osmou detektivku z Fjällbacky). Bude vydána ve Švédsku v září.


Thank you and I wish you success in the following, „bestselling“ years.

Děkuji za rozhovor a přeji další úspěšné roky.


Další informace o Camille Läckberg naleznete zde:

www.motto.cz/autor/lackberg-camilla

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení