Recenze: Knihy pro dospělé

Recenze: Gabor Maté – V říši hladových duchů

1 1 1 1 1 (2 hlasů)

Stydím se. Veřejně se musím přiznat, že po přečtení knihy V říši hladových duchů Gabora Matého se hluboce stydím za postoj k drogově závislým lidem, který jsem dřív měla. Zároveň bych si přála, aby si tento jeho podrobný a vyčerpávající rozbor nejen drogové závislosti přečetl doslova každý a styděl se se mnou. Teprve pak se totiž závažný problém dnešní společnosti, jakým vzrůstající drogová závislost a s ní spjatá kriminalita bezesporu je, může začít skutečně efektivně řešit.


knihaGabor Maté, kanadský lékař maďarského původu, v knize cituje řadu studií i významných osobností, ale zároveň vychází z vlastní bohaté lékařské praxe. Díky mnohaletému působení v kanadské neziskové společnosti Portland Hotel Society ve Vancouveru má totiž s pacienty závislými na tvrdých drogách bohaté zkušenosti. Právě zdrcující příběhy jeho pacientů otevírají knihu V říši hladových duchů a jsou jejími průvodci i v dalších kapitolách zaměřených odbornějším směrem.

Díky soucitnému a zároveň syrovému popisu životních osudů reálných lidí začíná čtenář už od prvních stránek chápat, že drogová závislost není něco, co si tito lidé „prostě vybrali a neřekli ne“, ale že se jedná o mnohem hlubší problém. Zfetovaní, páchnoucí, špinaví, prolhaní klienti kliniky Portland Hotel Society, kteří se kolikrát nezdráhají krást nejen na ulici, ale i v ordinaci svého lékaře, mají totiž ve většině případů za sebou velmi tvrdý život. Jako děti byli sexuálně zneužíváni, týráni či mláceni, a to v kritickém období, kdy se člověku teprve vyvíjí mozek.

Doktor Maté velmi podrobně rozebírá, proč je závislost ve své podstatě stavem pozměněného mozku lidí, kteří od života nikdy nedostali šanci. Démonizované drogy, kvůli kterým jsou závislí považováni za opovrhovaný odpad společnosti, se pro ně stávají jakousi zoufalou formou autoléčby. Častokrát jim přinášejí v životě první a jediný pocit bezpečí, klidu a přijetí – byť jen na krátké a velmi draze zaplacené okamžiky.

Kniha na více než pěti stech stranách rozebírá problematiku závislosti do nejmenších detailů. Vysvětluje, co to závislost vlastně je, co způsobuje, že někteří lidé jsou k závislostem náchylnější, proč je nesmyslná současná takzvaná válka proti drogám a proč by celé společnosti prospěla dekriminalizace drog. Na první pohled kacířskou myšlenku, že by mělo být legální držení drog v množství pro vlastní potřebu, podkládá Gabor Maté množstvím přesvědčivých argumentů vycházejících z dlouholetých studií i praxe. Především však drogově závislé ukazuje veřejnosti jako bytosti, které si zaslouží náš soucit a pomoc, ne opovržení.

V říši hladových duchů považuji za nesmírně důležitou publikaci nejen po odborné, ale také lidské stránce. Ne, není to veselé čtení, ale je to čtení, které podle mého názoru skutečně napomáhá ke změně správným směrem. Práci Gabora Matého sleduji dlouhodobě a po přečtení této knihy se můj obdiv k tomuto lékaři ještě více prohloubil. Jen velmi silné osobnosti totiž dokáží otevřeně přiznat dokonce svoji vlastní závislost, což pro ještě názornější vysvětlení problematiky Gabor Maté v této knize udělal.

Ukázka:
Tato práce může být pro mne zdrojem obrovského vnitřního uspokojení nebo také strašlivé frustrace, podle toho, v jakém stavu se právě nachází moje vlastní mysl. Často tu čelím vzpurným povahám lidí, kteří si vlastního zdraví a dobra cení méně než okamžitého uspokojení svých drogových potřeb. Také jsem tady nucen stavět se tváří v tvář svému vlastnímu vzdoru vůči nim coby lidem. Jakkoliv je mohu vědomě chtít přijímat, alespoň v zásadě, některé dny mě naplňuje odmítání a odsuzování. Příčí se mi, jací jsou a čeho se sami na sobě dopouštějí, a chtěl bych, aby byli někým jiným, než kým jsou. Tyto protichůdné pocity vycházejí ze mne samotného, nikoliv z mých pacientů. Je to můj problém – ale vzhledem k tomu, nakolik vychýlená je mezi námi váha moci, je až příliš snadné udělat z mého problému jejich problém.

MATÉ, Gabor, 2020. V říši hladových duchů. Praha: PeopleComm s. r. o., s. 47 – 48. ISBN 978-80-87917-62-6.

Název: V říši hladových duchů
Autor: Gabor Maté
Překlad: Viktor Jurek
Nakladatelství: PeopleComm s. r. o.
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 2020
Vydání: První
Počet stran: 528
ISBN/EAN: 978-80-87917-62-6
Ediční řada: Vlastní cestou

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení