Recenze: Knihy pro dospělé

Recenze: Leoš Zatloukal, Daniel Žákovský – Zázrak tří květin

1 1 1 1 1 (3 hlasů)
5

Problémy jsou a budou, ale to není důležité. Podstatné je to, že v každém člověku jsou současně zdroje, kterými je lze překonat. Tak by se dala stručně shrnout filozofie terapie zaměřené na řešení, které se věnuje i nová publikace s poetickým názvem Zázrak tří květin. Napsali ji společně Leoš Zatloukal a Daniel Žákovský a čtenáře provázejí jak teoretickým rámcem terapie zaměřené na řešení, tak konkrétními způsoby její aplikace v praxi.

  

zazrak-tri-kvetinNázev knihy Zázrak tří květin odkazuje na tři základní principy terapie zaměřené na řešení. Jsou jimi naděje, spolupráce a tvořivost. Na rozdíl od mnoha současných psychologických směrů se tato terapie nesoustředí na problém samotný, kvůli kterému klient psychologa vyhledal. Naopak podle teorie, že problém se stává vážným, když mu vážnost přikládáme, zaměřuje raději pozornost klienta na všechny zdroje, které už k dispozici má, aby daný problém mohl překonat. Že příliš nerozumíte, jak toho lze dosáhnout v praxi? Kniha Zázrak tří květin vám odpoví na všechny otázky.

 

Autoři se v publikaci zaměřují především na způsoby vedení terapie s dětmi a dospívajícími. Teoretický rámec i mnoho konkrétních metod však lze využít i během vedení terapie s dospělými klienty. Jediným rozdílem je to, že v knize naleznete spoustu hravých nápadů, jak přistupovat k terapii s dětmi, které tam jsou v mnoha případech kvůli přání rodičů či blízkých a ne z vlastní vůle. Také by mnoha věcem nemusely porozumět, kdyby na ně terapeut mluvil „řečí dospělých“. Zázrak tří květin tedy přináší nepřeberné množství nápadů, jak během terapie využít maňásky, obrázky, kamínky, kreslení, jak podpořit dětskou představivost či jak na děti mluvit přiměřeně jejich věku.

 

Kniha je rozdělena do pěti hlavních kapitol. V první části se dozvíte, co to terapie zaměřená na řešení vlastně je a jaké jsou její principy. Podle autorů je totiž velmi důležité pochopit, jak tento přístup funguje. Pokud terapeut správně chápe, v čem terapie zaměřená na řešení spočívá, nebude pro něj problém vymýšlet nové a nové hravé varianty.

 

Druhá kapitola je už zaměřená více prakticky. Pojednává o takzvaném připojení ke klientovi a navázání spolupráce. Zkrátka to, aby klient terapeutovi věřil a spolupracoval s ním, je pro vedení terapie velmi důležité.

 

V další části se autoři věnují nasměrování terapie. Práce psychologa totiž není jen prázdné povídání si s klientem, ačkoli se to tak někdy laikům může zdát. Terapii je třeba cíleně směřovat. Kam ji směřovat a jak na to, prozradí třetí kapitola.

 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na to, co již bylo zmíněno výše – každý klient má ve skutečnosti obrovské množství vlastností, schopností či souhrnně zdrojů, které může využít na cestě směrem, který si spolu s psychoterapeutem stanovil. Autoři opět přináší velké množství nápadů a metod, jak tyto zdroje hledat a především nacházet.

 

Závěrečná část knihy pojednává o tom, jak všechny získané poznatky uvést do pohybu, aby byla terapie skutečně účinná. Obsahuje množství příkladů z praxe a také nápadů na takzvané experimenty – tedy s čím může klient mezi jednotlivými sezeními „experimentovat“. Experiment v tomto slova smyslu je hravý, tvořivý, předem naplánovaný pokus, díky kterému se klient může naučit něco nového a užitečného pro terapeutickou změnu.

 

Leoš Zatloukal a Daniel Žákovský mají mezinárodní certifikaci jako trenéři metody Kids’ Skills. Zároveň působí jako lektoři psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení. Oba jsou členové organizace Dalet, která sdružuje kouče, terapeuty, supervizory a lektory přístupu zaměřeného na řešení. Leoš Zatloukal působí jako terapeut v Olomouci a v Brně, také vyučuje hned na několika vysokých školách. Daniel Žákovský pracuje jako terapeut ve Zlíně a Kroměříži.

 

Kniha Zázrak tří květin je vhodná pro studenty psychologie a začínající psychology, kteří potřebují navést, jak během terapie vlastně postupovat. Ocení ji ale i psychoterapeuti s bohatou praxí, kteří naopak vnímají, že potřebují do své práce vnést nové metody a hravé prvky. Hlavní přidanou hodnotou je, že publikace obsahuje opravdu velké množství příkladů zcela konkrétních vět, otázek, metod, návodů, jak postupovat, když se v terapii něco nepodaří, i inspirace v podobě příkladů z praxe. Za velké pozitivum považuji také jazyk, kterým je kniha napsaná. Autoři nepoužívají žádné krkolomné výrazy, pokud se lze vyjádřit jednoduchým, lidským a srozumitelným způsobem. Díky tomu je kniha velmi čtivá a bez problémů pochopitelná i pro laiky.

Zázrak tří květin
Autor Leoš Zatloukal, Daniel Žákovský
Nakladatelství Portál
Místo vydání Praha
Rok vydání 2019
Vydání 1.
Počet stran 248
ISBN/EAN 78-80-262-1484-7
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení