Recenze: Knihy pro dospělé

Recenze: Ilija Trojanow – Moc a vzdor

1 1 1 1 1 (3 hlasů)
5

Pokud si myslíme, že téměř po třiceti letech od listopadu 1989 žijeme ve státě, v němž už jsou splaceny všechny dluhy a potrestány všechny zločiny, mýlíme se. Anebo si záměrně lžeme. Podobně jsou na tom všechny postkomunistické země. Příčiny takového stavu přibližuje kniha Moc a vzdor německého spisovatele bulharského původu Iliji Trojanowa.Moc a vzdor dokazuje, že se země bývalého sovětského bloku vyvíjely v podstatě podobným způsobem. Samozřejmě nejde o podobnost čistě náhodnou, působení poradců z Moskvy mělo obrovský vliv zejména v padesátých letech, kdy byly sdíleny i metody výslechů a mučení politických odpůrců. Proto v románu Iliji Trojanowa najdeme stejné momenty jako v české historii, ať už se to týká komunistických lágrů, činnosti státní bezpečnosti, inscenovaných procesů, ale i pozdějšího zametání stop.

Kompozice románu není příliš složitá. Dvě linie vyprávění reprezentují protipóly politického přesvědčení a myšlení, ale také lidskosti a přístupu k životu. Metoděj Popov jako vysoký důstojník státní bezpečnosti si užívá prominentního života, i když on to chápe spíše jako askezi a sebeobětování pro socialistickou společnost a pro Stranu (Metoděj toto slovo vnímá s velkým „S“). Konstantin Šejtanov naproti tomu trpí ve vězení. Jeho proces sice není vykonstruovaný, skutečně odpálil nálož u sochy Stalina, avšak podstatou zůstává systém špehování a udávání, kdy donáší soused na souseda, příbuzný na příbuzného, v podstatě každý na každého.

Konstantin mohl být z dnešního pohledu považován za teroristu a Metoděj mohl být přesvědčen, že společnost před terorismem chrání. Tato úvaha je ale zjednodušená a slouží pouze k zdůvodnění represí vůči nepohodlným občanů. Konstantin je přesvědčením anarchista, vláda pro něj představuje třídu vykořisťovatelů, a to i za socialismu, kdy by taková třída teoreticky neměla existovat. Není však schopný jakéhokoliv kompromisu, zejména proto, že jakýkoliv kompromis znamená kolaboraci. Metoděj o Konstantinovi říká: „Z vlastní umíněnosti a vzdorovitosti stvořil morální zákon." (224)

Metoděj se dokáže přizpůsobit i novému režimu, otázkou však zůstává, jak „nový“ tento režim je. Stejně jako v ostatních postkomunistických zemích se z bývalých aparátčíků stali úctyhodní podnikatelé a politici nových komunistických stran, lidé s konexemi a s mocí, která je dána tím, že na mnoho jiných „něco ví“. Není tajemstvím, že archívy státních bezpečností v jednotlivých státech se částečně zničily, částečně někam ztratily a jen málo z jejich tajemství se dostalo na veřejnost. V Metodějově životě se objevuje jen jeden rušivý moment, dívka, která prohlašuje, že je jeho dcerou. Vše, co po svém otci požaduje, je, aby uznal nemorálnost svých činů, ten to však z podstaty svého myšlení nemůže připustit. Tím ovšem zároveň zavírá cestu k odpuštění.

Mezi tyto dva tematické proudy zařadil autor intermezza, přibližující atmosféru v Bulharsku v období od padesátých let až do jednadvacátého století. Román má tak má charakter skládačky, v níž se čtenář poměrně snadno orientuje, zejména pokud je částečně obeznámen s tím, co se dělo v době vlády komunistů. Záměrně píšu „částečně“, protože mnoho informací se skrývá pod nánosem dezinformací dodnes.

Význam knihy spočívá ve srovnání situace u nás a v Bulharsku, v tom, že si čtenář snad uvědomí, jak iluzorní je pojem „demokracie“ a pojem svobody, jenž se v ní měl být obsažen. Konstantin nakonec také dojde k určitému druhu vnitřního osvobození – po Metodějově smrti a sblížení s Dorou. Otázkou však zůstává, zda ten malý kousek svobody uvnitř může člověka uspokojit. Stejně jako v románu Iliji Trojanowa, lidé, kteří aktivně potlačovali jakýkoliv náznak odporu proti systému, stále pracují ve veřejných funkcích a honosí se svými zásluhami. Ve světle historie jde o absurdní chování, avšak mlčící většina ho přijímá bez vážnějších námitek.

Podobné příběhy nutí k přemýšlení a vzpomínání, tedy přesně k tomu, co se nedostává poddajnému davu, kterému se snadno vládne. Moc a vzdor přeložila Radka Denemarková, která se právě s knihami tohoto typu dokáže ztotožnit a uchopit jejich vnitřní podstatu. Jen některá jména překladatelů zaručují, že kniha, na níž pracovali, je hodna pozornosti, Radka Denemarková však k nim bezesporu patří.

Název: Moc a vzdor
Autor: Ilija Trojanow
Překlad: Radka Denemarková
Nakladatel: Akropolis
Rok vydání: 2018
Vydání: 1.
Stran: 448
ISBN:  978-80-7420-216-7

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení