Recenze: Knihy pro dospělé

Recenze: Erasmus Rotterdamský – Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem žalmu 28

1 1 1 1 1 (0 hlasů)

Není mnoho knih, o kterých se dá říct, že myšlenky v nich obsažené jsou opravdu nadčasové. Jednou z takových knih je i Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem žalmu 28, kterou vydalo v edici Europa nakladatelství Academia a napsal ji v roce 1530 Erasmus Rotterdamský. Po přečtení prvních odstavců jsem byl zaskočen, jak slova stará 500 let mohou být tak aktuální.


knihaPřeklad vznikl ve Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky. Vědecké studie textu se ujala Marcela Slavíková. Její poznámky k textu v historickém kontextu zabírají prvních deset stran, pak následuje samotný překlad Erasmova latinského textu vydaného v roce 1986 v Amsterdamu. Na samý závěr pak autorka překladu vložila seznam literatury a jmenný a místní rejstřík. Kniha má celkem 106 stran.

Úvodní poznámky jsou psány věcným a odborným stylem, prokládány jako každá správná studie odkazy na příslušnou literaturu či na autorova další díla. Tyto úvodní poznámky slouží také jako připomenutí historických souvislostí. Samotný Erasmův text je velmi čtivým (bavíme se o českém překladu) pojednáním. Text se dá rozdělit do několika částí. V úvodu se autor vyznává k obdivu adresátovi svého listu. V první části samotné úvahy provádí historický rozbor, ve kterém ukazuje, jak islám byl od svého vzniku dlouhodobě na území obývaném převážně křesťany, šířen mečem, který v rukách třímali jeho velmi krutí, násilničtí a krvelační vyznavači (tyto přívlastky často ve svém textu zmiňuje Erasmus). Další rovina úvahy je věnována stavu evropské společnosti a poslední celek se zabývá na pozadí zmiňovaného žalmu 28 (v překladu Bible, který překladatelka používá, je tento žalm označen číslem 29) možností, jak dosáhnout vítězství, pokud se Evropa rozhodne opravdu válku vést.
Na textu oceňuji, že autor vyloženě nestraní jedné straně, že nevidí danou situaci černobíle. Dále mne oslovila brilantní logika a vedení myšlenek. Žádná zbytečná slova. Úvaha Erasmova se zabývá aktuální situací v Evropě ve vztahu mezi světem křesťanským a tureckým (pro lidi 16. století ekvivalent muslimským). Příčinu muslimské expanze do Evropy vidí na straně Evropanů a v jejich, jak uvádí, hříšném způsobu života. Úspěch tažení proti Turkům vidí v návratu společnosti ke křesťanským hodnotám lásky a zbožného života ve všech společenských vrstvách (a především v těch nejvyšších světských i církevních, neboť jejich příklad udává směr, jakým se vydá celá společnost). Jak je tento text aktuální nejen v 16. století, ale i dnes, je až k nevíře!

Po redakční stránce je kniha vyvedena zdařile a nenapadá mě, co by se jí dalo vytknout.

Jak je tedy na počátku 21. století text z roku 1530 aktuální? Zhodnocení nechám na každém čtenářovi. A to je nejdůležitější argument, proč bychom si tuto knihu měli přečíst, abychom si každý sám udělali svůj názor. Jistě, v Erasmově době bylo téma vedení války proti Turkům nanejvýš aktuální. Nezapomínejme, že Turci pár měsíců před sepsáním jeho listu obléhali Vídeň (díky Bohu neúspěšně, druhé taktéž neúspěšné obléhání přišlo v roce 1683 – je tedy zřejmé, že Turci se pokoušeli podmanit si Evropu téměř půl tisíciletí!). Osobně vidím společné znaky dnešní a Erasmovy doby v tom, že stejně jako před 500 lety i dnes je Evropa rozpolcena, nejednotná, odvracející se od svých tisícletých duchovních hodnot a kořenů. Tedy neváhejte a knihu si přečtěte bez předsudků a předpojatosti.

Název knihy:     Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem žalmu 28
Autor:     Erasmus Rotterdamský
Překlad:     Marcela Slavíková
Nakladatelství:     Academia
Místo vydání:     Praha
Rok vydání:     2018
Vydání:     První
Počet stran:     108
ISBN:     978-80-200-2780-1
Ediční řada:     Europa

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení