Recenze: Knihy pro dospělé

Recenze: Mark Frost – Tajná historie Twin Peaks

1 1 1 1 1 (5 hlasů)
5

Diano, dneska jsem ji dočetl a cítím značný nepokoj a teď nemluvím jako literární kritik, ale jako normální čtenář. Promiňte, Diano, vy vlastně nevíte, o čem hovořím, tak popořádku. Mark Frost, vzpomínáte na spoluautora kultovního seriálu z počátku devadesátých let Městečko Twin Peaks, tak právě on loni na podzim v USA vydal knihu The Secret History of TwinPeaks, s níž se díky nakladatelství Jota a překladu Petra Kovaříčka, pod názvem Tajná historie Twin Peaks, může seznámit i český čtenář.


tajna-historie-twin-peaksMarka Frosta (*1953) známe jako autora scénářů k filmům (Golfový sen, 2005) a seriálům (např. v České televizi vysílaného Detektiv Buddy Faro (1998), nebo u nás neuvedeného On the Air (1992). Mark Frost se však v posledních letech velmi intenzivně věnuje také psaní románů, v nichž se představuje jako skvělý vypravěč, který v sobě nezapře praxi scénáristy, jenž s profesionální lehkostí ví, jak děj správně okořenit vyváženým poměrem napětí mezi reálnem a mystikou,uměním dialogu a přesně vykonstruovaným momentem překvapení.

Kombinaci prvků thrilleru a science-fiction najdeme v jeho trilogii Paladinovo proroctví (2012, 2013, 2015). Vdilogii Seznam sedmi (1993) a Šest mesiášů (1995) se mnohem zásadněji přiklání k mysteriózním prvkům, které umně proplétá s realitou, v tomto případě končícího 19. století. Čtenářský věhlas ve Spojených státech si pak získaly jeho romány z golfového prostředí, z nichž česky zatím vyšel Golfový sen (2002) nebo Zápas (2000). I zde spojuje skutečné události se svou fantazií.

Prostý soupis jeho próz je poměrně bohatý, ale přece jen si troufám říct, že tak jako Arthur Conan Doyle, byť napsal celou řadu próz, je celému světu znám především jako duchovní otec Sherlocka Holmese, tak i Mark Frost patrně nepřekročí svůj stín a v myslích čtenářů a diváků zůstane zapsaný jako spoluautor seriálu Městečko Twin Peaks (1990-1991, řada I. a II., 2017 řada III.).

Tvrdit, že se Městečko Twin Peaks stalo fenoménem, je něco jako nošení sov do Athén. Ale znalci vědí, že sovy nejsou, čím se zdají být.
Již po odvysílání první a druhé řady seriálu vyšly také v českém jazyce dodatky v podobě dvou „deníků“:Tajný deník Laury Palmerové (1993) a Paměti agenta FBI (1993). Pod prvním je podepsaná Jennifer Lynchová, pod druhým Scott Frost, ovšem nynější počin jeho známějšího bratra Marka je jiného charakteru. Zatímco obě zmíněné knihy těžily z popularity seriálu a lehce dotvářely detektivní zápletku v rovině osobního svědectví obou protagonistů - oběti a vyšetřovatele, nová kniha navazuje na oblíbenost tzv. „retro“ stylu a nostalgického vzpomínání a jejím úkolem je překlenout čas. Ne čas, který uplynul mezi uvedením druhé a třetí řady seriálu. Není cílem zmapovat oněch pětadvacet let, cílem knihy je umocnit atmosféru a vyvolat zájem o téma i u generace, která fenoménem městečka TwinPeaks nebyla zasažena. Svůj záměr pojal Mark Frost netradičně, ale v twinpeaksovském duchu, nepřevypravuje seriálový příběh, snaží se vyvolat emoce a tím i zájem čtenářů (diváků) odkazem na tradiční lidskou vlastnost – zvědavost, v duchu mystifikační poetiky.

Představte si starý dům, jenž jste právě zdědili, ani nevíte po jakých příbuzných, při jeho obhlédnutí zavítáte taky na půdu plnou starého harampádí a jakéhosi kufru. Zaprášený odřený kufr, který dýchá nadějí, že zde leží již hodně hodně dlouho, vezmete, otřete jej a v kuchyni na stole otevřete. Kufr je plný různých listin a materiálů, z nichž se postupným probíráním se zhmotní historie vaší rodiny. Není snad na světě člověk, který by po tomto objevu kufr vzal a vyhodil, je-li takový, pak mu bezesporu nová kniha Marka Frosta Tajná historie Twin Peaks rozhodně k srdci nepřiroste.

Přestože se kniha na přebalu pyšní označením „román“, je to jen další z frostovských kamufláží. Už při prvním prolistování je jasné, že spíš než román je kniha pseudohistorickým dokumentem – dějinami, neboť rámec knihy tvoří dokumenty, novinové články, glosy, fotografie, vzpomínky, úvahy, přepisy rozhovorů, ukázky z dobových knih a spisů a podobné materiály. Klasická vypravěčská forma zde schází, demiurgem příběhu se stává sám čtenář. Je na něm, jakou důležitost dá představeným informacím. Díky čtenářově fantazii se tyto materiály románem stávají, příběh historie městečka si čtenář spřádá sám, čímž kniha získává nedocenitelnou magickou složku.

Nejen svým uspořádáním je kniha zajímavá, je to ten případ, kdy na knize víc než literárně-uměleckou hodnotu oceníme její intertextualitu. Nová kniha Marka Frosta je více hrou, „hrou na hru“ a „hrou pro hru“. Četba či jen pouhé listování je hrou na badatele-historika, jiný typ hry představuje možnost porovnávání informací obsažených v knize a jejich následnou konfrontaci se seriálovým děním. Hledáním chyb nastavujeme zrcadlo sami sobě, můžeme je vnímat jako příjemnou konfrontaci vlastního postřehu a paměti, či jako škodolibou radost nad chybou toho druhého. Četba dostává ráz psychohygienický, tak schválně – jaký pocit vás ovládne, když se v knize dočtete, že matka jedné z důležitých postav seriálu Normy Jenningsové zemřela v roce 1983, ale vy přesně víte, že se v seriálu, jehož děj se odehrává v roce 1989, objevuje po boku nového přítele Ernieho Nilese…

Interaktivní složka knihy není těmito dvěma příklady vyčerpána. Další možností je hra na detektiva, neboť rámec knihy vlastně tvoří pátrání agentky T.P. po identitě archiváře. Atmosféru vyšetřování FBI umocňují nejen protokoly a zprávy, ale také její vlastní poznámky na okraji textu. I když bychom jim občas mohli vytknout menší dávku profesionality a příliš osobního zaujetí na úkor objektivního zhodnocení, tvoří tyto poznámky bezesporu zajímavou a inspirující přílohu.

Na své si četbou přijdou také zastánci různých spikleneckých a konspiračních teorií, ale i milovníci příběhů lidských osudů. Nutno podotknout, že četba knihy není závislá na znalosti televizního seriálu, ale pochopitelně twinpeaksologové mají před ostatními čtenáři náskok.

Svět městečka Twin Peaks je světem bizarním, fantaskním, a pokud znáte děj prvních dvou řad televizního seriálu, pak i děsivým. Neboť vše začalo vraždou mladé dívky. Ale opravdu začalo? Nikoliv. Seriál naznačuje, že temnota budoucí minulosti je mnohem spletitější, než bylo doposud předestřeno a právě kniha řadu motivů v seriálu naznačených odhaluje v jejich skutečné hloubce.

Již v seriálu je naznačeno, že předivo záhad je třeba začít rozplétat od lesa… přesněji řečeno záhady vycházejí z lesů v okolí městečka. Kniha nás v prvních dokumentech uvádí na počátek 19. století, kdy původní indiánské obyvatelstvo bylo konfrontováno s civilizačním boomem, dobou prvních expedic Williama Clarka (1770 – 1838) a Meriwerthera Lewise (1774 – 1809), které z nařízení prezidenta Thommase Jeffersona (1743 – 1826) měly za cíl prozkoumat a zmapovat doposud neznámá místa na mapě Spojených států. Zrada bělochů na indiánech, závist a mocenské ambice, hrdinství i moudrost, majestátnost a tajemnost místa, to vše vytvořilo mysteriózní genius loci, z nějž se zrodila osada a následně městečko Twin Peaks. Dějiny městečka, které geografická poloha předurčila být na výspě věčného sváru dobra a zla, se utváří na konfrontaci velkých dějinných událostí (ty reprezentuje svými styky s mocnými tohoto světa Douglas Milford) s dějinami regionu (ty jsou reprezentovány činností místních prominentních rodin, především Packardů a Hornů). Dějiny však netvoří pouze události, dějiny jsou tvořeny každodenností, ta je provázána s lidskými osudy, jejich trápením, radostmi a láskami.

Střet dobra a zla, mysterium pravdy a lži se zde kumuluje ve své nekonečnosti.  Takřka dvousetletá historie místa vytváří pro čtenáře nový svět. Svět, v němž má čtenář šanci konfrontovat vlastní dojmy z četby a ověřit si skutečnost, že jedno tajemství vede k druhému a uvědomit si svou vlastní nedostatečnost. Člověk umírá, ale mysterium přetrvává.

Myslím, že k podobnému zážitku, byť na menší časové ploše, divák dospěje i sledováním seriálu. Tím se kruh kniha – seriál završuje.
Je-li kniha pozvánkou ke sledování nové řady seriálu, můžeme předpokládat, že nová série ještě navrší míru záhad…a jak cítíme z přiložených dokumentů, zlo, které přichází, nebude jen lidského původu.

Diano, vždycky jsem si myslel, že tajemství jsou nebezpečná a odhalit je je úkolem člověka v moderní době. Kniha, kterou právě zakládám do své knihovny, však naznačuje něco jiného, člověk nemusí pátrat po všech odpovědích najednou. Jak říká staré indiánské přísloví: Jste-li na stezce, nemusíte vědět, kam vede, sledujte ji. A já bych dodal, že pevná cesta se vždy tvoří kámen po kameni. Bezděky mi také na mysl přicházejí archivářova slova, poslouchejte Diano:

Jeden moudrý muž mi kdysi řekl, že tajemství je nejdůležitější součást života, a to z následujícího důvodu: tajemství vytváří údiv, což vede ke zvědavosti, a ta poskytuje základ pro naši touhu porozumět tomu, kým a čím opravdu jsme.
Pátrání po smyslu života nás přivádí k zamyšlení nad věčnou záhadou. Záhady jsou příběhy, které si říkáme, abychom se vyrovnali s tím, že život odolává naší touze po odpovědích. O záhady není nouze. Tento kontinent, tato země, naše vlastní pozemské počátky jsou jimi obtěžkané, jsou základem naší existence, předchází všechny naše dětinské představy o „dějinách“. Mytologie tu byla dřív, než jsme měli přístup k historickým či vědeckým skutečnostem, a jak už, plnila pro dřívější civilizace téměř stejnou funkci – dávala věcem smysl tváří v tvář nemilosrdnému, netečnému vesmíru – ovšem při absenci vědecky ověřitelné skutečnosti je třeba je občas vnímat jako jedno a totéž. (str. 7)

Porozuměla jste…?
/…/
Diano, právě jsem se dozvěděl, že v USA v říjnu 2017 vyjde pod názvem Twin Peaks: The Final Dossier, máme naději, je to začátek nebo konec, moudrost je poznat rozdíl.

Název knihy: Tajná historie TwinPeaks
Autor: Mark Frost
Překlad: Petr Kovařík
Nakladatelství: Jota
Místo vydání: Brno
Rok vydání: 2017
Vydání: 1.
Počet stran: 368
ISBN: 978-80-7565-151-8

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení