Recenze: Knihy pro dospělé

Recenze: Richard Jedlička – Psychický vývoj dítěte a výchova: Jak porozumět socializačním obtížím

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
5

Dětství a mládí předznamenává další život člověka, učí ho čelit obtížím, jednat s lidmi i hledat své místo v nelehkém světě. Přestože na něj mnozí idylicky vzpomínají, i ono je plné nástrah a může být neradostné až tragické. Právě na problémy dětství a dospívání, především spojenými se začleněním do kolektivu, vyrovnáváním se se svými odlišnostmi a nesprávnou výchovou, se zaměřuje publikace docenta psychologie Richarda Jedličky. Knihu nazvanou Psychický vývoj dítěte a výchova s podtitulem Jak porozumět socializačním obtížím vydalo nakladatelství GRADA.

 

Psychický vývoj dítěte a výchova: Jak porozumět socializačním obtížímDílo Richarda Jedličky je určeno studentům a učitelům psychologie, pedagogiky, příbuzných oborů i lidem, kteří s dětmi a mládeží již pracují. Ocení je všichni, kteří se chtějí lépe seznámit s psychikou dětí a dospívajících, tedy teoreticky i rodiče, byť musí mít dostatečné vědomosti, aby porozuměli veškerému obsahu.

Kniha je jednoduše a příhodně rozdělena do čtyř rozsáhlých oddílů. Kratší první se zabývá obecně výchovou i jejími současnými specifiky, zbylé tři jsou rozděleny na rané a střední dětství a období dospívání. Ve všech případech se soustředí na úkazy, které jsou pro dané období lidského života typické.

V Psychickém vývoji dítěte a výchově se nevyskytují nové a převratné myšlenky, je spíše kompilací předchozích bádání. Může tak pomoci při seznámení se s problematikou, nebo jako shrnutí dosavadních zásadních poznatků. Prezentuje velké množství hypotéz a paradigmat, od největších klasiků psychologické vědy, jakými jsou Sigmund Freud či Alfred Adler. Nebojí se některé z těchto tvrzení stavět proti sobě. Kniha samozřejmě není postavena jen na poznatcích z počátku dvacátého století, předkládá i nové přístupy a zastoupena je v ní také česká škola, kterou reprezentuje například nedávno zesnulý Zdeněk Helus, jemuž Richard Jedlička svoji knihu věnoval.

Spíše než ve shrnutí a uspořádání známých i méně známých poznatků k problematice dětství a dospívání tkví síla knihy v kazuistikách, na kterých autor demonstruje, jak může v praxi vypadat ta či ona obtíž. Ne všechny příběhy dopadnou šťastně, ale mnohé umožňují nahlédnout i pod pokličku praxe těch, kteří se snaží zmiňovaným dětem pomoci, terapeutům, zaměstnancům škol, či specializovaných ústavů.

Jak už bylo zmíněno, kniha je určena lidem, kteří se v této problematice a jejím názvosloví alespoň částečně orientují. Přestože je v knize řada specifických termínů vysvětlena, pokud nerozumíte, co vám sděluje věta jako: „Pedagodicko-psychologická podpora poskytnutá ohroženým žákům při adaptivním řešením těžkých chvil spadá do oblasti preventivně výchovné činnosti a sociální reedukace, neboť může zabránit patologickému vývoji“ (s. 18), raději po Jedličkově knize nesahejte, případně si k ní připravte i slovník cizích slov.


Knihu zpestřují a vhodně doplňují rámečky vložené do textu a odlišené modrou barvou písma, které čtenáři stručnou formou prezentují informace spojené s výkladem. Někdy představují osobnost, o jejíž bádání se Richard Jedlička právě opírá, jindy seznamují s významným fenoménem, případně vysvětlují termín, který není běžně znám.

Jakožto odborná publikace má Psychický vývoj dítěte a výchova rozsáhlý poznámkový aparát, odkazující především na zdroje informací, a soupis pramenů a literatury.

Pokud vás tedy zajímají nástrahy, které čekají na děti a dospívající, a jste dostatečně vzdělaní k četbě odborného textu, je kniha Richarda Jedličky určena právě vám. Na přibližně dvou stech stranách přehledně a – v rámci odborné literatury – čtivě shrnuje tuto problematiku a dosavadní poznatky o ní. Svůj výklad ještě obohacuje popisy skutečných případů, se kterými se autor během své praxe setkal. Právě ty nejenže hlouběji vtáhnou čtenáře a dát mu pocit, že nečte jen o suché vědě, ale něčem co ovlivňuje životy skutečných lidských bytostí, ale umocňují poznatky obsažené v jednotlivých kapitolách.

Psychický vývoj dítěte a výchova: Jak porozumět socializačním obtížím
Autor Richard Jedlička
Nakladatelství Grada
Místo vydání Praha
Rok vydání 2017
Vydání 1.
Počet stran 280
ISBN/EAN 978-80-271-0096-5
Ediční řada Psyché

Do nakladatelstvíPorovnat ceny

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení