Recenze: Knihy pro dospělé

Recenze: Julie Kagawa – Talon: Společenstvo draků - Zkouška věrnosti

1 1 1 1 1 (1 hlas)
talon-spolecenstvo-draku-zkouska-vernosti

V knize Talon: Společenstvo draků – Zkouška věrnosti je představen nám již známý svět 21. století, ve kterém ale žijí i draci, beroucí na sebe berou lidskou podobu. Jejich existence je tak utajena běžným lidem. Nad naším klidným spánkem bdí Řád svatého Jiří, který před dávnými věky vyhlásil drakům válku a málem je vyhubil. Bájní tvorové se semkli do společenství Talon a usilují o posílení svého postavení. I mladá dračice Ember se má stát právoplatným členem Talonu, na stopě jí jsou ovšem bojovníci Řádu svatého Jiří.


talonŠestnáctiletá dračice Ember byla se svým dvojčetem Dantem vychovávána v pustině a připravována na zapojení do systému společenství Talon. Další fáze výcviku mladých draků představuje studování lidí za úkolem zapadnout mezi ně. Sourozenci přijíždějí za tímto účelem do města Crescent Beach, kde mají strávit léto, než nastane další fáze výcviku. Ember si získává kamarády, propadne surfování a poruší nařízení, když se setkává s drakem, který ze společenství utekl. Další výcvik začne nečekaně brzy. Nečekaně také začne pociťovat emoce, které by drak cítit neměl – zamiluje do Garreta, vojáka Řádu svatého Jiří v utajení. Mladík má dračici ve městě vypátrat a zabít. Ani Garretovi není dívka Ember lhostejná. Léto se chýlí ke konci a musí být učiněna rozhodnutí, která budou mít své následky, možná i smrtelné.

Autorka knihy, Julie Kagawa, může být českému čtenáři známá prostřednictvím své série Iron Fey, ze které byly v českém překladu vydány pouze první dva díly. Příběhy si jsou v jistých ohledech podobné: v obou se vyskytuje milostný trojúhelník, zapovězená láska a hlavní postavy popisují v minulém čase svůj příběh. V knize Talon: Společenstvo draků – Zkouška věrnosti nabízí ale spisovatelka odlišný pohled na děj tím, že nechává střídavě vyprávět několik hrdinů. Dílo je rozděleno na dvě části a epilog. V první části se pravidelně střídají kapitoly s názvem Ember a Garret a tím je dáno, která postava popisuje události. Ve druhé části se přidávají kapitoly s názvem Riley, ve kterých nás se svým příběhem obeznámí drak, který opustil Talon. Jednostránkový epilog je pak nadepsána Dante. Přesto většinu líčení zastane mladá dračice. Kapitoly na sebe v některých případech navazují, například Ember ke konci své kapitoly položí Garretovi otázku a on si na ní v duchu odpoví už ve své kapitole.

V knize se vyskytují ojediněle vulgarismy, jako například děvka a kreténi. Autorka zvolila nejspíš tuto slovní zásobu, aby přiblížila děj knihy realitě. Ze stejného hlediska se dle mého názoru uchýlila překladatelka na některých místech k obecné češtině.

Dále po jazykové stránce zaujmou i metafory autorky: Wes byl mrzutej škarohlíd a prolíval se Red Bullem tak, že by to udrželo ve vzduchu vzducholoď […].[1] Kagawa očekává obeznámenost diváka s reklamami na energetický nápoj. Dále odkazuje i jednou na film Shrek: „No, abych parafrázoval jednoho zeleného zlobra, draci jsou jako cibule – máme vrstvy.“[2] Za povšimnutí stojí i vytvoření frazeologizmů drakům přímo na tělo: Talon ať si sežere vlastní ocas, pomyslela jsem si. [3]

Ať je příběh knihy jakýkoliv, postavy jsou náctileté a zřejmě – opět z touhy po reálnosti – jsou i stručně tematizovaná letní milostná dostaveníčka a předávání prezervativů.

Surfování, posedávání po barech, získávání přátel a zamilovanost jsou pro postavy Ember a Garreta novinkou. Ember zjišťuje, jak je obyčejný život člověka příjemný. Garret objevuje, čeho všeho se dobrovolně vzdal (raději trénoval, než by si s kamarády vyrazil). Jak dívce, tak mladíkovi jsou postupně vyvracena dogmata jejich spolků a musí volit mezi povinnostmi a svědomím. A ačkoliv by se Řád svatého Jiří mohl zdá kladnějším nežli Talon, v závěru se spolky staví stejně ke svým odpadlíkům.

Ember zaznamenává navíc další rozkol, jakési rozštěpení vlastní osoby. Odlišuje mezi dračím a lidským já, opakovaně používá slovní spojení drak ve mně. Tento rozpor uvnitř sebe pojmenuje mladá dračice explicitně: Nechápala jsem, jak moje instinkty, kdysi má věrná součást, můžou být najednou tak cizí. Skoro jako bych byla dva různí tvorové: drak a člověk. [4] Tím pádem dostává naznačení milostný trojúhelník zcela jiný rozměr. Po Garretovi teskní dívka Ember a dračí podstata mladíka odmítá (vrčí na něj). Dračice Ember je naopak přitahovaná k drakovi Cobaltovi, který si nechává říkat Riley.

Na emoce je pohlíženo jako na něco zcela lidského. Mladá dračice i Riley se podivují, jak je možné, že cítí. Na Ember se hledí jako na příliš lidskou. Nabízí se otázka, kdo je tedy lepší: citlivý člověk, či logicky uvažující drak, který se řídí svými instinkty? (Důraz na logiku a instinktivnost draků se mi zdá poněkud v rozporu. Nevím, zda se instinkty dají považovat za logické.) Draci mají, co se hodnoty (méněcennosti) lidí týče, jasno. Ember se ovšem zdráhá pohlížet na lidi jako na něco podřadného, či pouze jako na potenciální krmení.

Kniha Talon: Společenstvo draků – Zkouška věrnosti se veze na módní vlně nového líčení mytických tvorů. Přesto zpočátku děj připomínal pouze vleklou letní romanci o pomalém seznamování a zamilovávání se dvou outsiderů, kteří začnou zpochybňovat své spolky. Ve druhé části se tempo vyprávění zrychluje a příběh graduje do dechberoucího závěru. Přesto by se celá kniha dala považovat za pouhý úvod do série, kdy ke konci dochází ke klíčovému střetu hrdinů a jejich organizací. Poslední kapitola i epilog odkazují na další vývoj vyprávění. A mně nezbývá než trpělivě čekat do vydání dalšího dílu, abych zjistila, na jakou cestu autorka své postavy vyšle.

[1] KAGAWA, Julie. Talon: Společenstvo draků – Zkouška věrnosti. Vyd. 1. Praha: Fragment, 2015, 336 s. ISBN 978-80-253-2495-0. Str. 198.
[2] Tamtéž str. 273.
[3] Tamtéž str. 163.
[4] Tamtéž str. 213.

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení