Recenze: Knihy pro dospělé

Vzpurná královna

1 1 1 1 1 (1 hlas)
il

Eleonora, dědička Akvitánského vévodství, se stala manželkou dvou králů, vládkyní dvou království, matkou pěti synů a pěti dcer, účastnicí mocenských vzpour a vojenských tažení. Je jednou z nejvýraznějších ženských osobností středověku a už od počátku ji obklopují dohady a smyšlenky, hanění i chvála.


knihaKniha Jeana Floriho je rozdělena do dvou části. V té první Flori seznamuje čtenáře se základními fakty, přičemž drží na uzdě bezpočet spekulací týkajících se bouřlivých období Eleonořina života, jejího charakteru a jejích vztahů. Eleonořin život, osekaný o soudy často zaujatých středověkých kronikářů i nápadité hypotézy novodobých historiků, působí jako holý strom stojící v mlze: ač byla královna aktivní, vlivná a všeobecně známá, přímé informace o ní vydají na málo – a to ještě Flori mnohé označí za nepodložené či zaujaté. Eleonora totiž ve své době budila emoce, a tak je těžké vyvážit přeuctivou chválu jejích dlužníků (čti: těch, jimž byla mecenáškou či vládkyní) a přísnou kritiku kronikářů znepřáteleného dvora. Zbývá tedy třídit a pečlivě posuzovat zmínky v textech o mužích v jejím okolí, pár podepsaných listin i ty neoblíbené spekulace, spojující jednotlivé články.

Co tedy o Eleonoře opravdu víme? Víme, čí byla dcerou, čí manželkou a matkou. Víme o její účasti na několika důležitých cestách, ať už do Svaté země, do Itálie pro synovu nevěstu nebo do Španělska pro vnučku, jež se měla stát nevěstou jiného. Víme, do jisté míry a s mnoha otazníky, o jejím vlivu v několika důležitých historických událostech, jako byl rozvod s Ludvíkem, vzpoura jejích synů proti Jindřichovi nebo správa anglického království při absenci Richarda.

Nevíme, jaká Eleonora byla, do jaké míry se na těch zlomech historie podílela, nevíme, jaké byly její motivace a pocity, které tak zůstávají autorům historických románů.

Druhá část knihy podrobněji rozvíjí sporné otázky, uvádí četné historické studie i původní prameny, podrobuje je kritice a vzájemné konfrontaci. Jedná se zde o témata, o nichž se vedou spory mezi historiky i literárními vědci, Flori se totiž zabývá i obrazem Eleonory v literatuře. Jakou úlohu měla Eleonora při antiochijském incidentu, který dost možná vedl k jejímu rozvodu, a co se tehdy vlastně stalo? Kam sahala její moc a byla vůbec nějaká? Proč je Eleonora spojována s rozkvětem dvorské kultury a dvorské lásky? Lze vysledovat spojitost mezi Eleonorou a postavou královny Guinevry?

Například v kapitole, která se věnuje posledně jmenovanému, sleduje Flori vzájemný vztah Plantagenetů a artušovské legendy. Tato měla jistý vliv i na běžný život a politiku. Autor se věnuje její christianizaci a „zneškodnění“ mytické konkurence nového vládnoucího rodu. Tak je třeba odstraněn ze hry Artuš, prý někde čekající, aby ve zlých časech přispěchal Britům na pomoc – za Plantagenetů se nalezl jeho domnělý hrob. Flori dále rozebírá možné souvislosti mezi mytickými a historickými postavami. Artušovská témata sama o sobě sahají do starší doby, v novém vnímání mýtu mohla však být postava Guinevry (popř. Isoldy či Melusíny) ovlivňována hojně propíranou osobností Eleonory, stejně tak mohla postava nevěrné Guinevry ovlivnit Eleonořin obraz v dílech soudobých kronikářů.

Flori zohledňuje studie historiků a různé přístupy, čtenáři objasňuje dobový kontext (např. sňatkovou praxi, aféru Abélarda a Héloisy). Text knihy doplňují rodokmeny Kapetovců a Plantagenetů, mapa a různá dobová vyobrazení.

Ačkoli jsem naznačila, že výsledné poznatky o Eleonoře se blíží sokratovské poučce o nevědění a nejistotě, přináší kniha množství informací, poznatků a materiálu, přičemž ony rozpornosti ve vnímání Eleonory jsou obzvlášť přínosné. V důsledku se vlastně prokazuje, že její osobnost budí dodnes stejně rozličné reakce, jako ve své době (i když tady lze podotknout, že taková už je věda, jež často reaguje na své předchůdce tím, že se jejich výsledky snaží relativizovat).

FLORI, Jean. Eleonora Akvitánská. Vzpurná královna. Vyd. 1. Praha: Argo 2014, 356 s. ISBN 978-80-257-1317-4.

 

Soutěže

Aktuality

 • Vítězkou 32. ročníku Ceny Jiřího Ortena je Anna Cima

  Letošní 32. ročník Ceny Jiřího Ortena zná svou vítězku – je jí japanoložka Anna Cima, která odbornou porotu zaujala svou knihou o japonském snu Probudím se na Šibuji. Z 22 přihlášených titulů nominovala odborná porota jmenovaná Svazem českých knihkupců a nakladatelů v letošním ročníku do užšího výběru tři knihy: debutový román Anny Cimy Probudím se na Šibuji, knihu pro děti autora Vojtěcha Matochy s názvem Prašina a básnickou sbírku Reál básníka Jana Škroba. Z těchto tří nominací byl vybrán a vyhlášen 9. května na slavnostním podvečeru v rámci knižního veletrhu Svět knihy Praha laureát Ceny Jiřího Ortena 2019. Za vítězku, která studijně dlouhodobě pobývá v Japonsku, ocenění převzala ředitelka nakladatelství Paseka, Anna Rezková Horáčková. Vyhlášením provedli herci holešovického divadla Radar.

  Číst dál...  
 • Zlaté stuhy 2019 předány!

  V pondělí 29. dubna byly v Centru současného umění DOX již po sedmadvacáté slavnostně předány výroční ceny Zlatá stuha nejlepším tvůrcům literatury pro děti a mládež. Ve čtyřech oblastech bylo uděleno celkem čtrnáct ocenění.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení