Recenze: Knihy pro dospělé

Jan Hnízdil: Zaříkávač nemocí

1 1 1 1 1 (6 hlasů)
il

Zaříkávač nemocí je kniha, která na tváři člověka vyvolá děs a hrůzu stejně snadno jako úsměv a pobavení. A jak se říká, tady je to nejlepší nakonec, takže když vám pan doktor Hnízdil bude připadat takový nebo makový, závěrečná slova jeho ženy o tom, „jaký doopravdy je“, vám definitivně zařadí tuto knihu k těm NEJOBLÍBENĚJŠÍM. Pro zábavu, ale i pro vlastní diagnostiku.


knihaVelmi si cením toho, že Jan Hnízdil prozradil sérii svých diagnostických otázek, o kterých tvrdí, že když si na ně každý v nemoci odpovíme, sami sobě diagnostikujeme příčinu svého churavění. A prozrazuje je proto, abychom šetřili čas i peníze.  Ale ve chvíli, kdy na tyto otázky v knize narazíte, už budete mít za sebou velkou část knihy a v hlavě různé veletoče…

Moderní únavový syndrom, to ale není nemoc ani syndrom, ale jen signál, že lidé tažení společností dál už prostě dál nemohou. Kdysi někdo vymyslel léky na obezitu, které blokovaly receptory slasti v mozku, lidé po těch lécích začali páchat sebevraždy (proboha, jak vůbec mohl tenhle princip léků někoho napadnout?). Vrcholový sport není slučitelný se zdravím - sportovec, aby si zachoval dravost, musí zůstat ve svém mentálním vývoji na úrovni malého hravého dítěte. Zdravý člověk je jen špatně vyšetřený pacient. Čekárny lékařů jsou plné právě proto, že na pacienty nemá lékař čas a oni se stále vracejí…

Farmaceutické firmy naučily pány profesory na kongresech v exotických zemích léky správně vyslovovat. Profesoři naučili mediky je správně předepisovat. My jsme je v ordinacích naučili pacienty správně užívat. Pacienti se naučili je od nás vyžadovat. Všichni teď sklízíme trpké ovoce. [1] 

Jsi považován za odpůrce farmaceutických firem, jaké s nimi máš vztahy?
Nejsem ani odpůrcem léků, ani farmaceutických firem, ale farmaceutického byznysu. Léky jsou v mnoha situacích nezbytné a život zachraňující. Problém není v jejich účelném užívání, ale v nadužívání a zneužívání – právě v zájmu byznysu. Od doby, kdy jsem o tom začal psát, mne reprezentanti farmaceutických firem obcházejí velkým obloukem. Pokud  přicházejí, tak jako pacienti. Jsou mezi nimi i vysoce postavení manageři. Obávají se toho, co zaseli… [2] 

Zaříkávač nemocí je sestavený z textů, komentářů a rozhovorů pro média, které Jan Hnízdil v průběhu  minulých let vytvořil, doplněný současnými náhledy na věc a novinářskými zvídavými dotazy navíc.  Autor připouští, že Zaříkávač nemocí může být mentálně retardovaný, ale přesto ho bude mít rád, do ústavu ho rozhodně nedá.  No tak tohle rozhodně podnítí čtenářskou zvědavost!

Bavila jsem se! A učila zároveň!

Jan Hnízdil je jako člověk, lékař i autor doslova úkazem. Což sám potvrzuje v anotaci knihy, kde pro jistotu seznamuje čtenáře se závěry svého psychiatrického vyšetření, ovšem se závěrem, že paní doktorka ho ráda čte, tudíž by byla škoda ho tlumit. A ovšem – kdo jsme úplně normální. A kdyby bylo na světě jen polovina lidí z poloviny jako doktor Hnízdil, byl by to svět mnohem veselejší, zdravější a hlavně osvícenější. Kniha vzbuzuje ve čtenáři pocit marnosti a vzdoru proti tomu, jak v tuto chvíli žijeme…

Bereme antidepresiva. Proč? Abychom dokázali ještě nějakou dobu žít v podmínkách, které nejsou k žití…

Podobných jednoduchých pravd a faktů je kniha plná. Nejsou to žádné světoborné myšlenky, jen prosté pravdy, které jsme už dávno zapomněli. A to je i tajemství úspěchu doktora Hnízdila, on sám se nepovažuje za nějakého průkopníka, ale pouze za člověka, který se nebál říct nahlas to, co všichni víme, ale civilizace to v nás umlátila… jak prostý je lidský život, jak prosté je zdraví. Jak prosté je respektovat sám sebe.

Mix důrazných doporučení, nepříjemných i příjemných pravd, naděje i beznaděje a bezmezného humoru, který vykouzlí nejen úsměv na tváři, ale i pořádný smích. Nedoporučuji u četby jíst. U četby textu ctěné paní doktorové nedoporučuji ani pít, abyste nepřišli k úhoně.  Lze o Zaříkávači říct, že je to humorná kniha? Ano, lze. Je to pro mě v první řadě humorná kniha, snad proto, že pravdy, které tu jsou udávány, dobře znám a vím, jak těžký je boj proti civilizaci. Boj za přirozenost lidského bytí. A tak ta trocha humoru. No ano, pane doktore, jste v tom humoru velmi podobný svému kamarádovi a kolegovi Jardovi Duškovi.

Kéž by každý lékař byl jen z poloviny jako Vy. Pak bych se nebála k němu jít, protože bych věděla, že bude řešit MNĚ, nikoliv jen své trable s pojišťovnou a nutnost nějak vyjít.

[1] HNÍZDIL, Jan. Zaříkávač nemocí, Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 2058 s. ISBN 978-80-7422-321-1. Str. 75.
[2]  Tamtéž str. 79.

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení