Recenze: Knihy pro dospělé

Hledání místa v životě podle Hany Lundiakové

1 1 1 1 1 (11 hlasů)
il

Na otázku, v jakém světě vlastně žijeme, odpoví pravděpodobně každý z nás trochu jinak. Pokud ovšem z odpovědí vyselektujeme jen to podstatné, očištěné od balastu frází nachytaných z médií. Očividně záleží na úhlu pohledu a na místě, které jsme si v životě vydobyli. Román Imago.Ty trubko! Hany Lundiakové o určitém pohledu na život vypovídá, jde však o pohled autorčin, ne jejích hrdinů.


knihaNa stránkách magazínu VašeLiteratura.cz se se jménem mladé broumovské autorky nesetkáváme poprvé. Novela Černý Klarus a sbírka povídek Vrhnout naznačily, že jde o originální spisovatelku, snažící se o neotřelé zprostředkování myšlenek svému čtenáři, vyznačující se silně živočišným projevem hovořící o všech aspektech bytí, včetně sexu.

Hrdinkou nového románu je mladá žena, kterou autorka charakterizuje jménem Houžvička. Do tohoto jména se Haně Lundiakové podařilo zaklít hned dva naprosto odlišné obsahy, nalézt příslovečnou jednotu protikladů a integrovat ji do kompaktního celku. Houžvička evokuje něco drobného, neduživého, Houžev má však zcela jednoznačný význam houževnatosti a tuhosti.

Kniha Imago nejprve s Houžvičkou zachází jakou s hlavní hrdinkou. Její dětství a mládí se podobá pravděpodobnému dětství a mládí autorky či jejich vrstevníků na malém městě blízko polských hranic. Houžvička, podle popisu Hany Lundiakové vyrůstá v typickém prostředí, ale v nekonformní rodině. V její blízkosti se brzy objeví alkohol i drogy, jako samozřejmá součást života dnešní doby. Houžviččin život se v tomto období prolíná s životy jejích dvou kamarádek, někdy je těžké rozlišit, kde končí jeden a kde začíná druhý. Obraz společnosti brzy po roce 1989 maluje autorka poněkud poeticky, což je vzhledem k věku Houžvičky přijatelné, setkáme se i typickými atributy doby - embéčky, žigulíky a Dagmar Patrasovou. Autorka modifikuje způsob vyprávění od popisného, snadno srozumitelného až k zamlženému, poeticky zastřenému omamnými látkami.

V následující etapě, období, kdy se hrdinka Hany Lundiakové osamostatňuje, se vše radikálně mění. Pozornost již není upřena na Houžvičku, dívka zůstává v románu jako osa, okolo níž se otáčejí osudy jiných lidí. Spisovatele Jaktala, Američanky Jane, jejího kolegy Kurtise, černošky Tabity, záletného Kolíčka i mladé maminky Viery. Mezi nimi se pohybují i Houžviččiny kamarádky. Na relativně malé ploše románu není možné detailně pojmout takové množství postav, ty si jsou však v určitých rysech podobné, zejména v doslova slepeckém tápání životem. Autorka tak vytvořila jakýsi postavový blob, v němž se kupí těžko diferencovatelné charaktery.

Prostředí románu působí obtížně pochopitelně, lehce dystopicky, nachází se v určité fázi vleklé apokalypsy. Tak na současný stav pohlíží autorka, pracovní zónu nazývá Mordorem, protože kancelářský open space a automatizované výrobní linky jsou nelidské a degradují lidskou práci na pouhou netvůrčí asistenci obřímu automatu. Aby zdůraznila charakter této mašinérie, zmiňuje na několika místech zanikající plodnost továrních dělnic i záhadnou hluchotu, související s elektronickým šumem a všudy pronikajícím hlukem města. Tyto prvky však není možno považovat za sci-fi, jde o pouhé nastavení kulis.

Text Hany Lundiakové je poměrně náročný, významy jsou ukryty za hradbou slov, obsah často zůstává upozaděný za formou. Mezi autorkou a čtenářem stojí kódování a reciproční dekódování, vrstvy, které jsou v textech vždy přítomné, ale často bývají tenké jako list papíru. Těžiště románu neleží na bedrech hlavní hrdinky, ale v okolí, které ji obklopuje. To tvoří prostředí, jež ji ovlivňuje a formuje.

S knihou Imago si může čtenář hrát a hledat v ní odkazy, narážky a paralely k autorčinu životu i zájmům. Pokocháme se emotivním popisem hry na akordeon, narazíme na stinku – zvířátko, podle něhož si zvolila pseudonym, odkazy na Pána prstenů i na fascinující Cronenbergův snímek Videodrom. Spolu s proměnlivým jazykem vyprávění nám autorka předkládá zajímavou, ale nelehkou četbu a námět k úvahám, jaké místo si najde lidské imago po svém vyloupnutí se z kukly.

LUNDIAKOVÁ, Hana. Imago.Ty trubko!. 1. vyd. Zlín: Kniha Zlín, 2014, 293 s. NEEWIT. ISBN 978-80-7473-060-3.

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení