Recenze: Knihy pro dospělé

Na mase, které spadne na zem, vždy ulpí trocha špíny

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
symboly

Máte rádi přísloví? Pravděpodobně záleží na tom, kdo je pronáší. Jirotkovo poskakující mudrosloví národa českého dokáže pobavit při četbě Saturnina, v reálu už tak veselé není, podobní lidé dokážou okolí pořádně otrávit. Přísloví jsou ale ve skutečnosti velmi zajímavá a i když to zní jako fráze, vypovídají o životě národa, v jehož středu vznikla. 

 

knihaSbírat a zkoumat přísloví je víceméně úkolem pro vědce, nelze předpokládat, že takto vydaná kniha by se stala výnosným bestsellerem. Kniha Moudrost Etiopie Amharská přísloví vznikla díky spolupráci PhDr. Pavla Mikeše a PhDr. Zdeňka Poláčka, CSc. Akademické tituly i dosavadní bibliografie obou autorů jen potvrzuje, že přísloví jsou opravdu doménou odbornou, což ovšem vede k představě suchopárné publikace vytištěné na levném papíru fontem připomínajícím typy mechanického psacího stroje. Publikace určené k zastrčení do regálů vědeckých a vysokoškolských knihoven. Pokud jste tedy již přijali představu, kterou vám tady vnucuji, budete překvapeni. Příjemně. 

Kniha Moudrost Etiopie se na první pohled jeví jako výjimečná. Na rozdíl od toho, jak jsem popsal svou a snad i obecnou představu publikace takového typu, její vzhled okamžitě přitáhne čtenářovu pozornost. A udrží si ji, i když v ní začne listovat. 

Autoři knihy Moudrost Etiopie zkombinovali text s nezaměnitelnými ilustracemi Borise Jirků, akademického malíře, který, samozřejmě mimo jiných výrazných projektů, ilustroval třeba knihy Daniila Charmse. Boris Jirků dokáže svou kresbou komentovat text s pozoruhodnou a nesmlouvavou přímostí, vystihnout jeho zeminou podstatu, což je zejména u přísloví, která v několika slovech dokážou vystihnout jádro často palčivého problému, neocenitelné. 

Ilustrace si samo sebou vyžádaly tisk na kvalitním papíru, a protože tvůrci knihy, a teď nemám na mysli jen autory textu, si byli dobře vědomi, že v tomto případě záleží na každém detailu, věnovali Moudrosti Etiopie zjevně tolik pečlivé pozornosti, že vznikla exkluzivní publikace. 

Úvod seznamuje čtenáře s historií amharské slovesnosti i se současným stavem této kultury. Oboje má velký význam, zejména pro ty, pro něž je tato problematika zcela nová. Samotná přísloví jsou napsána originálním písmem, uveden je i fonetický přepis. A protože u nás není mnoho lidí, kteří by plynně četli amharsky, uvádí autoři i český překlad. U mnoha přísloví je možné dohledat český ekvivalent a autoři jej v těchto případech uvádějí. Je vidět, že existují podobnosti mezi lidovými rčeními na celém světě. V případě těch etiopských je to dáno nejen podobnými problémy, jež má lidstvo jaké celek, ale i vlivem křesťanství v Evropě i v Africe. O tom se však více dočtete v knize. 

Moudrost Etiopie není knihou, kterou bychom si, podobně jako beletrií, krátili dlouhou chvíli, spíše si ji necháme někde položenou a občas v ní zalistujeme. Je to kniha, k níž se můžeme opakovaně na krátké okamžiky vracet, kniha, kterou je příjemné držet v ruce. Nevím, kolik lidí si samo sobě dopřeje radost mít ji v knihovně, o to vhodnější je jako dárek. 

Moudrost Etiopie: amharská přísloví. Překlad Pavel Mikeš, Zdeněk Poláček. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008, 111 s. Pro Oriente: dědictví křesťanského Východu, sv. 2. ISBN 978-808-6818-795. 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení