Recenze: Knihy pro dospělé

O neúplnosti, fugách a obrazech aneb Gödel, Escher, Bach

1 1 1 1 1 (1 hlas)
vesmir

Řekne se snadno, napiš stručnou a výstižnou recenzi na GEB [1], ale jak napsat stručně něco o knize, čítající téměř tisíc stran, se záběrem od hudby, přes matematiku, výtvarné umění až po neurovědu, s ambicí proniknout do podstaty mysli a inteligence lidské i umělé? Jak psát stručně a výstižně o knize, na které autor pracoval 20 let, a kterou do češtiny překládalo tři roky osm překladatelů z řad předních českých odborníků?

 

knihaMám snad psát o kánonech Johanna Sebastiana Bacha, které jsou balzámem pro naše (minimálně mé) smysly?

Nebo mám psát o Gödelově větě o neúplnosti, která je pro mne jednou velkou úžasnou neznámou?

Mám psát o Escherových obrazech, které zobrazují napůl mystický a napůl reálný svět a jitří pozorovatelovu fantazii?

Mám psát o … Témat, která jsou v titulu zmiňována, je tolik a navíc nejsou uváděna odděleně, ale tak aby se vzájemně doplňovala a skládala, protože stejně jako z jednotlivých kamínků vznikne mozaika, i zde byla jednotlivá témata poskládána v ucelený obraz.

Ale kniha obsahuje krom výkladového textu řadu dialogů, které autor vystavěl podle jednotlivých děl Johanna Sebastiana Bacha. Jak? To ještě sám nevím, viz mé závěrečné hodnocení. Asi nejdůležitější roli hraje dialog Achilla a Želvy. Zde si D. Hofstadter vypůjčil myšlenku Lewise Carrolla a použil dialogy stejně jako Carroll pro odhalování a vysvětlování svých myšlenek. Milovníci Carrollovy Alenky se dočkají i jeho slavné básně Žvahlav (čímž jsem specifikoval, jakého českého překladu bylo použito) a to hned ve čtyřech jazycích: česky, německy, francouzsky a anglicky.

Kniha je v mnoha ohledech jedinečná a zvláštní a autor pro ni zvolil nejen neobvyklý obsah, ale především formu, jakým ho podává. Hlavní text je prokládán dialogy imaginárních postav a doplňován reprodukcemi obrazů již zmiňovaného Eschera, ale i René Magritta, jehož obrazy se podobně jako Escherovy zakládají na rozporu mezi předměty a jejich zobrazením. Díky překladatelům jsou zachovány i hry se slovy, kterými je text hojně prostoupen. Dalším prvkem, o který není v knize nouze, jsou paradoxy a sebe-reference. Douglas Hofstadter nás ve své knize bere na ojedinělou intelektuální výpravu, která nás zavádí do nevšedních a zajímavých krajů našeho vnímání, způsobů poznávání či inteligence. Na cestu nám hraje výtečná Bachova hudba a krajina je sestavena z Escherových obrazů. Čtenáři se při ní nedostává mnoho místa k odpočinku, musí pořád přemýšlet a rozjímat a to je to, co mne na knize moc bavilo a užíval jsem si, i když musím přiznat, že ne všemu jsem porozuměl. Knih, které nutí čtenáře přemýšlet nejen o textu samtném, ale především o sobě samém, moc není. GEB není knihou, kterou dočtete a ani nevíte, že jste ji kdy četli. GEB je třeba (alespoň v mém případě) přečíst několikrát a s každým přečtením poodhalujete nové souvislosti, pohledy a úrovně, které text nabízí.

Vzhledem k rozsahu a záběru knihy jistě nikoho nepřekvapí, že obsahuje rozsáhlou část věnovanou poznámkám a odkazům na originální vědecké práce.

Přestože v knize uváděné závěry z oblasti neurovědy jsou poněkud zastaralé, nic to nemění na faktu, že kniha za pozornost čtenářů stojí i 35 let po svém prvním vydání. Novinky z poznávání našich smyslů, práce mozku populární formou zvídavý čtenář nalezne např. v knize Davida Eaglemana [2]. GEB si určitě neberte na aktivní dovolenou, ale vyhraďte si pro ni čas a klid, třeba u sklenky dobrého vína.

Douglas R. Hofstadter (1945) je americký vědec a spisovatel působící jako profesor informatiky a kognitivních věd na Indiana University. Jeho otec je nositelem Nobelovy ceny za fyziku (za studium struktury nukleonů pomocí rozptylu elektronů na atomových jádrech) a i on původně fyziku vystudoval. Za knihu Gödel, Escher, Bach existenciální gordická balada obdržel v roce 1980 Pulitzerovu cenu.

[1] HOFSTADTER, Douglas R. Gödel, Escher, Bach: existenciální gordická balada : metaforická fuga o mysli a strojích v duchu Lewise Carrolla. 1. dotisk. Praha: Argo, 2013, 830 s. Zip (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-257-0640-4.

[2] EAGLEMAN, David. Inkognito, aneb, Tajný život mozku. Vyd. 1. Překlad Markéta Hofmeisterová. Praha: Dybbuk, 2012, 254 s. ISBN 978-807-4380-792.

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení