Recenze: Knihy pro dospělé

Lidský rozměr prostituce

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
abstrakce

Snad žádné téma není v literatuře tak často zmiňované, jako láska. Někdy i prodejná láska. Ale proč používat eufemismus takového druhu. Ve své podstatě jde o prostituci. Podobného zjemnění se dopustil i Ludvík Němec, když svou knihu povídek nazval Láska na cizím hrobě. V jeho povídkách nejde ani tak o lásku, jako o sex a již zmíněnou prostituci.

 

knihaLudvík Němec svou sbírku otevírá povídkou Nějaké nebe. Čtenář, který není příznivcem čtení anotací nebo recenzí, v tu chvíli ještě netuší, oč autorovi jde. Hlavní hrdina František Horoščák je příznivcem lucidního snění, techniky umožňující uvědomělé prožívání snu a dokonce jeho řízení. Má pro to dobrý důvod. Představy se sexuálním podtextem ho neobyčejně uspokojují a rád by v nich došel až na samý konec. Jeho manželka, která si říká Evita, ač její jméno zní docela obyčejně Eva, má praxi psycholožky. Protože se jí manžel kdoví proč svěřuje i se svými nejintimnějšími touhami, realizuje bizarní a nepříliš pochopitelnou hru, v níž se poprvé objeví prostitutka Darja. Autor v této povídce vystupuje jako vypravěč, vstupuje do děje a ovlivňuje jej se samozřejmostí a lehkostí, občas děj posouvá podobný antickému principu Deus ex machina. Ještě výrazněji na této zásadě staví text v další povídce Dírka. Navíc v ní nalezneme prvky synchronicity představované postavou žebračky, objevující se u nádraží i později v pánském klubu. Opět se objevuje prostitutka Darja, tentokrát v trochu výraznější roli. Název rychlíku Rudolf Těsnohlídek koresponduje s poznámkami o životě a díle autora Lišky Bystroušky a dělá prostor pro téma sebevraždy. Koncepce povídkové sbírky Ludvíka Němce pomalu dostává jasné obrysy.

Vzpomínky stárnoucího hudebníka Stacha při vyšetření v nemocnici tvoří obsah povídky Rezonance. Darjina postava nabývá ostřejších kontur, čtenář je dokonce svědkem jejího zranění, které je - kromě jména – jakýmsi jejím poznávacím znamením, jímž ji autor uvádí do děje. Vždy zdůrazňuje jizvu na rtech i to, jak přitahuje pozornost a zvědavost mužů. Zmínky o sexu jsou intenzivnější, místy hraničí s pornografií. Postupně, jak nám autor o Darje prozrazuje více, mění se postava z anonymní prostitutky v člověka - ženu, která se prostitucí živí. Její citové výlevy a stesky na bídu své existence mimovolně ve čtenáři budí lítost.

Povídka Lůno je, pokud se postav týče, trochu složitější. Vypravěčem je opět autor, objektem, o němž vypráví, majitel domku, kam jezdí na letní byt. Není jednoduché označit toho či onoho za hlavní postavu, a navíc do děje opět razantně vstupuje Darja. Zda jako vypočítavá potvora, která chce přimět starého pána k prodeji domu, či jako samaritánka, to nechť si rozhodne čtenář sám. Na několika stránkách se Ludvík Němec rozepisuje o žalostném stavu některých aspektů současného světa, hlavně vztahů mezi mužem a ženou. Podle něj se z něj stává oficiální kupčení ne nepodobné skutečné prostituci. Žena prodává, muž kupuje a tím demonstruje svůj společenský status. Touto úvahou, vloženou do úst jedné z vedlejších postav, prostituci relativizuje. Hlavní téma povídky, kolem něhož se pořád točí řeč, stojí v titulu, v textu však tak zjemnělé označení autor nepoužívá.

Závěrečnou povídkou je Vybřežení. Dva vodáci nedbající ohavného počasí sjíždějí řeku, na mostě nad nimi stojí Darja. Dialog vodáků či fiktivní trialog všech tří postav je napsán ve formě scénáře, který nepotřebuje žádné scénické poznámky. V samotném závěru knihy prostitutka morálně vítězí nad sexistickými plky pronášenými hlavně Jarkem. Ale ani Luboš - druhý z vodáků - ve skutečnosti nechápe, proč Darja stojí na mostě s lahví šampaňského a proč posléze skočí do řeky. Její slova může slyšet pouze čtenář a jen on pochopí její smutek.

Knihu Láska na cizím hrobě tvoří pět komponovaných povídek vzájemně propojených postavou prostitutky Darji a tématem sexu. Autor si nebere servítky, nesnaží se o sexu psát tak, aby neurazil čtenářův jemnocit. Používá vulgární výrazy, ale nepůsobí to jako snaha o laciný efekt. Autor je zároveň vypravěčem, jeho příběhy pojednávají o blízkých lidech, reálných i smyšlených. Přestože se děj odehrává v současnosti, mohl by být, až na některé detaily, situován do jiné doby i místa. Bude se líbit zejména milovníkům syrových a nepřikrášlených textů, kterým nevadí množství vulgárních výrazů.

NĚMEC, Ludvík. Láska na cizím hrobě: románky. Vyd. 1. Ilustrace Martin Groch. V Brně: Druhé město, 2013, 250 s. ISBN 978-807-2273-348. 

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení