Recenze: Knihy pro dospělé

Rostliny luk a pastvin

1 1 1 1 1 (1 hlas)
il

Jste milovníci květin? Pak je tu právě pro vás kniha Lubomíra Hroudy – Rostliny luk a pastvin. Jde o fotografický atlas, který seznamuje čtenáře asi s 200 druhy cévnatých rostlin, které najdete na loukách, pastvinách, mezích nebo výslunných stráních. Knihu vydalo nakladatelství Academia.


knihaAtlas vyšel se záměrem seznámit čtenáře s krásou lučních druhů tak, aby knihu mohla používat široká kulturní veřejnost se zájmem o přírodu.

Úvodní kapitoly seznamují čtenáře s přehledem typů lučních a pastvinných porostů (včetně fotografií) a s různými typy rozmnožovacích mechanismů u rostlin. Každému druhu je pak věnována dvoustrana s jednou až čtyřmi fotografiemi; popis rostlin je stručný, založený na snadno poznatelných charakteristických znacích, zato doplněný informacemi o biologii a ekologii, zajímavostmi o způsobu opylování či údaji o jedovatosti rostlin. Místy vysvětluje i etymologii latinských či českých jmen. U mnoha druhů jsou pak zmíněny příbuzné a podobné druhy s charakteristickými rozlišovacími znaky nebo druhy podobné vzhledem, ale s odlišnou ekologií.

Atlas obsahuje většinou běžné luční a pastvinné druhy, které nepožívají druhové ochrany ve smyslu zákona o ochraně přírody, resp. Vyhlášky obsahující seznam zvláště chráněných druhů rostlin ČR z roku 2006. Přesto je zde zařazeno několik druhů (zejména orchidejí), které souvisle ubývají, a jsou tedy předmětem ochrany.

Kategorie kriticky ohrožených druhů mezi vyobrazenými zastoupena není. Mezi silně ohrožené druhy patří kosatec sibiřský, mečík střechovitý, prstnatec bezový, vstavač mužský, vstavač vojenský a vstavač kukačka. Kategorie ohrožených druhů je zastoupena druhy pětiprstka žežulník, prstnatec Fuchsův, prstnatec májový a jediným dvouděložným druhem tolije bahenní.

Rody a druhy jsou řazeny podle čeledí v pořadí odpovídajícím Klíči ke květeně České republiky (Kubát et al. 2002). Součástí titulku je u každého druhu zařazení do příslušné čeledi, květní vzorec a doba květu; u květních vzorců jsou používány obvyklé symboly, které naleznete v knize.

Kniha chce navázat na stanovištně orientované atlasy rostlin s perokresbami, které byly vydány v osmdesátých letech minulého století (prof. F. Hron, ak. malíř O. Zejbrlík). Atlas je určen nejen studentům biologie a jejich profesorům, ale všem milovníkům rostlin. Pokud kniha čtenáře zaujme, budou vydány další atlasy této řady (rostliny lesů, vod a dalších biotopů).

Ukázka z knihy:

Kohoutek je typickým lučním druhem od sušších sečených luk (Arrhenatherion), popř. střídavě vlhkých výživných luk (Molinion), po vlhké psárkové aluviální louky (Alopecurion) a louky pcháčové (Calthion). Při odvodňování luk je jedním z druhů rychle mizících; naopak vlhčímu synantropnímu lezení (příkopy apod.) se nevyhýbá. Rostliny nejsou jedovaté, dobytek je ale obvykle nespásá a v seně jsou považovány za bezcennou příměs.

Kohoutek má mnoho lidových názvů, obvykle podle typicky zastřihované koruny (střapeček, stříhané kvítí, pantličky atd.); strůjcem většiny českého názvosloví rostlin J. S. Preslem byl ale nazýván knotovka, jméno kohoutek mu dal až prof. F. Čelakovský v druhé polovině 19. století.
(HROUDA, Lubomír. Rostliny luk a pastvin. Praha: Academia, 2013.)

Knihu Rostliny luk a pastvin vydalo nakladatelství Academia

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení