Recenze: Knihy pro dospělé

Iva Pekárková – Kulatý svět

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
iva pekarkova 100x100 px
Iva Pekárková je autorkou autobiografických, nebo alespoň osobními prožitky silně inspirovaných a ovlivněných próz. V roce 1985, krátce před dokončením studií mikrobiologie a virologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, odešla spisovatelka a publicistka do exilu. Necelý rok pobývala v uprchlickém táboře v Traiskirchenu, poté získala povolení k pobytu ve Spojených státech. Tato zkušenost se často odráží v jejích prózách. Ráz autorčina fiktivního světa určuje specifické ženské hledisko, které se vyznačuje nonkonformní otevřeností jak v oblasti sexu, tak v mezikulturních vztazích. Patří k autorkám, jejichž psaní je emocionální a zároveň podané chladně a z odstupu.

Román vyšel roku 1993 ve Společnosti Josefa Škvoreckého, který asistoval spisovatelským počátkům Ivy Pekárkové a podle něhož je román stejně nevšední jako jeho autorka, je metaforou celého světa. Kniha je výpovědí o stavu světa zachycenou v uprchlických táborech, které se zrodily po druhé světové válce a od té doby se množí. Kulatý svět v mnohém rezonuje s feminismem, ale zároveň ho přesahuje pozorností k životním podmínkám a možnostem nejrůznějších národnostních, sociálních a náboženských menšin. Ke scelení textu autorka využila kulatost několika základních motivů, jako je zeměkoule, pomeranč nebo zárodečné vajíčko.

Uprchlické tábory považuje autorka za soukromé maloměsto, za přestupní stanice, a právě osobní zážitky a zkušenosti z těchto míst použila jako základ k napsání Kulatého světa. Román zachycuje představy a iluze, co znamená být svobodný, a zjištění, že svět je i „bolavý“. Iva Pekárková si zvolila za vypravěčku Jitku, dívku prchající z Československa, která opouští svého přítele Standu, s nímž žije v Praze, a vydává se na cestu do Jugoslávie. Při své cestě se nejprve dostane do Itálie, kde si užívá života, a později skončí v uprchlickém táboře v Rakousku. Jitka se ocitá na přelomu dvou subjektivních časů – starého doma v Čechách a nového v emigraci. Celý svět se určitým způsobem zkoncentruje do jediného místa, v němž hrdinka tráví téměř rok. Při jeho líčení používá autorka neiluzivní popis poměrů v uprchlických táborech. Ty sice vypadají jako poměrně slušné přechodné hostitelské azyly s teplou stravou a noclehem, ale uvnitř je to neregulovaná vláda lidí bez životní perspektivy terorizující okolí. Místo, kde je soulož s alespoň trochu dobrovolně vybraným partnerem náhražkou citu a bezpečí, místo, kde je nutno bát se každého dalšího dne. Všude panuje bezohledná tupost, malost, bezohlednost, ochota zapřít sama sebe, udat, kdyby to k něčemu bylo. Do popředí vystupuje bezděčné odhalení ubohosti života, v němž nelze najít stopu něčeho, co by mu dávalo hlubší rozměr. Odpovědnost za poměry v táboře neklade autorka jen čemusi imaginárnímu, co jeho obyvatelé nemohou změnit a co je kazí, ale ukazuje na odpovědnost emigrantů, kteří tvoří onu drsnou scenerii tábora, brutalitu a uplatňování fyzické převahy.

Život v táboře znamená paradoxní situaci, kdy lidé prchají za svobodou a přitom o ni částečně přicházejí. Tábor neznamená volnost, jde jen o další druh omezování, nejistoty a dočasného řešení. Přítomnost znamená strach z minulosti a obavy z budoucnosti. Touha po svobodě se dostává do ostrého konfliktu s peklem tábora a mnohým obyvatelům připadá návrat domů, ať už by měl jakékoli následky, jako nejmenší zlo. Tábor se stává čekacím místem na vstupenku do nového života, jakousi přestupní stanicí mezi minulostí a budoucností představovanou iluzemi o lepším životě, který začne po odchodu z tábora. Při čekání Jitka sice žije v demokratickém světě „před“ železnou oponou, ale v naprosté nejistotě běžence „odněkud“. Situace čekání a napětí se odráží i v chování lidí. Někteří už přestali doufat a úmyslně mění život v přežívání, což je jeden ze způsobů, jak se s takovou situací vyrovnat.

Román líčí zážitky z uprchlického tábora v Traiskirchenu také především skrze sexuální zkušenosti. Sex je prostředkem k vnitřní svobodě, projevem nezávislosti a nalézáním sama sebe. Autorka vidí svět v podstatě jako nekonečnou sérii opakovaných sexuálních zážitků s nejrůznějšími muži, její hlavní hrdinka je například na několik dnů uvězněna a znásilňována partou Albánců.

Hlavní hrdinka Jitka je silně autobiografickou postavou. Má pocit, že do tábora nepatří, nemá žádné přátele a žije sama. Ztrácí se ve změti národností a vyznání a charakterů, kterou je tábor nekonečným přílivem uprchlíků z Východu zaplaven. Na Jitce autorka ukazuje osamělost, nudu a stesk vyvrženců, traumatizovaných čekáním na „svoji“ možnost, na možnost žít ve společnosti, která nemanipuluje lidmi a nedeformuje jejich individualitu. Vidí skutečnosti nikoliv jako návštěvník, novinář nebo sociální pracovník, ale očima někoho, kdo tam žije.

Autorka se snaží charakterizovat postavy z nejrůznějších úhlů, koncipuje je tak, aby se v nich odrážela její životní zkušenost, ale záměrně je nechává daleko víc trpět. Postavám je vlastní život na cestách, jakési novodobé kočovnictví, příznačná je stálá touha po osobní nezávislosti a hlavně úsilí této svobody dosáhnout, schopnost jí ledacos obětovat. Ženské postavy se zpočátku zdráhají přijmout pokleslou mravní úroveň a snaží se zachovat si svou vnitřní autenticitu, ale v průběhu času se začínají vědomě podílet na svém sebezneuctění. Absurdní je hlavní pohnutka této změny, kterou je touha po lásce, potřebě zázemí a jistoty.

Výpovědí se prolíná touha poznat, obepnout, objet celý svět, celou zeměkouli. Jitku neodradí ani vědomí, že táborové prostředí do značné míry reprezentuje to, s čím by se mohla na vytoužené cestě potkat. Nakonec se jí podaří dostat do vysněného New Yorku a dovětek připojený z odstupu několika let předznamenává zrod dalšího života. Hrdinčina pouť ústí v katarzi a Jitka, bojující o svou šanci plného a svobodného života, se osvobodí od světa lidí „na okraji“ a vytvoří si novou možnost.

Román je jednou z alternativ, jak lze nahlížet na život v „přestupních stanicích“. Je na čtenáři, aby posoudil, co je literární fikce a co jsou vlastní autorčiny zážitky. Knihu doporučuji všem, kteří se nebojí vidět minulost i z jiného úhlu pohledu, než je jim běžně prezentována.


Zdroj fotografie Ivy Pekárkové: pekarkova.blog.idnes.cz

Soutěže

Aktuality

 • Magnesia Litera 2019

  Po mimořádném ročníku, který v roce stoletého výročí založení Československa připomněl, jak úzce je česk(oslovensk)á státnost propojena s literaturou a slovesnou kulturou, se ceny Magnesia Litera v osmnáctém roce své existence opět soustřeďují na českou knižní současnost.

  Číst dál...  
 • Pozvánka na Knižní festival v Ostravě

  Milujete knihy, rádi čtete anebo dokonce píšete autorskou tvorbu? Právě pro Vás jsme připravili první ročník Knižního festivalu Ostrava, který se uskuteční ve dnech 1.–3. března 2019 se na Černé louce v Ostravě. 

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Cena Česká kniha

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení