Recenze: Knihy pro dospělé

České dějiny pohledem americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
il

"Madeleine Albrightová napsala strhující příběh plný dobrodružství a vášně, tragédie a odvahy na pozadí okupovaného Československa během druhé světové války a následujících tří let, vedoucích k Únoru 1948. Ve své knize nabízí svěží, neotřelý pohled na události, jež formovaly její život a pozdější kariéru, a dovádí nás k hlubokému zamyšlení o mravních dilematech, které se projevovaly i v našich životech."

 

 

knihaV úvodu recenze jsem si dovolila vypůjčit si slova Václava Havla, který si české rodačky a významné političky Madeleine Albrightové nesmírně vážil, stejně jako jejích literárních počinů. Kniha Pražská zima, o které je řeč, je při tom její již pátou vydanou. Představuje zde čtenářům dvanáct válečných let, z nichž ne všechny si autorka zcela dobře pamatuje, a tak je doplňuje vzpomínkami své rodiny, přátel, využívá slova významných českých i zahraničních politiků i spisovatelů a většinu z nich neváhá ve své knize plně citovat.

Jedná se o dobu od roku 1937 až 1948, ve které vypráví o tom, jak se její rodiče seznámili, jak museli čekat jeden na druhého, než konečně stanuli ve svazku manželském, jak se sama autorka narodila a díky komu se jmenuje Madeleine, chcete-li Madla, Madlenka, a konečně Madlén. (Autorka se odvolává například na svou oblíbenou českou spisovatelku Boženu Němcovou a její dílo Babička, kde se jméno Madlenka objevuje.) Autorčini rodiče se jmenovali Josef a Mandula (zkrácenina Moje Andula – Mandula) Körbelovi, později Korbelovi, a podstatnou roli ve vzniku této vzpomínkové knihy hraje jejich židovský původ. Autorka o něm nevěděla dlouho až do své dospělosti, kdy se ujímala důležitých politických úkolů a byla na něj upozorněna. Byla z toho velmi překvapená, a tak začala pátrat po dalších podrobnostech.

Se svými rodiči byla nucena dvakrát uprchnout do exilu. Poprvé to bylo právě v době druhé světové války, kdy prchali coby Židé před Hitlerem a nebezpečím, které představoval. Tehdy se ocitla autorka v Londýně, kde prožívala nejen válku, bombardování a vůbec všechny strasti, které přinášela, ale i vítězství Spojenců. Podruhé pak s rodiči odešli do exilu do USA. Tehdy prchali před komunisty a jejich odchod už byl trvalý. Madeleine zde začala nový život, který se stal velmi úspěšným, i když ne právě jednoduchým. Dokázala tak, že je ženou obrovské duševní síly a odvahy a že mají Češi být na koho hrdí.

V roce 2003 vydala knihu Madeleine: Nejlepší ze všech možných světů. Jedná se o autorčinu biografii, ve které se poprvé věnuje svému dětství v době války. Naznačuje tak poměrně stručně to, co pak rozvíjí právě v Pražské zimě. Z knihy je znát, že autorka je na svůj českých původ hrdá a snaží se představit Čechy a české dějiny ve světě, konkrétně právě pro čtenáře v USA. Hovoří o českých dějinách od samých počátků, od sv. Václava, přes husity, Habsburky, až do přelomu 19. a 20. století, kde hovoří s velkým zaujetím o Tomáši G. Masarykovi.

Její výklad českých dějin je bohužel velmi idylický a někdy to může působit až úsměvně. Z jejího textu je jasně cítit snaha o to, ukázat světu to nejlepší z českých dějin. Pro českého čtenáře, který má dnes k dispozici mnoho odborných knih z celé naší historie, to však může představovat jisté zklamání. Kdo by čekal, že až autorka uvede čtenáře k době, na kterou se má kniha zaměřit, tj. k letům 1937–1948, a poetické výklady českých dějin budou konečně nahrazeny autorčinými vzpomínkami, jak je kniha prezentovaná, mýlí se. „Českou historii pro Američany“ vystřídá podrobný výklad politické problematiky, kde je líčeno Československo a jeho postavení vůči okolním mocnostem tak, jak ho autorka vnímá. Protože jsou to však vzpomínky, kdy byla autorka příliš malá na to, aby si v té době sama uvědomovala, co si o tom všem má myslet, její postoj je takový, jak ho vnímala nikoli v dětství, ale v dospělosti. Tedy autentické vzpomínky dítěte zde nemůžeme očekávat.

Oceňuji nikoli popisy dějinných událostí, ať už světových, nebo českých, popř. československých, ale úryvky, ve kterých se snažila skutečně popisovat svou rodinu a usadit ji do dobových reálií. Cituji např. okamžik, kdy autorka vzpomínala na svou matku: „Ženy matčiny generace několikrát týdně na Staroměstském trhu nakupovaly maso, zeleninu, pečivo a ovoce. Před sluncem i deštěm trhovce i zákazníky chránila veliká plátěná paraplata nejrůznějších odstínů. Nákupy zabalené do novin si hospodyně ukládaly do velkých síťovek.“ Na tomto úryvku si čtenář může představit, jak vypadala tehdejší doba a jak ji vnímala malá Madlenka, popř. jak jí o ní později vyprávěla maminka Mandula.

Přestože kniha může na někoho působit poměrně rozpačitě (ve skutečnosti se nejedná ani o kvalitní dějinný výklad, ani o čistě osobní vzpomínky), jde o významný počin, který se především v zahraničí setkal s velkým ohlasem. Kniha v USA sbírala pozitivní recenze, a autorka tak dosáhla toho, o co zřejmě od počátku sepsání knihy šlo: přiblížila české země, jejich dějiny, smýšlení a činy zahraničnímu čtenáři. Dokázala tak významně skloubit postavení významné zahraniční političky a české rodačky a zasloužila se o to, že se o České republice bude zase ve světě vědět o trochu víc.

Knihu vydalo na podzim 2012 nakladatelství Argo ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Madeleine Albrightová ji přijela českým čtenářům představit osobně a ukázalo se, že i v České republice je o ni velký zájem. Autorské čtení a podepisování knihy proběhlo například v pražském knihkupectví Neoluxor a čtenáři stáli na podpis dlouhou frontu až do poloviny Václavského náměstí.

Knihu Pražská zima vydalo nakladatelství Argo

Soutěže

Aktuality

 • Magnesia Litera 2019

  Po mimořádném ročníku, který v roce stoletého výročí založení Československa připomněl, jak úzce je česk(oslovensk)á státnost propojena s literaturou a slovesnou kulturou, se ceny Magnesia Litera v osmnáctém roce své existence opět soustřeďují na českou knižní současnost.

  Číst dál...  
 • Pozvánka na Knižní festival v Ostravě

  Milujete knihy, rádi čtete anebo dokonce píšete autorskou tvorbu? Právě pro Vás jsme připravili první ročník Knižního festivalu Ostrava, který se uskuteční ve dnech 1.–3. března 2019 se na Černé louce v Ostravě. 

  Číst dál...  

Nové komentáře

Cena Česká kniha

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení