Recenze: Knihy pro dospělé

Bez Pytlíka ani ránu!

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
detail

Toulavé house: Život Jaroslava Haška od Radko Pytlíka je bezesporu výjimečná kniha věnované jednomu z velikánů světové literatury, protože i česká kultura se takovými osobnostmi může pyšnit. Za všechny dodejme takové persony jako je Milan Kundera, Ladislav Klíma, či Egon Bondy. Ačkoli u posledních dvou je onen věhlas míněn především ve vztahu k jejich tvorbě samotné.

 

Je napsána s neuvěřitelným citem. Na první pohled je patrné, že autor Haškovo dílo miluje vědom si cele jeho rozsahu i hloubky, jež bývá opomíjená, na čemž se konkrétně v případě Švejka neblaze podepsala filmová adaptace. Míním tím konkrétně verzi s geniálním Rudolfem Hrušinským v hlavní roli. Na rozdíl předlohy zůstala jen pitoreskní komika, zatímco prozaické vyznění se nese v duchu odsouzení světa v jeho pokrytecké podobě učiněné s neobyčejnou bravurou, za níž je patrná řemeslná vypsanost i nezměrný talent...

knihaŠvejk je monstrózní a cynická figura, jejíž ekvivalent bychom mohli objevit v podobně laděné kreatuře Ignáciovi J. Reillyovi z románu ověnčeného Pulitzerovou cenou Spolčení hlupců z pera Johna K. Toolea.

Začátek této biografické studie je poněkud netradičně situován do značně melancholické atmosféry Haškova úmrtí. Na čtenáře tak bezděky padne téměř až hmatatelný smutek.

Pytlík nám na bezmála čtyřech stech stranách představuje život spisovatele, který se svým podobně zaměřeným současníkům naprosto vymykal, přičemž se dá předpokládat, že s takovou letorou, jakou byl obdařen, by toto konstatování platilo snad pro jakoukoli jinou epochu.

Byl výjimečný a nijak to nezakrýval. Naopak jeho neuspořádaně vedený život nikterak nekorespondující s „dobrými“ mravy ho ruku v ruce s vášní pro tuláctví vynesl na periferii „slušné“ společnosti. Byť jako literát byl nadmíru produktivní a publikoval v hojném množství různých periodik, psaním jako takovým se ztěží uživil. Vztah s milovanou ženou se mu rozpadl. Zůstalo dítě, deziluze, bezčetno putyk, celonočních flámů, zadržení ze strany policie, kabaret, Strana mírného pokroku v mezích zákona, psí útulek a válka.

Během ní, a je míněna samozřejmě Velká, později označována jako První světová, válka, se v Haškovi odehraje velká duševní transformace.

Po proměně z bouřlivého bohéma v nadšeného revolucionáře se po návratu stává vyvrhelem, který měl jedinou opravdovou oporu ve své mladé ženě, Rusce, kterou pojal za svou i přesto, že se svojí předchozí partnerkou nebyl rozveden. Čímž se dopustil bigamie.

Začal opět hýřit, navazovat dávno ztracené kontakty, ale především se pustil do psaní svého románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Nutno podotknout, že jde vskutku o mistrovské dílo!

A výtečně napsána je i tato Pytlíkova biografie. Jejím velkým kladem je čtivost a poté erudovanost. Střípek po střípku sahá do historie, třídí, přezkoumává a teprve pak skládá mozaiku Haškova projevu vezdejšího.

Hašek byl meteor. Zazářil a pohasl. Ale zanechal po sobě odkaz minimálně, již několikrát zmíněným, Švejkem. Přitom jeho osobní život není tolik znám a Pytlíkova kniha zjednává v tomto ohledu nápravu.

„Hašek byl génius a jeho díla se rodila z okamžitých nápadů (pozn. au. citace z článku Profil mrtvého druha Haškovy manželky Jarmily). Jeho práce byla abnormální, originální a živá. Šel vlastní kamenitou cestou a prošlapával ji, nedbaje pokřiku, že touto cestou choditi se zapovídá. Je-li duch jednou úchylným, je úchylným vůbec. To příroda neomezuje se jen na chvíle, v kterých dá člověku do ruky pero. Úchylnost trvá, i když je odloží, a proto je i život člověka s úchylnou duší úměrný jeho tvorbě. Na takového člověka musíme hledět jiným zorným úhlem, než jakým se díváme na člověka průměrného. Mimo literární tvorbu je abnormalita Haškovy duše v tom, že neměl vědomí zodpovědnosti. Byl to nedostatek, kterým platil za svou originalitu. Měl vřelé srdce, čistou duši a tak leccos pošlapal, protože nevěděl.“
(Pytlík, R. Toulavé house: Život Jaroslava Haška. Xyz: Praha, 2012, s. 235)

Knihu Toulavé house: Život Jaroslava Haška vydalo nakladatelství XYZ

 

Soutěže

Aktuality

 • Laureátkou 33. ročníku Ceny Jiřího Ortena je Hana Lehečková s novelou Svatá hlava nabízející ponor do „slabé" duše

  V pořadí 33. ročník Ceny Jiřího Ortena (CJO) pro mladé talentované autory do 30 let zná svou vítězku. Je jí literární redaktorka, spisovatelka a dramatička Hana Lehečková, která odbornou porotu jmenovanou Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) upoutala svou novelou Svatá hlava. Kniha vyšla v nakladatelství Vyšehrad v roce 2019 a čtenáři předkládá zápisky schizofrenika žijícího v pohraniční vesnici. Autorka prostřednictvím této perspektivy důmyslně ohledává vnitřní i vnější okraje nemocného světa, ale i naší "normálnosti". Slavnostní vyhlášení Ceny Jiřího Ortena 2020 spojené s autorským čtením tří autorů nominovaných do užšího výběru proběhlo 15. září od 17 hodin v Zrcadlové kapli Národní knihovny v pražském Klementinu.

  Číst dál...  
 • Země skrytých úsměvů

  Kniha Země skrytých úsměvů přináší 30 povídek 30 současných českých spisovatelů, spjatých s Podzimním knižním veletrhem v Havlíčkově Brodě + navíc texty tří již nežijících autorů. Povídky jsou žánrově i tematicky pestré, zrovna tak jako je pestrá současná česká literatura.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení