Recenze: Knihy pro dospělé

Po čem šlapeme

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
il

 

Kamkoliv šlápneme, máme pod nohama, ať už přímo či ve větší hloubce, minerály. V běžném životě si jejich přítomnost většinou ani neuvědomujeme, není pro to důvod. Teprve v okamžiku, kdy spatříme ty, jež příroda přetvořila v malá umělecké díla, zcela jistě budeme obdivovat jejich krásu a žasnout nad ní. Většina z nás přišla s vědou, která se jimi zabývá, do styku na základní škole a nebudu daleko od pravdy, pokud prohlásím, že málokoho v té době zaujala. Zašlé mineralogické sbírky základních škol pravděpodobně nemohly probudit zájem o něco zdánlivě tak neživého a fádního.knihaExistuji však knihy, které mají schopnost upoutat a vzbudit zvědavost. Jednou z nich je určitě publikace Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách, jejímž autorem je Dalibor Velebil. Jeho kniha je určená širokému okruhu zájemců. Užitečná bude sběratelům, studentům, ale i těm zájemcům, které uspokojí čtení o nerostech a obdivování jejich krásy na fotografiích. Nakladatelství Academia  přistoupilo k vydání knihy opravdu velmi zodpovědně. Připravilo pro čtenáře velmi kvalitní publikaci, jejíž zpracování podtrhuje kvalitu textu a připojených obrázků. Zejména fotografie minerálů dělají knihu atraktivní i pro čtenáře, kteří nejsou v mineralogii odborníky.

Autor na úvodních dvaceti stranách ve stručnosti shrnuje základní pojmy, postup vzniku krystalů a jejich tvrdost a štěpnost. Zcela vynechává rozdělení do krystalických soustav a tabulku tvrdosti, čímž se podstatně liší od obdobných publikací. Naopak zdůrazňuje určování nerostů podle lokality jejich výskytů a zabývá se postupem jejich formování při vzniku Země a horotvorných procesech. V textu jsou přehledné tabulky, které ulehčí orientaci v autorově výkladu.

Těžištěm knihy je třísetstránkový přehled vybraných minerálů. Jsou řazeny abecedně a ke každému jsou připojeny velmi kvalitní fotografie různých exemplářů, lišících se většinou místem výskytu. To je pro sběratele velmi cenné, protože jednotlivé vzorky se mohou velmi výrazně lišit a uvedení různých variant zjednoduší jejich určování. Každá fotografie je opatřena jednoznačným popiskem – druh, výskyt a rozměr. V textu autor uvádí informace o rozšíření, výskytu, složení a způsobu vzniku. Pokud je to potřeba, je připojen i náčrtek tvaru krystalu. Pokud se minerál vyskytuje na území České republiky, následuje obsáhlý popis nalezišť na našem území.

Na konci knihy čtenář nalezne rozsáhlý seznam doporučené literatury, který může zájemce nasměrovat k dalšímu studiu. Následuje obvyklý rejstřík pojmů – pro běžnou orientaci v textu by nebyl tak důležitý, protože jsou minerály řazeny abecedně, ale odkazuje i na zmínky v první, úvodní části textu a také na různá srovnání s jinými nerosty. Velmi zajímavý a prakticky použitelný je Rejstřík lokalit, geografických a regionálně geologických názvů v České republice, v němž můžeme nalézt odkazy na jednotlivé výskyty. Samozřejmě že pro úplnost autor připojuje i rejstřík zahraničních lokalit.

Kniha Dalibora Velebila není určena vědecké veřejnosti, autor používá jednoduchý a srozumitelný jazyk přístupný laikům i mladším studentům. Na knižním trhu  najdeme dostatek knih věnujících se podobné problematice, Velebilova publikace je však výrazně převyšuje z několika důvodů. Zpracování knihy je na špičkové úrovni, podepisuje se na něm nejen zmíněná kvalitní práce nakladatele, ale i fotografie pořízené autorem, na kterých se odráží profesionalita a zkušenost. Text je zdařilým kompromisem mezi srozumitelností a odborností. V této oblasti většinou velmi pokulhávají zahraniční publikace, které vycházejí z názoru, že laikovi je potřeba dávat informací málo a srozumitelnost musí balancovat na hraně primitivnosti. Texty v knize jsou kompaktní a nejsou tříštěny chaotickým vkládáním obrázků, jak se s tím často v moderních atlasech a encyklopediích setkáváme. Velmi důležité je také zaměření publikace. Autor preferuje popis minerálů, které se vyskytují v České republice a se kterými se, podle mých zkušeností, můžeme setkat na mineralogických výstavách a prodejních burzách, tedy na místech, kde hlavně začínající sběratelé výhodně nakupují. Především pro ně kniha znamená nástroj, s nímž mají možnost své sbírky katalogizovat a doplňovat. I pro laiky představuje kniha Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách okno do světa neuvěřitelné krásy barevných krystalů, skrývajících se pod nevábnou jednotvárností hlíny a kamení. Je to možnost, jak si uvědomit, kolik se těchto nádherných výtvorů přírody u nás v České republice vyskytuje. 

Knihu Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách vydalo nakladatelství Academia

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení