Recenze: Knihy pro dospělé

Viete manažovať krízovú komunikáciu?

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
zena

Aj na Slovensku už vyšiel preklad poslednej publikácie úspešného autora vzdelávacej literatúry z oblasti psychológie komunikácie Vojtěcha Černého Rétorika pro obchodníky  a pro běžný život. Do slovenčiny ju preložil Imrich Jenča, ktorý je v slovenskom vydaní knihy i spoluautorom scenára štyridsaťminútového výukového DVD.knihaVo veku prudkého rozvoja komunikačných technológií sa celkom prirodzene zvyšuje záujme aj o obsahovú a formálnu stránku ústnych prejavov, rétorika preto opätovne priťahuje autorskú i čitateľskú pozornosť.  Ak sa v nedávnej minulosti považovala za súčasť klasického vzdelania, dnes je nevyhnutným  predpokladom každého úspešného rokovania a vyjednávania. Vojtěch Černý, klinický psychológ, nie je v tejto oblasti žiadnym nováčikom, pripomeňme jeho publikácie Prodejní techniky, Řeč tela, Jak jednat s různymi typy lidí. Ak výpočet Černého autorskej činnosti doplníme krátkym prehľadom ďalších profesijných aktivít – psychotereapeut, kouč manažerského vzdelávania, lektor, poradca a tréner mediálnych techník – je zrejmé, že čitateľa oslovuje nielen teoretik, ale i skúsený praktik. Je to napokon poznať z obsahu samotnej publikácie – vymedzeniu pojmu rétorika a náčrtu jej historického vývoja venuje dve kapitoly, v piatich ďalšich sa zaoberá predovšetkým praktickou štylistikou ústneho prejavu, a to predovšetkým v kontexte techniky reči, prezentácie, riešenia konfliktov a vyjednávania. K teoretickému prehľadu by sme mohli zaradiť aj poslednú kapitolu, v ktorej autor (v českom i slovenskom vydaní v národných jazykoch) ponúka prehľad majstrovských rétorických vystúpení veľkých postáv minulosti.  Čitateľovi majú tieto ukážky priblížiť najmä prácu s jazykovými výrazovými prostriedkami, štylistiku a kompozíciu ústneho prejavu.  Do kategórie príkladov by sme mohli zaradiť aj rozsiahlu odvolávku na úspešnú knihu Dianny Booherovej Komunikujte s istotou, ktorá vyšla vo vydavateľstve Computer press v roku 1999.  Vojtěch Černý jednotlivé rady neselektuje, nekomentuje, no uvádza ich v heslách všetky.   Aj keď v pôvodnom texte ku každej rade autorka pridala aj komentár, mnohé sú zrozumiteľné i bez bližšieho vysvetlenia, a tak pre tých, ktorí publikáciu Dianny Boherovej nepoznajú, Vojtěch Černý vlastne ponúka knihu v knihe.

Keďže Černého Rétorika chce byť predovšetkým komunikačným manuálom, autor do nej zahrnul viacero praktických rád, ako si otestovať komunikačné schopnosti, ale i schopnosti rokovať a vyjednávať s obchodnými partnermi. Každá kapitola obsahuje niekoľko cvičení, ktoré pomôžu čitateľovi rýchlo si osvojiť potrebné vedomosti a návyky.  Na druhej strane však treba uviesť, že Černého text rozhodne nepatrí do kategórie populárnej a „lacnej“ literatúry typu „ako sa stať za päť minút geniálnym“.  Stačí sa rýchlo zorientovať v prehľade literatúry s niekoľkými desiatkami relevantných titulov; no už aj pri čítaní prvých stránok si čitateľ uvedomí, že bez trpezlivosti a sústredeného štúdia to asi nepôjde. 

Vojtěch Černý si dal za cieľ ponúknuť  text, ktorý zahrnie všetky aspekty pracovnej komunikácie. Možno povedať, že sa mu to podarilo aj v tých oblastiach, ktoré nie sú jeho vedeckou doménou. V kapitole Rétorika a technika reči sú zachytené všetky dôležité aspekty zvukovej stránky prejavu, a to od tvorby hlasu, cez artikuláciu, až po suprasegmentálne vlastnosti reči.  Záver textu o fonetike tvoria cvičenia, zamerané na efektívnu prácu s dychom.  Až prekvapujúco podrobná je tá časť publikácie, ktorá sa zaoberá kompozíciou a štylistikou prejavu – má názov Rétorika a prezentácia. Prehľad štylistických figúr by obstál aj v jazykovednej príručke, podobne výpočet štruktúr výstavby prejavov konkuruje podobným pasážam v učebniciach žurnalistiky. Za najsilnejšiu stránku publikácie Rétorika pre obchodníkov a bežnú prax možno však nepochybne považovať psychologické aspekty komunikácie, a predovšetkým „krízový manažment“ komunikácie, ktorý Vojtěch Černý podrobne opisuje v kapitole Rétorika v kontexte riešenia konfliktov, asertivity a vyjednávania.  Tu sa naplno prejavuje odborné zázemie a praktické skúsenosti autora. V tomto smere má čo povedať aj skúsenému a zorientovanému čitateľovi.  No a spracovanie  problematiky psychických bariér komunikácie budú určite vyhľadávať aj profesionálni používatelia jazyka.

Za akýsi „bonus komplexnosti“ možno považovať priložené DVD s videokurzom, zameraným na precvičovanie techniky dýchania, modulácie, dôrazu a tempa. Vzorové,  a ako uvádza autor i zľahka „crazy“  príklady, zahrali brnenskí herci z HaDivadla a divadla Polárka. Na scenári spolupracoval aj dlhoročný hlasový pedagóg Slovenského rozhlasu Imrich Jenča, ktorý v tejto oblasti ponúkol skúsenosti z prípravy rozhlasových redaktorov a moderátorov.  Publikáciu Vojtěcha Černého zrejme nebude čitateľ čítať na jeden dych. Je to skôr kniha do knižnice, odkiaľ si ju v prípade potreby vyberie každý, kto chce byť úspešný.

Knihu Rétorika pro obchodníky i běžný život vydalo nakladatelství Computer press

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení