Recenze: Knihy pro dospělé

V říši entropie

1 1 1 1 1 (3 hlasů)
hvezda

Zajímalo by vás, o čem rozmýšlejí zvířata v africké savaně nebo obyvatelé našich luhů a hájů?  Zaposlouchejte se do následujících bajek a asi budete překvapeni.knihaLiterární podoba audioknihy Straka v říši entropie získala v roce 2011 cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku. Zvukového ztvárnění se skvěle chopili a své hlasy propůjčili Jiří Lábus, Ivan Trojan, Libuše Šafránková, Barbora Hrzánová, Libuše Švormová a Arnošt Goldflam.

Audiokniha obsahuje čtyři bajky.

Hrochovy slasti a strasti
V této bajce se dozvíme, jak to dopadne, když se zvířata snaží přijít na to, proč se hroch ve vodě na rozdíl od kamene nepotopí. Autorka zde při popisu pátrání po důvodech krásně popisuje postup vědeckého bádání. Zvířata nad problémem přemýšlejí. Uvažují v rámci myšlenkových experimentů, co se za určitých podmínek stane, např. hroch plave; kámen se potopí, co se stane, když hroch sežere kámen? Své myšlenky realizují pomocí experimentů a na základě jejich výsledků své dílčí úvahy buď vyvracejí, nebo potvrzují nebo upravují.

A jak je to s hrochem? Zvířata téměř dojdou ke správnému závěru, který zní:
Hroch ponořený do kapaliny je nadlehčován silou, rovnající se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část hrocha. Pokud si za hrocha dosadíte slovo těleso, dostanete obecné znění slavného Archimédova zákona.

Králík a zákony přežití
Způsobů, jak vysvětlit základní zákony termodynamiky, existuje nepřeberní množství. Autorka se o to pokouší a to velmi úspěšně jak jinak než další bajkou.

Zatímco králíka trápí fakt, že po nějaké době, mu jeho chladící láhev zteplala a on neví proč, tak slípku naopak zajímá, jak mohou letadla létat, když nezobou zrní. Králíkovi vysvětluje, že za zteplání jeho chladivé limonády, kterou si tiskl na bříško, může druhý termodynamický zákon:

Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší.

A dokazuje mu, že z platnosti prvního termodynamického zákona:

Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno.

není možné, aby vydávalo letadlo (nebo cokoli jiného) energii a přitom žádnou nepřijímalo.

Poradna slípky Jarmily
Newtonův zákon setrvačnosti říká, že

Každé těleso setrvává ve svém stavu klidu nebo rovnoměrného pohybu
v daném směru, ledaže je vtištěnými silami nuceno svůj stav změnit.


Jak si platnost tohoto zákona vysvětlit a představit, když vyžaduje vysokou míru abstrakce? Odpověď na tuto otázku dává další bajka, ve které si jezevčice Elsa neví rady se svým líným manželem, kterého nemůže přimět k žádné činnosti, a který setrvává ve stavu svého nic nedělání. Slípka Jarmila jí sice neporadí přímo co s líným a mrzoutským manželem, ale vysvětlí ji Newtonův zákon setrvačnosti. Na jeho základě se Elsa rozhoupá a po marných pokusech změnit stav klidu starého jezevce, působením vtištěné síly, změní stav svůj. 

Tlusťochova přitažlivost
S Newtonovými zákony (I. až III.) souvisí i zákony silové. Mezi silové zákony patří i zákon gravitace, který je námětem pro poslední bajku audioknihy. Na příběhu kotěte, psa na vodítku a jeho paní poslední, bajka vysvětluje, jak je to s gravitací. Vysvětluje ji ovšem nikoli s Newtonovou formulací, ale s Einsteinovou. V poslední bajce se tak dozvíme jak je to se zakřivením prostoročasu.

Příběh je velice pěkně postavený (asi nejlépe ze všech), i když se v něm objevuje jedna nepřesnost. Autorka uvádí, že

Země nás přitahuje, ale stejně tak my přitahujeme Zemi, akorát menší silou.

Ta chyba, se kterou se lze setkat i u absolventů fyziky na vysoké škole, je v poslední části věty. Země totiž na nás působí stejně velkou silou, jako my působíme na Zemi!

I přes výše zmíněný a tradovaný omyl v poslední bajce, mohu tuto audioknihu vřele doporučit. Ostatně ne nadarmo kniha dostala cenu za objev roku, neboť skutečně jde o naprosto originální a neotřelé dílo, které v podobě audioknihy je navíc velmi precizně zpracované a doplněné o skvělé herecké výkony.

Audioknihu Straka v říši entropie vydalo vydavatelství Tympanum.
 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení