Recenze: Knihy pro dospělé

Podlé starých mudrcóv pověděnie což jest lidu na světě bylo kdy neb bude...

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
il

V roce 2006 vydalo nakladatelství Host knihu s názvem Život Krista Pána. Jde o vůbec první vydání staročeského rukopisu, který vznikl na základě latinského mystického spisu neznámého člena dominikánského řádu. Jako doba vzniku tohoto rukopisu se uvádí polovina 14. století, čímž se řadí, společně například se staročeským Pasionálem a Životy svatých Otců, k nejstarším česky psaným prozaickým dílům.knihaŽivot Krista Pána je tedy dílo anonymní; neznáme dokonce ani jméno autora latinského textu Meditationes vitae Christi, který byl předlohou českého rukopisu. V roce 1997 vyšla edice Meditationes (Iohannis de Caulibus Meditaciones vite Christi olim Bonaventuro attributae), v níž editorka Mary Stallings-Taney dokazuje, že autorem byl Johann de Caulibus. Toto jméno bohužel v edici českého textu zmíněno není, editor Martin Stluka dokonce ani s touto edicí nepracuje, ani není uvedena v seznamu doporučené literatury.

Dosud neznáme ani jméno překladatele; což ovšem není ničím výjimečným vzhledem k anonymitě řady staročeských textů. Český text je volným překladem originálu; častěji, především v druhé polovině díla, se více blíží k biblickému zpracování. Kromě vlastního vyprávění o Ježíšově životě v textu čtenář nalezne i četné úvahové pasáže a modlitby. Podrobněji o Životě Krista Pána z hlediska literárního pojednává předmluva Jana Malury, která předchází vlastní edici.

M. Stluka připravil edici na základě sedmi staročeských rukopisů, z nichž nejstarší pochází z poloviny 14. století, nejmladší pak z první poloviny 16. století. Text uvádí v transkribované podobě; při transkripci vychází ze zásad, které byly užity při tvorbě Staročeského slovníku. Nedílnou součástí edice jsou poznámky pod čarou, v nichž editor odkazuje na příslušná místa v Bibli, a textově-kritický aparát, tzn. poznámky o edičních úpravách či doplňcích, případně editorovy doplňující komentáře. V závěru je připojen slovník méně známých staročeských slov a slovník proprií (tj. osobních a místních jmen objevujících se v textu).

Edice čtenářům zpřístupňuje staročeské dílo, které by si řada nemohla přečíst (nemají např. přístup do knihoven, v nichž jsou rukopisy uloženy, případně neumí číst staročeské rukopisné památky). Přestože jde o záslužný počin, musím editorovi vytknout ne příliš propracovaný textově-kritický aparát (o konkrétních nedostatcích viz podrobná recenze Lenky Jirouškové. Viz Jiroušková, L. Edice versus transkripce aneb zapomenutá ediční praxe? Listy filologické 130, 3–4, 2007, s. 373–380.) a jeho ne příliš šťastné umístění v edici (poznámky jsou uvedeny až v závěru knihy, navíc jednotlivé poznámky od sebe nejsou příliš viditelně odděleny, takže splývají v jeden hustě napsaný text; upřednostňuji klasické řazení na dané stránce pod textem ve formě poznámkového aparátu, tj. s uvedením čísla poznámky v samotném textu, aby bylo jasné, k čemu se vůbec daná poznámka vztahuje). To, zda je lepší při zpracování edice užít transkripci, či transliteraci, ponechávám raději stranou.

Mgr. Martin Stluka (1975)
vystudoval bohemistiku a srovnávací slavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pracuje v Ústavu Českého národního korpusu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a spoluvytváří diachronní složku Českého národního korpusu; dále je zaměstnán v Ústavu pro jazyk český v oddělení vývoje jazyka, kde byl členem autorského týmu připravujícího staročeský slovník. Dnes se specializuje na zpřístupňování starších českých textů; spolupracovat např. na elektronické edici Rosova slovníku Thesaurus linguae Bohemicae a na knižní edici Hvězdářství krále Jana.

Ukázka:

Tehdy, když Matka božie u město Betlém s Josefem vnide, pro množstvie lida, jížto biechu ciesařovým přikázaním přišli, nikděž hospody nenalezše, pod měsckú obecnú střěchu jidešta. A ta střěcha bieše na to učiněna, jakžto knihy Scolastia Historia praví, aby sě měščené, když by prázdni byli, tu scházěli a o obecných věcech pomlúvali, a také proto, aby v trhový den sedlský lid s dobytkem tu stával. Proněto tu obecné jěsle ustavili biechu. A když tu té noci Maria s Josefem otpočívášta, tak přěradostná hodina u puol noci sě přiblíži, v níž Maria, svatá děvicě, Jesu Krista porodila.
(Život Krista Pána. Ed. M. Stluka. Host: Brno 2006, s. 31.)

Knihu Život Krista Pána vydalo nakladatelství Host

 

Soutěže

Aktuality

 • Jaký byl 31. ročník Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě?

  Všichni vědí, jaký vliv měl v minulém roce koronavirus na kulturu v České republice, ostatně zasažen byl celý svět. Mohlo by se tedy zdát, že zrušení knižního veletrhu je jen drobností. Ale z drobností sestává celý život, takže lidé, kteří mají k takovým akcím vztah, to pociťují jako tvrdý zásah.

  Číst dál...  
 • Znovu začínáme

  Milí čtenáři,

  naše krátká odmlka se chýlí ke konci, stejně jako léto a prázdniny. Od 28. 8. 2021 začnou opět pravidelně vycházet recenze, nejprve s trochu menší frekvencí, ale ta se velmi brzy zvýší, protože plány našich vydavatelství vypadají velmi zajímavě a jistě bude co číst a čem psát. Doufám, že jste léto využili k odpočinku, pokud ne v zahraničí, jak jsme si v poslední době zvykli, tak aspoň na krásných místech u nás. K odpočinku patří také četba a pokud vás něco zaujalo, chtěli byste se o svůj čtenářský zážitek podělit s ostatními a našli odvahu k tomu, abyste zkusili napsat recenzi, ozvěte se nám na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Třeba se z toho vyvine zajímavá spolupráce.

  Těším se na nové setkání s vámi.

  Jiří Lojín

  Šéfredaktor

   

   

   

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení