Recenze: Knihy pro dospělé

John Steinbeck vypráví o bohu

1 1 1 1 1 (1 hlas)

V krátkém románu vydaném poprvé roku 1933 Steinbeck čtenářům vypráví o přírodě a sepětí člověka s ní, o pohanských zvyklostech a o víře v různých podobách, ale hlavně o životě člověka až živočišně spjatého se zemí, což patří mimochodem k častému Steinbeckovu tématu. A o kterém z Steinbeckových románu mluvíme? Jedná se o jeho v řadě druhý román Neznámému bohu.Už jméno hlavní postavy Josefa předpovídá biblickou či náboženskou tématiku. Josef Wayne je muž silného charakteru, díky kterému se mu dostává postupem času hlavní postavení v rodině. Pro přiblížení můžeme uvést popis Ramy, manželky jeho bratra Tomáše: „Nevím, jestli se na světě rodí lidi, co vůbec jako by nepatřili k člověčenstvu, nebo jestli některý člověk je tak lidský, že všichni ostatní proti němu vypadají jen zdánlivě jako skuteční lidi. Možná, že občas žije na zemi nějaký bohočlověk. Josef v sobě má sílu, že si nejde vůbec představit, aby jí mohlo něco otřást, má v sobě klid jako samy hory, a jeho cítění je zrovna tak prudké a žhavé a stravující jako blesk, a pokud můžu vidět nebo poznat, i zrovna tak neovládané rozumem. Až někdy budeš sama, bez něj, zkus o něm přemýšlet, a pak pochopíš, jak to myslím. Jeho postava ti naroste do obrovské velikosti, až převýší i hory. Ale že by umřel Josef, to si nedovedeš představit. Je věčný. Jeho otec umřel, ale nebyla to smrt.“ Rty se jí bezmocně pohybovaly, jak hledala slova. Pak vykřikla, skoro bolestně: „Povídám ti, ten člověk není člověk, leda by byl celé lidstvo dohromady – všechna síla, odolnost a odedávná moudrost i omylnost všech lidí, a taky všechny jejich radosti a bolesti, které se navzájem vyvažují a ruší, ale přesto zůstávají v tom celku obsažené. Tohle všechno je on, pokladnice, která přechovává kousíček duše každého člověka, a víc než to, on je symbol duše celého živého i neživého světa.“ (str. 120) Josef je jakýsi snad nadčlověk a jako kněz Angelo si sám uvědomí, že silou svého charakteru by dokázal vést lidi a snad se stát i dalším novým Kristem.

Těsně před smrtí svého otce se Josef rozhodne jít na Západ, aby si tam založil farmu. Když se pak doví smutnou zprávu o smrti svého otce, cítí se osamocen a přenese svůj smutek na strom, o kterém si myslí, že se do něj uchýlila otcova duše, aby na něj mohl dohlížet. Začne se stromem mluvit, radit se, pečovat o něj a dokonce mu dává i oběti. Po krátké době se za ním přistěhují i jeho zbylí bratři a společně vedou velkou usedlost s nemalým úspěchem. Josef si po čase najde i ženu, Elizu, mladou učitelku, která se jako jedna z mála dokáže přiblížit a snad i pochopit jeho duši. „Josef stál pod schody, díval se nahoru a čekal, až se Eliza zase objeví. Pocítil touhu otevřít se jí celý, aby si mohla prohlédnout, co se v jeho bytosti skrývá, aby viděla i to, o čem sám ani neví, že to v něm je.“ (str. 78–79) Snad symbolicky je další jiná žena, Rama, osobou, která jej dokáže pochopit, která si všimne jeho péče o strom a o níž se dovídáme, že jej miluje. Všechny postavy a čtenář s nimi se však k Josefově duši jen zdánlivě přibližují, protože autor jako by jen chodí okolo něj a pozoruje ho, ale skryté tajemství musíme číst mezi řádky.   

Šťastné období však následují ničivé rány: smrt jednoho z bratrů Bena, Elizina nešťastná smrt, odchod Burtona a jeho zaviněním i smrt stromu, nakonec pak období sucha, kdy všichni kromě Josefa opouštějí farmu. Josef se rozhodne zůstat, a opět zde vidíme jeden z četných prvků spojení člověka s přírodou, protože nemůže opustit zemi, která trpí a je nemocná. Má-li kniha happy end, je těžké jednoznačně zodpovědět a nechám to na posouzení každému z čtenářů zvlášť.

Steinbeck mistrně vkládá do románu náboženské prvky s jakýmsi mystickým nádechem, protože mnohé události se až neskutečně podobají starým rituálům a praktikám. V těchto rituálech se pak projevuje pevný a živočišný vztah mezi člověkem a zemí. Na druhé straně se setkáváme i s vyhraněnou pobožností Josefova bratra Burtona, který bratrovo chování odsuzuje jako rouhání. I když román obsahuje spoustu skoro až technických pasáží ohledně farmaření a krav, v celkové četbě to nijak nepřekáží a po několika stránkách se čtenář lehce nechá strhnout dějem a hlavně Josefovým silným charakterem, sepětím s půdou a tajemstvím. Některé události mají bohužel nádech předvídatelnosti, jako například Elizina nešťastná smrt. No ale otevřete knihu a uvidíte sami.

Román Neznámému bohu vydalo nakladatelství Alpress

 

Soutěže

Aktuality

 • Krátká přestávka

  Vážení čtenáři,

  čas prázdnin a dovolených je tady, léto, i když to občas tak nevypadá, také. Po roce různých omezení si někteří z nás konečně alespoň trochu užijí cestování, třeba jen v rámci naší republiky. Bylo by zbytečné zdůrazňovat, že i u nás jsou krásná místa. V této souvislosti mi dovolte vyhlásit krátkou přestávku ve zveřejňování recenzí, které pro vás už řadu let pravidelně připravujeme. Doufám, že nás po prázdninách čeká mnoho dalších krásných knih, které budou stát za zmínku, a hlavně že se podaří uskutečnit akce, které jsou s literaturou spojené, jako jsou třeba knižní veletrh v Havlíčkově Brodě či Svět knihy. 

  Těším se na opětovné shledání a vámi a věřím, že i přes tuto - určitě krátkou - odmlku nám zachováte svou přízeň. Přeji vám všem - čtenářům i redaktorům - krásné léto plné zážitků.

  Jiří Lojín

  Šéfredakor

   
 • Paseka se stěhuje do Karlína

  Po dvaceti letech na pražských Vinohradech započne nakladatelství Paseka novou etapu v  Karlíně. Nový majitel Laichterova domu, kde Paseka sídlila od roku 2000, má s prostorem plány, které nejsou slučitelné s běžným provozem nakladatelství. V redakci Paseky v ulici Vítkova již nebude možné vyzvedávat internetové objednávky, ale kromě stávajícího Vinohradského knihkupectví bude od 5. května výdejním místem také oblíbené karlínské knihkupectví Přístav.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení