Recenze: Knihy pro děti a mládež

Lahůdky aneb Poetický slovníček dětem v příkladech

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
detail

Poezie patří mezi literární žánr, se kterým do kontaktu přicházíme již jako malé děti v podobě nejrůznějších říkanek a říkadel.  Je jistě ku škodě, že takto získaný základ vztahu k poezii s časem ochabuje a to i přestože si mnozí pamatují dětské říkanky až do sklerózy.

Pokusit se dětem školou povinným přiblížit poezii, je úkol velmi chvályhodný a zároveň velmi náročný a nevděčný. Přesto se této výzvy chopil mladý a relativně zkušený básník a pedagog. Kniha Lahůdky se snaží velmi názornou formou přiblížit dětem prvního stupně základních škol různé typy básnických prostředků.

knihaV knize se tak děti mohou seznámit s různými básnickými formami. Nejde jen o vysvětlení pouhé teorie. Děti si nejprve přečtou báseň, která je napsaná ve formě, se kterou chce autor mladé čtenáře seznámit. Dále následuje krátký popis a dvě otázky, které se věnují básnické formě a obsahu ukázkové básně. Děti si tak mohou své nově získané vědomosti hned otestovat a daným úkolem také prakticky vyzkoušet.

V knize se mladí čtenáři mohou seznámit například s absolutní básní, libozvukem, hádankou, haiku, kaligramem, rozpočítadlem a dalšími. Jednotlivé básně jsou doprovázeny ilustracemi Dana Mihalíka.

Myslím, že pro názornou představu, jak kniha vypadá bude nejvhodnější uvést jednu konkrétní ukázku.

„Račí pohádka
Od pondělí do pátku                  Do ílědnop od uktáp

chodí raci pozpátku.                 ídoch icar uktápzop.

V sobotu, jak každý ví,             V utobos, kaj ýdžak ív,

všichni raci tvrdě spí.                inchišv icar ědrvt íps.

V neděli nic nedělají,                V ilěden cin íjalěden,

jen svým dětem vykládají         nej mývs metěd íjadálkyv

dlouhou račí pohádku              uohuold íčar ukdáhop

bez konce a začátku:                zeb ecnok a uktáčaz.

Verš v básni většinou odpovídá jedné myšlence, která je nejčastěji zachycena jednou větou. Někdy však myšlenka jednoho verše přesahuje do verše jiného, a potom se do několika veršů rozdělí i věta – tehdy mluvíme o veršovém přesahu. Někdy může přesah zasáhnout i do jiné sloky.

1. Najdeš v básni přesah mezi verši? A mezi slokami?
2. Zkus v „račí řeči“ přepsat svou oblíbenou básničku.“

Kniha je velmi pěkně zpracována a jistě si zaslouží naši pozornost. Důvodů k tomu je jistě dost, např. snaží se přiblížit dětem poezii nejen z pohledu „konzumenta“, ale také potenciálního tvůrce, který tak dostane přehled, jaké formy použít k nejlepšímu vyjádření svých myšlenek a pocitů. 

Autory publikace jsou: Radek Malý (1977) – básník, překladatel a vysokoškolský pedagog. V Olomouci vystudoval postgraduálně germanistiku a bohemistiku. Vydal několik oceněných sbírek poezie pro děti i dospělé. Spolu s PaedDr. Hanou Mikulenkovou je autorem učebnic českého jazyka a literatury pro první stupeň základní školy a především autorského Slabikáře s ilustracemi Matěje Formana (2004). Vydal knihy František z kaštanu, Anežka ze slunečnic (2006) a Kam až smí smích (2009) s ilustracemi Anny Neborové.

Dan Michalík (1974) – grafik a designér. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru filmové a televizní grafiky u prof. Jiřího Barty. Od roku 1997 se věnuje grafickému designu, volné tvorbě a v poslední době i knižní ilustraci.

Publikace Lahůdky aneb poetický slovníček dětem v příkladech vydalo nakladatelství Meander

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení