Recenze: Odborná literatura

Recenze: Jan A. Dus, Petr Pokorný – Neznámá evangelia

1 1 1 1 1 (1 hlas)

Přestože křesťané považují Bibli za pravdivou a neměnnou, jedná se o soubor textů, který byl vybrán z mnohem větší nabídky. Kniha Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy I. uvádí část těch, která se do Nového zákona z různých důvodů nedostala. Jde o dílo kolektivu autorů Centra biblických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze.


knihaZájem laické veřejnosti o křesťanskou mystiku v nepravidelných intervalech vzrůstá a klesá. Většinou ho probudí nějaká kniha nebo film, o jedno z větších vzedmutí zvědavosti se postaral Dan Brown populární knihou Šifra mistra Leonarda. Kniha Neznámá evangelia ale nesleduje žádný takový senzační cíl, její význam je pouze vědecký a Dana Browna jsem připomněl pouze jako rozdíl mezi seriózní informací a jejím využitím v literatuře, které má čtenáře rozptýlit a pobavit. Bohužel mnoha lidem chybí schopnost kritického myšlení a dávají přednost vzrušujícím teoriím.

Kolektiv autorů zpracoval nezařazené novozákonní texty systematickým způsobem a vysvětluje jejich původ, dobu vzniku a jazyk, jímž byly napsány. Připojený je i bohatý poznámkový aparát, který bývá u publikací podobného typu samozřejmostí.

Texty jsou zařazeny do několika kapitol: Apokryfní dodatky k evangeliím, Nejstarší evangelia, Židokřesťanská apokryfní evangelia, Gnostická apokryfní evangelia, Evangelia dětství, Pilátovský cyklus, Pověst o Abgarovi a Svědectví Josefa Flavia.

Pro čtenáře, který není v této oblasti odborníkem, je důležitý úvod nazvaný Novozákonní kánon a apokryfy, popisující historii vzniku Nového zákona – tím nemyslím vlastních textů, ale jejich zařazení. Pro charakter knihy je určující i poznámka, že kniha nemá za úkol zpochybňovat víru.

Kniha je doplněna obrazovou přílohou, většinou jde o reprodukci ikon či jiných obrazů, inspirovaných Novým zákonem.

Kniha Neznámá evangelia je součástí cyklu z edice Raně křesťanská literatura, jejichž součástí jsou i rukopisy z Nag Hammádí nebo Proroctví a apokalypsy. Je potřeba si uvědomit, že nejde o mystickou literaturu, ale komentované vydání překladů textů popisujících život, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Důvody jejich sepsání byly očividně velmi rozdílné a pravděpodobně se ani při nejlepší snaze nepodaří objevit všechny. Pro čtenáře je však zajímavý popis jednotlivých vrstev textů, naznačující jejich postupný vývoj. Dalším momentem, který bychom mohli nazvat poučným, je jistá tendenčnost některých apokryfů, snaha o vyvolávání nenávisti k jednotlivcům i celým národům.

Seriózní vydání textů, které se často stávaly podkladem ke konspiračním teoriím, je pro čtenáře možnost seznámit se s nimi bez toho, aby byly vytržené z kontextu či aby se editor snažil zasít do myšlenek čtenáře své vlastní domněnky. I když jde o odbornou publikaci, která není prvoplánově čtivá, snadno zaujme neznámými příběhy z Ježíšova dětství či jiným pohledem na podobenství, která známe z Nového zákona.

Název: Neznámá evangelia
Autor: Jan A. Dus, Petr Pokorný
Nakladatelství: Vyšehrad
Vydání: 4.
Rok vydání: 2021
Počet stran: 480
ISBN 978-80-7601-437-4

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení