Recenze: Odborná literatura

Recenze: Krátký, Jiří a Svoboda, Štěpán – Nejvýznamnější varhany České republiky

1 1 1 1 1 (6 hlasů)

Varhany jsou zcela po právu nazývány králem hudebních nástrojů. Jejich výjimečnost spočívá nejen v obrovském tónovém rozsahu a zvukových možnostech, velikosti a hmotnosti, složité technologii a konstrukci, použitých materiálech a v neposlední řadě i v jejich ceně. Mají nesmírný význam v hudební kultuře a v dějinách, současně i nedocenitelnou estetickou hodnotu.


knihaŠtěpán Svoboda a Jiří Krátký, autoři publikace Nejvýznamnější varhany České republiky, kterou vydalo v roce 2019 nakladatelství Albatros media, v úvodu vysvětlují, jaká kritéria zvolili pro určení jednotlivých nástrojů zařazených do knihy. Tento výběr nebyl jednoduchý, protože atributů a specifik varhan je velké množství. Autoři ale nepředstavují pouze ty skvělé a funkční nástroje, svou pozornost věnují i těm, které na rekonstrukci teprve čekají, zmiňují také obrovskou finanční i odbornou náročnost oprav varhan.

Na několika stranách autoři zasvětí čtenáře do základní terminologie tohoto oboru, představí jednotlivé typy varhan a jejich části. Svou pozornost zaměří i na dějiny varhanářství jako velmi specifického a obtížného řemesla, které v sobě snoubí vysoké nároky na funkčnost tohoto hudebního „stroje“ a jeho estetickou stránku.

Nejrozsáhlejší část knihy tvoří prezentace jednotlivých význačných nástrojů naší země.  Autoři nejprve krátce popisují kostel, ve kterém se varhany nachází, jeho vnitřní vybavení, zajímavosti a důležité okamžiky související s historií místa (požáry, přesuny apod.). Následuje historie a popis konstrukce samotného nástroje, výčet rejstříků, jména varhanářů, kteří se podíleli na stavbě i na úpravách, a specifika či pozoruhodnosti daného nástroje, například zajímavou řezbářskou výzdobu nebo zvláštnosti v ladění nástroje. V závěru autoři shrnují význam varhan, popřípadě jejich funkčnost v současné době.

Text ke každému z nástrojů je doplněn bohatým obrazovým materiálem. V něm se střídají nejen záběry na varhany jako celek, které umožňují obdivovat krásu a vznešenost samotného kostela a zasazení nástroje do interiéru, ale i velkou řadu fotografií detailů, které zpřístupní pohled i tam, kam se většina návštěvníků nedostane. Některé z nástrojů jsou z kostelů, které nejsou běžně otevřené.

Veškeré informace i doprovodné fotografie (kromě Štěpána Svobody a Jiřího Krátkého se na jejich tvorbě podílel Tomáš Tůma) jsou zpracovány s obdivuhodnou precizností, autorům i nakladatelství za to patří velký dík a uznání. Text je hutný a odborný, přesto přístupný i laikům. Přehledné členění umožňuje každému čtenáři vybrat si oblast, která ho v textu zajímá. Možná by nebylo na škodu doplnit publikaci o malou mapku, ze které by bylo zřejmé, kde se jednotlivé kostely nacházejí, v mnoha případech se jedná o nepříliš známá místa.

Výpravná a exkluzivní kniha Nejvýznamnější varhany České republiky je velmi hodnotná po informační i estetické stránce. Laická veřejnost ocení srozumitelné seznámení s tímto hudebním nástrojem, doplněné názorným a obsáhlým souborem velmi kvalitních fotografií. Odborníci ocení vyčerpávající informace nejen o dějinách nástroje, ale především objektivní popis jeho současných možností a stavu. Z přístupu obou autorů je znát vysoká profesionalita a dlouholetá zkušenost, současně také velká pokora a obdiv k tomuto hudebnímu nástroji. Výjimečnému hudebnímu nástroji se tak dostalo výjimečné knihy.

Štěpán Svoboda (*1976, Praha), organolog Arcidiecéze pražské, tvůrce databáze varhan a varhanářů České republiky (www.varhany.net), podílí se na hudebně akustické a technické dokumentaci historických varhan. 

Jiří Krátký (*1980, Ostrava), organolog Ostravsko-opavské arcidiecéze, 2006–2018 provedl výzkum varhanářství 18. a 19. století na území českého Slezska a severní Moravy.

Název: Nejvýznamnější varhany České republiky
Autor: Krátký, Jiří a Svoboda, Štěpán
Nakladatelství: CPress
Rok vydání: 2019
Vydání: 1.
Počet stran: 264
ISBN 978-80-264-2859-6

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení