Recenze: Odborná literatura

Recenze: Ema Součková – Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory

1 1 1 1 1 (3 hlasů)

Nakladatelství Academia uvedlo v roce 2019 na trh výpravnou publikaci Emy Součkové Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory, která bezesporu patří mezi tituly dokonale propojující velký informační potenciál a vysokou estetickou hodnotu.


knihaKniha je rozdělena do dvou poměrně rozsáhlých částí. Úvodní se věnuje osobnosti a práci Jana Táborského z Klokotské Hory, učence, písaře, vydavatele a podnikatele žijícího v 16. století. Autorka jeho dílo představuje v širokém kontextu tehdejší doby, detailně popisuje politickou, společenskou a zejména kulturní situaci. Autorka zmiňuje další ilustrátorské dílny a jednotlivé představitele tohoto specifického uměleckého řemesla, srovnává způsoby jejich práce a jmenuje charakteristické prvky tvorby i jejich možné inspirační zdroje. Dohledané informace doplňuje svými domněnkami, a to vždy na základě historických údajů. Řada faktů zdánlivě přímo nesouvisí s problematikou, nicméně dokonale přibližují a dokreslují dobu 16. století. Navíc je obdivuhodné, kolik pramenů autorka kvůli svému textu nastudovala. V této části Ema Součková zpracovala vyčerpávající a detailně a pečlivě sestavený přehled typických prvků a motivů tehdejší ikonografie chorálních rukopisů. Kromě jejich popisu srovnává jejich využití v jednotlivých kancionálech a graduálech.

Druhá část knihy je věnována katalogu hudebních rukopisů Jana Táborského, ve kterém autorka představuje jednotlivá díla, která vznikla v jeho dílně (např. Vodňanský kancionál, Svatovítský graduál a mnoho dalších) a poměrně podrobně popisuje a srovnává jejich výzdobu.

Obsáhlý poznámkový aparát (částečně pod čarou, v závěru knihy téměř 70 stran) svědčí o autorčině pečlivé práci s vyhledáváním informačních pramenů. Tato kniha vznikla jako pokračování její diplomové práce a na celkové úrovni publikace je několikaletá soustavná práce skutečně znát. 

Jazyk publikace je zhuštěný a odborný, autorka směřuje svůj text k poučené veřejnosti. Přesto se domnívám, že vysvětlení některých pojmů by laickým čtenářům pomohlo lépe se orientovat v problematice. Na druhou stranu může text inspirovat k vyhledávání pojmů a hlubšímu proniknutí do této umělecké oblasti.

K hodnotě – a nikoliv jen té estetické – knihy bezpochyby velkou měrou přispívají i velmi kvalitní a rozměrné reprodukce, které čtenáři umožňují prohlížet si detaily zmiňované v textu. Drobným nedostatkem je, že reprodukce občas nebývají na stejné stránce jako text, který se jí zabývá, a tak je čtenář donucen listovat sem a tam. To vadí zejména při srovnávání několika ilustrací, ale chápu, že při tak velkém množství ilustrací to ani nebylo možné.

Kniha Emy Součkové Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory je okouzlující, a přitom erudovanou exkurzí do světa středověkých zpěvníků. Po odborné i estetické stránce vysoko překračuje standard vydávaných odborných publikací. Nutí čtenáře (v dobrém slova smyslu) soustředit se na detaily, srovnávat a objevovat. A tím hlouběji poznat zajímavou a krásnou oblast uměleckého řemesla, která zůstává tak trochu na okraji zájmu. Díky za to!


Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory
Autor Ema Součková
Nakladatelství Academia
Místo vydání Praha
Rok vydání 2019
Vydání 1.
Počet stran 464
ISBN/EAN 978-80-200-2866-2
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení