Recenze: Odborná literatura

Recenze: Alfred Adler – Člověk, jaký je

1 1 1 1 1 (1 hlas)
5

Je charakter člověka vrozený, či jej lze silou vůle změnit? Jakou roli hraje člověk ve společnosti, a především jaký význam má společnost v životě jednotlivce? Kde se v člověku berou vlastnosti jako touha po moci, lakomství, nenávist či třeba komplex méněcennosti? Alfred Adler si kladl spoustu otázek, které se přímo dotýkají každého z nás. Jeho snaha o získání odpovědí dala vzniknout novému psychologickému směru, jehož základy si můžete přečíst v knize Člověk, jaký je.

  

clovek-jaky-jeRakouský psycholog Alfred Adler byl několik let členem Freudovy psychoanalytické skupiny. Poměrně brzy však začal nacházet mezi svými a Freudovými názory na lidskou psychiku významné rozpory, které ho přiměly skupinu opustit a založit vlastní školu psychologie. Tato škola dostala název individuální psychologie. Alfred Adler pracoval na jejím rozvoji a rozšiřování až do své smrti. Je autorem více než tří set knih a statí pojednávajících o lidských vztazích, výchově a psychoterapii.

 

Za stěžejní dílo a jakousi učebnici individuální psychologie lze považovat právě knihu Člověk, jaký je. Ta nedávno vyšla v novém zrevidovaném překladu v nakladatelství Portál. Ačkoli první vydání vyšlo před více než osmdesáti lety, i pro současného čtenáře zůstávají myšlenky Alfreda Adlera velmi aktuálním materiálem.

 

Individuální psychologie je považována za předchůdce soudobé humanistické psychologie. Klade důraz na začlenění člověka do společnosti. Adler zastával názor, že lidský tvor je ve srovnání s jinými živočichy velmi znevýhodněný, a tudíž je život ve skupině jedním ze základních nastavení každého člověka. Výhody plynoucí ze společného života dávají člověku možnost přežít v prostředí, ve kterém by zcela osamělý obstál jen stěží.

 

Zcela zvláštní kapitolu poté tvoří lidé, kteří jsou například od narození tělesně či jinak postiženi. Znevýhodnění v samotném startu života dává vzniknout mnoha negativním lidským vlastnostem. Start života všeobecně do značné míry ovlivňuje celkové směřování lidského života, a pokud je tento start nějakým způsobem ztížený, může se to na lidském charakteru velmi intenzivně podepsat.

 

Díky knize Člověk, jaký je můžete do hloubky pochopit mnoho motivů lidského chování. Zároveň velmi oceňuji celkové vyznění knihy a autorovu filozofii práce s pacientem. Porozumění lidské duši totiž vnímá pouze jako prostředek, jak člověku pomoci, nikoli jako zbraň, kterou bychom proti němu mohli použít. Straní se jakýchkoli hodnotících soudů a prezentované informace podává velmi profesionálním způsobem.

 

Publikaci Člověk, jaký je bych doporučila skutečně jen lidem, kteří se zajímají o obor psychologie. Jedná se o poměrně náročnou četbu, která je velmi zajímavá, ale místy složitější text vyžaduje plné soustředění a zájem o danou tématiku. Pokud se však o psychologii zajímáte, takto kniha by vám rozhodně neměla uniknout.

 

Když jsme sledovali tento myšlenkový postup, setkali jsme se s dvěma obecně lidskými jevy. Jeden z nich je ten, že se u každého člověka vyskytuje pocit sounáležitosti, který lidi vzájemně spojuje a který vytvořil velké výkony kultury. Byl jedním z měřítek, která jsme kladli na jevy duševního života a která umožňují, abychom zjistili velikost účinného lidského pocitu sounáležitosti. Víme-li, v jakém svazku daný jedinec stojí s lidmi, jaký cit pro bližního projevuje, jak činí tento cit plodným a živým, nabýváme plastického obrazu lidské duše. A konečně jsme dospěli – a to je druhé měřítko pro posouzení charakteru – k zjištění, že síly, jejichž nepřátelskému vlivu je pocit sounáležitosti nejmocněji vydán, jsou hnutí snahy o dosažení moci a převahy.

Když jsme se opírali o tyto dva stěžejní body, dokázali jsme pochopit, že rozdíly mezi lidmi závisejí na míře pocitu sounáležitosti a úsilí o dosažení moci a že tyto dva faktory na sebe vzájemně působí. Je to hra sil, jejichž vnější forma projevuje to, co nazýváme charakterem. (str. 156).

 

Název knihy: Člověk, jaký je: Základy individuální psychologie

Autor: Alfred Adler

Překlad: Karel Valeška (upravili Ondřej Fafejta, Jindřich Veselý)

Nakladatelství: Portál, s. r. o.

Místo vydání: Praha

Rok vydání: 2018

Vydání: Druhé, v Portále první

Počet stran: 248

ISBN: 978-80-262-1385-7

Ediční řada: Klasici

 

Aktuality

 • 7. ročník festivalu HorrorCon

  Již 7. ročník HorrorConu se dočkal několika změn. Tentokrát se všichni fanoušci horroru ve všech jeho formách umění vypraví 22. října do klubu Kotelna v pražských Strašnicích a navíc přijede jeden exkluzivní zahraniční host.

  Číst dál...  
 • Duna potřetí

  Roku 1965 americký spisovatel Frank Herbert vydal, podle mnohých, nejlepší sci-fi knihu všech dob. Dílo s jednoduchým titulem Duna je dodnes čtené, diskutované a na jeho motivy vznikají hollywoodské blockbustery i počítačové hry. Planeta Arrakis samotného tvůrce lákala natolik, že se do jejího prostředí ještě několikrát vrátil. Třetí díl nazval Děti Duny a jako audioknihu jej publikovalo nakladatelství OneHotBook.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení