Recenze: Odborná literatura

Recenze: Monika Stehlíková – Nadané dítě. Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu

1 1 1 1 1 (3 hlasů)
5

Nadané děti. Fenomén dneška. Kdo by nechtěl mít doma chytré dítě, které vystuduje vysokou školu a získá prestižní zaměstnání? Bohužel ne vždy je to tak jednoduché. Někdy není nadání rozpoznáno vůbec, někdy se i samotné nadané děti považují za hloupé. Jak je to možné? A jak se vůbec takové dítě pozná, co vůbec vnímá, jak chápe a co prožívá? Tyto otázky poutavým způsobem zodpoví kniha Nadané dítě autorky Moniky Stehlíkové.Každý rodič i učitel si přeje, aby jejich děti byly šťastné a úspěšné. Ale nadané děti jsou natolik specifické, že jejich motivace, chování, myšlení i prožívání mohou být okolím nesprávně interpretovány, a přinášet jim tak trápení, nepochopení a problémy –doma i ve škole. Intelekt, paměť, vnímavost, citlivost i zvídavost nadaných dětí bývají od útlého věku fenomenální, v některých oblastech může být ale vývoj naopak nerovnoměrný až opožděný. A proto vyžadují specifický přístup. Výchova a vzdělávání těchto dětí mohou být pro dospělé velmi náročné až stresující a dostávat je do situace bezradnosti i vyčerpání.

Autorka v knize Nadané dítě tudíž nezmiňuje pouze pozitivní aspekty života s nadáním, ale i jeho stinné stránky – úzkost, deprese, nepochopení, někdy i šikanu ze strany ostatních. Život nadaných dětí není vždy jednoduchý, třebaže mají vysoký potenciál pro úspěch, pocit spokojenosti i životní elán. Je to jen otázka přístupu a pochopení toho, jak nadané dítě funguje a jaký přístup výchovný či vzdělávací je pro něj vhodný. Autorka proto popisuje jednotlivé oblasti života nadaných dětí – např. touhu poznávat a objevovat, samostatnost a autonomii, potřebu kontrolovat, intuici, perfekcionismus a nižší sebevědomí, úzkostlivost, hypersenzitivitu, empatii a další.

Nadanému dítěti totiž ne vždy sedí i nadále přítomný frontální školský systém, kde jsou spíše opakovány a předávány informace, než aby nad nimi děti hlouběji přemýšlely. Nadané děti mají velký potenciál k hledání souvislostí, čerpání nových poznatků, kreativitě a flexibilitě myšlení; mohou se proto při neustálém opakování například slovních druhů v českém jazyce nudit. Záleží pak i na osobnosti, zázemí, vnitřní motivaci, učiteli a výchově rodičů nadaného, zda dítě bude ve škole i v životě úspěšné či nikoliv.

Nadané děti totiž vidí věci jinak a rychleji, často mohou sahat ke kritice nebo zpochybňování statusu quo, ale je to jejich způsob nazírání na svět. Samy mají jen málo jistot, protože se na každou věc dokáží podívat z více úhlů pohledu. A to pro většinu lidí bývá těžké pochopit. Nadané děti jsou také velmi citlivé, morálně silné, všímavé a samozřejmě inteligentní. Není snadné je obelstít. Mají také dar vysoké empatie a soucitu, ale neumí hrát sociální hry. Proto jsou často ostatními vnímány jako sociálně neobratné, třebaže opak je pravdou.

Autorka proto uvádí praktické příklady, jak zlepšit výuku, výchovné postupy, vnitřní i vnější náhled na nadané dítě. Současně se snaží vysvětlovat, nikoliv poučovat. Nestaví nadané děti na piedestal, ale ani je nikterak nestěžuje. Jen popisuje, co se v nich děje a o co lidstvo přichází, když se je snaží nacpat do šablon nebo nechápe jejich odlišnost. Kreativita, schopnost rychlého učení a zvídavost jsou těmto dětem vlastní. A právě tyto vlastnosti jsou na dnešním pracovním trhu ceněné, tak proč je v dítěti nesprávným přístupem potlačovat?

Celkově je publikace Nadané děti velmi dobře napsaná. Autorka je ve svých sdělením výstižná a citlivá zároveň. Vysvětluje na mnoha příkladech z reálného života postoje, myšlení, chování a cítění nadaných, což dodává knize na plasticitě. Text je členěný, proto se v něm velmi dobře orientuje a je možné se k jednotlivým pasážím snadno vracet. Jediné, co mě při čtení vyrušovalo, bylo, že se autorka někdy uchylovala k dosti idealistickému popisu fungování třídy i školního systému, na druhou stranu alespoň předkládá vizi toho, čemu se jako společnost můžeme přiblížit. K respektu vůči odlišnosti, ať už je jakéhokoliv druhu.

Publikace Nadané dítě nabízí rodičům i učitelům praktická doporučení pro výchovu i konkrétní cvičení, techniky a metody vzdělávání – a to s jediným cílem: aby byly nadané děti šťastné, aby mohly plně rozvíjet svůj mimořádný potenciál a nadání, pracovat na svých slabých stránkách a v životě uspět. Knihu mohou číst i nadaní dospělí, kteří chtějí více porozumět svému vnitřnímu nadanému dítěti. Také ji mohou číst i nadané děti právě proto, aby pochopily, proč tolik baží po nových poznatcích, proč si občas připadají tak jiné a že takové, jaké jsou, jsou naprosto v pořádku.


Nadané dítě. Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu
Autor Monika Stehlíková
Nakladatelství Grada
Místo vydání Praha
Rok vydání 2018
Vydání 1.
Počet stran 160
ISBN/EAN 978-80-271-0512-0
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení