Recenze: Odborná literatura

Recenze: Monika Stehlíková – Nadané dítě. Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
5

Nadané děti. Fenomén dneška. Kdo by nechtěl mít doma chytré dítě, které vystuduje vysokou školu a získá prestižní zaměstnání? Bohužel ne vždy je to tak jednoduché. Někdy není nadání rozpoznáno vůbec, někdy se i samotné nadané děti považují za hloupé. Jak je to možné? A jak se vůbec takové dítě pozná, co vůbec vnímá, jak chápe a co prožívá? Tyto otázky poutavým způsobem zodpoví kniha Nadané dítě autorky Moniky Stehlíkové.Každý rodič i učitel si přeje, aby jejich děti byly šťastné a úspěšné. Ale nadané děti jsou natolik specifické, že jejich motivace, chování, myšlení i prožívání mohou být okolím nesprávně interpretovány, a přinášet jim tak trápení, nepochopení a problémy –doma i ve škole. Intelekt, paměť, vnímavost, citlivost i zvídavost nadaných dětí bývají od útlého věku fenomenální, v některých oblastech může být ale vývoj naopak nerovnoměrný až opožděný. A proto vyžadují specifický přístup. Výchova a vzdělávání těchto dětí mohou být pro dospělé velmi náročné až stresující a dostávat je do situace bezradnosti i vyčerpání.

Autorka v knize Nadané dítě tudíž nezmiňuje pouze pozitivní aspekty života s nadáním, ale i jeho stinné stránky – úzkost, deprese, nepochopení, někdy i šikanu ze strany ostatních. Život nadaných dětí není vždy jednoduchý, třebaže mají vysoký potenciál pro úspěch, pocit spokojenosti i životní elán. Je to jen otázka přístupu a pochopení toho, jak nadané dítě funguje a jaký přístup výchovný či vzdělávací je pro něj vhodný. Autorka proto popisuje jednotlivé oblasti života nadaných dětí – např. touhu poznávat a objevovat, samostatnost a autonomii, potřebu kontrolovat, intuici, perfekcionismus a nižší sebevědomí, úzkostlivost, hypersenzitivitu, empatii a další.

Nadanému dítěti totiž ne vždy sedí i nadále přítomný frontální školský systém, kde jsou spíše opakovány a předávány informace, než aby nad nimi děti hlouběji přemýšlely. Nadané děti mají velký potenciál k hledání souvislostí, čerpání nových poznatků, kreativitě a flexibilitě myšlení; mohou se proto při neustálém opakování například slovních druhů v českém jazyce nudit. Záleží pak i na osobnosti, zázemí, vnitřní motivaci, učiteli a výchově rodičů nadaného, zda dítě bude ve škole i v životě úspěšné či nikoliv.

Nadané děti totiž vidí věci jinak a rychleji, často mohou sahat ke kritice nebo zpochybňování statusu quo, ale je to jejich způsob nazírání na svět. Samy mají jen málo jistot, protože se na každou věc dokáží podívat z více úhlů pohledu. A to pro většinu lidí bývá těžké pochopit. Nadané děti jsou také velmi citlivé, morálně silné, všímavé a samozřejmě inteligentní. Není snadné je obelstít. Mají také dar vysoké empatie a soucitu, ale neumí hrát sociální hry. Proto jsou často ostatními vnímány jako sociálně neobratné, třebaže opak je pravdou.

Autorka proto uvádí praktické příklady, jak zlepšit výuku, výchovné postupy, vnitřní i vnější náhled na nadané dítě. Současně se snaží vysvětlovat, nikoliv poučovat. Nestaví nadané děti na piedestal, ale ani je nikterak nestěžuje. Jen popisuje, co se v nich děje a o co lidstvo přichází, když se je snaží nacpat do šablon nebo nechápe jejich odlišnost. Kreativita, schopnost rychlého učení a zvídavost jsou těmto dětem vlastní. A právě tyto vlastnosti jsou na dnešním pracovním trhu ceněné, tak proč je v dítěti nesprávným přístupem potlačovat?

Celkově je publikace Nadané děti velmi dobře napsaná. Autorka je ve svých sdělením výstižná a citlivá zároveň. Vysvětluje na mnoha příkladech z reálného života postoje, myšlení, chování a cítění nadaných, což dodává knize na plasticitě. Text je členěný, proto se v něm velmi dobře orientuje a je možné se k jednotlivým pasážím snadno vracet. Jediné, co mě při čtení vyrušovalo, bylo, že se autorka někdy uchylovala k dosti idealistickému popisu fungování třídy i školního systému, na druhou stranu alespoň předkládá vizi toho, čemu se jako společnost můžeme přiblížit. K respektu vůči odlišnosti, ať už je jakéhokoliv druhu.

Publikace Nadané dítě nabízí rodičům i učitelům praktická doporučení pro výchovu i konkrétní cvičení, techniky a metody vzdělávání – a to s jediným cílem: aby byly nadané děti šťastné, aby mohly plně rozvíjet svůj mimořádný potenciál a nadání, pracovat na svých slabých stránkách a v životě uspět. Knihu mohou číst i nadaní dospělí, kteří chtějí více porozumět svému vnitřnímu nadanému dítěti. Také ji mohou číst i nadané děti právě proto, aby pochopily, proč tolik baží po nových poznatcích, proč si občas připadají tak jiné a že takové, jaké jsou, jsou naprosto v pořádku.


Nadané dítě. Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu
Autor Monika Stehlíková
Nakladatelství Grada
Místo vydání Praha
Rok vydání 2018
Vydání 1.
Počet stran 160
ISBN/EAN 978-80-271-0512-0
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny

Soutěže

Aktuality

 • Svaz českých knihkupců a nakladatelů děkuje zdravotníkům a spouští iniciativu #knizkaprosestricku

  Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) si velice váží práce sester, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, kteří v těchto dnech intenzivně pečují o pacienty nemocné Covidem-19 a letos proto nemají mnoho možností připravit se na blížící se Vánoce. SČKN proto věnuje kolekci knižních titulů Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a spouští iniciativu #knizkaprosestricku. Nabízí tak veřejnosti možnost poděkovat zdravotnickým pracovníkům za jejich nasazení tím, že pro ně mohou koupit a darovat jim knížku.

  Číst dál...  
 • Více času na čtení (tentokrát trochu jinak) O poslechu audioknih a možnosti žít za dva

  Na podzim roku 2015 zahájilo internetové knihkupectví Martinus kampaň zvanou Více času na čtení. Ta se v principu odrážela od skutečnosti, že rozbalit si na Vánoce darovanou knihu je jedna věc, ale mít čas si ji skutečně přečíst, to už je věc jiná.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení