Recenze: Odborná literatura

Recenze: Monika Stehlíková – Život s vysokou inteligencí

1 1 1 1 1 (1 hlas)

Tématu nadání se v českém prostředí nevěnuje tolik pozornosti jako v zahraničí. Proto publikace Život s vysokou inteligencí autorky Moniky Stehlíkové potěší každého, kdo se s tématem nadání každodenně setkává. Ať už profesně, u svého blízkého či přímo u sebe.Lidé s vysokým potenciálem bývají hnacím motorem lidstva. Jsou často kreativní, schopní vize, tvrdé práce i generování řešení. Nadání však pro ně samotné může být darem i prokletím. Záleží na tom, jak se s vysokou inteligencí dokáží prosadit a jaké mají v lidech okolo sebe zázemí. Vysoká inteligence totiž bývá v povědomí lidí automaticky spojována s úspěchem a skvělým životem. Málokoho proto napadne, že to může být i přesně naopak.

Řada nadaných lidí, pokud správně neporozumí své odlišnosti, může prožít nenaplněný život plný utrpení, nepochopení, odmítání a předstírání. Velmi chytří lidé se často cítí osaměle, trpí nedostatkem sebedůvěry a přílišnou citlivostí a zranitelností. Mívají pocit, jako by byli z jiné planety. Tím, že mají odlišný způsob myšlení a prožívání, bývají mnohdy nepochopeni, což vede k ještě většímu uzavírání se do sebe.

Kniha Život s vysokou inteligencí se proto snaží osvětlit čtenářům důvody i projevy odlišného prožívání a myšlení. Pochopením svého fungování tak mohou lidé s vysokým potenciálem nalézt svou cestu ke štěstí, seberealizaci a naplněnému životu. Čím dříve se s touto tématikou seznámí, tím větší budou mít pochopení pro sebe i své okolí.

Tématu nadání se začíná v poslední době věnovat více pozornosti. Dříve byli nadaní jedinci odkázáni pouze na knihy o inteligenci a seberozvoji, které však příliš neříkaly o jejich potenciálu a odlišnostech.  Kniha Život s vysokou inteligencí proto čtenáře důkladně seznamuje s touto tématikou, která se zakládá na výzkumech, dlouholeté praxi autorky i zkušenostech lidí s vysokým potenciálem. Autorka se navíc v publikaci věnuje projevům nadání v dětském i dospělém věku.

Poměrně útlá publikace je členěna do logických celků, přičemž téma každé kapitoly je zdůrazněno citátem. Z témat si lze vybírat a číst je na přeskáčku, aniž by tím utrpěla výpovědní hodnota knihy. Čtenář díky přehledně podávaným informacím zjistí, kdo je nadaný a jak se u něj nadání projevuje. Dozví se také něco o fungování mozku nadaného jedince oproti běžné populaci. Seznámí se také s emocemi u nadaných i s jejich dalšími rysy, jako např. představivostí, neklidem, hyperstimulací, citem pro spravedlnost, křehkým sebevědomím a idealismem. Porozumí tomu, jak lidé s vysokým potenciálem vnímají svět i jak působí na druhé.

V textu se dá velmi dobře orientovat. Kurzívou jsou tištěny příběhy lidí s potenciálem a v šedém rámečku užitečná cvičení, která mohou napomoci nadaným získat větší kontakt se svým tělem i probíhajícím okamžikem. Autorka je velkou zastánkyní praktikování techniky mindfulness, v Česku se zažitým pojmem všímavost. Tyto techniky také v knize vysvětluje a zařazuje proto, aby napomohla lidem s vysokým potenciálem získat větší vyrovnanost a klid.

Autorka citlivě používá a rozvíjí příběhy ze své praxe, aby vhodně dokreslila svá tvrzení a dala dané problematice plastičtější podobu. Příběhy jsou optimistické, ale také neradostné, plné projevů křehkého sebevědomí, které nadaní mohou překvapivě mít. Mohou si také projít obdobím nepochopení a šikany za strany svých vrstevníků, od kterých se svými zájmy i hodnotami odlišují. I proto by si knihu měl přečíst každý odborník pracující s dětmi, aby podobným případům vhodným působením zamezil.

V knize čtenář navíc nalezne šest možností, jak se může u dítěte projevovat ve škole nadání. Ne vždy je nadané dítě na první pohled identifikovatelné, může totiž ve škole velmi zlobit, pokud se nudí, nebo také selhávat, pokud například trpí poruchou pozornosti nebo dyslexií. Podle daného rozdělení je však snadné nadané dítě rozpoznat a v případě potřeby mu dopřát péči a zacházení, jaké pro rozvoj a uplatnění svého potenciálu potřebuje.

Co mi ovšem chybělo, byl hlubší náhled na nadané s konvergentním typem myšlení. Autorka tuto možnost nadání zmiňuje, ale více ji nerozvíjí. Zajímalo by mě proto jejich srovnání s běžnou populací i s citlivými nadanými se spíše divergentním myšlením, kterým se autorka v knize věnuje a propojuje tak nadání s tématem hypersenzitivity, o kterém se v posledních letech začalo více hovořit.

Knihu doporučuji všem, kteří se s tématikou každodenně setkávají. Není to jen výčet informací o nadaných lidech, ale i praktická příručka, jak s nadanými zacházet, aby se plně využil jejich potenciál. Lidé s vysokým potenciálem se o sobě dozví, jak být častěji mezi svými, jak se sebou soucítit, umět se uklidnit prostřednictvím techniky všímavosti, jak dodržovat psychohygienu a jak objevit své poslání a být přitom sám sebou.


Život s vysokou inteligencí
Autor Monika Stehlíková
Nakladatelství Grada
Místo vydání Praha
Rok vydání 2016
Vydání 1.
Počet stran 176
ISBN/EAN 978-80-271-0101-6
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení