Recenze: Odborná literatura

Recenze: Marek Hlavica – Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991)

1 1 1 1 1 (1 hlas)

Na rozdíl od filmové oblasti, kterou pokrývá prozatím šest svazků shrnujících hranou tvorbu (a jeden mapující začátky animace), informace o televizní tvorbě abychom složitě dohledávali. Kdysi vyšly dnes již sotva dostupné seznamy hraných pořadů (1953-1962,1963-1967), další katalog zachycuje až druhou půli 80. roků. Pak lze ještě zmínit sadu televizních ročenek, avšak ty záhy přestaly zveřejňovat seznamy odvysílaných děl.


knihaV posledních letech nabídla Česká televize plkavě napsaný, obsahově děravý a hlavně v koncepci naprosto neujasněný lexikon Seriály od A do Z. Jinak nanejvýš vycházejí přepisy oblíbených televizních cyklů, případně "lidově" zacílené knížky, poskládané hlavně ze vzpomínek pamětníků a průhledů do provozní praxe. Na nějaký souhrnný počin, který by podrobně zmapoval - aspoň v hraných titulech, když ne v dokumentech - programový odkaz České (dříve Československé) televize, asi budeme čekat do nekonečna. Nezdá se, že by jmenovaná instituce o něčem takovém vůbec zauvažovala.

Za takových okolností musíme být vděčni brněnské JAMU, že aspoň ona se tohoto úkolu ujala. Několik dílčích příspěvků už vydala (Od knížky k televiznímu filmu, Český a slovenský televizní film šedesátých let). Před pěti roky k nim přibyla Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961-1991, nyní následovaná neméně přínosným pokračováním Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991).

Její autor Marek Hlavica pečlivě probral snad veškeré dostupné doklady, jaké k televizním pořadům existují. Seznámil se s dostupnými scénáři, s písemnými dokumenty zachovanými ve Spisovém archivu ČT i jinde - a především zhlédnul veškeré dochované pořady, takže v podstatě každý mohl více či méně podrobně okomentovat, případně se věnovat i okolnostem vzniku či průběhu natáčení.

Svou práci rozčlenil do několika oddílů: v prvních sleduje období 50. a 60. let, obšírnou pozornost věnuje éře normalizace a konečně prozkoumá krátké období od pádu komunistického režimu k rozpadu společného státu. V každém z těchto oddílů se přitom snaží vyhledávat sjednocující "hnízda" třeba v podobě společného tematického či žánrového zacílení, zkoumá dobovou podmíněnost jednotlivých děl. Přináší profily scenáristů či režisérů, pokud dlouhodoběji pracovali v Ostravě.

Stovky zkoumaných pořadů člení i podle jejich druhu a původu. Takže se věnuje přenosů a záznamům divadelních představení, specifické složce televizní tvorby, která sice uchová vnější podobu dané inscenace, avšak sotva může prostředkovat, jak ji tehdejší diváci vnímali a prožívali, co v ní odečítali. Často naopak vzbuzuje trpné pousmání nad dnes nekomunikujícím tvarem. Přidává též obhlídku dalších přidružených okruhů, někdy zbytečně opomíjených (vysílání pro děti a mládež) – i tam totiž vznikaly leckdy zajímavé pořady.

Hlavica se netají despektem k umělecké úrovni v Ostravě vyrobených děl. Navíc bourá leckteré mýty: ani cenzurní zásahy ještě nemusely znamenat, že se týkaly nějakým způsobem „odbojného“ díla. Například Postel s nebesy (na snímku) provázela pověst zcela nepohodlného projektu: ze zamýšlených šesti částí se směly natočit jen čtyři, přičemž do vysílání byly nakonec uvolněny jen tři, navíc notně prostříhané. V relativně úplném tvaru se seriál vrátil až o pádu komunistického režimu. Jenže vypravěčsky rozvláčná a roztěkaná Postel s nebesy, jak Hlavica píše (s.304), chtěla být v první řadě angažovaným příspěvkem k dobové komunistické propagandě! K zásahům přitom stačilo, aby protagonistou byl naivní intelektuál, jen trpně přihlížející dalekosáhlým společenským změnám.

Za mimořádně cenný považuji vyčerpávající soupis veškeré dramatické tvorby ostravského studia, připojuje i datum premiérového vysílání. Ke každému pořadu uvádí též poznámku o délce, případně o technickém stavu - a hlavně informaci o tom, zda se záznam vůbec zachoval. Víme, že pořady, v počátcích televize vysílané takříkajíc v přímém přenosu, se zachovat ani nemohly, protože nebyly nijak zaznamenávány, avšak leckdy neexistují ani pořady natáčené mnohem později, dokonce ještě v průběhu 80. let. Množství titulů, které se nedochovaly (možná i v souvislosti s olbřímími záplavami v roce 1997), je každopádně ohromující.

Takže mně nezbývá než vyzvat Marka Hlavicu, aby zpracoval i zbývající televizní kapitolu (a sice pražskou) a aby zmapoval rovněž tvorbu vznikající po rozdělení Československa. Vzhledem k tomu, se mu zbývají zhruba dvě desetiletí do důchodového věku, má dosti času věnovat se této bohulibé činnosti. Snad neochabne.


Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991)
Autor Marek Hlavica
Nakladatelství JAMU
Místo vydání Brno
Rok vydání 2017
Vydání 1.
Počet stran 612
ISBN/EAN 978-80-7460-129-3
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení