Recenze: Odborná literatura

Recenze: Michaela Pugnerová, Jana Kvintová – Přehled poruch psychického vývoje

1 1 1 1 1 (0 hlasů)

Každé dítě je jiné. Každé se může chovat v určité situaci jinak i danou situaci jinak prožívat. Některé děti dostaly do vínku těžší genetický základ, jiné ne úplně standardní rodinné zázemí. Jaké jsou projevy poruch psychického vývoje a jak je možné náročné situace v životě dítěte zvládat? O tom hovoří kniha Přehled poruch psychického vývoje, která je určena učitelům, ale pro svou srozumitelnost i široké obci čtenářů.


knihaUčitelé se v současnosti na základní škole setkávají s širokou paletou projevů u žáků. Některé děti jsou hodné, jiné úzkostnější, některé zlobí a další zase nedávají pozor. Učitel by však měl umět rozlišit mezi „normalitou“ a „abnormalitou“ projevů chování. Pokud se má pedagog orientovat v mezilidských vztazích, rozumět dětem a jejich rodičům, měl by získat rozhled v širších souvislostech, být schopen komunikovat nejen v rámci psychologické normality, ale umět se zachovat správně také v případě patologie.

Tato kniha podává ucelený přehled o různých typech obtíží, se kterými se může učitel v rámci svého zaměstnání setkat. Cílem autorek není podat vyčerpávající popis celé šíře psychických obtíží, ale spíše zprostředkovat základní orientaci ve vybraných psychologických oblastech – v psychické deprivaci dětí, neurotických obtížích v dětském věku, poruchách chování a hyperaktivity, v psychologii jedinců s různými typy postižení. Díky jednotlivým kapitolám může pedagog porozumět problematice dítěte a zkvalitnit svou pedagogickou činnost.

Kniha Přehled poruch psychického vývoje je velmi čtivou a výstižnou publikací, která propojuje teorii a dosavadní poznatky o vybraných tématech s kazuistikami jednotlivých případů. Je proto snadné porozumět teoretickým konceptům i jejich praktickým důsledkům. Jednotlivé poruchy a obtíže jsou velmi jasně a přehledně popsány s nejtypičtějšími projevy. Na tyto popisy často navazují kazuistiky v šedém rámečku, kde je popsána minulá i současná situace dítěte a způsob řešení jeho problémů. Díky tomu se jedná o dílo plastické, je možné si uváděné poznatky živě představit a získat informace i návody k řešením, které může vyučující použít ve své praxi.
 
Kniha je velmi dobře uspořádaná, jednotlivé pasáže jsou jasné, stručné a výstižné. Text je dobře členěný, řazený do krátkých úseků s tučnými nadpisy. Je snadné se v něm orientovat a najít aktuálně to téma, které je pro čtenáře relevantní. Se zavedením tzv. inkluze se totiž pedagogové setkávají s žáky, které mají výukové obtíže z nejrůznějších příčin. Kniha jim proto pomáhá rychle se zorientovat v problematice poruch psychického vývoje a vidět situaci dítěte v širších souvislostech. Můžou proto lépe nahlédnout do problematiky týrání, pěstounské péče, poruch příjmu potravy i do dalších témat, které v současnosti vystupují do popředí, jako jsou například hyperaktivita, úzkosti a výchovné obtíže.

Autorky čerpají z poznatků českých autorů, které jsou převážně aktuálního rázu. To je asi má jediná výtka k dané publikaci. Z mého pohledu by bylo dobré zařadit i informace zahraničních autorů, kteří by mohli publikaci obohatit a zároveň vnést nové pohledy na předkládaná témata i navrhovaná řešení. I bez nich se však jedná o dílo velmi zdařilé a aktuální, které by nemělo chybět v knihovnách určených pro pedagogy.

Knihu mohu doporučit začínajícím i v praxi již déle působícím pedagogům, školním psychologům i zájemcům z řad rodičů i těch, kteří pracují s dětmi nebo se podílejí na jejich výchově. Rozpoznání výukových obtíží může pomoci děti nasměrovat správným směrem a podnítit v nich zájem o získávání informací vhodným způsobem, díky čemuž může být společnost vzdělanější a celkově lépe prosperující. Včasné zaznamenání určitých projevů např. domácího násilí může nejen zlepšit situaci dítěte, či mu dokonce v některých nejhorších případech zachránit život, ale případně také i zamezitpředávání chybných vzorců z generace na další generaci a ušetřit trápení dalším, dosud nenarozeným dětem.


Přehled poruch psychického vývoje
Autor Michaela Pugnerová, Jana Kvintová
Nakladatelství Grada
Místo vydání Praha
Rok vydání 2016
Vydání 1.
Počet stran 296
ISBN/EAN 978-80-247-5452-9
Ediční řada Psyché

Do nakladatelstvíPorovnat ceny

Soutěže

Aktuality

 • Nakladatelský dům Albatros koupil nakladatelství Domino

  Nakladatelský dům Albatros Media a. s. dnes oznámil, že pokračuje ve své akviziční expanzi a ve středu 17. dubna koupil 100% obchodní podíl v nakladatelství DOMINO. To je českým čtenářům v současné době nejvíce známo jako silný hráč na poli detektivních románů a thrillerů. Právě tyto žánry jsou mezi čtenáři jedněmi z nejpopulárnějších a akvizicí DOMINA tak Albatros Media pokračuje v dlouhodobé strategii posilování své pozice v segmentu fiction pro dospělé. 

  Číst dál...  
 • Nominace na Cenu Jiřího Ortena 2019

  Debutový román inspirovaný Japonskem Probudím se na Šibuji, tajuplná kniha pro děti Prašina a osobitá básnická sbírka Reál!

  Číst dál...  

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení