Recenze: Odborná literatura

Recenze: Michaela a Karl Vocelkovi – František Josef I.: Císař rakouský a král uherský

1 1 1 1 1 (5 hlasů)
5

O rakouském císaři a uherském králi, jenž vládl obdivuhodných šedesát osm let, bylo dosud napsáno mnoho odborné i životopisné literatury. Podle úhlu pohledu jej některá díla zachycují jako symbol dobrých časů, jiná podávají kritický obraz habsburského vladaře na sklonku období monarchie. V roce 2016 uplynulo od jeho smrti sto let. Nyní vychází nový životopis František Josef I., jehož autory jsou Michaela a Karl Vocelkovi. Kniha vystihuje na pozadí politického dění v monarchii osobnost habsburského panovníka také jako člověka. Člověka čelícího nelehkým životním zlomům a přijímajícího krutý osud.

frantisek-josef-I.
Tematické celky knihy velmi podrobně zachycují celý život Františka Josefa I. (1830 - 1916) od komplikovaného porodu, který údajně trval 43 hodiny, přes dobu jeho disciplinovaně řízeného dětství, mladických let, dlouhé období vlády charakteristické revolucí v roce 1848, vznikem Rakouska-Uherska, válkami uvnitř monarchie a začátkem I. světové války, přes císařovo stáří až do jeho smrti.

Již z první části knihy čtenář pochopí, jakou měrou sešněrované poměry habsburského dvora a politická situace ovlivňovaly život Františka Josefa od útlého dětství. Jeho denní rozvrh rozděloval s vojenskou přesností čas náročné školní výuky a dobu odpočinku ve formě procházek. Přesto mu zbyl ještě nějaký čas i na záliby. Nezkrotná vášeň Františka Josefa pro armádu je všeobecně známá z učebnic dějepisu. Málo se ovšem ví, že František Josef měl dobrý pozorovací talent a dokázal jej přenést do kreseb. Jeden z jeho obrazů z roku 1843 nalezneme mezi četnými ilustracemi a fotografiemi doplňujícími text. Jako pozoruhodná vyplývá z četby skutečnost, že i do svých vlastních deníků si František Josef podrobněji zaznamenával věci týkající se vojenství a armády, než například zážitky z četných cest, jež byly součástí výuky, nebo prožitky ze svých mladických let.

O skryté citlivosti jeho navenek rezervované povahy vypovídá ze svého pohledu spíše matka Žofie, jíž je ponechán velký prostor velmi nenápadně, napříč jednotlivými kapitolami. Objevuje se v pozadí života Františka Josefa a často sehrává manipulativní roli. Nejen že řídila jeho kroky od dětství až do dospělosti, ale zajistila režim také císařovně Alžbětě, zvané Sissi, a chtěla mít rozhodující vliv i na svá vnoučata.

Životopis je zasazen do velmi širokých historických a společenských souvislostí, přesto se autoři dokázali při líčení složitých dějinných událostí vyhnout strohé popisnosti. Doplněním informací z pramenů soukromých sbírek podávají celistvý obraz o utváření osobnosti císaře a hlubší vhled do dějin. Jejich styl je velice působivý. Dokázali v jednom díle podat přesný obraz doby a zároveň vzbudit soucit s člověkem, který se musel vyrovnat s ranami osudu, jako jsou smrt dvouleté dcery Žofie nebo vražda manželky Sissi. Jako přísně katolicky smýšlející panovník musel také přijmout fakt, že jeho syn a následník trůnu spáchal sebevraždu. Všechny životní zlomy jsou vykresleny živě, pravdivě a citlivě. Čtenář je postupně vtahován hlouběji do bezprostřední blízkosti historické osobnosti a rázem má pocit, že stojí po boku otce nebo dědečka, který v dětství a mládí také "vyváděl lumpárny", své protivníky nazývá gaunery, bratry impertinentními kreaturami a na stáří je sužován duševními bolestmi.

Nová kniha jistě naplní očekávání čtenáře dychtícího po historických faktech, ale stejně tak čtenářky vyžadující vhled do osobnosti neobyčejného člověka, jeho pocitů, radostí, lásek a trápení. Všechny dějinné momenty jsou posouzeny objektivně z více stran a zhodnoceny časem, navíc umocněny psychologickým hlediskem a vsazením do všech možných souvislostí. K autenticitě přispívá hojné citování z odborné literatury, korespondence a deníků.

Ukázka:
František Josef hovořil dále o tom, že válka je "metlou lidstva", a uváděl: "Sleduji s hlubokým pohnutím, jak hrozí postihnout tisíce Mých věrných poddaných na životě a majetku; hluboce cítím, jak těžkou zkouškou je právě nyní válka pro Mou říši, jež kráčí cestou spořádaného vnitřního vývoje, který potřebuje pro další zachování míru. Srdce monarchy však musí zmlknout tam, kde již rozhoduje čest a povinnost." Boj měl silný morální náboj, neboť se bojovalo proti "revoluci", což byl pojem, který obsahoval i národní myšlenky. Pro monarchu to ovšem znamenalo střetnutí dobra se zlem. (str. 126 - 127)

Název: František Josef I.: Císař rakouský a král uherský
Autor: Michaela a Karl Vocelkovi
Překladatel: Zlata Kufnerová
Nakladatelství: Paseka
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 2017
Vydání: 1.
Počet stran: 416
ISBN 978-80-7432-806-0

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení