Recenze: Odborná literatura

Recenze: Gustave Le Bon – Psychologie davu

1 1 1 1 1 (8 hlasů)

Davy – jsou všude kolem nás, jsou všeobestírající a ač by se mohlo zdát, že se jim vyhýbáme, není to pravda, neboť to prakticky není ani možné. Jsme jejich každodenní součástí a ony jsou součástí nás, ať už jedeme do práce hromadnou dopravou, čekáme ve frontě v obchodním domě nebo jdeme do divadla. Ač o tom tak neuvažujeme, dav je tady a my jsme dav. Co je to ale vlastně dav? Jedná se jen o abstraktní označení skupiny nezávislých jedinců, nebo může být dav něčím víc? Problematice davů, jejich duše a přesvědčení se ve své slavné knize Psychologie davu věnuje známý francouzský sociolog Gustave Le Bon.


knihaLe Bonova kniha Psychologie davu byla prvně publikována již na konci 19. století. Přinesla zajímavé poznatky snoubící hned několik vědních oborů od sociologie přes filozofii až po psychologii, kdy klíčovým aspektem je dav, jeho struktura, motivace a jednání. Od dob svého prvního vydání však kniha neztratila téměř nic ze své aktuálnosti informací a i přesto, že je původně psaná především na základě studia Francouzské revoluce a studia tehdejší společnosti, při odmyšlení narážek na dobu minulou je možno závěry, k nimž autor dochází, považovat za překvapivě nadčasové (a na svoji tehdejší dobu také velmi provokativní). Nyní knihu vydává nakladatelství Portál a předkládá tak čtenářům velmi atraktivní a myšlenkově podnětnou četbu.

Od davů bylo jako od předmětu vědeckého zájmu dlouhodobě odhlíženo, příliš se o nich nehovořilo, neboť byly zpravidla spojovány se zločineckými aktivitami a obecně zločiny, kterých se dopouštěly. Le Bon ve své knize ukazuje, že davy nejsou pouze zločinné, ale vedle nich existují davy ctnostné, hrdinské a řada dalších. Zločiny davů jsou pouze jedním aspektem a tak, jak není možno poznat celou povahu individuálního jedince podle jeho neřestí, nelze usuzovat ani na povahu davů, jestliže jsou studiu podrobovány pouze jejich zločiny. Byl tak prvním, který studoval celostní duši davů. Ač je totiž dav vnímán jako shromáždění jedinců bez zřetele na jejich pohlaví, povolání, národnost, záměr či náhodu, která je svedla dohromady, po zformování nabývá podoby jednoho tělesa, které má svoji duši, o níž je možno uvažovat jako o duši kolektivní, která je svou povahou sice přechodná, ale má velmi určité vlastnosti. Dav tak tvoří jednu bytost, jednu duši. 

Psychologie davu je rozčleněna do tří knih. První kniha pojednává o již zmíněné duši davů, charakterizuje davy, věnuje pozornost psychologickému zákonu jejich duševní jednoty, zaměřuje pozornost na city a mravnost davu. Dále pak na ideje, způsob uvažování a obraznost davů, velmi zajímavá část seznamuje s náboženskou formou všech davových přesvědčení. Druhá kniha je věnována názorům a přesvědčením davů, svoji pozornost soustředí na faktory, které přímo či nepřímo působí na formování názorů davů, představuje vůdce davu i prostředky, prostřednictvím nichž davy přesvědčují a zmiňována je též hranice proměnlivosti přesvědčení a názorů davů. Ve třetí knize autor předkládá klasifikaci a popis různých druhů davů. Nové vydání knihy Psychologie davu je doplněno o doslov Josefa Smolíka zaměřující se na psychologii davů na počátku 21. století, v rámci něhož autor představuje řadu významných myslitelů a autorů, kteří tématikou své práce na Le Bona navázali, jako jsou například Sigmund Freud, Hannah Arendtová nebo Hermann Broch.

Za značnou výhodu knihy lze považovat aktuálnost představovaných faktů, myšlenek a charakteristik. Za pozornost stojí například autorova kritika vzdělávacího systému, kdy autor kritizuje systém postavený na zahlcování žáků přílišným množstvím poznatků, které však nebude jedinec ve svém životě z velké části potřebovat. Mohli bychom si každý za sebe odpovědět na otázku, zda zde není jistá paralela se soudobým vzdělávacím systémem. Na druhou stranu mohou být autorovým přístupem do jisté míry zaskočeni či možná pobouřeni zastánci genderově rovného přístupu, neboť autor velmi často srovnává iracionalitu a nestabilitu davu se ženami. Vedle necitlivého přístupu k ženám není autor příliš citlivý ani k neevropským kulturám, které považuje za podřadné až méněcenné. Je však nutno reflektovat období, v němž autor tvořil, přičemž ač je pochopitelné, že dnes by se tento jeho akademický přístup setkal s jednoznačným odporem, jeho doba mu takovéto smýšlení umožnila, co víc, spíš jej k němu sama směrovala.

I přes svoji odbornou povahu je kniha velmi čtivým dílem, které je určeno nejen psychologům, sociologům, sociálním psychologům, antropologům, ale i široké veřejnosti. Zkrátka všem, kteří si uvědomují, že jsou součástí davu, a zajímají se hlouběji o neuvědomělé aspekty, které zažíváme prakticky každý den. Kniha rozhodně pomáhá k lepší orientaci v okolí čtenáře, podněcuje nové myšlenky a otázky, které před čtenářem jistě vytanou.

Nejnápadnější jev, kterým se projevuje psychologický dav, je tento: ať jsou jedinci, ze kterých se skládá, jacíkoli, ať se jejich způsob života, jejich zaměstnání, jejich povahy nebo inteligence jakkoli shodují nebo liší, nabývají prostě tím, že jsou přetvoření v dav, jakousi kolektivní duši. Tato duše způsobuje, že cítí, myslí a jednají naprosto odlišně, než by každý z nich cítil, myslil a jednal, kdyby byl sám. Určité myšlenky a určité city vznikají nebo se přetvářejí v činy pouze u jednotlivců v davu. Psychologický dav je chvilkovou bytostí složenou z různorodých živlů, které se na okamžik sloučily právě tak jako buňky tvořící živé tělo, jež tvoří svým sloučením novou bytost s vlastnostmi velmi odlišnými od těch, které má každá z nich. (S. 20)

Knihu Psychologie davu Gustava Le Bona vypublikovalo nakladatelství Portál.

Psychologie davu
Autor Gustave Le Bon
Překlad Ladislav K. Hofman,Zdeněk Ullrich
Nakladatelství Portál
Místo vydání Praha
Rok vydání 2016
Vydání 4. (v Portále první)
Počet stran 176
ISBN/EAN 978-80-262-1028-3
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení