Recenze: Odborná literatura

Za demokracii v dobrém i zlém

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
il

PhDr. Petr Zenkl patří mezi nejvýraznější osobnosti československých a potažmo i českých dějin. Osmý syn z deseti dětí narozený v Táboře stál u řady klíčových okamžiků, jež se zapsaly zlatým, ale ještě častěji černým písmem do naší novodobé historie. V době první republiky se věnoval komunální politice a dotáhl to až na primátora Prahy, ve druhé byl ministrem, ve třetí místopředsedou vlády. Po únoru 1948 se zhostil role vůdce demokratické exilové opozice. Přesto není jeho jméno mezi širokou veřejností známé a dnes je připomíná pouze název pražské ulice a jméno vlaku. Mladý badatel Martin Nekola se pokusil tuto situaci změnit a čtenářům nabízí komplexní obraz této pozoruhodné osobnosti v knize Petr Zenkl - Politik a člověk.


knihaŽivot Petra Zenkla trval celých devadesát jedna let a více než dvě třetiny z něj věnoval věcem veřejným a boji za demokracii. Martin Nekola jej sleduje po celou jeho životní dráhu a knihu rozdělil na čtyři velké oddíly, v jejichž kapitolách chronologicky sleduje Zenklovy osudy.

První část, nazvaná Před Politikou, nastiňuje Zenklovy rodinné poměry, studia i rannou profesní dráhu mladého učitele v Praze. Pracovitý student Zenkl zvládal na výbornou všechny předměty a ještě se dokázal věnovat poezii, díky které se spřátelil i s Jaroslavem Vrchlickým. Právě Vrchlický přesvědčil mladého Zenkla, aby se po střední škole věnoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě filologii a pomohl studentovi z chudé rodiny v začátcích jeho života v Praze. Po studiích se Zenkl stal učitelem, oženil se s Pavlou Ševcovicovou, která mu bude věrně stát po boku přes všechny nemyslitelné obtíže až do své smrti, a připojil se k protirakousky smýšlejícím vlastencům. Dokonce se třicetiletý Zenkl stal předsedou přípravného výboru oslav pětistého výročí upálení Mistra Jana Husa. Tuto pozici měl původně obsadit Tomáš Masaryk, avšak kvůli obstrukcím rakouských úřadů raději svoji kandidaturu stáhl.

Praha je nejen název druhého oddílu knihy, ale též Zenklovo osudové město. Zpočátku působil jako radní v Karlíně, krátce po vzniku první republiky byl zvolen starostou této městské části a roku 1937 dokonce primátorem celé Prahy. Mezitím se stal uznávaným expertem na sociální problematiku a vstoupil do národně socialistické strany Václava Klofáče, kterého později ve funkci předsedy nahradil.

První republika skončila Mnichovskou dohodou a s ní i Zenklova kariéra komunálního politika. Již dříve díky svým funkcím ovlivňoval celorepublikové dění, ale v oddíle s názvem Československo je reflektována jeho kariéra vrcholového státníka stoupající i klesající jako horská dráha. Po krátkém působení v úřednické vládě byl Zenkl zbaven většiny funkcí a po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se stal personou non grata. Nacisté jej považovali za natolik nebezpečného, že jej v den propuknutí války 1. září 1939 zatkli. Zenkl celou válku pobýval ve věznicích a koncentračních táborech a poznal nejen Pankrác, ale i Dachau či Buchenwald. Pasáž o asi nejtěžším období Zenklova života patří pochopitelně k těm nejpůsobivějším. Snaha zachovat si důstojnost v nelidských podmínkách, navazování nečekaných přátelství, ochota pomoci druhým a stejně tak přijímání pomoci od jiných i boj o holý život v dubnu 1945 představují Zenkla ve zcela jiném, lidštějším světle. V krátkém období mezi válkou a únorem 1948 zastával Zenkl funkci místopředsedy vlády a stál v čele snahy demokratických ministrů demisí srazit rozpínající se moc komunistů. Po strašlivé porážce Zenklovi nezbylo než stáhnout se do ústraní a poté s pomocí zahraničních diplomatů emigrovat.

Poslední oddíl Exil pokrývá přes čtvrt století Zenklova života, především jeho předsednictví Rady svobodného Československa, která měla být exilovou demokratickou protiváhou komunistické vlády ve vlasti. Bohužel se jedná spíše o nezáživné dějiny neplodného hašteření se těch, kteří se měli spojit proti společnému nepříteli, místo aby se dohadovali o prázdné funkce.

Kniha Martina Nekoly beze zbytku splňuje svůj úkol popsat život a činy Petra Zenkla v celé šíři. Přestože se jedná o vědecky hodnotné dílo, je napsána živým jazykem, který vhodně přibližuje informace v knize, dokáže rozesmát při vyprávění Antonína Dvořáka o tom, co prováděl během komponování, rozesmutnit popisem ztráty Zenklovy milované ženy, ale bohužel i nudit nekončícím dohadováním představitelů protikomunistického exilu. Naštěstí bylo v Zenklově životě zajímavých událostí více než dost a vypravování o pobytu v koncentračním táboře, událostech února 1948 či návštěvě Václava Havla v USA zaujmou patrně každého čtenáře. Velkou devizou knihy je i to, že se nebojí ukázat stinné stránky muže, o němž vypravuje. Martin Nekola nezastírá Zenklovu pověstnou marnivost, vyznačující se neustálou snahou vypadat elegantně i zálibou v luxusním zboží, ani prchlivost a neochotu ke kompromisům, obzvláště ve vyšším věku, na kterých ztroskotala řada jednání s potenciálními politickými partnery. Stejně tak zmiňuje občasné Zenklovy zálety od milující manželky, ale v žádném případě se z knihy nestává bulvár lacině popisující pseudosenzační odhalení. Asi největším traumatem Petra Zenkla však bylo převzetí moci komunisty, na kterém měl také svůj podíl a jež mu mnoho kritiků dávalo za vinu. Dle jejich soudu k němu totiž došlo kvůli nedomyšlené akci demokratických politiků v čele se Zenklem. Martin Nekola se naštěstí nesnaží hrát roli smírčího soudce a drží se svojí úlohy vědce, když pouze předkládá fakta, včetně nepříliš známého Zenklova dopisu příteli, ve kterém přiznává jistá pochybení, i různé úhly pohledu a nechává na čtenáři, aby si z nich vybral.

Monografie Petr Zenkl – Politik a člověk vyšla ke stotřicátému výročí narození muže, který zanechal v Československých dějinách nesmazatelnou stopu a díky své šíři i způsobu, jakým je napsána, dělá čest jeho památce.

NEKOLA, Martin. Petr Zenkl - Politik a člověk. Praha: Mladá fronta, 2014. 448 s. ISBN:978-80-204-3377-0.

 

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení