Recenze: Odborná literatura

Psychologie zdraví

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
postava

Laici, setkávající se s psychologií a psychiatrií pouze okrajově, například prostřednictvím populárně naučných knih, mohou nabývat mylného dojmu, že tyto obory se zajímají pouze o duševně chorého jedince. Není divu, takové atmosféře napomáhají i romány a filmy stavící svou atraktivitu na přitažlivosti tajemných zákoutí narušené lidské psychiky. Jde samozřejmě o velký omyl, vědci, zabývající se psychologií a psychiatrií, se velmi často soustřeďují na zdravého člověka. Mnoho zajímavého se o tom může čtenář dozvědět v knize Abrahama H. Maslowa O psychologii bytí.

 

knihaAmerický psycholog Abraham Harold Maslow (1908-1970) je představitelem humanistického směru psychologie a holistického přístupu k osobnosti. Snad právě principy této školy a jistá nekonfliktnost je příčinou, že mezi laickou veřejností není tak známá jako psychoanalýza reprezentovaná Sigmundem Freudem. V tuto chvíli trochu odbočím od tématu a krátkou zmínkou se pozdržím právě u Freuda. O tom, že to není zcela od věci, svědčí fakt, že i Maslow se mnohokrát o něm zmiňuje, aby s jeho prací konfrontovat své závěry, či se vůči nim vymezil. Přesto ale Freuda nezatracuje.

Toto hledisko v žádném případě nepopírá obvyklý freudovský obraz. Místo toho jej rozvíjí a obohacuje. Pokud to celé poněkud zjednoduším, je to, jako by nám Freud dal tu nemocnou polovinu psychologie, a my ji nyní musíme doplnit tou zdravou polovinou. [1]

Vědci typu Sigmunda Freuda se opravdu soustřeďovali na léčení psychických onemocnění a studovali nemocného člověka. V pojetí Freudovy psychologie se snad ani zdravý jedinec vyskytovat nemohl, protože všichni jsme, podle něj, zatíženi celou řadou komplexů, které si schraňujeme již od chvíle, kdy se dereme na svět z matčina lůna. Je neuvěřitelné, jak se psychoanalýza stala módní záležitostí a kolik peněz bylo utraceno u šarlatánů, vezoucích se na této módní vlně, přestože si dovolili říkat svým pacientů neuvěřitelné nehoráznosti. Jak je vidět, svět si přeje být klamán.

Samozřejmě jsem svou malou odbočkou nechtěl naznačit, že teorie, které představuje Maslow, nelze zneužít pro nekalé výdělky, spíše ilustrovat, jak se móda podílí na vnímání podobné problematiky veřejností. V knize O psychologii bytí má čtenář možnost seznámit se s přednáškami, které americký psycholog uvedl v letech 1954-1961. Každá z nich uceleně pojednává o určité oblasti, je samostatná a na ostatní navazuje jen velmi volně. Základem přednášek je rozlišení nedostatkové D-motivace a růstové motivace vyšší úrovně B-motivace. Na základě chování a prožívání jedinců s těmito vlastnostmi studuje Maslow jednotlivé aspekty lidského bytí, například lásku, tvořivost nebo vrcholné okamžiky. Cílem není léčit psychické poruchy, Maslow není psychiatr ale psycholog a zajímá jej, za jakých podmínek má člověk možnost dospět ve zdravého, plnohodnotného jedince. Autor se nevyhýbá ani úvahám o negativních aspektech vnímání plně motivovaných lidí.

Maslowovy přednášky jsou přehledné a čtivé, autor se vyjadřuje srozumitelně, nemá zapotřebí vyšperkovávat text komplikovanými termíny, pokud to není bezpodmínečně nutné.

Nejde však o knihu popularizující určitý vědecký obor, kniha je určena i odborníkům. Maslow má ovšem schopnost vysvětlovat složité věci jednoduše, a to je velký dar. Častěji se setkáváme s lidmi, vysvětlující jednoduché věci složitě. Přednášky O psychologii bytí čtenáře přesvědčí, že současná psychologie nemá v hledáčku pouze patologické jevy.

[1] MASLOW, Abraham Harold. O psychologii bytí. Vyd. 1. Překlad Hana Antonínová. Praha: Portál, 2014, 317 s. ISBN 978-802-6206-187.

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení