Recenze: Odborná literatura

I tajné spolky mají svou historii

1 1 1 1 1 (1 hlas)
il

Mezi lidmi koluje mnoho všelijakých informací o zednářích, iluminátech a jim podobných spolcích, a to od relativně seriózních po tzv. spiklenecké teorie. Těch spikleneckých teorií je bohužel značné množství, což nezaujaté může vést k domněnce, že seriózně se tím nikdo nezabývá. O opaku čtenáře přesvědčí třeba publikace z vydavatelství Academia.


knihaKarl R. H. Frick (1922-2012), německý lékař a autor literatury faktu, ve svém díle „Osvícení…“ [1] rozebírá spolky zednářské a rosenkruciánské, jež prováděly lóžové práce v duchu gnóze, kabaly, alchymie a teosofie. O legendárních bavorských iluminátech zde proto najdete jen stručnou zmínku, neboť tento řád byl zaměřen racionalisticky a stál tak de facto v opozici.

Pod označením „osvícení“ si dnes člověk obvykle představí racionalisty z dob 18. a 19. století, osvícenské vědce či panovníky. Byli osvíceni pomocí rozumu, který zvítězil nad temnotou dogmatické víry. Autor však tento pojem používá pro muže, kteří svého osvícení dosáhli naopak mystickou cestou, tedy cestou zasvěcení a duchovní práce.

Základní pojmy nalezne čtenář vysvětleny v úvodu (jako například osvícení, okultismus, …) a v první části díla, kterou autor pojmenoval Duchovní základy. Dozví se, co se rozumí tajnými vědami a tajnými naukami. Obeznámí se s filosofiemi, které položily základ pro pozdější učení okultních tajných spolků, tedy spolků zabývajících se věcmi nepostřehnutelnými běžnými smysly. Prazákladem těchto učení je gnóze a novoplatonismus, z vlastních tajných nauk je dále třeba jmenovat magii, alchymii, astrologii, kabalu, teosofii, ale i Komenského pansofii. Všechna tato učení jsou v rámci možností přiblížena jak ohledně obsahu, tak i základních pramenů a vývoje jednotlivých směrů.

K vlastnímu rosenkruciánství a svobodnému zednářství se čtenář dostane ve druhé části, nazvané Předchůdci. Autor rozebírá ideové základy obou směrů, příslušné mýty (o Christianu Rosenkreuzovi i staviteli Šalamounova chrámu Chíramu Abífovi) i stěžejní, ba přímo zakladatelská díla. Dostali jsme se do 16. a 17. století, přelomové éry, kdy se mísí myšlení středověké s nově se formujícím myšlením novověkým. Lidé díky náboženskému chaosu očekávají apokalypsu, dostavuje se ale náboženská reformace. Ve vědě dochází k postupnému oddělení racionální a duchovní složky věd. Postupně se odděluje chemie od alchymie, astronomie od astrologie. Jsou položeny základy spekulativního zednářství i rosenkruciánství, které se (aspoň v některých organizacích) stává posledním útočištěm alchymie, jakožto úsilí o výrobu zlata
a objevení kamene mudrců.

Závěrečná část, Teosoficko-pansofické tajné společnosti v 18. století, vysvětluje vývoj rosenkruciánství a zednářství na konkrétních společnostech, přičemž se dopodrobna věnuje zejména bratrstvu řádu zlatých a růžových křižáků a bratrům svatého Jana Evangelisty z Asie v Evropě. Pro všechny společnosti uvedené v tomto oddílu je typické, že jsou vysokostupňové. Na rozdíl od regulérního svobodného zednářství na titulu zednářského mistra nekončí, nýbrž naopak začínají – pro členství bylo nutné, aby byl uchazeč o přijetí mistrem zednářem. Tyto organizace často působily přímo v zednářských lóžích. Autor se věnuje především situaci v německé a francouzské oblasti.

Kniha jako taková je v převážné míře kompilát, ve kterém najdete rozsáhlé citace z děl většinou obtížně přístupných. Kromě úryvků ze sekundární literatury jsou hojně citovány i dlouhé pasáže učebních textů „osvícených“, které staví tuto knihu na vyšší úroveň zajímavosti. Podrobné členění vyznačené margináliemi, podrobný obsah a bohatý rejstřík usnadňují orientaci. Autor plánoval zachytit období až do 20. století, vzhledem k množství informací však knihu musel rozdělit do dvou dílů. Toto je tedy první část, druhý díl na české vydání teprve čeká. Jediná výtka směřuje k formální stránce knihy, a to k brožované vazbě, která je pro mne u knihy o rozsahu 680 stran nepochopitelná. U takového díla by člověk ocenil pevnou vazbu, i přes vyšší cenu.

Doporučuji všem zájemcům o tajné spolky a dějiny filosofie, kteří se chtějí podívat těmto společnostem hlouběji pod pokličku, přesto seriózně.

[1] FRICK, Karl R. H. Osvícení v tradici gnosticko-teosofických a alchymicko-rosenkruciánských tajných společností do konce 18. století. Příspěvek k duchovním dějinám novověku. 1. vyd. Praha: Academia, 2014, 680 s. ISBN 978-80-200-2257-8.

 

Aktuality

 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  
 • Co mě zaujalo na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

  7. 10. 2023 skončil 33. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Jako vždy byl plný různých doprovodných programů, které se bohužel z časových důvodů mnohdy překrývaly, proto chci informovat jen o těch, kterých jsem se stačil zúčastnit.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení