Recenze: Odborná literatura

Doba předbřeznová v zemích koruny české

1 1 1 1 1 (4 hlasů)
il

Velkolepý projekt nazvaný Velké dějiny zemí koruny české již čtenáři jistě znají. Řada knih je oblíbená nejen odborníky, ale i běžnými čtenáři, kteří se chtějí dozvědět něco víc o naší historii. Mnoho dílů této řady již bylo vydáno, včetně několika tematicky zaměřených publikací. Na sklonku roku 2013 vydalo nakladatelství Paseka díl XI.a, který je zaměřen na léta 1792–1860.


knihaTato doba je nazývána mnoha způsoby. V názvu recenze jsem použila termín „doba předbřeznová“. Slyšet bychom mohli také označení „pozdně feudální období“ či „raně liberální epocha“. Širší veřejnost pak bude jistě znát termín vztahující se více ke kulturnímu vývoji – „biedermeier“. Všechny tyto termíny označují dobu, která v mnohém znamenala počátek přerodu k moderní společnosti, jakou známe dnes. Dodnes také mnoho aspektů z tohoto věku přetrvává. Autoři knihy – Pavel Bělina, Daniela Tinková a Milan Hlavačka – stáli před obtížným úkolem. Včlenit do chronologicky postavené knižní řady dějiny tohoto období plného zvratů. Obtížnost mimo jiné tkvěla i v tom, že to nebyly jen dějiny národa českého. Na našem území dlouhodobě žily i jiné národnosti, které celkový vývoj dějin rovněž ovlivňovaly.

Kniha přináší pohled na historii od dob napoleonských válek až do revoluce v letech 1848–1849 a jejím následkům. Končí rokem 1860. Postihuje nejen pohled na dějiny v časovém sledu, ale snaží se také sledovat vývoj společnosti, mentality, národností a náboženství. Rozčleněna je na tři hlavy, přičemž první se soustředí na války s revoluční a napoleonskou Francií, druhá ukazuje přechod od osvícenství k moderní době a třetí se pak soustředí na události směřující k revoluci. Nazvána je „Od Metternicha k Bachovi“.

Text, ačkoli je vysoce odborně zpracován, je velmi čtivý. Právě proto je celá řada tolik oblíbená i běžnými čtenáři. Věřím, že ani u tohoto dílu tomu nebude jinak. Poznámky k výkladu jsou umístěny až na konec knihy, nenarušují tedy tok textu. Kniha je doplněna obrazovým doprovodem, a to jednak černobílým přímo v textu, jednak barevným umístěným ve třech blocích na křídovém papíře. Fotografie jsou komentovány přímo v textu, což zlepšuje představu čtenáře o době a událostech, kterou autoři popisují.

Knihu rozhodně doporučím nejen jako zajímavé čtení, u kterého se nebudete nudit a ještě se velmi podrobně seznámíte s naší historií, ale rovněž bych viděla celou řadu jako vhodný doplněk pro studenty gymnázií a středních škol, kde je součástí výuky dějepis. Nezbývá než věřit, že nakladatelství Paseka vydá brzy i následující díl.

TINKOVÁ, Daniela, HLAVAČKA, Milan, BĚLINA, Pavel. Velké dějiny zemí Koruny české XI.a: 1792-1860. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2013, 472 s. ISBN 978-80-7432-347-8.

 

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení