Recenze: Odborná literatura

Povaha znaku v umění

1 1 1 1 1 (1 hlas)
hlava

Způsob, jakým v posledním století přistupujeme, vykládáme a hodnotíme umělecké dílo, svou prací výrazně ovlivnil teoretik umění a estetik Erwin Panofsky. Názory a teze shromáždil autor do celé řady knih. Mezi odborníky a studenty patří dodnes k nejvyhledávanějším titulům Význam ve výtvarném umění. Dílo na známých příkladech ukazuje možnosti, se kterými lze novým způsobem přistupovat k již tolikrát prozkoumaným dílům.

 

knihaNově revidované vydání knihy je pro zasvěcené proslulým souborem studií z dějin umění. Výbor obsahuje části z Panofského Studií k ikonologii, Života a umění Albrechta Dürera a samostatně publikované statě přispívající ke studiu kulturních dějin Evropy.

Panofsky v knize čtenáře seznamuje s vlastní ikonologickou metodou, která se snaží umělcovu výpověď obsaženou v díle identifikovat. Ono rozpoznávání uměleckého sdělení se děje prostřednictvím odhalování symboliky atributů a gest. Ikonologie byla součástí kulturního kontextu a zavedené praxe předchozích historických období, ale Panofsky její vliv posunul do umělecké teorie 20. století.

Obsah knihy Význam ve výtvarném umění vystihuje v předmluvě sám autor: „Studie shromážděné v tomto drobném svazku byly vybrány spíše pro svou různorodost než jednolitost“ (s. 7). Kniha obsahuje i bibliografické tipy autora k jednotlivým kapitolám, které nabádají k dalšímu studiu. Ve svazku publikované Panofského práce se dají rozčlenit na tři skupiny - revidované verze starších článků, přetisky prací publikovaných v angličtině a překlady z němčiny.

Sama jsem si hodinami estetiky i dějin umění prošla, proto mě nejvíce zaujaly kapitoly Suger, opat ze Saint-Denis a Et in Arcadia ego: Poussin a elegická tradice. První jmenovaná studie pojednává o fenoménu, který kolem sebe rozpoutal opat, jenž pozvedl francouzský klášter v Saint-Denis na nejvyšší možnou úroveň. Panofsky čtenáři přibližuje i zvláštnost opatovy osobnosti, kterou plně zasvětil budoucímu postavení kláštera. Suger miloval krásu v podobě zlata, perel a přepychu, který byl pro něj odrazem boží velikosti. Podle tohoto vkusu zvelebil opatství.

Z dvanáctého století se otočením stránky rázem ocitáme v sedmnáctém. Arcadia je vybájená země, bezstarostný ráj, jehož idylu kazí nečekané memento mori, nejčastěji v podobě náhrobku nebo lebky. Osoby v Arcadii se při setkání s tímto mementem pohrouží do melancholického rozjímání. Panofsky popisuje pocity, které vyčetl z jejich tváří i dalších symbolů v blízkém okolí. Tento umělecký znak odkazuje na skutečnost, že nic není nekonečné, ani radost ne. Z toho důvodu by měl člověk i v tom nejšťastnějším okamžiku myslet na věci poslední. Námět opakující se ve výtvarném umění se stává tradičním pro pozdější romantiky.

V umění má vše trvalou hodnotu, což platí i o ikonologické metodě Erwina Panofského. Autor svým čtenářům odhaluje tajemství středověkých a renesančních disputací o umění právě na příkladu výše jmenovaných statí. Přestože se řadí k nejuznávanějším odborníkům své doby, dokáže velice podrobné popisy děl, stylů a období zařadit a vysvětlit i v obecnějším a čtenářsky přijatelnějším podání. Panofského publikum si vždy cenilo faktu, že autor ke svému oboru zájmu dokáže přistupovat i z hlediska širšího chápání humanitních věd a kultury.

Nečekejte však, že vám kniha Význam ve výtvarném umění z poloviny padesátých let přinese konečné odpovědi na vaše estetické či kunsthistorické otázky. Dozvíte se zajisté mnoho užitečného, ale Panofsky jako správný teoretik řadu čtenářových i dalších otázek ještě rozšíří svými skvělými badatelskými metodami. Kniha vás tak především přivede na vlastní cestu studia a díky uvedeným pramenům a literatuře se budete moci pustit ještě do intenzivnější práce s uměleckými znaky a symboly.

Knihu Význam ve výtvarném umění vydala nakladatelství Academia a Malvern

 

Soutěže

Aktuality

 • Laureátkou 33. ročníku Ceny Jiřího Ortena je Hana Lehečková s novelou Svatá hlava nabízející ponor do „slabé" duše

  V pořadí 33. ročník Ceny Jiřího Ortena (CJO) pro mladé talentované autory do 30 let zná svou vítězku. Je jí literární redaktorka, spisovatelka a dramatička Hana Lehečková, která odbornou porotu jmenovanou Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) upoutala svou novelou Svatá hlava. Kniha vyšla v nakladatelství Vyšehrad v roce 2019 a čtenáři předkládá zápisky schizofrenika žijícího v pohraniční vesnici. Autorka prostřednictvím této perspektivy důmyslně ohledává vnitřní i vnější okraje nemocného světa, ale i naší "normálnosti". Slavnostní vyhlášení Ceny Jiřího Ortena 2020 spojené s autorským čtením tří autorů nominovaných do užšího výběru proběhlo 15. září od 17 hodin v Zrcadlové kapli Národní knihovny v pražském Klementinu.

  Číst dál...  
 • Země skrytých úsměvů

  Kniha Země skrytých úsměvů přináší 30 povídek 30 současných českých spisovatelů, spjatých s Podzimním knižním veletrhem v Havlíčkově Brodě + navíc texty tří již nežijících autorů. Povídky jsou žánrově i tematicky pestré, zrovna tak jako je pestrá současná česká literatura.

  Číst dál...  

Nové komentáře

Doporučujeme

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení