Recenze: Odborná literatura

Kam umístit dítě předškolního věku?

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
zidle

Nová publikace nakladatelství Grada, která se objevila na knižních pultech v roce 2013, se zabývá velmi aktuálním tématem. Která matka nestála před těžkým rozhodnutím – jít do práce, nebo být doma s dítětem? A v určitém věku dítěte už ani není tato otázka na místě. Dítě prostě do školky musí – a když už, tak do jaké? Školek je v dnešní době málo a dětmi jsou přeplněné. Na mnoha místech republiky si matky dávají přihlášky krátce po narození dítěte, a mnohdy ani to jejich situaci neřeší. Publikace Soukromá a firemní školka od A do Z se snaží pomoci těm, kteří proti stávajícím problémům chtějí aktivně bojovat vybudováním vlastního zařízení pro předškolní děti.

 

knihaZřizování soukromých školek, případně školek firemních, je dnes velmi aktuální. Taková zařízení často přijímají děti již od velmi nízkého věku, a umožňují tak rodičům vracet se do zaměstnání dříve, než uplyne standardní doba rodičovské dovolené placená státem. Problém je v tom, že v České republice je takových zařízení stále málo. Aktuální potřebu se snaží vyřešit zájemci, kteří by se do budování školek pustili, ale mnohdy je od toho odradí už jen zákony a nařízení, které budou muset znát, dodržet a vůbec, budou muset vynaložit mnoho energie a financí už na samém počátku projektu. Zda bude projekt úspěšný, navíc ukáže až čas. Osobně jsem se setkala s lidmi, které zákony odrazují více než cokoli jiného. A v tomto může pomoci právě nová publikace.

Autoři knihy jsou profesionálové, kteří se věnují svému oboru již dlouhou dobu, mají tudíž patřičné vzdělání i praxi. Věnují se zařizování podobných projektů v Čechách i v zahraničí, tudíž vznik této publikace byl přirozeným vyústěním jejich práce. Vedoucími autorského kolektivu jsou Mgr. Terezie Pemová, Dis., která působí jako sociální pracovnice a odborná konzultantka a jako projektová manažerka se věnuje projektu "Budujeme firemní školky". Druhým vedoucím kolektivu autorů je PhDr. et PaeDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, který působí jako klinický psycholog, věnuje se vědeckým a sociálním grantům a přednáší na několika školách. Spoluautory pak jsou Ing. Martin Hart, který je stavebním inženýrem a v publikaci byl rádcem pro budování školek po stránce technické a architektonické, Mgr. Martin Kubena, který se postaral o jeden z nejdůležitějších problémů – o právní otázky, Ing. Vojtěch Polák, který v publikaci pomohl s otázkami ekonomickými, Ing. Romana Falge Vondalová, jež pomohla s otázkami budování školek po stránce obchodní. Zapomenout nesmím ani na sociální pedagožku Mgr. Ivanu Plškovou a pedagožku působící v MŠ s dlouholetou zkušeností práce s dětmi – Evu Přibylovou Teclovou.

Omlouvám se těm, které jsem možná unavila výčtem autorů, ale pro tuto odbornou publikaci jsou její autoři velmi důležití a každý z nich si zaslouží, abych jim věnovala kousek místa v této recenzi. Bez nich by publikace nedosáhla takové odbornosti, nevyzněly by v textu zkušenosti a praxe, a nedosáhla by pak důvěry těch, kteří se rozhodnou využít tuto publikaci k vybudování předškolního zařízení.

Nyní se dostávám k tomu, pro koho je kniha určená. Přečíst si ji samozřejmě mohou všichni zájemci, které téma zaujme. Primárně ji však autoři směrovali k těm, kteří chtějí skutečně soukromé či firemní předškolní zařízení vybudovat a mají mnoho nezodpovězených otázek. 

Odpovědi na ně najdou krok po kroku v této publikaci. Autoři se nejprve věnují vymezení tématu a problematiky, rozdělení typů školek a předškolních zařízení, přičemž vše doprovází graficky kvalitně zpracované tabulky. Pomáhají tak lépe se orientovat a potenciálnímu zájemci tak upřesní, jaký typ zařízení se chystá vybudovat. Následují pak rady právní, ekonomické, obchodní a samozřejmě také informace jak budovat zařízení, aby splňovalo především podmínky pro správnou výchovu dětí. V závěru velmi oceňuji případové studie, na kterých si čtenář lépe představí problematiku v praxi a snáze se tak přizpůsobí při budování vlastního zařízení. 

Velmi oceňuji také přílohy uvedené v závěru publikace, které obsahují vzory důležitých formulářů – např. Provozní řád, Denní režim, Přijímací procedura pro zařízení, Smlouva o poskytování služeb péče o předškolní děti apod. Nechybí zde ani seznam literatury, kde si zájemci mohou najít další zdroje, ze kterých lze při budování vlastního zařízení vycházet, a také důležité zákony. 

Publikace je psána čtivě, bez zbytečných příkras a její text je podle mého názoru plně využitelný v praxi. Nakolik však jsou informace úplné, či zda některé chybí, to jako pouhý čtenář posoudit nedokážu. Toto mohou posoudit až ti, kteří knihu využijí skutečně jako pomůcku pro start k vybudování soukromé či firemní školky. Jako pomůcka do začátku, která zodpoví nejdůležitější otázky a pomůže zájemci představit si, co všechno tato problematika obsahuje, je však kniha velmi vhodná a věřím, že skutečně pomůže zlepšit situaci a nedostatek takových zařízení v České republice. 

Knihu Soukromá a firemní školka od A do Z vydalo nakladatelství Grada

Aktuality

 • Březen 2024 odstartoval svůj běh Knižním festivalem v Ostravě

  V prvních dvou březnových dnech proběhl v Ostravě 5. ročník Knižního festivalu. Jako vždy nadšení čtenáři nakupovali knížky, navštěvovali  nejrůznější besedy, trpělivě stáli v dlouhých frontách na podpis svého oblíbeného spisovatele nebo jiné známé osobnosti. Mohli se také účastnit  dvou živých rozhlasových vysílání.

  Číst dál...  
 • Česká vlna nakladatelství Host

  Není sporu o tom, že se nakladatelství Host v průběhu let podařilo pod svou značku shromáždit celou řadu vynikajících českých autorů. Svědčí o tom zájem čtenářů i odezvy v médiích. Host věnuje pozornost propagaci pravidelnou účastí na knižních veletrzích, ale také pořádá samostatné akce. Ta, která je nazvána Česká vlna, představuje čtenářům autory a jejich knihy.

  Číst dál...  

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení